lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fR0D

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

08/03/2020 :: Nacionales PP.Catalans

[Actualizado 18:40] [Cat/Cast] Huelga General Feminista y masivas movilizaciones en Catalunya

x CGT Catalunya
A las 22h. de este sábado se ha iniciado la huelga general feminista del año 2020 en aquellos centros de trabajo que tienen turno de noche

[Català]

Arrenca la vaga general feminista del 8 de març


A les 22h. d’aquest dissabte s’ha iniciat la vaga general feminista de l’any 2020 en aquells centres de treball que tenen torn de nit. Comença així una nova jornada de lluita internacional amb motiu del dia de la dona treballadora que a molts països pren la forma de vaga general.

Les mobilitzacions feministes han iniciat a moltes poblacions catalanes el vespre del dia 7 de març, amb marxes de torxes, manifestacions i piquets feministes. Aquestes convocatòries han tingut una gran participació, en especial de dones joves i precàries, les protagonistes principals d’una vaga general convocada en un dia festiu en que, principalment, treballen les feines i contractes més precaris, sovint molt feminitzades.

En paral·lel a partir de les 22h. els torns de nit de moltes empreses on es treballa han iniciat la vaga general convocada per la Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya, així com altres sindicats (IAC i I-CSC). Malgrat els serveis mínims aberrants imposats en alguns sectors, l’aturada s’ha començat a notar en el que es presagia que és l’inici d’una nova jornada històrica de la lluita feminista i de la classe treballadora.

Com ha sigut habitual en altres jornades de vaga general, la seva incidència es farà molt més evident a partir del matí del diumenge. Al conjunt de Catalunya, a banda de l’aturada, hi ha programades convocatòries arreu del territori i accions ja des del matí coincidint amb el dia de vaga.

Des de la CGT de Catalunya fem una crida a sortir al carrer i participar a totes les convocatòries existents, de forma especial a les manifestacions de la tarda.
Informació sobre les convocatòries del 8 de març:
http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article13271#.XmPQdkpCeUk

VISCA LA VAGA GENERAL FEMINISTA

VISCA LA LLUITA FEMINISTA
VISCA LA LLUITA DE LA CLASSE TREBALLADORA


Marxa nocturna a Barcelona


Marxa nocturna a Barcelona


Marxa nocturna a Barcelona


Piquet al vespre a Barcelona


Reus


Reus

Es realitzen arreu de Catalunya actes i mobilitzacions de lluita feminista en motiu del 8 de marçHa començat la jornada de vaga general convocada per la CGT al conjunt de Catalunya..

Des d’ahir a les 22 h. és en marxa la vaga general feminista convocada al conjunt de Catalunya per la Confederació General (CGT) de Catalunya i també pels sindicats IAC i I-CSC. Es tracta d’una jornada de vaga històrica perquè per primera vegada des de la fi de la dictadura la convocatòria es realitza un dia festiu.

Amb aquesta convocatòria de vaga general des de la CGT, en coordinació amb el moviment feminista, ha volgut oferir l’oportunitat de fer vaga i reivindicar els seus drets a les treballadores i treballadors que treballen un dia festiu. En general es tracta de feines molt precàries, a l’hosteleria, la restauració i l’oci, el treball domèstic i domiciliari així com serveis públics, tasques en general molt feminitzades i altament precaritzades. Això fa que en gran mesura, les protagonistes d’aquesta convocatòria de vaga general tinguin un perfil diferent del d’altres convocatòries de vaga, amb una participació molt important de dones joves i migrants.

Al llarg d’aquest matí des de la CGT estem recollint dades de seguiment de la vaga. La dispersió dels centres de treball dificulta, a hores d’ara, disposar encara d’una visió de conjunt. No obstant, és evident el tancament d’alguns establiments i està tenint incidència en el transport públic, especialment a Barcelona. Al Metro de Barcelona hi ha seguiments al voltant del 50% o en llocs on no s’han establert serveis mínims, com el Telefèric de Barcelona, l’aturada està sent absoluta.

Font:
https://twitter.com/CGTmetroBCN/status/1236596119314055169?s=19

Un cop més hem de denunciar uns serveis mínims abusius fixats des del Departament de Treball de la Generalitat. Al metro i autobusos de l’AMB, per exemple, s’han establert en un 66%, el doble que en altres jornades de vaga general. A la sanitat, en molts casos s’han definit uns mínims del 100%, lesionant el dret de les seves treballadores i treballadors a fer vaga.

Ens informen que ahir es van produir identificacions en un piquet a la zona de les Corts i que aquest matí ha succeït el mateix a Vallcarca, amb 18 persones identificades.

VISCA LA VAGA GENERAL FEMINISTA
VISCA LA LLUITA FEMINISTA
VISCA LA LLUITA DE LA CLASSE TREBALLADORA

Informació sobre les convocatòries del 8 de març:
http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article13271#.XmPQdkpCeUkReus


Reus

Actualización 18:40

El 8M d’enguany, una vaga històrica i necessària

Avui s’han trencat els dubtes de la convocatòria de vaga d’aquest diumenge 8 de març del 2020. Seguiments al voltant del 50% al Metro de Barcelona, el tancament per falta de personal del Telefèric de Montjuic, o un seguiment superior al de l’any passat, tot i els mínims abusius que han deixat a persona amb ganes de fer vaga, a l’Hospital universitari de Bellvitge per citar alguns exemples de la situació de disrupció a causa de la #VagaFeminista de la jornada.

La vaga general feminista convocada al conjunt de Catalunya per la Confederació General (CGT) de Catalunya i també pels sindicats IAC i I-CSC, ha estat una jornada de vaga històrica perquè per primera vegada des de la fi de la dictadura la convocatòria es realitza un dia festiu.

Les mobilitzacions s’han donat arreu del territori, des de Tortosa a Girona, amb concentracions, actes i piquets a llocs com Reus, Lleida, Sabadell, Terrassa, Olot, Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Tarragona o Mollet del Vallès. Al matí les més nombroses s’han donat a Sabadell (4.000 manifestants), Reus (1.500) o Tortosa i Lleida (500 manifestants). Durant la tarda a Barcelona s’han aplegat desenes de milers de persones.

A Lleida els mossos han donat una de les notes negatives de la jornada quan les dones que es manifestaven pacíficament han patit agressions físiques i escenes de tensió que han resultat amb contusionades i tres identificacions per part d’agents del cos policial. També hi hagut identificacions de 18 persones aquest matí al barri de Vallcarca, amb alguna lesionada i ahir a la nit en un piquet a Les Corts, amb noves identificacions.

Denunciem una vegada més la violència policial exercida indiscriminadament per part dels mossos d’esquadra. També, un cop més hem de denunciar uns serveis mínims abusius fixats des del Departament de Treball de la Generalitat. Al metro i autobusos de l’AMB, per exemple, s’han establert en un 66%, el doble que en altres jornades de vaga general. Al sector sanitari, en molts casos s’han definit uns mínims del 100%, lesionant el dret de les seves treballadores i treballadors a fer vaga. Volem denunciar, també, el silenci mediàtic dels mitjans de comunicació públics que, en molts casos, han obviat la convocatòria de vaga general.

Amb aquesta convocatòria de vaga general des de la CGT, en coordinació amb el moviment feminista, ha volgut oferir l’oportunitat de fer vaga i reivindicar els seus drets a les treballadores i treballadors que treballen un dia festiu. En general es tracta de feines molt precàries, a l’hosteleria, la restauració i l’oci, el treball domèstic i domiciliari així com serveis públics, tasques en general molt feminitzades i altament precaritzades.

________________

[Castellano]

Arranca la huelga general feminista del 8 de marzo

A las 22h. de este sábado se ha iniciado la huelga general feminista del año 2020 en aquellos centros de trabajo que tienen turno de noche. Comienza así una nueva jornada de lucha internacional con motivo del día de la mujer trabajadora que en muchos países toma la forma de huelga general.

Las movilizaciones feministas se han iniciado en muchas poblaciones catalanas la tarde del día 7 de marzo, con marchas de antorchas, manifestaciones y piquetes feministas . Estas convocatorias han tenido una gran participación, en especial de mujeres jóvenes y precarias, las protagonistas principales de una huelga general convocada en un día festivo en que, principalmente, trabajan los trabajos y contratos más precarios, a menudo muy feminizadas.

En paralelo a partir de las 22h. los turnos de noche de muchas empresas donde se trabaja han iniciado la huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) de Cataluña, así como otros sindicatos (IAC y I-CSC). A pesar de los servicios mínimos aberrantes impuestos en algunos sectores, el paro se ha empezado a notar en lo que se presagia que es el inicio de una nueva jornada histórica de la lucha feminista y de la clase trabajadora.

Como ha sido habitual en otras jornadas de huelga general, su incidencia se hará mucho más evidente a partir de la mañana del domingo. En el conjunto de Cataluña, además del paro, hay programadas convocatorias en todo el territorio y acciones ya desde la mañana coincidiendo con el día de huelga.

Desde la CGT hacemos un llamamiento a salir a la calle y participar en todas las convocatorias existentes, de forma especial a las manifestaciones de la tarde.
Información sobre las convocatorias del 8 de marzo:
http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article13271#.XmPQdkpCeUk

VIVA LA HUELGA GENERAL FEMINISTA

VIVA LA LUCHA FEMINISTA
VIVA LA LUCHA DE LA CLASE TRABAJADORA

Marcha nocturna en Barcelona


Marcha nocturna en Barcelona


Marcha nocturna en Barcelona


Piquet por la noche en Barcelona


Reus


Reus

Se realizan en Cataluña actos y movilizaciones de lucha feminista en motivo del 8 de marzoHa comenzado la jornada de huelga general convocada por la CGT en el conjunto de Cataluña

..

Desde ayer a las 22 h. es en marcha la huelga general feminista convocada al conjunto de Cataluña por la Confederación General (CGT) de Cataluña y también por los sindicatos IAC y I-CSC. Se trata de una jornada de huelga histórica porque por primera vez desde el fin de la dictadura la convocatoria se realiza un día festivo.

Con esta convocatoria de huelga general desde la CGT, en coordinación con el movimiento feminista, ha querido ofrecer la oportunidad de hacer huelga y reivindicar sus derechos a las trabajadoras y trabajadores que trabajan un día festivo . En general se trata de trabajos muy precarios, la hostelería, la restauración y el ocio, el trabajo doméstico y domiciliario así como servicios públicos, tareas en general muy feminizadas y altamente precarizadas. Esto hace que en gran medida, las protagonistas de esta convocatoria de huelga general tengan un perfil distinto al de otras convocatorias de huelga, con una participación muy importante de mujeres jóvenes y migrantes.

A lo largo de esta mañana desde la CGT estamos recogiendo datos de seguimiento de la huelga. La dispersión de los centros de trabajo dificulta, a estas alturas, disponer todavía de una visión de conjunto. Sin embargo, es evidente el cierre de algunos establecimientos y está teniendo incidencia en el transporte público, especialmente en Barcelona. En el Metro de Barcelona hay seguimientos alrededor del 50% o en lugares donde no se han establecido servicios mínimos, como el Teleférico de Barcelona, el paro está siendo absoluto .

Fuente:


Una vez más debemos denunciar unos servicios mínimos abusivos fijados desde el Departamento de Trabajo de la Generalitat. En el metro y autobuses de la AMB, por ejemplo, se han establecido en un 66%, el doble que en otras jornadas de huelga general . En la sanidad, en muchos casos se han definido unos mínimos del 100%, lesionando el derecho de sus trabajadoras y trabajadores a hacer huelga.

Nos informan que ayer se produjeron identificaciones en un piquete en la zona de las Cortes y que esta mañana ha sucedido lo mismo en Vallcarca, con 18 personas identificadas.

VIVA LA HUELGA GENERAL FEMINISTA
VIVA LA LUCHA FEMINISTA
VIVA LA LUCHA DE LA CLASE TRABAJADORA

Información sobre las convocatorias del 8 de marzo:
http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article13271#.XmPQdkpCeUk


Reus


Reus

Actualización 18:40

El 8M de este año, una huelga histórica y necesariadomingo 8 de marzo de 2020 / Huelga / Visitas: 0

" style="display: inline-block; line-height: 1; vertical-align: bottom; padding: 0px; margin: 0px; text-indent: 0px; text-align: center;">

Share

Hoy se han roto las dudas de la convocatoria de huelga de este domingo 8 de marzo del 2020. Seguimientos alrededor del 50% en el Metro de Barcelona, el cierre por falta de personal del Teleférico de Montjuic, o un seguimiento superior al de el año pasado, a pesar de los servicios mínimos abusivos que han dejado a personas con ganas de hacer huelga, en el Hospital universitario de Bellvitge por citar algunos ejemplos de la situación de disrupción debido a la #VagaFeminista de la jornada.

La huelga general feminista convocada al conjunto de Cataluña por la Confederación General (CGT) de Cataluña y también por los sindicatos IAC y I-CSC, ha sido una jornada de huelga histórica porque por primera vez desde el fin de la dictadura la convocatoria se realiza un día festivo .

Las movilizaciones se han dado en todo el territorio, desde Tortosa en Girona, con concentraciones, actos y piquetes en lugares como Reus, Lleida, Sabadell, Terrassa, Olot, Barcelona, Hospitalet, Cornellà, Tarragona o Mollet del Vallés. Por la mañana las más numerosas han dado en Sabadell (4.000 manifestantes), Reus (1.500) o Tortosa y Lleida (500 manifestantes). Durante la tarde en Barcelona se han reunido decenas de miles de personas .

En Lleida los mossos han dado una de las notas negativas de la jornada cuando las mujeres que se manifestaban pacíficamente han sufrido agresiones físicas y escenas de tensión que han resultado con contusionadas y tres identificaciones por parte de agentes del cuerpo policial. También ha habido identificaciones de 18 personas esta mañana en el barrio de Vallcarca, con alguna lesionada y anoche en un piquete en Las Cortes, con nuevas identificaciones.

Denunciamos una vez más la violencia policial ejercida indiscriminadamente por parte de los mozos de escuadra. También, una vez más tenemos que denunciar unos servicios mínimos abusivos fijados desde el Departamento de Trabajo de la Generalitat . En el metro y autobuses de la AMB, por ejemplo, se han establecido en un 66%, el doble que en otras jornadas de huelga general. En el sector sanitario, en muchos casos se han definido unos mínimos del 100%, lesionando el derecho de sus trabajadoras y trabajadores a hacer huelga. Queremos denunciar, también, el silencio mediático de los medios de comunicación públicos que, en muchos casos, han obviado la convocatoria de huelga general.

Con esta convocatoria de huelga general desde la CGT, en coordinación con el movimiento feminista, ha querido ofrecer la oportunidad de hacer huelga y reivindicar sus derechos a las trabajadoras y trabajadores que trabajan un día festivo. En general se trata de trabajos muy precarios, la hostelería, la restauración y el ocio, el trabajo doméstico y domiciliario así como servicios públicos, tareas en general muy feminizadas y altamente precarizadas.

Consulta aquí la lista de movilizaciones de todo el Estado

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fR0D

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal