lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/eX33

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

26/02/2016 :: Barcelona

[Cat/Cast] A TMB: conflicte de classe i atac al dret de vaga

x COS - Barcelonés
Queremos transmitir nuestro posicionamiento ante el conflicto de clase en TMB y el ataque al derecho de huelga por los gobiernos de la Generalitat y el Ayuntamiento

[Català]

Des de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) del Barcelonès volem transmetre el nostre posicionament davant el conflicte de classe a TMB i l’atac al dret de vaga pels governs de la Generalitat de la Comunitat Autònoma de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona.

La situació de precarietat creixent a les empreses de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha arribat a uns nivells extrems. Els treballadors/es porten patint una congelació salarial durant els darrers 4 anys i sembla que la intenció de la Direcció és que aquesta congelació continuï.

La precarietat en la contractació no para de créixer, amb una part de la plantilla cada cop més important que té uns contractes amb parcialitats i temporalitats vergonyoses i inadmissibles. Pel que fa als horaris de feina, la situació és similar; amb horaris que fan impossible conciliar la mateixa vida familiar, personal i laboral, i dificulta exercir la coresponsabilitat en l’assumpció de tasques domèstiques i de cures. A més a més, hi hem de sumar sancions desproporcionades i repressió sindical cap a aquells treballadors i treballadores més combatius i combatives.

Pel que fa al servei que es dóna als usuaris del transport públic, els treballadors i treballadores de TMB afirmem que no és l’adequat. Segons els usuaris i usuàries tampoc. Un servei insegur i brut. Un servei cada dia més deficient a causa de lespitjors condicions laborals de la plantilla i a les retallades de personal. Un servei que progressivament està essent privatitzat per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), com sempre, per a interessos privatius d’uns en perjudici dels interessos col·lectius.

Tot això succeeix a una empresa pública que es finança amb diners públics dels municipis que conformen l’AMB, principalment de l’Ajuntament de Barcelona, i que a més, és repagat pels usuaris i usuàries amb la compra del bitllet. Un bitllet que té uns preus abusius, que són desorbitats per a la classe treballadora, més encara amb la situació de crisi-estafa capitalista actual, i que estan molt lluny d’ésser uns preus populars. Mentre es retalla el servei i es privatitzen estacions de Metro i línies d’Autobús i s’apuja el de preu del bitllet a la classe treballadora, les dues empreses de l’AMB compten amb persones de la Direcció fora d’aplicació del conveni col·lectiu, amb uns sous opacs, desorbitats i injustificats. Els diners públics per a qui i per a què?

Així doncs, arribem a la situació actual. Una situació propiciada per la mateixa Direcció i per les màximes responsables polítiques: el govern de Barcelona En Comú, l’Alcaldessa Ada Colau i la regidora de Mobilitat Mercedes Vidal. Ens trobem amb un govern “del canvi” de paraula, amb molt bones intencions de cara als mitjans de comunicació, però que a l’hora de la veritat no ha volgut negociar amb els treballadors/es que cada dia mouen la ciutat fins als últims dies abans de l’inici de la vaga al·legant que la partida pressupostaria no dóna per més, mentre la direcció s’ha apujat el sou un 14% els últims anys, oferint propostes infames a última hora per salvar els mobles davant de l’opinió pública.

Per si això no fos ja suficient motiu per a convocar aturades de servei i vagues, Barcelona En Comú s’ha dedicat a atacar als treballadors/es en lluita, utilitzant fal·làcies i fent públics els sous dels treballadors/es amb intenció de desacreditar públicament la seva lluita. Els treballadors/es han respòs publicant els sous dels Directius i del personal fora de conveni. No cal dir més al respecte. Amb una argumentació clarament antiobrera i amb un comportament repugnantment classista el govern d’Ada Colau i Mercedes Vidal s’ha declarat obertament enemic de la classe treballadora de Barcelona. Ahir a la tarda també vàrem saber que la Generalitat de Catalunya ha sortit en defensa dels interessos del capital apujant els serveis mínims per la jornada de vaga d’avui a límits que en vulneren el seu exercici, i que estudiarem com combatre, jurídicament i sindicalment.

D’aquesta manera, així és com el govern Colau aplana el camí a la patronal, al MWC i similars, a la precarietat i a l’explotació de la nostra classe. I la resposta no s’ha fet esperar. Ahir Foment del Treball recollia l’esperit de les manifestacions de Barcelona En Comú i proposava “regular” el dret de vaga per limitar-ne el seu exercici. El dret de vaga és qüestió de classe, els treballadors i treballadores de TMB són exemple d’organització i lluita.

Per tant, les nostres seccions sindicals a Metro i a Autobusos de TMB actuaran amb la contundència necessària per plantar cara a un govern de perfil marcadament antiobrer. Així mateix, des de la COS Barcelonès donem ple suport a les nostres seccions sindicals i a tots els treballadors i treballadores de Metro i d’Autobusos en lluita, a aquells i aquelles que dignifiquen a tota la classe treballadora.

Secció Sindical de la COS a Autobusos de TMB

Secció Sindical de la COS a Metro de TMB
Assemblea de la COS al Barcelonès

________________

[Castellano]

Desde la Coordinadora Obrera Sindical (COS) del Barcelonès queremos transmitir nuestro posicionamiento ante el conflicto de clase en TMB y el ataque al derecho de huelga por los gobiernos de la Generalitat de la Comunidad Autónoma de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona.

La situación de precariedad creciente a las empresas del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha llegado a unos niveles extremos. Los trabajadores / as llevan sufriendo una congelación salarial durante los últimos 4 años y parece que la intención de la Dirección es que esta congelación continúe.

La precariedad en la contratación no para de crecer, con una parte de la plantilla cada vez más importante que tiene unos contratos con parcialidades y temporalidades vergonzosas e inadmisibles. En cuanto a los horarios de trabajo, la situación es similar; con horarios que hacen imposible conciliar la misma vida familiar, personal y laboral, y dificulta ejercer la corresponsabilidad en la asunción de tareas domésticas y de cuidados. Además, tenemos que sumar sanciones desproporcionadas y represión sindical hacia aquellos trabajadores más combativos y combativas.

En cuanto al servicio que se da a los usuarios del transporte público, los trabajadores de TMB afirmamos que no es el adecuado. Según los usuarios y usuarias tampoco. Un servicio inseguro y sucio. Un servicio cada día más deficiente debido a lespitjors condiciones laborales de la plantilla y en los recortes de personal. Un servicio que progresivamente está siendo privatizado por la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), como siempre, para intereses privativos de unos en perjuicio de los intereses colectivos.

Todo esto sucede en una empresa pública que se financia con dinero público de los municipios que conforman la AMB, principalmente del Ayuntamiento de Barcelona, y que además, es repagado por los usuarios y usuarias con la compra del billete. Un billete que tiene unos precios abusivos, que son desorbitados para la clase trabajadora, más aún con la situación de crisis-estafa capitalista actual, y que están muy lejos de ser unos precios populares. Mientras se recorta el servicio y se privatizan estaciones de Metro y líneas de Autobús y se sube el de precio del billete a la clase trabajadora, las dos empresas de la AMB cuentan con personas de la Dirección fuera de aplicación del convenio col Colectivo, con unos sueldos opacos, desorbitados e injustificados. El dinero público para quién y para qué?

Así pues, llegamos a la situación actual. Una situación propiciada por la misma Dirección y por las máximas responsables políticas: el gobierno de Barcelona En Común, la Alcaldesa Ada Colau y la concejala de Movilidad Mercedes Vidal. Nos encontramos con un gobierno "del cambio" de palabra, con muy buenas intenciones de cara a los medios de comunicación, pero que a la hora de la verdad no ha querido negociar con los trabajadores / as que cada día mueven la ciudad hasta los últimos días antes del inicio de la huelga alegando que la partida presupuestaria no da para más, mientras la dirección se ha subido el sueldo un 14% en los últimos años, ofreciendo propuestas infames a última hora para salvar los muebles ante opinión pública.

Por si esto no fuera ya suficiente motivo para convocar paros de servicio y huelgas, Barcelona En Común se ha dedicado a atacar a los trabajadores / as en lucha, utilizando falacias y haciendo públicos los sueldos de los trabajadores / as con intención de desacreditar públicamente su lucha. Los trabajadores / as han respondido publicando los sueldos de los directivos y del personal fuera de convenio. No hace falta decir más al respecto. Con una argumentación claramente antiobrera y con un comportamiento repugnantemente clasista el gobierno de Ada Colau y Mercedes Vidal se ha declarado abiertamente enemigo de la clase trabajadora de Barcelona. Ayer por la tarde también supimos que la Generalidad de Cataluña ha salido en defensa de los intereses del capital subiendo los servicios mínimos para la jornada de huelga de hoy en límites que vulneran su ejercicio, y que estudiaremos cómo combatir, jurídica y sindicalmente .

De este modo, así es como el gobierno Colau allana el camino a la patronal, en el MWC y similares, a la precariedad y la explotación de nuestra clase. Y la respuesta no se ha hecho esperar. Ayer Fomento del Trabajo recogía el espíritu de las manifestaciones de Barcelona En Común y proponía "regular" el derecho de huelga para limitar su ejercicio. El derecho de huelga es cuestión de clase, los trabajadores de TMB son ejemplo de organización y lucha.

Por lo tanto, nuestras secciones sindicales en Metro y Autobuses de TMB actuarán con la contundencia necesaria para hacer frente a un gobierno de perfil marcadamente antiobrero. Asimismo, desde la COS Barcelonès damos pleno apoyo a nuestras secciones sindicales y todos los trabajadores de Metro y de Autobuses en lucha, a aquellos y aquellas que dignifican a toda la clase trabajadora.

Sección Sindical de la COS en Autobuses de TMB

Secció Sindical de la COS en Metro de TMB

Assemblea de la COS en el Barcelonès

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/eX33

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal