lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fM2d

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

06/12/2018 :: Nacionales PP.Catalans

40 años de la constitución española. Lo llaman democracia y no lo es!

x Endavant (OSAN)
Señalemos edificios del Estado español y de otras instituciones que secuestran nuestra soberanía

40 anys de la constitució espanyola. Li diuen democràcia i no ho és! 

Assenyalem edificis de l’Estat espanyol i d’altres institucions que segresten la nostra sobirania

Amb motiu dels 40 anys de la Constitució espanyola, hem denunciat que és una eina completament antidemocràtica al servei de les classes dominants i contrària als interessos i drets dels pobles, de les dones i de la classe treballadora. Des de comissaries de la policia espanyola a delegacions d’hisenda o jutjats, hem assenyalat edificis de l’Estat espanyol i d’altres institucions que segresten la nostra sobirania.

Avui, 6 de desembre, se celebren 40 anys de la constitució espanyola, l’episodi que posa fi a la transició. Aquest esdeveniment és un dels principals elements que referma el Règim del 78 i la base legal de la negació dels nostres drets com a dones, com a classe treballadora i com a poble, en pro dels drets de les oligarquies polítiques, socials i econòmiques de l’Estat.

La Constitució plasma al seu si la dominació de classe de la burgesia per damunt de les classes populars. Tenim multitud d’exemples, com la reforma de l’article 135 realitzada durant el 2011 per part del PP i el PSOE, seguint directrius de la Unió Europea. Aquesta reforma prioritza el pagament del deute, assegurant beneficis multimilionaris pels banquers i l’estabilitat del sistema capitalista, per davant de garantir unes condicions mínimes de dignitat per les classes populars. Cal recordar que el deute públic va passar d’un 36,3% del PIB al 2007 a un 98.3% al 2017, i que una part significativa d’aquest deute correspon al rescat bancari.

A més, la Constitució encarna en la figura del Rei la unitat i la permanència de l’Estat i ofereix a la família reial una posició suficientment elevada per defensar els seus interessos i el seu enriquiment personal. La constitució nega expressament l’articulació política dels Països Catalans situant a l’exèrcit com el màxim garant de la seva unitat, dividint el nostre país a través de les províncies i en comunitats autònomes i prohibint la federació de territoris. Es garanteix una línia contínua entre el franquisme i la monarquia constitucional mantenint les estructures i les principals figures de les institucions fonamentals de l’estat com la policia, l’alt funcionariat i sobretot la justícia, passant del Tribunal d’Ordre Públic a l’Audiència Nacional, garantint dècades de control judicial per part del règim i mantenint una justícia classista i patriarcal. Una constitució redactada per homes, que reforça el patriarcat i els privilegis masculins.

En canvi, aquells articles que fan referència a garantir drets socials bàsics per a totes les persones, com són el dret a un habitatge digne, una remuneració del treball i unes pensions suficients per tal de poder satisfer les necessitats i portar una vida digna, són paper mullat. Això fa evident que l’Estat espanyol és constitucionalment un règim creat per negar-nos la nostra sobirania com a poble i permetre l’enriquiment i la concentració de poder en mans de l’oligarquia a costa de l’empobriment progressiu de la resta de la població. Davant d’això, l’articulació política del projecte d’uns Països Catalans socialistes i feministes és la millor forma de combatre l’Estat demofòbic, oligàrquic i explotador espanyol.

L’acció s’ha fet a llocs com diversos jutjats, incloent-hi la Ciutat de la Justícia, seu de l’INSS, la seu del TSJC, comissaries de la policia espanyola, bancs i delegacions d’Hisenda, a ciutats com Manresa, Terrassa, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Lleida, Barcelona, Sabadell, Cornellà de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, Tarragona, el Prat de Llobregat, la Seu d’Urgell i Mataró.

_______________________

40 años de la constitución española. Lo llaman democracia y no lo es!

 Señalemos edificios del Estado español y de otras instituciones que secuestran nuestra soberanía

Con motivo de los 40 años de la Constitución española, hemos denunciado que es una herramienta completamente antidemocrática al servicio de las clases dominantes y contraria a los intereses y derechos de los pueblos, de las mujeres y de la clase trabajadora. Desde comisarías de la policía española a delegaciones de hacienda o juzgados, hemos señalado edificios del Estado español y de otras instituciones que secuestran nuestra soberanía.

Hoy, 6 de diciembre, se celebran 40 años de la constitución española, el episodio que pone fin a la transición. Este evento es uno de los principales elementos que afianza el Régimen del 78 y la base legal de la negación de nuestros derechos como mujeres, como clase trabajadora y como pueblo, en pro de los derechos de las oligarquías políticas, sociales y económicas de la Estado.

La Constitución plasma en su seno la dominación de clase de la burguesía por encima de las clases populares. Tenemos multitud de ejemplos, como la reforma del artículo 135 realizada en 2011 por parte del PP y el PSOE, siguiendo directrices de la Unión Europea. Esta reforma prioriza el pago de la deuda, asegurando beneficios multimillonarios por los banqueros y la estabilidad del sistema capitalista, por delante de garantizar unas condiciones mínimas de dignidad para las clases populares. Hay que recordar que la deuda pública pasó un 36,3% del PIB en 2007 a un 98.3% en 2017, y que una parte significativa de esta deuda corresponde al rescate bancario.

Además, la Constitución encarna en la figura del Rey la unidad y la permanencia del Estado y ofrece a la familia real una posición suficientemente elevada para defender sus intereses y su enriquecimiento personal. La constitución niega expresamente la articulación política de los Paíïos Catalans situando al ejército como el máximo garante de su unidad, dividiendo nuestro país a través de las provincias y en comunidades autónomas y prohibiendo la federación de territorios. Se garantiza una línea continua entre el franquismo y la monarquía constitucional manteniendo las estructuras y las principales figuras de las instituciones fundamentales del Estado como la policía, el alto funcionariado y sobre todo la justicia, pasando del Tribunal de Orden Público a la Audiencia Nacional, garantizando décadas de control judicial por parte del régimen y manteniendo una justicia clasista y patriarcal. Una constitución redactada por hombres, que refuerza el patriarcado y los privilegios masculinos.

En cambio, aquellos artículos que hacen referencia a garantizar derechos sociales básicos para todas las personas, como son el derecho a una vivienda digna, una remuneración del trabajo y unas pensiones suficientes para poder satisfacer las necesidades y llevar una vida digna, son papel mojado. Esto hace evidente que el Estado español es constitucionalmente un régimen creado por negarnos nuestra soberanía como pueblo y permitir el enriquecimiento y la concentración de poder en manos de la oligarquía a costa del empobrecimiento progresivo del resto de la población. Ante esto, la articulación política del proyecto de unos Países Catalanes socialistas y feministas es la mejor forma de combatir el Estado demofòbic, oligárquico y explotador español.

La acción se ha hecho en lugares como varios juzgados, incluyendo la Ciudad de la Justicia, sede del INSS, la sede del TSJC, comisarías de la policía española, bancos y delegaciones de Hacienda, en ciudades como Manresa , Terrassa, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Lleida, Barcelona, Sabadell, Cornellà de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Granollers, Hospitalet de Llobregat, Tarragona, el Prat de Llobregat, la Seo de Urgel y Mataró.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fM2d

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal