lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/eY1a

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

11/04/2016 :: Barcelona

Caso Ester Quintana, la actuación más polémica de la historia de los Mossos a juicio

x Jesús Rodríguez - Directa.cat
La Fiscalía pide dos años de prisión por el subinspector Eduardo Casas y por el escopetero Lorenzo Benjumea, y la acusación particular eleva la petición hasta los 9 años.

[Català]

Cas Ester Quintana, l'actuació més polèmica de la història dels Mossos a judici

 

La Fiscalia demana dos anys de presó pel sotsinspector Eduardo Casas i per l'escopeter Llorenç Benjumea, i l'acusació particular eleva la petició fins als 9 anys. La vista oral comença aquest dilluns 11 d'abril i s'allargarà durant tres setmanes.Ester Quintana és atesa després de rebre l'impacte d'un projectil

 

La incessant concatenació de versions oficials dels fets –contradictòries entre si– en relació al cas Ester Quintana l'han convertit en l'actuació més controvertida de la història dels Mossos d'Esquadra, si més no si ens atenim a les destitucions, dimissions i relleus a la cadena de comandament policial que se n'han derivat. Tres anys i mig després que una bala de goma impactés al seu ull esquerre –segons mantenen la fiscalia i l'acusació particular– els dos policies presumptament involucrats en l'agressió s'asseuen a la banqueta dels acusats. La secció tercera de l'Audiència de Barcelona és l'escenari per on durant tres setmanes veurem passar els principals testimonis de l'acusació, el conjunt d'antiavalots que van intervenir en aquell operatiu i tota la cadena de comandament, incloent-hi l'exdirector general Manel Prat, qui ho farà el 18 d'abril si es manté el calendari previst. Marta Marquina, fiscal del cas, considera que es va produir una imprudència greu però no voluntària –és per això que demana dos anys de presó–. Les advocades Laia Serra i Carla Vall, en representació d'Ester Quintana, argumenten que l'autor del tret i el seu superior jeràrquic eren coneixedors de les greus conseqüències de disparar i per això sol·liciten fins a 9 anys de presó. El judici servirà per dirimir les responsabilitats penals, no les civils, ja que l'asseguradora de la Generalitat de Catalunya va optar per indemnitzar Quintana amb 260.000 euros, com a mostra de "bona voluntat" abans de la vista oral. El rescabalament econòmicde les víctimes és una obligació executiva del Govern aprovada pel Parlament de Catalunya ara fa dos anys, però a dia d'avui només s'ha materialitzat en els casos Quintana i Nicola Tanno

Malgrat no haver-hi una assumpció de responsabilitats explícita, els comandaments Manel Hermida i Sergi Pla van ser destituïts pel cas Quintana. Manel Prat va plegar voluntàriament i Felip Puig ha estat recentment apartat

L'estratègia de defensa d'Olga Tubau i Lídia Lajara –advocades dels policies– implica reconèixer que Quintana fou lesionada per un projectil disparat per la policia, però que els autors materials del tret no són el sotsinspector Eduardo Casas Pascual ni l'escopeter Llorenç Benjumea Blanco, sinó que es tractaria d'un tercer agent que va disparar un tret amb una escopeta de projectils de foam i no pas amb una escopeta de bales de goma. Aquesta tesi és precisament la que va descartar el conseller Felip Puig durant la seva tercera i última compareixença parlamentària en relació als fets, el 13 de desembre de 2012. "Els projectils de foam en cap cas ni per l'hora ni pel lloc poden haver causat una lesió a una persona que es trobava abans de les 20.52 h, que és quan entra al registre del 112 una trucada notificant aquesta situació d'emergència, entre la Gran Via i el carrer Casp en la calçada central del passeig de Gràcia", va assegurar Puig. L'aleshores conseller d'Interior va entregar als grups parlamentaris un detallat informe de tots els projectils de foam disparats pels Mossos d'Esquadra la nit del 14 de novembre de 2012, perquè, segons ell, aquests projectils –a diferència de les bales de goma– anaven "numerats i precintats", i no era possible que es disparessin sense que en quedés un registre.

Furgó de la unitat 4 de la Brigada Mòbil intervé el 29-M de 2011 a plaça Catalunya  / Arianna GiménezL'estratègia per exculpar els antiavalots implica assumir que es va disparar un projectil no comptabilitzat aleshores, un extrem que desmentiria per enèsima ocasió les paraules que Felip Puig va pronunciar en seu parlamentària. El cas Quintana va posar contra les cordes els comandaments policials i polítics del departament d'Interior, fins al punt de produir-se destitucions i dimissions. Sergi Pla va ser fulminat de la seva plaça com a comissari general de Recursos Operatius i traslladat a la Regió Policial Central, amb seu a Manresa. Manel Hermida, llegendari inspector de la Brigada Mòbil que va destacar per la seva contundència en el marc de les manifestacions contràries al pla Bolonya i durant el desallotjament de l'acampada indignada de plaça Catalunya va ser reemplaçat pel sotsinspector Marc Caparrós, qui va rebre l'encàrrec de reorganitzar de dalt a baix laBrigada Mòbil. Manel Prat, Director General de la Policia, va presentar la dimissió l'endemà que s'iniciés l'operació fallida de desallotjament de Can Vies. Felip Puig, malgrat tot, no fou destituït, però sí apartat del departament d'Interior en la passada legislatura i del conjunt del govern en l'actual. Josep Lluís Trapero, comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, recentment ha reconegut de manera explícita l'autoria policial de la mutilació d'Ester Quintana, però sense poder concretar quina seria l'arma i el policia que van disparar. 

Aquest dilluns 11 d'abril es resoldran les qüestions prèvies del judici i es visionaran els arxius que conformen el principal material probatori audiovisual del cas. Ester Quintana prestarà declaració el dimarts 12 d'abril i l'endemà ho faran els testimonis. Del 18 al 20 d'abril testificaran –amb l'obligació legal de dir la veritat– una vintena de policies que viatjaven la nit dels fets a les furgonetes E-40, E-403 i E-414 de la unitat 4 de la Brigada Mòbil. Tots ells van estar a la confluència del passeig de Gràcia i la Gran Via de les Corts Catalanes entre les 20.48 h i les 20.50 h, el moment exacte de l'impacte a l'ull de la veïna de la Verneda. El 25 i el 26 d'abril es presentaran els informes pericials, un dels quals realitzat pels Mossos d'Esquadra i un de complementari elaborat per la Guàrdia Civil. Si es manté el calendari previst, el judici quedaria vist per a sentència el 27 d'abril.

________________

[Castellano]


La Fiscalía pide dos años de prisión por el subinspector Eduardo Casas y por el escopetero Lorenzo Benjumea, y la acusación particular eleva la petición hasta los 9 años. La vista oral comienza este lunes 11 de abril y se alargará durante tres semanas.


La incesante concatenación de versiones oficiales de los hechos -contradictòrias entre sí- en relación al caso Ester Quintana la han convertido en la actuación más controvertida de la historia de los Mossos, al menos si nos atenemos a las destituciones, dimisiones y relieves en la cadena de mando policial que se han derivado. Tres años y medio después de que una bala de goma impactara en su ojo izquierdo, según mantienen la fiscalía y la acusación particular- los dos policías presuntamente involucrados en la agresión se sientan en el banquillo de los acusados. La sección tercera de la Audiencia de Barcelona es el escenario por donde durante tres semanas veremos pasar los principales testigos de la acusación, el conjunto de antidisturbios que intervinieron en aquel operativo y toda la cadena de mando, incluyendo la ex director general Manel Prat, quien lo hará el 18 de abril si se mantiene el calendario previsto. Marta Marquina, fiscal del caso, considera que se produjo una imprudencia grave pero no voluntaria -es por eso que pide dos años de cárcel-. Las abogadas Laia Serra y Carla Valle, en representación de Ester Quintana, argumentan que el autor del disparo y su superior jerárquico eran conocedores de las graves consecuencias de disparar y por ello solicitan hasta 9 años de prisión. El juicio servirá para dirimir las responsabilidades penales, no las civiles, ya que la aseguradora de la Generalitat de Cataluña optó por indemnizar Quintana con 260.000 euros, como muestra de "buena voluntad" antes de la vista oral. El resarcimiento económico de las víctimas es una obligación ejecutiva del Gobierno aprobada por el Parlamento de Cataluña hace dos años, pero a día de hoy sólo se ha materializado en los casos Quintana y Nicola Tanno.

A pesar de no haber una asunción de responsabilidades explícita, los mandos Manel Hermida y Sergi Pla fueron destituidos por el caso Quintana. Manel Prat plegó voluntariamente y Felip Puig ha sido recientemente apartado
La estrategia de defensa de Olga Tubau y Lidia Lajara -abogadas de los policías- implica reconocer que Quintana fue lesionada por un proyectil disparado por la policía, pero que los autores materiales del disparo no son el subinspector Eduardo Casas Pascual ni el escopetero Lorenzo Benjumea Blanco, sino que se trataría de un tercer agente que disparó un tiro con una escopeta de proyectiles de foam y no con una escopeta de balas de goma. Esta tesis es precisamente la que descartó el consejero Felip Puig durante su tercera y última comparecencia parlamentaria en relación a los hechos, el 13 de diciembre de 2012. "Los proyectiles de foam en ningún caso ni por la hora ni por el lugar pueden haber causado una lesión a una persona que se encontraba antes de las 20:52 h, que es cuando entra en el registro del 112 una llamada notificando esta situación de emergencia, entre la Gran Vía y la calle Casp en la calzada central del paseo de Gracia ", aseguró Puig. El entonces consejero de Interior entregó a los grupos parlamentarios un detallado informe de todos los proyectiles de foam disparados por los Mossos la noche del 14 de noviembre de 2012, porque, según él, estos proyectiles -a diferencia de las balas de goma- iban "numerados y precintados", y no era posible que se dispararan sin que quedara un registro.


Furgón de la unidad 4 de la Brigada Móvil interviene el 29-M de 2011 en plaza Cataluña / Arianna Giménez


La estrategia para exculpar a los antidisturbios implica asumir que se disparó un proyectil no contabilizado entonces, un extremo que desmentiría por enésima ocasión las palabras que Felip Puig pronunció en sede parlamentaria. El caso Quintana puso contra las cuerdas a los mandos policiales y políticos del departamento de Interior, hasta el punto de producirse destituciones y dimisiones. Sergi Pla fue fulminado de su plaza como comisario general de Recursos Operativos y trasladado a la Región Policial Central, con sede en Manresa. Manel Hermida, legendario inspector de la Brigada Móvil que destacó por su contundencia en el marco de las manifestaciones contrarias al plan Bolonia y durante el desalojo de la acampada indignada de plaza Cataluña fue reemplazado por el subinspector Marco Caparrós, quien recibió encargo de reorganizar de arriba abajo la Brigada Móvil. Manel Prat, Director General de la Policía, presentó la dimisión al día siguiente de que se iniciara la operación fallida de desalojo de Can Vies. Felip Puig, sin embargo, no fue destituido, pero sí apartado del departamento de Interior en la pasada legislatura y del conjunto del gobierno en la actual. Josep Lluís Trapero, comisario jefe de los Mossos, recientemente ha reconocido explícitamente la autoría policial de la mutilación de Ester Quintana, pero sin poder concretar cuál sería el arma y el policía que dispararon.

Este lunes 11 de abril se resolverán las cuestiones previas del juicio y se visionarán los archivos que conforman el principal material probatorio audiovisual del caso. Ester Quintana prestará declaración el martes 12 de abril y al día siguiente lo harán los testigos. Del 18 al 20 de abril testificarán -con la obligación legal de decir la verdad- una veintena de policías que viajaban la noche de los hechos a las furgonetas E-40, E-403 y E-414 de la unidad 4 de la Brigada móvil. Todos ellos estuvieron en la confluencia del paseo de Gracia y la Gran Vía de las Cortes Catalanas entre las 20:48 h y las 20:50 h, el momento exacto del impacto en el ojo de la vecina de la Verneda. El 25 y el 26 de abril se presentarán los informes periciales, uno de los cuales realizado por los Mossos y uno complementario elaborado por la Guardia Civil. Si se mantiene el calendario previsto, el juicio quedaría visto para sentencia el 27 de abril.

https://directa.cat/cas-ester-quintana-lactuacio-mes-polemica-de-historia-dels-mossos-judici

Traducido por La Haine

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/eY1a

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal