lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fD9L

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

31/01/2017 :: Barcelona, Nacionales PP.Catalans

ARRAN ocupa la pasarela 080 contra la cosificación de la mujeer

x ARRAN
[Cat/Cast] Nuestros cuerpos no son ninguna mercancía!

[Català]

Els nostres cossos no són cap mercaderia!

 

Avui hem vingut a denunciar la passarel·la 080 i el seu director, Miquel Rodríguez, expressió explícita de com el capitalisme pretén fer servir els nostres cossos per al seu benefici: cossos com a mercaderies per augmentar les vendes, creació de models de dones objecte, perfectes per al plaer dels homes, al servei del capitalisme i de l’heteropatriarcat, models de dones amb cossos irreals, uniformitzats i inassolibles.

 

Des del Govern, amb el conseller d’Empresa i Coneixement Jordi Baiget, i la mateixa passarel·la 080, ara treuen pit d’haver signat el conveni de col·laboració amb l’Associació contra l’anorèxia i la bulímia, però aquest fet ha estat desencadenat únicament gràcies a la pressió que s’hi ha exercit des de la societat. No podem oblidar les declaracions de Miquel Rodríguez, director de la passarel·la, en què afirmava que no tenia cap intenció de plantejar mesures perquè les models no tinguin cap trastorn alimentari, ja que les firmes de moda demanen «certa imatge, i això és el que s’ha de donar». Però les dones no som només una imatge que donar al mercat, no som objectes dels quals no importa la salut, de manera que si el senyor Rodríguez així ho entén no podem conformar-nos amb què s’hagi signat el conveni, sinó que n’exigim la immediata destitució.

És inadmissible que s’aporti gairebé 1 milió d’euros de diners públics a aquesta passarel·la, en què les dones som únicament el cos al servei del capitalisme, una passarel·la en què es busca, en paraules del mateix Rodríguez, que hi hagi la batalla de mercat. Ni volem mercats capitalistes competitius ni volem ser un objecte per aquest mercat. No podem admetre que es financiïn plataformes des de les quals es fomenti la cultura de l’anorèxia i la bulímia, trastorns alimentaris que són la tercera malaltia crònica en adolescents i joves, que afecten com a mínim 28000 joves; la cultura en què les dones no valem per nosaltres mateixes sinó per al plaer i el benefici dels homes i del capitalisme; la cultura de la insatisfacció de totes per voler complir amb cànons inassolibles, ja que mai s’és prou perfecta per al mercat. 

El capitalisme fa servir i alhora reprodueix el patriarcat: mostren la seva aliança amb passarel·les com aquesta, amb directors com el Miquel Rodríguez, i amb Governs com el que no es mostra ferm contra declaracions cosificadores de les dones i financia aquest tipus d’esdeveniments.

 

Les dones joves, a les quals més ens afecta la pressió estètica i els trastorns alimentaris, tenim clar que el conveni és una passa endavant, però una passa absolutament insuficient. Una persona que justifica el possible risc per la salut de les models i de totes les joves que s’hi emmirallen per les exigències del mercat no pot estar ni un segon més al capdavant d’un espai finançat públicament. Les dones no som cap mercaderia, ens volem lliures i amb cossos lliures!

 

 Arran, organització juvenil de l’Esquerra Independentista

Als Països Catalans, 31 de gener del 2017

 

________________

[Castellano]

Nuestros cuerpos no son ninguna mercancía!

 

Hoy hemos venido a denunciar la pasarela 080 y su director, Miquel Rodríguez, expresión explícita de cómo el capitalismo pretende usar nuestros cuerpos para su beneficio: cuerpos como mercancías para aumentar las ventas, creación de modelos de mujeres objeto , perfectos para el placer de los hombres, al servicio del capitalismo y del heteropatriarcado, modelos de mujeres con cuerpos irreales, uniformizados y inalcanzables.

 

Desde el Gobierno, con el consejero de Empresa y Conocimiento Jordi Baiget, y la misma pasarela 080, ahora sacan pecho de haber firmado el convenio de colaboración con la Asociación contra la anorexia y la bulimia, pero este hecho ha sido desencadenado únicamente gracias a la presión que se ha ejercido desde la sociedad. No podemos olvidar las declaraciones de Miguel Rodríguez, director de la pasarela, en la que afirmaba que no tenía ninguna intención de plantear medidas para que las modelos no tengan ningún trastorno alimentario, ya que las firmas de moda piden «cierta imagen, y esto es lo que se debe dar ». Pero las mujeres no somos sólo una imagen que dio en el mercado, no somos objetos de los que no importa la salud, por lo que si el señor Rodríguez así lo entiende no podemos conformarnos con que se haya firmado el convenio, sino que n 'exigimos la inmediata destitución.

 

Es inadmisible que se aporte casi 1 millón de euros de dinero público a esta pasarela, en la que las mujeres somos únicamente el cuerpo al servicio del capitalismo, una pasarela en la que se busca, en palabras del propio Rodríguez, que haya la batalla de mercado. Ni queremos mercados capitalistas competitivos ni queremos ser un objeto para este mercado. No podemos admitir que se financien plataformas desde las que se fomente la cultura de la anorexia y la bulimia, trastornos alimentarios que son la tercera enfermedad crónica en adolescentes y jóvenes, que afectan al menos 28.000 jóvenes; la cultura en la que las mujeres no valemos por nosotros mismos sino para el placer y el beneficio de los hombres y del capitalismo; la cultura de la insatisfacción de todas por querer cumplir con cánones inalcanzables, ya que nunca se es suficientemente perfecta para el mercado.

 

El capitalismo utiliza ya la vez reproduce el patriarcado: muestran su alianza con pasarelas como ésta, con directores como Miguel Rodríguez, y con Gobiernos como el que no se muestra firme contra declaraciones cosificadora de las mujeres y financia este tipo de eventos.

 

Las mujeres jóvenes, a las que más nos afecta la presión estética y los trastornos alimentarios, tenemos claro que el convenio es un paso adelante, pero un paso absolutamente insuficiente. Una persona que justifica el posible riesgo para la salud de las modelos y de todas las jóvenes que se reflejan por las exigencias del mercado no puede estar ni un segundo más al frente de un espacio financiado públicamente. Las mujeres no somos ninguna mercancía, queremos libres y con cuerpos libres!

 

 

ARRAN, organización juvenil de la Izquierda Independentista 
En los Países Catalanes, 31 de enero de 2017


compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fD9L

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal