lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fU95

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

28/10/2020 :: Nacionales PP.Catalans

Avui La Directa fa pública una investigació sobre els intents de suplantació i espionatge [Cat/Cast]

x Gemma García/Jesús Rodríguez
L'esquerra independentista, el Sindicat de Llogateres, Vilaweb i l'Ateneu La Base, víctimes d'una trama de suplantació d'identitat digital.

La 'Directa' publica, en el número 510 de l'edició en paper, un reportatge d'investigació que destapa més d'una seixantena de correus falsos per captar informació, almenys onze adreces suplantades i un mateix patró: remitent clonat o control no autoritzat d’adreça electrònica i demanda d’informació d'organigrames, documents interns, calendaris, campanyes o properes assemblees.

“Estem tenint alguns problemes informàtics i ens ha petat el lloc on desàvem els documents de l’últim Congrés Nacional. […] Ens han dit que ens podríeu ajudar. Ens els podeu fer arribar?”. “Hola, el meu nom és Lluna, actualment soc una de les portaveus de La Forja – Jovent Revolucionari, estem seguint per xarxes la vostra activitat i ens agradaria contactar amb vosaltres de manera discreta”. “Estem intentant solucionar uns problemes tècnics però encara no ho tenim solucionat. Aquest cap de setmana fem formació i ens agradaria tenir les ponències per tal que els nous membres les poguessin llegir. No podem accedir a l’espai intern”. “Us donem el telèfon de la persona encarregada dels contactes amb altres organitzacions o iniciatives populars. […] Si ho creieu oportú podeu afegir el telèfon en els vostres grups de difusió per tal que tinguem coneixement de les vostres convocatòries”.

Un dels casos jurídicament més greus és la suplantació de la portaveu de La Forja Lluna Berlanga, que Alerta Solidària ha decidit portar davant de la justícia en forma de querella criminal. Algú es va fer passar per ella i va enviar un correu a Blanc Bloc – Catalunya Resisteix

En aparença, tots aquests fragments de correus electrònics només tenen en comú que han estat enviats per sectorials o territorials d’organitzacions de l’esquerra independentista i del Sindicat de Llogateres que, suposadament, tenen la intenció de solucionar problemes tècnics per accedir a documents interns i calendaris o coordinar-se. Però les aparences, a vegades, enganyen. Darrere de cadascun dels remitents no hi ha ni la Forja de Badalona, ni Lluna Berlanga –portaveu de La Forja–, ni la territorial de La Forja a la comarca del Baix Empordà ni el Sindicat de Llogateres. Totes aquestes identitats han estat falsejades.

Però mentre caçava, el caçador també va ser caçat. A través d’un núvol a internet –a tall d’esquer–, La Forja va penjar documentació sol·licitada per l’impostor, que en aquella ocasió es feia passar pel nucli del Baix Empordà, i així és com va anar deixant rastres. La Directa ha pogut certificar i publicar en el reportatge d’investigació de la Directa 510 que dues IP (matrícula digital que identifica un dispositiu connectat a la xarxa) –que almenys es van connectar en sis ocasions al núvol– pertanyen al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) i al Complex Central Egara dels Mossos d’Esquadra. Des del Departament de comunicació de la policia catalana no han contestat les preguntes que va formular aquest mitjà abans de tancar el reportatge, però han publicat un comunicat en què neguen “les acusacions de suplantació d’identitat digital” i afegeixen que quan “Mossos realitzen diligències d’investigació en qualitat de Policia Judicial ho fa sota control judicial i cal destacar que, en l’exercici d’aquestes funcions, els Mossos d’Esquadra no han dut a terme cap acció com la que descriu l’article ni similar”.

Tot i que, per ara, gran part dels correus falsejats són de l’esquerra independentista, també s’han detectat comptes de correus suplantats de Vilaweb i el Sindicat de Llogateres, així com una adreça envaïda sense autorització de l’Ateneu La Base del barri del Poble-sec de Barcelona.

Entre les dades de contacte facilitades pels impostors en els correus suplantats, hi ha un telèfon mòbil que s’ha utilitzat en més d’una ocasió, associant-lo, per tant, a diverses identitats suplantades, com a Lluna Berlanga, portaveu de La Forja. Es tracta d’un dels casos jurídicament més greus i que Alerta Solidària ha decidit portar davant de la justícia en forma de querella criminal. Algú es va fer passar per Berlanga i va enviar un correu a Blanc Bloc – Catalunya Resisteix on expressava la voluntat d’entrar-hi en contacte: “Estem seguint per xarxes la vostra activitat i ens agradaria contactar amb vosaltres de manera discreta. Ens agradaria saber la vostra proposta per l’11-S i de pas comentar-vos la nostra”. És una de les pautes que es repeteix en el contingut de la correspondència suplantada: cercar informació de les convocatòries, aconseguir completar els organigrames interns i mapejar els vincles entre les entitats de l’esquerra transformadora.

Alhora, i avui en roda de premsa, també han anunciat una altra querella per la resta de casos de La Forja i una altra per un cas de la CUP d’accés i presa de control sense autorització d’un compte de correu.

Fuente

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Castellano:

La izquierda independentista, el Sindicato de inquilinos, Vilaweb y el Ateneo La Base, víctimas de una trama de suplantación de identidad digital

La 'Directa' publica, en el número 510 de la edición en papel, un reportaje de investigación que destapa más de sesenta correos falsos para captar información, al menos once direcciones suplantadas y un mismo patrón: remitente clonado o control no autorizado de correo electrónico y demanda de información de organigramas, documentos internos, calendarios, campañas o próximas asambleas.

"Estamos teniendo algunos problemas informáticos y nos ha estallado el lugar donde guardaba los documentos del último Congreso Nacional. [...] Nos han dicho que nos podría ayudar. Nos los puede hacer llegar? ". "Hola, mi nombre es Luna, actualmente soy una de las portavoces de La Forja - Jóvenes Revolucionario, estamos siguiendo para redes vuestra actividad y nos gustaría contactar con vosotros de manera discreta". "Estamos intentando solucionar unos problemas técnicos pero todavía no lo tenemos solucionado. Este fin de semana hacemos formación y nos gustaría tener las ponencias para que los nuevos miembros las pudieran leer. No podemos acceder al espacio interno ". "Os damos el teléfono de la persona encargada de los contactos con otras organizaciones o iniciativas populares.

Uno de los casos jurídicamente más graves es la suplantación de la portavoz de La Forja Luna Berlanga, que Alerta Solidaria ha decidido llevar ante la justicia en forma de querella criminal. Alguien se hizo pasar por ella y envió un correo a Blanco Blog - Cataluña Resiste

En apariencia, todos estos fragmentos de correos electrónicos sólo tienen en común que han sido enviados por sectoriales o territoriales de organizaciones de la izquierda independentista y del Sindicato de inquilino que, supuestamente, tienen la intención de solucionar problemas técnicos para acceder a documentos internos y calendarios o coordinarse. Pero las apariencias, a veces, engañan. Detrás de cada uno de los remitentes no hay ni la Forja de Badalona, ni Luna Berlanga -portavoz de La Forja-, ni la territorial de La Forja en la comarca del Baix Empordà ni el Sindicato de inquilino. Todas estas identidades han sido falseados.

Pero mientras cazaba , el cazador también fue cazado . A través de una nube en internet -a modo de izquierdas, La Forja colgó documentación solicitada por el impostor, que en aquella ocasión se hacía pasar por el núcleo del Baix Empordà, y así es como fue dejando rastros . La Directa pudo certificar y publicar en el reportaje de investigación de la Directa 510 que dos IP (matrícula digital que identifica un dispositivo conectado a la red) -que al menos se conectaron en seis ocasiones al nube- pertenecen al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad de Cataluña (CTTI) y el Complejo Central Egara los Mossos. Desde el Departamento de comunicación de la policía catalana no han contestado las preguntas que formuló este medio antes de cerrar el reportaje, pero han publicado un comunicado en el que niegan "las acusaciones de suplantación de identidad digital" y añaden que cuando "Mossos realizan diligencias de investigación en calidad de Policía judicial lo hace bajo control judicial y hay que destacar que, en el ejercicio de estas funciones, los Mossos no han llevado a cabo ninguna acción como la que describe el artículo ni similar " .

Aunque, por ahora, gran parte de los correos falseados son de la izquierda independentista, también se han detectado cuentas de correos suplantados de Vilaweb y el Sindicato de inquilino, así como una dirección invadida sin autorización del Ateneu La Base del barrio del Poble sec de Barcelona.

Entre los datos de contacto facilitados por los impostores en los correos suplantados, hay un teléfono móvil que se ha utilizado en más de una ocasión, asociándolo, por tanto, a varias identidades suplantadas, como Luna Berlanga, portavoz de La forja. Se trata de uno de los casos jurídicamente más graves y que Alerta Solidaria ha decidido llevar ante la justicia en forma de querella criminal. Alguien se hizo pasar por Berlanga y envió un correo a Blanco Blog - Cataluña Resiste donde expresaba la voluntad de entrar en contacto: "Estamos siguiendo por redes vuestra actividad y nos gustaría contactar con vosotros de manera discreta. Nos gustaría saber su propuesta para el 11-S y de paso comentaros nuestra ". Es una de las pautas que se repite en el contenido de la correspondencia suplantada: buscar información de las convocatorias,

Asimismo, y en rueda de prensa, también han anunciado otra querella por el resto de casos de La Forja y otra para un caso de la CUP de acceso y toma de control sin autorización de una cuenta de correo.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fU95

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal