lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/eN7a

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

31/12/2014 :: Nacionales PP.Catalans

31 de desembre | #ResNoEnsAtura Joves desobedients pel futur de TOT un poble!

x ARRAN
Tornam un any més als carrers. Tornam perquè tornen temps de lluita, tornen temps de combativitat, i torna la diada de Mallorca com l’expressió de totes aquestes lluites

[Català]

El jovent de Mallorca tornam un any més als carrers. Tornam perquè tornen temps de lluita, tornen temps de combativitat, i torna la diada de Mallorca com l’expressió de totes aquestes lluites que les joves portam endavant durant tot l’any.

Seguim un any més en la lluita per l’alliberament del nostre poble, els Països Catalans, la lluita per a emancipar-nos del capitalisme i les seves cadenes, i la lluita per la destrucció del sistema patriarcal que ens oprimeix per ser dones o per la nostra orientació sexual.
Ha estat un any molt difícil. Hem estat en cada moment i en cada front a primera línea per reclamar els nostres drets com a joves davant les agressions el govern feixista de Bauzá, i els partits que governen des de la Metropolis de Madrid.  Les agressions que patim diàriament els ens han donat incontables motius per a sortir al carrer.

 

Van començar amb les retallades, els atacs a la llengua catalana i  han seguit en la destrucció de la terra i els seus recursos , amb l’exemple de ses Fontanelles, però també amb l’Hotel de Canyamel que ha destrossat una muntanya de la Serra de Llevant. Ens han omplit l’illa de la merda, i per més desgràcia, ara han venut també el nostre mar a Repsol que podrà fer prospeccions petrolíferes.

Han estat una calanya que han governat per les seves butxaques, que han fet negoci amb el nostre territori i que han venut el nostre futur als mercats. Aquesta classe política ha celebrat i brindat cada retallada perque a ells res del que apliquen els hi afecta. La seva impunitat els permet campar lliurement i ser tractats com a senyors però cada dia més, desemascararem més la merda que els farceix.

A Mallorca, amb una taxa d’atur que ronda el 16% de la població, vivim una situació de precarietat laboral que impedeix l’emancipació dels joves per a poder independitzar-se, on la temporalitat és l’única sortida que limita i impossibilita l’estalvi.  Amb l’última reforma laboral s’ha deixat en mans dels empresaris totes les eines per a poder contractar a la carta.

A més a més, han subvencionat els seus amics com és el cas de la Fundació Kovacs, on en els últims 2 anys ja se li han abonat 3 milions d’euros.

No és suficient el colapse sanitari que esteim vivint on els hospitals no dispossen de mitjans suficients per a que els professionals desenvolupin la seva tasca en normalitat. No són suficients les llistes d’espera per a poder operar-se, que continuen subvencionant els de la seva calanya.

En matèria educativa han atacat directament la llengua catalana que ens identifica com a poble, han insultat els docents i així i tot després de les derrotes judicials no han rectificat i continuen en la mateixa línia. Han reprimit qualsevol protesta i provocat judicis, com les Encausades de la Consellería, que generen conseqüències repressives per les joves estudiants que reclamaven una educació pública de qualitat i en català, com no poder-se col·legiar del que han estudiat o no poder treballar a determinats llocs.  Han impulsat concertar ajudes a escoles de l’Opus Dei, que segregen per sexes i que adoctrinen a través de la religió.

No hem d’oblidar també, que la repressió que ha exercit el Cuerpo Nacional de Policia ha estat el braç executor d’aquest Govern, quan les joves d’Arran pacíficament entraven a l’Esglèsia de Sant Miquel per denunciar l’influència que estava exercint l’Esglèsia per a dictar doctrina per decidir sobre els cossos de les dones. Dies després ells detenien 7 de les nostres companyes anant als seus llocs de feina, esperant abaix de caseva o a l’escola, només perquè haver estat defensant el dret a l’avortament.

Per acabar, cal denunciar els feixistes que circulen lliurement pels nostres carrers i que aquest passat mes d’octubre van atacar el Casal Popular Voltor Negre. No permetrem cap més atac ni agressió d’aquest tipus. Feixisme ni aquí ni enlloc!!

Davant tot això ,les joves hem de construïr la resposta. Cal que imaginem i practiquem una altra forma de fer les coses.  Autorganitzant-nos, bastint contrapoder a tot arreu, esdevenint joves com a  subjectes de canvi i transformació, construïnt moviment juvenil desobedient, defensant la nostra terra i combatent les agressions que pateix, forjant el territori de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, defensant la nostra llengua com a element de comunicació i socialització de Mallorca, dels Països Catalans, extenent el socialisme com l’única proposta política que no ens explota  i precaritza com a joves, posant al centre de les nostres vides el feminisme,  esdevenir joves lliures en una terra lliure.

ARRAN, organització juvenil de l’Esquerra Independentista
Als Països Catalans, 27 de desembre de 2014

________________

[Castellano]


La juventud de Mallorca volvemos un año más en las calles. Volvemos porque vuelven tiempos de lucha, vuelven tiempos de combatividad, y vuelve la diada de Mallorca como la expresión de todas estas luchas que las jóvenes llevamos adelante durante todo el año.


Seguimos un año más en la lucha por la liberación de nuestro pueblo, los Països Catalans la lucha para emanciparnos del capitalismo y sus cadenas, y la lucha por la destrucción del sistema patriarcal que nos oprime por ser mujeres o por nuestra orientación sexual.

Ha sido un año muy difícil. Hemos estado en cada momento y en cada frente en primera línea para reclamar nuestros derechos como jóvenes ante las agresiones el gobierno fascista de Bauzá, y los partidos que gobiernan desde la Metropolis de Madrid. Las agresiones que sufrimos diariamente los nos han dado incontables motivos para salir a la calle.

Comenzaron con los recortes, los ataques a la lengua catalana y han seguido en la destrucción de la tierra y sus recursos, con el ejemplo de ses Fontanelles, pero también con el Hotel de Canyamel que ha destrozado una montaña de la Sierra de Levante. Nos han llenado la isla de la mierda, y por más desgracia, ahora han vendido también nuestro mar a Repsol que podrá realizar prospecciones petrolíferas.

Han sido una calaña que han gobernado por sus bolsillos, que han hecho negocio con nuestro territorio y que han vendido nuestro futuro en los mercados. Esta clase política ha celebrado y brindado cada recorte porque ellos nada de lo que aplican les afecta. Su impunidad les permite campar libremente y ser tratados como señores pero cada día más, desenmascararamos más la mierda que los rellena.


En Mallorca, con una tasa de paro que ronda el 16% de la población, vivimos una situación de precariedad laboral que impide la emancipación de los jóvenes para poder independizarse, donde la temporalidad es la única salida que limita e imposibilita el ahorro. Con la última reforma laboral se ha dejado en manos de los empresarios todas las herramientas para poder contratar a la carta.
Además, han subvencionado sus amigos como es el caso de la Fundación Kovacs, donde en los últimos 2 años ya se le han abonado 3 millones de euros.

No es suficiente el colapso sanitario que estamos viviendo donde los hospitales no disponen de medios suficientes para que los profesionales desarrollen su labor en normalidad. No son suficientes las listas de espera para poder operarse, que continúan subvencionando los de su calanya.

En materia educativa han atacado directamente la lengua catalana que nos identifica como pueblo, han insultado los docentes y aun después de las derrotas judiciales no han rectificado y continúan en la misma línea. Han reprimido cualquier protesta y provocado juicios, como las encausada de la Consellería, que generan consecuencias represivas para las jóvenes estudiantes que reclamaban una educación pública de calidad y en catalán, como no poder colegiarse lo que han estudiado o no poder trabajar a determinados lugares. Han impulsado concertar ayudas a escuelas del Opus Dei, que segrega por sexos y que adoctrinan a través de la religión.

No debemos olvidar también, que la represión que ha ejercido el Cuerpo Nacional de Policía ha sido el brazo ejecutor de este Gobierno, cuando las jóvenes de ARRAN pacíficamente entraban en la Iglesia de San Miguel para denunciar la influencia que estaba ejerciendo la Iglesia para dictar doctrina para decidir sobre los cuerpos de las mujeres. Días después ellos detenían 7 de nuestras compañeras yendo a sus puestos de trabajo, esperando abajo de sus casas o en la escuela, sólo porque haber estado defendiendo el derecho al aborto.


Por último, hay que denunciar los fascistas que circulan libremente por nuestras calles y que este pasado mes de octubre atacaron Casal Popular Buitre Negro. No permitiremos otro ataque ni agresión de este tipo. Fascismo ni aquí ni en ninguna parte !!

Ante todo esto, las jóvenes debemos construir la respuesta. Hay que imaginamos y practicamos otra forma de hacer las cosas. Autorganitzandonos, construyendo contrapoder en todas partes, convirtiéndose a los jóvenes en sujetoss del cambio y transformación, construyendo movimiento juvenil desobediente, defendiendo nuestra tierra y combatiendo las agresiones que sufre, forjando el territorio de Salses a Guardamar y de Fraga a Maó, defendiendo nuestra lengua como elemento de comunicación y socialización de Mallorca, de los Països Catalans, extendiendo el socialismo como la única propuesta política que no nos explota y precariza como jóvenes, poniendo en el centro de nuestras vidas el feminismo, convirtiendonos en jóvenes libres en una tierra libre.

ARRAN, organización juvenil de la Izquierda Independentista
En los Països Catalans, 27 de diciembre de 2014


compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/eN7a

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal