lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fK6q

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

01/05/2018 :: Barcelona

7 mossos niegan haber participado en la detención de 4jóvenes heridos durante los hechos de Can Vies

x Eloi Latorre / Directa
Se inicia el juicio contra los siete agentes, que enfrentan peticiones de penas de quince años de prisión, por lesiones producidas por golpes de porra contrarios al protocolo

 

Set mossos neguen haver participat en la detenció de quatre joves ferits durant els fets de Can Vies

 

S’inicia el judici contra els set agents, que enfronten peticions de penes de quinze anys de presó, per les lesions produïdes per cops de porra contraris al protocol, segons tracta de demostrar un vídeo aportat avui per l’equip jurídic de les denunciantsConcentració de suport als denunciants quan van ser jutjats, el maig de 2016.Un sergent, un caporal i cinc agents de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra han negat haver participat en la detenció de tres joves que van resultar ferits en un portal on havien quedat retinguts com a conseqüència d’una càrrega policial al carrer de Rosés, al barri de Sants de Barcelona, i on asseguren que van resultar ferits després de rebre l’impacte de diversos cops de porra, durant les protestes que van seguir al tancament del local autogestionat de Can Vies, l’abril de l’any 2014, Cadascun dels set policies s’enfronta a penes de quinze anys de presó, sol·licitada pels tres joves presumptament agredits (personats com a acusació particular) ja que la fiscalia no ha presentat càrrecs contra ells, en la vista oral del cas, que s’ha iniciat aquest matí a l’audiència Provincial de Barcelona. El judici té previstes dues sessions més, els pròxims 2 i 3 de maig, abans de quedar vist per a sentència.

Segons el relat de l’escrit d’obertura de judici oral, cap a les 11 de la nit del dia 28 de maig d’aquell any els tres denunciants van quedar acorralats en aquesta porteria, en la qual van buscar refugi després de veure’s envoltats per una càrrega policial als anomenats Jardinets de Can Mantega. En aquest punt, diversos agents de la Brigada Mòbil, seguint les instruccions dels seus comandaments, van rodejar els tres joves (un dels quals pateix síndrome de tourette) arraulits en un racó del portal, i els van “colpejar fortament amb els seus bastons policials” mentre exclamaven expressions del tipus “os vamos a machacar”, “hijos de puta” i “no os vais a escapar”. Les acusacions han aportat avui a judici un vídeo enregistrat amb un telèfon mòbil des d’un balcó pròxim en el qual s’observa com un dels agents colpeja de forma reiterada amb un moviment de braç descendent (una pràctica que prohibeix el protocol d’actuació de la policia catalana). “Es tracta d’una pràctica absolutament antireglamentària”, apunta l’advocada d’un dels denunciants, Anaïs Franquesa. Amb tot, en les imatges, no es pot distingir el seu número d’identificació.

L’escrit d’acusació relata diversos insults proferits per cinc dels agents contra els retinguts, i tamé que no els van traslladar a un centre mèdic fins que no havien passat per dues comissaries

Com a resultat d’aquesta actuació, les retingudes van resultar amb ferides a les cames braços, al cap i a la cara, que van obligar a intervenir-los amb grapes i que els han deixat, en tots tres casos, marques permanents. En un dels casos, també es va produir la fractura dels ossos propis del nas. L’escrit d’acusació també relata que, després de carregar, els cinc agents, sempre seguint instruccions dels dos comandaments que van presenciar la seva actuació, van obligar els tres retinguts a situar-se de cara a una paret, amb les mans alçades, tot i estar “sagnant com a conseqüència dels cops”), van ser emmanillats. En ser advertits que un d’ells patia síndrome de tourette, la resposta, segons l’acusació, fou un “y entonces por qué llevais a este hijo de puta a la manifestación”, per part d’un dels policies, mentre els altres es reien dels seus tics, en el moment d’endur-se’l cap a la furgoneta de la Brimo. L’escrit també assenyala que els detinguts van passar per dues comissaries –la de la plaça d’Espanya i la de les Corts– abans de ser tralladats a un centre sanitari. I tampoc, ni el sergent i ni el caporal presents en el lloc dels fets, van informar-ne amb posterioritat a la Divisió d’Assumptes Interns del cos.

Roda de premsa amb dos dels denunciants, els germans Escrig, el passat mes de febrer a Can Vies / Victor Serri

Durant la seva declaració d’avui, els set policies acusats han reconegut que van utilitzar la porra, però argumenten que la retenció en el portal es va produir perquè un dels tres joves va llançar una pedra contra ells. Tots ells han coincidit a declarar que tots els cops es van produir a les cames i seguint el que mana el protocol i només durant la fase de dispersió. Però han negat que s’utilitzessin les porres durant la retenció, detenció i trasllat dels joves a les furgonetes. És més, tots ells, un darrere l’altre han assegurat no haver participat en la detenció, tot afirmant que aquesta va anar a càrrec dels agents d’una segona furgoneta, que no estan encausats, en el que sembla una clara estratègia per evitar la condemna per falta de proves suficients per identificar-ne els autors materials. Aquesta afirmació contradiu l’atestat policial dels fets, segons els advocats dels joves denunciants, que sembla donar a entendre que en la detenció hi van participar els efectius de les dues furgonetes, així com les declaracions dels agents durant la fase d’instrucció, en què sí que admetien estar presents en el moment de la detenció.

Els tres denunciants, més una quarta persona que els acompanyava, van ser jutjats el maig de 2016 per delictes de desordres públics i danys en relació amb aquest episodi, en el que es va conèixer com a cas dels Quatre Roses. Van ser condemnats a penes d’entre dos anys i quatre mesos de presó, amb les declaracions policials com a principal prova acusatòria, unes penes que van ser substituïdes per multes perquè no tenien cap d’ells antecedents.

________________

[Castellano] Siete mossos niegan haber participado en la detención de cuatro jóvenes heridos durante los hechos de Can Vies

Se inicia el juicio contra los siete agentes, que enfrentan peticiones de penas de quince años de prisión, por las lesiones producidas por golpes de porra contrarios al protocolo, según trata de demostrar un vídeo aportado hoy por el equipo jurídico de las denunciantes

Un sargento, un cabo y cinco agentes de la Brigada Móvil de los Mossos han negado haber participado en la detención de tres jóvenes que resultaron heridos en un portal donde habían quedado retenidos como consecuencia de una carga policial en la calle de Rosés , en el barrio de Sants de Barcelona, y donde aseguran que resultaron heridos tras recibir el impacto de varios golpes de porra, durante las protestas que siguieron al cierre del local autogestionado de Can Vies, en abril del 2014 , Cada uno de los siete policías se enfrenta a penas de quince años de prisión, solicitada por los tres jóvenes presuntamente agredidos (personados como acusación particular) ya que la fiscalía no ha presentado cargos contra ellos, en la vista oral del caso, que se ha iniciado esta mañana a la audiencia Provincial de Barcelona.El juicio tiene previstas dos sesiones más, los próximos 2 y 3 de mayo, antes de quedar visto para sentencia.

Según el relato del escrito de apertura de juicio oral, hacia las 11 de la noche del día 28 de mayo de aquel año los tres denunciantes quedaron acorralados en esta portería, en la que buscaron refugio tras verse rodeados por una carga policial a los llamados Jardinets de Can Mantega. En este punto, varios agentes de la Brigada Móvil, siguiendo las instrucciones de sus mandos, rodearon los tres jóvenes (uno de los cuales sufre síndrome de tourette) acurrucados en un rincón del portal, y los “golpear fuertemente con sus bastones policiales “mientras exclamaban expresiones del tipo “os vamos a machacar “,” hijos de puta “y” no os vais a escapar “. Las acusaciones han aportado hoy a juicio un vídeo grabado con un teléfono móvil desde un balcón cercano en el que se observa como uno de los agentes golpea de forma reiterada con un movimiento de brazo descendente (una práctica que prohíbe el protocolo de actuación de la policía catalana). “Se trata de una práctica absolutamente antirreglamentaria”, apunta la abogada de uno de los denunciantes, Anaïs Franquesa. Con todo, en las imágenes, no se puede distinguir su número de identificación.

El escrito de acusación relata varios insultos proferidos por cinco de los agentes contra los retenidos, y TAME que no los trasladaron a un centro médico hasta que no habían pasado por dos comisarías

Como resultado de esta actuación, las retenidas resultaron con heridas en las piernas brazos, en la cabeza y en la cara, que obligaron a intervenir con grapas y que los han dejado, en los tres casos, marcas permanentes. En uno de los casos, también se produjo la fractura de los huesos propios de la nariz. El escrito de acusación también relata que, después de cargar, los cinco agentes, siempre siguiendo instrucciones de los dos mandos que presenciaron su actuación, obligaron a los tres retenidos a situarse de cara a una pared, con las manos alzadas , a pesar de estar “sangrando como consecuencia de los golpes”, fueron esposados. Al ser advertidos de que uno de ellos sufría síndrome de tourette, la respuesta, según la acusación, fue un “y entónces por qué viene este hijo de puta a la manifestación”, por parte de uno de los policías, mientras los otros se reían de sus tics, en el momento de llevárselo hacia la furgoneta de la Brimo. El escrito también señala que los detenidos pasaron por dos comisarías -la de la plaza de España y la de Corts- antes de ser trasladados a un centro sanitario. Y tampoco, ni el sargento y ni el cabo presentes en el lugar de los hechos, informar con posterioridad a la División de Asuntos Internos del cuerpo.

Rueda de prensa con dos de los denunciantes, los hermanos Escrig, el pasado mes de febrero en Can Vías / Victor Serri

Durante su declaración de hoy, los siete policías acusados han reconocido que utilizaron la porra, pero argumentan que la retención en el portal se produjo porque uno de los tres jóvenes lanzó una piedra contra ellos. Todos ellos coincidieron en declarar que todos los golpes se produjeron en las piernas y siguiendo lo que manda el protocolo y sólo durante la fase de dispersión. Pero han negado que se utilizaran las porras durante la retención, detención y traslado de los jóvenes en las furgonetas. Es más, todos ellos, uno tras otro aseguraron no haber participado en la detención, afirmando que esta fue a cargo de los agentes de una segunda furgoneta, que no están encausados, en lo que parece una clara estrategia para evitar la condena por falta de pruebas suficientes para identificar a los autores materiales. Esta afirmación contradice el atestado policial de los hechos, según los abogados de los jóvenes denunciantes, que parece dar a entender que en la detención participaron los efectivos de las dos furgonetas, así como las declaraciones de los agentes durante la fase de instrucción, en el que sí admitían estar presentes en el momento de la detención.

Los tres denunciantes, más una cuarta persona que los acompañaba, fueron juzgados en mayo de 2016 por delitos de desórdenes públicos y daños en relación con este episodio, en el que se conoció como caso de las Cuatro Rosas . Fueron condenados a penas de entre dos años y cuatro meses de prisión, con las declaraciones policiales como principal prueba acusatoria, unas penas que fueron sustituidas por multas porque no tenían ninguno de ellos antecedentes.

 

https://directa.cat/actualitat/set-mossos-neguen-haver-participat-en-detencio-de-quatre-joves-ferits-durant-fets-de-can

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fK6q

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal