lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/cH35

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

14/05/2010 :: Nacionales PP.Catalans

Aparece un joven muerto en el Centro de Internamiento de Zona Franca

x Garoé
[cat / cast] Las fuentes policiales e interior hablan de normalidad, con la idea de que todo se cierre rápido. No toleraremos su ?normalidad?.

[Català]

Una nova mort en dependències oficials de l’Estat; justament la mateixa setmana en què un grup de persones van anar fins a l’Audiència Nacional per denunciar la impunitat que va seguir la mort o l’assassinat dels seus fills, filles i familiars (Diego Viña, Xosé Tarrio, Antonio Pallas, David Chacón, Miguel del Buey) mentre eren en dependències policials o carceràries, o bé com a conseqüència d’haver-hi passat.

Aquesta setmana s’ha intentat trencar el silenci en el qual es produeixen aquestes morts, 30 des que va començar l’any; 779 des del 2001. La Coordinadora de Solidaridad con las Personas Presas i el Comité de Denuncia de Galicia van anar fins a les portes de la seu del contenciós administratiu de l’Audiència Nacional per tal de denunciar i posar sobre la taula una situació alarmant. Els mitjans de comunicació convencionals han respost amb el silenci. No passa res. Normalitat, que tot estigui en ordre. Que ningú vegi les cloaques de l’Estat.

Tan sols un dia després ens arriba la notícia que una persona de 22 anys ha aparegut morta en una cel•la del CIE de la Zona Franca. L’hi van trobar ahir a la matinada. Des d’un principi, les fonts policials s’han afanyat tant a apaivagar qualsevol dubte (“Va ser un suïcidi”) com a ressaltar les virtuts de la noca instal•lació carcerària per a immmigrants (vegeu l’article d’El Periódico (1)).

Això no obstant, ja fa temps que s’anuncien les situacions de maltractaments i possibles tortures que acompanyen els processos d’internament i expulsió de les persones migrants. Pel que sembla, estava sol a la cel•la. Segons ha denunciat SOS Racisme, hi ha indicis que permetrien afirmar que es trobava en règim d’aïllament. La resposta governamanetal ha estat que no existeix l’aïllament als CIE. És cert. A diferència d’altres institucions repressores, els CIE no compten amb un reglament en què s’expliciti tal sistema sancionador; legalment, no existeix un règim d’aïllament als CIE. Sabem prou bé, però, que la realitat i la legalitat a l’àmbit penal i carcerari no tenen mai res a veure.

Els testimonis de moltes persones que han passat pels CIE permeten afirmar que els policies nacionals, encarregats de custodiar les persones empresonades en aquestes institucions, adopten mesures com l’aïllament per castigar qui “no es porti bé”. Aquests testimonis expliquen que els maltractaments han estat sistemàtics:insults racistes, menyspreus, agressions, amenaces, etc. (2).

El que no poden negar és que Mohammad A ha mort, i això és absolutament intolerable. Encara no s’ha esclarit res, però nosaltres tenim molt clar que no tolerarem la normalitat que pretén imposar l’Estat. Les morts sota custòdia no entren dins el que nosaltres entenem per normalitat; i tampoc hi entren l’existència dels CIE i els mecanismes d’expulsió, ni tampoc les batudes racistes que multipliquen les fronteres dels països rics per a les persones migrants.

Avui s’ha fet pública la mort d’una persona a la presó del racisme d’Estat. Cada dia, però, hi ha històries quotidianes de patiment acumulat, generat pels processos de frinteres, internament i expulsió. Esperem que la resposta col•lectiva contra tot això estigui una mica més aprop. Com a mínim, sembla que va construint-se en el dia a dia.

No permetrem que tot es tanqui tan de pressa, no podem tolerar la seva normalitat.
Ni una altra mort en dependències policials o carceràries!
Tancarem els centres d’internament i les presons!

(1) El titular és una nova mostra del racisme periodístic: “Un ‘sense papers’ se suïcida en un centre d’internament de BCN”. D’una banda, defineix la persona morta com un “sense papers”. Així, afavoreix la construcció del procés de des-personificació al qual els estats europeus racistes sotmeten les persones migrants. De l’altra, de manera totalment irresponsable, dóna completa validesa a la versió policial, sense que s’hagi fet cap autòpsia. El més important és que tot sembli “normal”.
http://elperiodico.cat/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAT&idnoticia_PK=713558&idseccio_PK=1021&h=

(2) Vegeu, entre d’altres, “Voces desde dentro y para quien quiera oir”, informe sobre el CIE d’Aluche (http://www.transfronterizo.net/spip.php?article140) o l'informe sobre la situació de los CIE de CEAR (http://www.transfronterizo.net/spip.php?article140).


[Castellano]

Una nueva muerte bajo dependencias policiales del Estado. Justo en la semana en que un grupo de personas se trasladaron a la Audiencia Nacional para denunciar la impunidad que siguió a la muerte o asesinato de sus hijxs o familiares (Diego Viña, Xosé Tarrio, Antonio Pallas, David Chacón, Miguel del Buey) mientras se encontraban bajo dependencias policiales, o carcelarias o como consecuencia directa de su paso por éstas.

Esta semana se trató de romper el silencio bajo el que se producen estas muertes, 30 en lo que va de año. 779 desde el 2001. La Coordinadora de Solidaridad con las Personas Presas y el Comité de Denuncia de Galicia se trasladaron a las puertas de la sede de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional para denunciar, para poner en el centro de la agenda una situación alarmante. Los medios de comunicación convencionales han respondido con silencio. No pasa nada. Normalidad cuanto antes, que todo este en orden. Que no se muestren las cloacas del Estado.

Justo un día después nos llega la noticia de que una persona de 22 años ha aparecido muerta en una celda del CIE de Zona Franca. Le encontraron ayer por la mañana. Desde el principio las fuentes policiales se han apresurado a acallar las posibles dudas. “Fue un suicidio”. Y a resaltar las virtudes de la nueva instalación carcelaria para migrantes (Ver artículo de El periódico)(1).

Sin embargo desde hace bastante tiempo ya se vienen anunciando las situaciones de malos tratos y posibles torturas que acompañan los procedimientos de internamiento y expulsión de personas migrantes. Al parecer se encontraba solo en una celda. Según ha denunciado SOS Racismo hay indicios que permitirían afirmar que se encontraba en aislamiento. La respuesta gubernamental ha sido que no existe el aislamiento en los CIES. Es cierto. A diferencia que otras instituciones represoras, los CIES no cuentan con un reglamento que explicite un determinado sistema sancionador. Legalmente no existe un régimen de aislamiento en los CIE. Pero bien sabemos que lo real y lo legal en el ámbito penal y carcelario nunca tiene nada que ver.

Los testimonios de muchas personas que han pasado por los CIE permiten afirmar que los policías nacionales, encargados de custodiar a las personas encarceladas en dichas instituciones, adoptan medidas como el aislamiento para castigas a aquellxs que “no se porten bien”. También estos testimonios relatan malos tratos proferidos de manera sistemática: insultos racistas, desprecios, agresiones, amenazas, etc(2).

Lo cierto es que Mohamed A ha muerto, y es absolutamente intolerable. De momento no hay nada claro. Pero lo que si que muchxs tenemos claro es que no vamos a tolerar la normalidad que pretende imponer el Estado. Las muertes bajo custodia no entran dentro de lo que nosotrxs consideramos como normalidad; tampoco consideramos que la existencia de los CIE y los mecanismos de expulsión entren dentro de nuestra normalidad; ni las redadas racistas que multiplican las fronteras de los países ricos para las personas migrantes.

Hoy se ha conocido que una persona ha muerto en la cárcel del racismo de Estado. Pero cada día hay historias cotidianas de sufrimiento acumulado generado por los procesos de fronteras, internamiento y expulsión. Esperemos que la respuesta colectiva ante todo esto esté un poco más cerca. Al menos parece que se va construyendo en el día a día.

No permitiremos que todo se cierre rápido. No podemos tolerar su normalidad.
¡Ni una muerte más en dependencias policiales o carcelarias!
Tancarem els centres d´internament i les presons!

(1)El títular es una nueva muestra de racismo periodístico: "Un ‘sin papeles’ se suicida en un centro de internamiento de BCN". Por un lado define a la persona muerta como un “sin papeles” favoreciendo la construcción del proceso de no-persona al que se somete a las personas migrantes por los estados europeos racistas; y por otro de manera irresponsable da total validez a la versión policial sin que se haya realizado autopsia alguna. Ante todo, que todo parezca “normal”. http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=713558&idseccio_PK=1021&h

(2)Ver entre otros “Voces desde dentro y para quien quiera oir”. Informe sobre el CIE de Aluche (http://www.transfronterizo.net/spip.php?article140) o Informe sobre la situación de los CIE de CEAR (http://www.transfronterizo.net/spip.php?article140).

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/cH35

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License ::

Principal