lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/eC7G

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

20/02/2014 :: Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cast] Els Mossos desallotgen el CSO La Carboneria al barri de Sant Antoni de Barcelona

x La Directa
Los Mossos desalojan desde el mediodía el CSO La Carbonería , en el barrio de Sant Antoni de Barcelona

[Catalá]

Dos habitants del CSO La Carboneria s'han penjat de l'edifici per aturar el desallotjament ROBER BONET

Els Mossos desallotgen des del migdia el CSO La Carboneria, al barri de Sant Antoni de Barcelona. Okupat el 2008 per un col·lectiu de joves, el centre està arrelat al barri i al seu teixit veïnal i social. Agents de la Brigada Mòbil i la Divisió d'Informació es troben a l'interior de l'edifici, a la façana del qual s'hi han penjat dos dels habitants de l'edifici. Després que se suspengués el desallotjament previst pel 6 de febrer, el jutge va marcar una data entre el 15 i el 28 de febrer perquè es fes efectiva l'orde. A l'encreuament dels carrers Floridablanca i Comte Urgell, a tocar de les estacions de metro Sant Antoni (L2) i Urgell (L1) ja s'hi concentren desenes de persones en rebuig a l'acció policial. El centre social ha anunciat a través del seu compte de Twitter una convocatòria de manifestació de rebuig a les 20.30h a la Plaça Universitat.

Un projecte en construcció

La Carboneria (o, com moltes l’anomenen familiarment, La Carbo) es va okupar el 28 de novembre del 2008, després d’una manifestació anticapitalista al barri de Sant Antoni. El grup de persones que van entrar al principi, bastant heterogeni, va donar forma a un projecte basat en l’autogestió i en la vida en comunitat. Des d’un inici, la idea era obrir un espai al barri i bastir-lo d’idees, activitats o tallers. No va néixer amb una ideologia política o una estratègia definida. És, per tant, un projecte en constant construcció.

Des del 2008, per La Carboneria han passat projectes de tota mena, com ara grups de costura, de yoga, de hackers, una xarxa d’aliments reciclats, una ludoteca, la “botiga gratis” o els sopadors vegans, l’activitat setmanal més veterana. La Carboneria ha estat també la llavor de projectes com la Rimaia i d’altres activitats més artístiques. “Per aquí ha passat molta gent vinculada al món de les belles arts, i hem intentat unir la lluita amb la creativitat”, afirma Paloma, que forma part de l’assemblea del CSO des del principi, “per això vam decidir pintar la façana el 2010 i renovar el disseny el darrer any, com a creació col·lectiva”. L’enorme mural característic de La Carboneria, amb el dibuix d’unes arrels que creixien cap amunt, va ser substituït el 2013 per un més colorit amb uns globus, símbol de la campanya contra el desallotjament titulada “No encadenaran el nostre vol”.

La situació geogràfica privilegiada de La Carbo, a la cantonada del carrer Urgell amb Floridablanca, en ple centre de Barcelona, l’ha convertit en un aparador inigualable per a moltes lluites. Xerrades Anti-MAT, cafetes en recolzament de presos polítics, paelles antirrepressives… Diversos projectes s’han pogut finançar gràcies a l’ajuda del centre social i a la seva localització, la qual cosa l’ha convertit en un punt de referència per a les lluites anticapitalistes.

A més d’oferir un espai per al veïnat i una sèrie d’activitats basades en un oci no consumista, La Carboneria s’ha implicat a fons al teixit associatiu del seu barri. Formen part de l’organització de les festes majors de Sant Antoni i mantenen bones relacions amb l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Antoni, que sempre han defensat el CSO com un col·lectiu més davant les pressions de l’Ajuntament per arraconar-lo. “El simple fet de que existim ja els molesta”, afirma en Marcel, membre de l’Assemblea de Joves de Sant Antoni, col·lectiu que forma part de La Carboneria, “però hem aconseguit arrelar al barri i visibilitzar que hi ha altres alternatives”.

Un edifici històric

L’edifici de la Carboneria és centenari. Aquí hi van viure els treballadors murcians que van venir a Barcelona a construir les línies de metro i, durant els anys 1940-50, l’edifici era la carboneria del barri. Aquest és l’origen del nom del centre social, i això explica que els ocupants s’hagin trobat autèntiques relíquies, com ara una manxa gegant.

Quan es va okupar a finals del 2008, l’immoble estava buit feia quatre anys. Són molts també els locals que han anat tancat als baixos de l’edifici en els darrers deu anys: una botiga de skate, un bar irlandès, un dojo d’aikido… Només el senyor Garriga, amb la seva botiga de mobles, continua obert a la cantonada del carrer Urgell de l’edifici, amb un contracte de lloguer signat amb una immobiliària que ja no existeix.

De FBEX a Barclays

Tot i que els okupants inicials van ser identificats pels mossos la primera nit i creien que serien expulsats en poc temps, el cas es va arxivar en menys d’una setmana. A partir d’aquest moment, La Carboneria va viure un període de pau judicial de dos anys. És al 2010 quan FBEX Promo Immobiliària, aleshores l’empresa propietària de l’edifici, obre un procés per la via civil per demanar el desallotjament. Alhora, però, es trobava enfonsada econòmicament i enmig d’un concurs de creditors. Aquesta situació va fer guanyar temps als membres del centre social, que van interposar recursos per allargar el procés. Finalment, la sentència de desallotjament es va fer pública, però es va suspendre temporalment la seva execució: FBEX va declarar-se en bancarrota.

L’edifici va passar a ser propietat de Barclays, un dels bancs més poderosos a escala internacional. El banc, que es va convertir en legítim propietari des de finals del 2011, va reprendre el procés de FBEX contra els “ignorants ocupants” de La Carboneria i va demanar l’execució de la sentència el juliol del 2013. Aquesta es farà efectiva entre el 15 i el 28 de febrer de 2014. La batalla judicial està ja perduda, però els membres de La Carboneria tenen de la seva banda el teixit associatiu de Sant Antoni i el recolzament d’altres centres socials okupats en perill de desallotjament. La campanya de resistència encara segueix en marxa.

Article amb informacions publicades originalment a La Intervia.


[Castellano]

os desalojan el CSO La Carbonería en el barrio de Sant Antoni de Barcelona

Los Mossos desalojan desde el mediodía el CSO La Carbonería , en el barrio de Sant Antoni de Barcelona . Okupado en 2008 por un colectivo de jóvenes , el centro está arraigado en el barrio y su tejido vecinal y social . Agentes de la Brigada Móvil y la División de Información se encuentran en el interior del edificio , en cuya fachada se han colgado dos de los habitantes del edificio . Después de que se suspendiera el desalojo previsto para el 6 de febrero , el juez marcó una fecha entre el 15 y el 28 de febrero para que se hiciera efectiva la orden. En el cruce de las calles Floridablanca y Comte Urgell , cerca de las estaciones de metro San Antoni ( L2 ) y Urgell ( L1 ) ya se concentran decenas de personas en rechazo a la acción policial . El centro social ha anunciado a través de su cuenta de Twitter una convocatoria de manifestación de rechazo a las 20.30h en la Plaza Universidad.

Un proyecto en construcción

La Carbonería ( o , como muchas lo llaman familiarmente , La Carbo ) se okupó el 28 de noviembre de 2008 , tras una manifestación anticapitalista en el barrio de San Antoni . El grupo de personas que entraron al principio, bastante heterogéneo , dio forma a un proyecto basado en la autogestión y en la vida en comunidad . Desde un inicio , la idea era abrir un espacio en el barrio y construirlo de ideas , actividades o talleres . No nació con una ideología política o una estrategia definida . Es, por tanto , un proyecto en constante construcción.

Desde 2008 , por La Carbonería han pasado proyectos de todo tipo, tales como grupos de costura , de yoga , de hackers , una red de alimentos reciclados , una ludoteca , la " tienda gratis " o los cenadores veganos , la actividad semanal más veterana . La Carbonería ha sido también la semilla de proyectos como la Rimaya y otras actividades más artísticas . " Por aquí ha pasado mucha gente vinculada al mundo de las bellas artes , y hemos intentado unir la lucha con la creatividad ", afirma Paloma , que forma parte de la asamblea del CSO desde el principio , " por lo que decidimos pintar la fachada en 2010 y renovar el diseño en el último año , como creación colectiva " . El enorme mural característico de La Carbonería , con el dibujo de unas raíces que crecían hacia arriba , fue sustituido en 2013 por uno más colorido con unos globos , símbolo de la campaña contra el desalojo titulada "No encadenado nuestro vuelo " .

La situación geográfica privilegiada de La Carbo , en la esquina de la calle Urgell con Floridablanca , en pleno centro de Barcelona , lo ha convertido en un escaparate inigualable para muchas luchas . Charlas Anti- MAT , cafeteras en apoyo de presos políticos , sartenes antirepresiva ... Varios proyectos se han podido financiar gracias a la ayuda del centro social ya su localización , lo que la ha convertido en un punto de referencia para las luchas anticapitalistas .

Además de ofrecer un espacio para el vecindario y una serie de actividades basadas en un ocio no consumista , La Carbonería se ha implicado a fondo en el tejido asociativo de su barrio . Forman parte de la organización de las fiestas mayores de San Antonio y mantienen buenas relaciones con la Asociación de Vecinos y Vecinas de San Antonio, que siempre han defendido el CSO como un colectivo más ante las presiones del Ayuntamiento para arrinconar -lo . " El simple hecho de que existimos ya les molesta ", afirma Marcel, miembro de la Asamblea de Jóvenes de San Antonio , colectivo que forma parte de La Carbonería , "pero hemos conseguido arraigar en el barrio y visibilizar que hay otras alternativas " .

Un edificio histórico

El edificio de la Carbonería es centenario . Aquí vivieron los trabajadores murcianos que vinieron a Barcelona a construir las líneas de metro y , durante los años 1940-50 , el edificio era la carbonería del barrio . Este es el origen del nombre del centro social , y esto explica que los ocupantes hayan encontrado auténticas reliquias , como un fuelle gigante .

Cuando se okupó a finales de 2008 , el inmueble estaba vacío hacía cuatro años . Son muchos también los locales que han ido cerrado en los bajos del edificio en los últimos diez años : una tienda de skate , un bar irlandés , un dojo de aikido ... Sólo el señor Garriga , con su tienda de muebles , continúa abierto en la esquina de la calle Urgell del edificio , con un contrato de alquiler firmado con una inmobiliaria que ya no existe.

De FBEX a Barclays

Aunque los ocupantes iniciales fueron identificados por los mossos la primera noche y creían que serían expulsados ​​en poco tiempo , el caso se archivó en menos de una semana . A partir de ese momento , La Carbonería vivió un periodo de paz judicial de dos años . Es en 2010 cuando FBEX Promo Inmobiliaria, entonces la empresa propietaria del edificio , abre un proceso por la vía civil para pedir el desalojo . Al mismo tiempo, se encontraba hundida económicamente y en medio de un concurso de acreedores . Esta situación hizo ganar tiempo a los miembros del centro social , que interpusieron recursos para alargar el proceso . Finalmente , la sentencia de desalojo se hizo pública , pero se suspendió temporalmente su ejecución : FBEX declaró en bancarrota .

El edificio pasó a ser propiedad de Barclays , uno de los bancos más poderosos a nivel internacional . El banco, que se convirtió en legítimo propietario desde finales del 2011 , retomó el proceso de FBEX contra los " ignorantes ocupantes " de La Carbonería y solicitó la ejecución de la sentencia en julio de 2013. Esta se hará efectiva entre el 15 y el 28 de febrero de 2014 . La batalla judicial está ya perdida , pero los miembros de La Carbonería tienen de su lado el tejido asociativo de San Antonio y el apoyo de otros centros sociales okupados en peligro de desalojo . La campaña de resistencia aún sigue en marcha .

Artículo con informaciones publicadas originalmente en la Intervia

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/eC7G

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal