lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fN3J

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

02/04/2019 :: Barcelona

Absuelto el fotoperiodista acusado de agredir a un Mosso y al que pedían 4 años de prision

x Eloi Latorre / Directa.cat
el magistrado titular del juzgado número 13 considera que “no se puede acreditar que el investigado lanzara un valla al agente de la autoridad"

Absolt el fotoperiodista a qui la Generalitat acusava d’agredir un Mosso i volia enviar quatre anys a la presó

La sentència del jutjat del Penal número 5 de Barcelona considera que no hi ha prou elements per provar que el reporter gràfic Isidre Garcia Puntí va llançar una tanca metàl·lica a un agent de la Brimo dels Mossos durant una protesta pel desallotjament del Banc Expropiat al barri de Gràcia de Barcelona, el març de 2016, i haver-li causat una lesió al taló d’Aquil·les. Els serveis jurídics del departament d’Interior demanaven una pena de quatre anys de reclusió per al fotògraf i 69.000 euros en concepte de responsabilitat civil

El jutjat del Penal número 5 de Barcelona ha absolt el fotoperiodista Isidre Garcia Puntí d’un delicte de danys contra un agent de l’autoritat, en sentència datada el 27 de març que s’ha conegut aquesta tarda. A aquest reporter free lance se l’acusava d’haver provocat una fractura en el tendó d’Aquil·les d’un peu d’un agent de la Brimo dels Mossos d’Esquadra causat, segons l’acusació, pel llançament intencionat d’una tanca metàl·lica el 25 de març de l’any 2016, durant les protestes que hi va haver al barri barceloní de Gràcia posteriors al desallotjament del Banc Expropiat. Per aquest presumpte delicte, els serveis jurídics del Departament d’Interior de la Generalitat catalana, personada com a acusació particular en la causa, demanaven una pena de quatre anys de presó així com una indemnització de 69.000 euros en concepte de responsabilitat civil, en compensació pels 431 euros que el mosso va estar de baixa, segons ell com a conseqüència dels fets.

Però el magistrat titular del jutjat número 13 considera que “no es pot acreditar que l’investigat llancés la tanca a l’agent de l’autoritat i, en cas que tal extrem s’hagués pogut provar, tampoc s’ha acreditat que les lesions que aquest presentava s’haguessin causat per l’impacte de l’element metàl·lic esmentat”. La sentència concreta que la tanca metàl·lica que hauria lesionat l’agent “en cap cas pot ser considerada un objecte perillós, ja que mai va ser llançada a zones corporals “com el cap, el tors o l’esquena” sinó que es va limitar “a avançar per terra, podent provocar una caiguda o un impacte a l’altura de la tíbia o el peu”. Igualment sosté que l’única prova que l’autoria dels fets es pugui imputar a Garcia Puntí és la declaració del policia lesionat, que el magistrat considera massa inconcreta i contradictòria per a donar-li veracitat.

La sentència té en compte un vídeo dels Mossos aportat per la defensa de Garcia Puntí a partir del qual dedueix que la tanca va caure de forma fortuïta producte de la fugida en massa de manifestants durant una càrrega policial

En canvi, sí que es dóna crèdit a un vídeo dels Mossos d’Esquadra aportat per la defensa. En les imatges, que mostren des d’un pla aeri els fets, que van succeir a l’altura del carrer Verdi a 2/4 de 12 de la nit, s’observa com, en el transcurs d’una càrrega dels antiavalots i mentre un grup de manifestants fugia corrents, “una tanca cau a terra” però “no es veu ningú que l’agafi, ni la llanci directament contra la policia, ni agafi altura, ni impuls, limitant-se a caure”. Per les imatges, segons la sentència, “resulta impossible saber la persona o persones que toquen la tanca, requisit bàsic per imputar el delicte d’atemptat”. La resolució judicial també valora com a argument per a l’absolució un informe mèdic forense que apunta que no es pot determinar que la lesió patida per l’agent afectat s’hagués produït com a conseqüència única de l’impacte de la tanca la nit dels fets, i creu en canvi que també podria ser el resultat de l’afectació d’una fastitis a la planta del peu que ja patia anteriorment.

Finalment, el magistrat Luís Martínez Duran també té en compte, a l’hora de dictar l’absolució, que l’acusat “es trobava al lloc dels fets no com a manifestant sinó com a fotoperiodista”, tal com van acreditar altres professionals de la informació que van prestar el seu testimoni a la vista oral i el mateix policia lesionat, que va reconèixer que Garcia Puntí duia una càmera rèflex penjada al coll.

 ________________________ 

Absuelto el fotoperiodista al que la Generalitat acusaba de agredir a un Mosso y quería enviar cuatro años en prisión (cast/cat)

La sentencia del juzgado de lo Penal número 5 de Barcelona considera que no hay suficientes elementos para probar que el reportero gráfico Isidre Garcia Puntí lanzó una valla metálica a un agente de la Brimo los Mossos durante una protesta por el desalojo del Banc Expropiat en el barrio de Gràcia de Barcelona, en […]

La sentencia del juzgado de lo Penal número 5 de Barcelona considera que no hay suficientes elementos para probar que el reportero gráfico Isidre Garcia Puntí lanzó una valla metálica a un agente de la Brimo los Mossos durante una protesta por el desalojo del Banc Expropiat en el barrio de Gràcia de Barcelona, en marzo de 2016, y haberle causado una lesión en el talón de Aquiles. Los servicios jurídicos del departamento de Interior pedían una pena de cuatro años de reclusión para el fotógrafo y 69.000 euros en concepto de responsabilidad civil

El juzgado de lo Penal número 5 de Barcelona ha absuelto al fotoperiodista Isidre Garcia Puntí de un delito de daños contra un agente de la autoridad, en sentencia fechada el 27 de marzo que se ha conocido esta tarde. A este reportero free lance se le acusaba de haber provocado una fractura en el tendón de Aquiles de un pie de un agente de la Brimo los Mossos causado, según la acusación, por el lanzamiento intencionado de una valla metálica lica el 25 de marzo del año 2016, durante las protestas que hubo en el barrio barcelonés de Gracia posteriores al desalojo del Banc Expropiat. Por este presunto delito, los servicios jurídicos del Departamento de Interior de la Generalitat catalana, personada como acusación particular en la causa, pedían una pena de cuatro años de prisión así como una indemnización de 69.000 euros en concepto de responsabilidad civil, en compensación por los 431 dias que el mosso estuvo de baja, según él como consecuencia de los hechos.

Pero el magistrado titular del juzgado número 13 considera que “no se puede acreditar que el investigado lanzara un valla al agente de la autoridad y, en caso de que tal extremo se hubiera podido probar, tampoco se ha acreditado que las lesiones que éste presentaba hubieran causado por el impacto del elemento metálico mencionado“. La sentencia concreta que la valla metálica que habría lesionado el agente “en ningún caso puede ser considerada un objeto peligroso, ya que nunca fue lanzada en zonas corporales” como la cabeza, el torso o la espalda “sino que se limitó “a avanzar por el suelo, pudiendo provocar una caída o un impacto a la altura de la tibia o el pie”. Igualmente sostiene que la única prueba que la autoría de los hechos se pueda imputar a Garcia Puntí es la declaración del policía lesionado, que el magistrado considera demasiado inconcreta y contradictoria para darle veracidad.

En cambio, sí se da crédito a un vídeo de los Mossos aportado por la defensa. En las imágenes, que muestran desde un plano aéreo los hechos, que sucedieron a la altura de la calle Verdi 2/4 de 12 de la noche, se observa como, en el transcurso de una carga de los antidisturbios y mientras un grupo de manifestantes huía corriendo, “una valla cae al suelo” pero “no se ve nadie que lo tome, ni la lance directamente contra la policía, ni coja altura, ni impulso, limitándose a caer”. Para las imágenes, según la sentencia, “resulta imposible saber la persona o personas que tocan la valla, requisito básico para imputar el delito de atentado”.

Finalmente, el magistrado Luís Martínez Duran también tiene en cuenta, a la hora de dictar la absolución, que el acusado “se encontraba en el lugar de los hechos no como manifestando sino como fotoperiodista”, tal como acreditaron otros profesionales de la información que prestaron su testimonio en la vista oral y el mismo policía lesionado, que reconoció que Garcia Puntí llevaba una cámara réflex colgada al cuello.

https://directa.cat/absolt-el-fotoperiodista-a-qui-la-generalitat-acusava-dagredir-un-mosso-i-volia-enviar-quatre-anys-a-la-preso/

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fN3J

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal