lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/eZ8v

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

28/06/2016 :: Barcelona

[Cat/Cast] Banc Expropiat, comunicado de situación actual

x Banc Expropiat
Han pasado varias semanas desde las últimas manifestaciones y mucha gente está preguntando en qué punto nos encontramos como Banc Expropiat

 

Comunicat situació actual (27 de juny)

juny 27, 2016bancexpropiatgracia

 

Han passat unes quantes setmanes des de les últimes manifestacions i molta gent s’està preguntant en quin punt ens trobem com a Banc Expropiat. Abans de res, no us preocupeu, continuem preparant la manera de reobrir el Banc Expropiat.

Durant aquestes setmanes estem fent molta feina, que potser no és tan visible, però que és totalment necessària per als nostres objectius. En aquest sentit, voldríem compartir amb vosaltres tota la informació que tenim relacionada amb les persones ferides i identificades.

 

El conseller d’Interior ha manifestat diverses vegades als mitjans de comunicació que:

Hi ha 55 persones identificades durant les 2 setmanes de mobilitzacions.Hi ha 11 persones investigades en 3 jutjats diferents.Que la Generalitat es personarà en aquells casos en què s’hagin produÏt danys al mobiliari urbà o lesions a agents dels Mossos d’Esquadra.

 

Davant d’aquestes informacions, voldríem explicar millor el que ens consta a nosaltres, així com què estem fent al respecte.

 

Nosaltres tenim constància de 9 persones investigades que ja han estat citades a declarar:

– 2 persones detingudes durant les mobilitzacions del dilluns 23 i dimarts 24.

– 2 persones identificades dins del Banc Expropiat quan es va aconseguir obrir la porta per tornar a entrar el dimarts 24.

– 5 persones detingudes el diumenge 29 durant la reocupació del Banc Expropiat dins l’anomenat «#BancSorpresa».

 

Hem fet una primera reunió amb totes les persones identificades que hem pogut contactar. Si no vas assistir a aquesta assemblea i també et van identificar posa’t en contacte amb nosaltres.Hem fet també una primera reunió amb les persones ferides. De moment, nosaltres en tenim comptabilitzades més de 100. Si no vas assistir a aquesta assemblea i també et van ferir posa’t en contacte amb nosaltres.

Que de tot això que ha passat en resultin més de 100 persones ferides o que mig centenar puguin ser jutjades és una conseqüència lògica de la lluita. Però no és únicament per un sentiment de responsabilitat que hem decidit no deixar sola a tota aquesta gent.

 

Un dels objectius bàsics del Banc Expropiat durant aquests anys ha estat crear una densa xarxa de suport mutu. Potser hi ha qui entén això només com una manera d’ajudar a aquelles persones que estan en les situacions més difícils, que són acomiadades de la feina o expulsades de casa, per exemple. Nosaltres, en canvi, entenem el suport mutu com la manera en què les diferents persones d’una comunitat s’ajuden entre elles; alhora, entenem que la creació d’aquesta xarxa també crea una comunitat al seu voltant.

 

Això ho hem vist dins del Banc Expropiat en els últims anys i és aquesta manera de fer el que ha permès que hi hagués la resposta que hi ha hagut després del desallotjament. La comunitat de lluita generada les últimes setmanes no l’entenem només com a «gent solidària amb el Banc Expropiat», sinó com a gent que, amb la seva implicació en les mobilitzacions, ha entrat a formar part d’allò que significa el projecte del Banc Expropiat.

 

Recuperar l’espai del Banc Expropiat no serà suficient si no ho fem des de la comunitat de lluita en què ens hem transformat, i en aquesta comunitat també s’hi troben totes les ferides i identificades.

 

No deixar sola a tota aquella gent, fins ara desconeguda, que ha estat lesionada o identificada forma part d’allò que és el suport mutu, d’allò que és el Banc Expropiat.

______________

[Castellano]

Han pasado varias semanas desde las últimas manifestaciones y mucha gente está preguntando en qué punto nos encontramos como Banc Expropiat. Ante todo, no se preocupen, seguimos preparando la manera de reabrir el Banc Expropiat.

Durante estas semanas estamos haciendo mucho trabajo, que quizás no es tan visible, pero que es totalmente necesario para nuestros objetivos. En este sentido, quisiéramos compartir con vosotras toda la información que tenemos relacionada con las personas heridas e identificadas.
 
El consejero de Interior ha manifestado varias veces en los medios de comunicación que:
Hay 55 personas identificadas durante las 2 semanas de movilizaciones.
Hay 11 personas investigadas en 3 juzgados diferentes.
Que la Generalitat se personará en aquellos casos en que se hayan producido daños en el mobiliario urbano o lesiones a agentes de los Mossos.
 
Ante estas informaciones, quisiéramos explicar mejor lo que nos consta a nosotros, así como qué estamos haciendo al respecto.
 
Nosotros tenemos constancia de 9 personas investigadas que ya han sido citadas a declarar:
- 2 personas detenidas durante las movilizaciones del lunes 23 y martes 24.

- 2 personas identificadas dentro del Banc Expropiat cuando se consiguió abrir la puerta para volver a entrar el martes 24.

- 5 personas detenidas el domingo 29 durante la reocupación del Banc Expropiat dentro del llamado «#BancSorpresa».
 
Hemos hecho una primera reunión con todas las personas identificadas que hemos podido contactar. Si no vas asistir a esta asamblea y también te identificaron contacta con nosotros.
Hemos hecho también una primera reunión con las personas heridas. De momento, nosotros tenemos contabilizadas más de 100. Si no vas asistir a esta asamblea y también te hirieron contacta con nosotros.
Que de todo esto que ha pasado resulten más de 100 personas heridas o que medio centenar puedan ser juzgadas es una consecuencia lógica de la lucha. Pero no es únicamente por un sentimiento de responsabilidad que hemos decidido no dejar sola a toda esta gente.
 
Uno de los objetivos básicos del Banc Expropiat durante estos años ha sido crear una densa red de apoyo mutuo. Quizás hay quien entiende esto sólo como una manera de ayudar a aquellas personas que están en las situaciones más difíciles, que son despedidas del trabajo o expulsadas de casa, por ejemplo. Nosotros, en cambio, entendemos el apoyo mutuo como la manera en que las diferentes personas de una comunidad se ayudan entre ellas; al mismo tiempo, entendemos que la creación de esta red también crea una comunidad a su alrededor.
 
Esto lo hemos visto dentro del Banc Expropiat  en los últimos años y es esta manera de hacer lo que ha permitido que hubiera la respuesta que ha habido después del desalojo. La comunidad de lucha generada en las últimas semanas no la entendemos sólo como «gente solidaria con el Banc Expropiat», sino como gente que, con su implicación en las movilizaciones, ha entrado a formar parte de lo que significa el proyecto del Banc Expropiat.
 
Recuperar el espacio del Banc Expropiat no será suficiente si no lo hacemos desde la comunidad de lucha en el que nos hemos transformado, y en esta comunidad también se encuentran todas las heridas e identificadas.
 
No dejar sola a toda aquella gente, hasta ahora desconocida, que ha sido lesionada o identificada forma parte de lo que es el apoyo mutuo, de lo que es el Banc Expropiat.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/eZ8v

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal