lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fT9F

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

05/09/2020 :: Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cast] La extrema derecha se quita la máscara

x Unitat contra el feixisme i el racisme
¡No les dejemos ningún espacio!

[Català]

L’EXTREMA DRETA ES TREU LA MÀSCARA

L’extrema dreta es treu la màscara

No els deixem cap espai!

CAT CAS

Als últims mesos hem vist diversos exemples de com l’extrema dreta, i de vegades neonazis en tota regla, s’aprofiten de les pors i preocupacions de la gent per intentar guanyar-se un espai, una audiència i nous adeptes.

Volem barris segurs de veritat

Recentment, a diversos municipis, hem vist mobilitzacions veïnals contra “okupes”, de vegades persones joves migrades que no tenen cap altra opció excepte viure en una fàbrica abandonada o un altre espai semblant. Les campanyes mediàtiques sobre la inseguretat als barris i contra la gent migrada es basen en mentides, però poden provocar pors reals. Cal que els ajuntaments afectats, i la resta de les institucions, combatin les mentides i resolguin qualsevol problema real que sorgeixi.

Lluny de voler resoldre aquestes situacions, l’extrema dreta en treu suc, convertint protestes veïnals —confoses i de vegades molt qüestionables— en autèntics pogroms racistes. Un conegut dirigent de VOX s’ha vist freqüentment agitant aquestes accions, megàfon en mà, aplicant tàctiques que devia aprendre quan liderava un grupuscle neonazi.

Volem barris segurs de veritat: barris lliures d’odi, de violència, de racisme, de pobresa, barris amb habitatges dignes, amb feines dignes i amb serveis socials. En això, l’extrema dreta és part del problema, no la solució. Cridem a tota la gent diversa als nostres barris a promoure la convivència i la lluita unitària pels drets de tothom, per barris habitables per a tothom.

Protegim-nos contra el coronavirus i contra el virus de la conspiranoia

D’altra banda, portem molts mesos sota les mesures contra el virus, i s’entén la frustració. Però hem de saber que l’extrema dreta també intenta treure rèdit d’aquesta situació. Al llarg del confinament hem vist diverses mobilitzacions impulsades per l’extrema dreta, incloent feixistes, contra l’ús de les mascaretes. D’una manera increïblement hipòcrita, els hereus de Franco intenten agitar la bandera de “la llibertat” davant les mesures antivirus. Fins i tot en accions convocades per altres espais, els feixistes han participat amb impunitat, mostrant les seves banderes, i en una protesta contra les mascaretes a Berlín, manifestants neonazis van atacar la seu del parlament.

És clar que hi pot haver crítiques vàlides respecte a certes decisions de les autoritats. Un aspecte que ens preocupa són els casos detectats de racisme policial: han abusat de manera desproporcionada dels nous poders atorgats en la crisi del virus per aturar, multar i fins i tot atacar físicament persones negres i racialitzades, així com col·lectius solidaris que s’han autoorganitzat donada la inexistència de mesures urgents per pal·liar la cobertura de les necessitats més bàsiques. Davant d’això, cal insistir que la crisi no és una excusa per discriminar ni negar drets humans.

Més en general, es pot pensar que algunes de les mesures són incoherents, o reflecteixen més preocupació pels factors econòmics que no pas pel benestar de les persones. Això forma part del debat polític, que és una part essencial de la democràcia.

El que no forma part de la democràcia són les teories de la conspiració impulsades per l’extrema dreta. Aquestes no només rebutgen les mascaretes i mantenen que el virus no existeix, sinó que també inclouen elements perillosos per a la salut democràtica. El moviment “QAnon” al·lega que hi ha un “cabal” (grup secret) internacional de pedòfils satànics que dominen el món, que bàsicament ho controlen tot: els polítics, els mitjans de comunicació, Hollywood… De fet, reprodueixen molts dels elements de sempre de les visions antisemites. D’altra banda, segons el moviment QAnon, sorgit a EUA, qui ens salvarà d’aquesta “conspiració dels poderosos” és el propi Trump. El moviment s’identifica amb la lletra Q, i frases codificades com “On va un, anem tots” (WWG1WGA en les seves sigles en anglès), o “Confia en el pla”. Aquesta última és una mostra de la suspensió de la racionalitat implícita en tota teoria de la conspiració; si no et convenç, si et sembla una bogeria, si ho desmenteixen, és perquè t’estan rentant el cervell, no et pots fiar de la realitat. I un cop suspesa la racionalitat, no hi ha cap defensa; es pot imposar qualsevol bestiesa, des d’acusar —contra tota evidència— uns joves migrants dels problemes socials d’un municipi, fins a amenaces de mort contra individus o col·lectius, o assassinats reals com els que han dut a terme a EUA.

Ara i sempre, cal la unitat

Ni la seguretat veïnal ni la situació amb la Covid-19 es millorarà donant oxigen a l’extrema dreta. La situació és molt preocupant, però la podem i l’hem de canviar.

Cal enfortir i estendre la lluita unitària contra el racisme i l’extrema dreta.

Els ultres recorren a les teories de la conspiració per un motiu molt senzill. La gran majoria de la població realment patiria sota un sistema feixista, així que per guanyar suport necessiten estendre mentides; no ho poden fer en base a arguments lògics.

És un greu perill, com vam veure amb les mentides contra la gent jueva als anys 20 i 30, però se’ls pot aturar.

Vam derrotar el partit feixista Plataforma per Catalunya. Vam tancar el centre neonazi Tramuntana. Podem derrotar VOX i la resta de l’extrema dreta.

Ens hem d’organitzar de manera àmplia i plural. Hem de denunciar els feixistes i racistes, no deixar-los cap espai. Hem d’advertir les nostres amistats, la gent dels nostres barris, la gent de la nostra feina, perquè no es deixin enganyar pels seus arguments, sigui quin sigui el pretext. Aïllem i fem fora els feixistes. No passaran!
____________________________

[Castellano]

LA EXTREMA DERECHA SE QUITA LA MÁSCARA

¡No les dejemos ningún espacio!

En los últimos meses hemos visto varios ejemplos de cómo la extrema derecha, y a veces neonazis en toda regla, se aprovechan de los miedos y preocupaciones de la gente para intentar ganarse un espacio, una audiencia y nuevos adeptos.

Queremos barrios seguros de verdad

Recientemente, en varios municipios, hemos visto movilizaciones vecinales contra “okupas”, a veces personas jóvenes migradas que no tienen ninguna otra opción excepto vivir en una fábrica abandonada u otro espacio similar. Las campañas mediáticas sobre la inseguridad en los barrios y contra la gente migrada se basan en mentiras, pero pueden provocar miedos reales. Es necesario que los ayuntamientos afectados, y el resto de las instituciones, combatan las mentiras y resuelvan cualquier problema real que surja.

Lejos de querer resolver estas situaciones, la extrema derecha les saca punta, convirtiendo protestas vecinales —confusas y a veces muy cuestionables— en auténticos pogromos racistas. Un conocido dirigente de VOX se ha visto frecuentemente agitando estas acciones, megáfono en mano, aplicando tácticas que debía aprender cuando lideraba un grupúsculo neonazi.

Queremos barrios seguros de verdad: barrios libres de odio, de violencia, de racismo, de pobreza, barrios con viviendas dignas, con trabajos dignos y con servicios sociales. En esto, la extrema derecha es parte del problema, no la solución. Llamamos a toda la gente diversa de nuestros barrios a promover la convivencia y la lucha unitaria por los derechos de todo el mundo, por barrios habitables para todo el mundo.

Protejámonos contra el coronavirus y contra el virus de la conspiranoía

Por otra parte, llevamos muchos meses bajo las medidas contra el virus, y se entiende la frustración. Pero debemos saber que la extrema derecha también intenta sacar rédito de esta situación. A lo largo del confinamiento hemos visto varias movilizaciones impulsadas por la extrema derecha, incluyendo a fascistas, contra el uso de las mascarillas. De una manera increíblemente hipócrita, los herederos de Franco intentan agitar la bandera de “la libertad” ante las medidas antivirus. Incluso en acciones convocadas por otros espacios, los fascistas han participado con impunidad, mostrando sus banderas, y en una protesta contra las mascarillas en Berlín, manifestantes neonazis atacaron la sede del parlamento.

Claro que puede haber críticas válidas respecto a ciertas decisiones de las autoridades. Un aspecto que nos preocupa son los casos detectados de racismo policial: han abusado de manera desproporcionada de los nuevos poderes otorgados en la crisis del virus para detener, multar e incluso atacar físicamente a personas negras y racializadas, así como a colectivos solidarios que se han autoorganizado dada la inexistencia de medidas urgentes para paliar la cobertura de las necesidades más básicas. Ante esto, hay que insistir en que la crisis no es una excusa para discriminar ni negar derechos humanos.

Más en general, se puede pensar que algunas de las medidas son incoherentes, o reflejan más preocupación por los factores económicos que por el bienestar de las personas. Esto forma parte del debate político, que es una parte esencial de la democracia.

Lo que no forma parte de la democracia son las teorías de la conspiración impulsadas por la extrema derecha. Éstas no sólo rechazan las mascarillas y mantienen que el virus no existe, sino que también incluyen elementos peligrosos para la salud democrática. El movimiento “QAnon” alega que hay un “cabal” (grupo secreto) internacional de pedófilos satánicos que dominan el mundo, que básicamente lo controlan todo: los políticos, los medios de comunicación, Hollywood… De hecho, reproducen muchos de los elementos de siempre de las visiones antisemitas. Por otra parte, según el movimiento QAnon, surgido en EEUU, quien nos salvará de esta “conspiración de los poderosos” es el propio Trump. El movimiento se identifica con la letra Q, y frases codificadas como “Donde va uno, vamos todos” (WWG1WGA en sus siglas en inglés), o “Confía en el plan”. Esta última es una muestra de la suspensión de la racionalidad implícita en toda teoría de la conspiración; si no te convence, si te parece una locura, si lo desmienten, es porque te están lavando el cerebro, no te puedes fiar de la realidad. Y una vez suspendida la racionalidad, no hay ninguna defensa; se puede imponer cualquier tontería, desde acusar —contra toda evidencia— a unos jóvenes migrantes de los problemas sociales de un municipio, hasta amenazas de muerte contra individuos o colectivos, o asesinados reales como los que han llevado a cabo en EEUU.

Ahora y siempre, es necesaria la unidad

Ni la seguridad vecinal ni la situación con la Covid-19 se mejorará dando oxígeno a la extrema derecha. La situación es muy preocupante, pero la podemos y debemos cambiar.

Hay que fortalecer y extender la lucha unitaria contra el racismo y la extrema derecha.

Los ultras recurren a las teorías de la conspiración por un motivo muy sencillo. La gran mayoría de la población realmente sufriría bajo un sistema fascista, así que para ganar apoyo necesitan extender mentiras; no lo pueden hacer en base a argumentos lógicos.

Es un grave peligro, como vimos con las mentiras contra la gente judía en los años 20 y 30, pero se les puede detener.

Derrotamos al partido fascista Plataforma per Catalunya. Cerramos el centro neonazi Tramuntana. Podemos derrotar a VOX y al resto de la extrema derecha.

Hay que organizar de manera amplia y plural. Debemos denunciar a los fascistas y racistas, no dejarles ningún espacio. Debemos advertir a nuestras amistades, a la gente de nuestros barrios, a la gente de nuestro trabajo, para que no se dejen engañar por sus argumentos, sea cual sea el pretexto. Aislemos y echemos a los fascistas. ¡No pasarán!

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fT9F

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal