lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fQ0H

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

17/12/2019 :: Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cast] Nosaltres no tenim rei: carta al Monarca

x CUP
No tenemos rey. Carta al monarca

Traducción A. Bas. para La Haine

Catala

Senyor,

Amb aquesta carta declinem la seva invitació a la consulta sobre la investidura del nou president del govern espanyol. Teníem moltes coses a dir-li, però, precisament, la investidura era de les menys importants de totes.

Ens hauria agradat parlar, per començar, del mal que ha fet la seva estirp tan francesa com espanyola als Països Catalans al llarg de la història, un mal que, des de Felip V, mai ha estat reparat. Felip de trista memòria, que va abolir les institucions, va reprimir el poble rebel, que encara li canta en contra, i va començar la persecució de la nostra llengua. Segurament, vostè regna amb el mateix nom com a missatge que els seus pares van decidir enviar-nos a tots els catalans i catalanes. Han passat els segles, però no pas la funció repressora de la monarquia espanyola contra el nostre poble. 

També podríem parlar de la corrupció crònica que esquitxa la seva família, començant pel seu propi pare, amb una fortuna calculada de prop de 2.000 milions de dòlars, i seguint amb la seva vergonyosament absolta germana Cristina; els vincles entre la monarquia i les empreses més importants de l’Íbex 35; o la participació activa de la casa reial en els negocis de venda d’armes a dictadures com la de l’Aràbia Saudita. Tot plegat, al cap i a la fi, senyals de la continuïtat profunda dels interessos representats per la corrupta dictadura franquista -a la qual vostès continuen atorgant títols de noblesa- mercès a la seva reconversió en monarquia parlamentària; una continuïtat que el seu pare va desenvolupar, sobretot, com a figura central del nou consens arran del seu protagonisme en el cop d’Estat del 23-F; un consens que va consistir, en gran mesura, en rentar-li la cara a l’oligarquia política i econòmica del règim, així com a unes forces repressives i judicials intactes. 

Podríem parlar, igualment, de l’augment de la repressió contra desenes de persones pel sol fet d’adoptar una posició contrària a la monarquia, que tot i que després la majoria acabin en absolució, perquè són una mostra de la llibertat d’expressió guanyada a pols --com quan es cremen les seves fotos-- , obliguen a passar el tràngol del procés per injúries a la corona. O també podríem comentar perquè la seva popularitat està pel terra, encara més després que el 3 d’octubre del 2017, quan el poble català se sentia colpit per les agressions policials, vostè va sortir a avalar la repressió i a dir-nos que la unitat d’Espanya és l’únic valor que de debò li interessa. En això, vostè i el seu pare han estat extremadament fidels al dictador que va restituir-los en el tron.

Aquestes qüestions són, molt probablement, les que la majoria del nostre poble li comentaria, si en tingués l’ocasió. Tanmateix, vostè opta per envoltar-se, quan ve al nostre país, d’aduladors de tota mena, que utilitzen la seva figura com a mascota d’un règim caduc. Empresaris, polítics i periodistes cortesans que disten molt de representar els anhels de la nostra societat, la qual defensa, en la seva immensa majoria, la llibertat d’expressió, els valors republicans, i el dret a l’autodeterminació. 

Però una entrevista protocol·lària no donava per tant; enlloc de perdre, doncs, el temps amb vostè, hem triat de celebrar un acte batejat com a “El poble vol ser rei”, que és una estrofa d’un vell himne del republicanisme català (ja fa molts anys que els nostres s’enfronten als seus!); hi convidarem els moviments socials i les forces d’esquerra de la ciutat de Madrid. Ens sembla molt més pertinent explicar-nos davant d’aquest auditori, amb qui compartim solidaritats internacionalistes socials i morals, que no pas fer-ho davant d’una persona rebutjada pel nostre poble, com li va demostrar la xiulada que va rebre en desfilar pel passeig de Gràcia de Barcelona arran dels atemptats d’agost del 2017, així com cada vegada que trepitja el nostre país.

Visca els Països Catalans!
Independència i república!

Castellano

Señor,

Con esta carta declinamos su invitación a la consulta sobre la investidura del nuevo presidente del gobierno español. Teníamos muchas cosas a decirle, pero, precisamente, la investidura era de las menos importantes de todas.

Nos habría gustado hablar, para empezar, del mal que ha hecho su estirpe tanto francesa como española a los Paísos Catalans a lo largo de la historia, un mal que, desde Felipe V, nunca ha sido reparado. Felipe de triste memoria, que abolió las instituciones, reprimió el pueblo rebelde, que todavía le canta en contra, y empezó la persecución de nuestra lengua. Seguramente, usted rinda con el mismo nombre como mensaje que sus padres decidieron enviarnos a todos los catalanes y catalanas. Han pasado los siglos, pero no la función represora de la monarquía española contra nuestro pueblo.

También podríamos hablar de la corrupción crónica que salpica su familia, empezando por su propio padre, con una fortuna calculada de cerca de 2.000 millones de dólares, y siguiendo con su vergonzosamente absuelta hermana Cristina; los vínculos entre la monarquía y las empresas más importantes de la Íbex 35; o la participación activa de la casa real en los negocios de venta de armas a dictaduras como la de Arabia Saudí. Todo ello, al fin y al cabo, señales de la continuidad profunda de los intereses representados por la corrupta dictadura franquista -a la cual ustedes continúan otorgando títulos de nobleza- mercedes a su reconversión en monarquía parlamentaria; una continuidad que su padre desarrolló, sobre todo, como figura central del nuevo consenso a raíz de su protagonismo en el golpe de estado del 23-F; un consenso que consistió, en gran medida, al lavarle la cara a la oligarquía política y económica del régimen, así como a unas fuerzas represivas y judiciales intactas.

Podríamos hablar, igualmente, del aumento de la represión contra decenas de personas por el sol hecho de adoptar una posición contraria a la monarquía, que a pesar de que después la mayoría acaben en absolución, porque son una muestra de la libertad de expresión ganada a pulso --como cuando se queman sus fotos-- , obligan a pasar el trance del proceso por injurias a la corona. O también podríamos comentar porque su popularidad está por el suelo, todavía más después de que el 3 de octubre del 2017, cuando el pueblo catalán se sentía golpeado por las agresiones policiales, usted salió a avalar la represión y a decirnos que la unidad de España es el único valor que de verdad le interesa. En esto, usted y su padre han estado extremadamente fieles al dictador que los restituyó en el trono.

Estas cuestiones son, muy probablemente, las que la mayoría de nuestro pueblo le comentaría, si tuviera la ocasión. Aun así, usted opta para rodearse, cuando viene a nuestro país, de aduladores de todo tipo, que utilizan su figura como mascota de un régimen caduco. Empresarios, políticos y periodistas cortesanos que distan mucho de representar los anhelos de nuestra sociedad, la cual defiende, en su inmensa mayoría, la libertad de expresión, los valores republicanos, y el derecho a la autodeterminación.

Pero una entrevista protocolaria no daba por lo tanto; en ninguna parte de perder, pues, el tiempo con usted, hemos elegido de celebrar un acto bautizado como “El pueblo quiere ser rey”, que es una estrofa de un viejo himno del republicanismo catalán (ya hace muchos años que los nuestros se enfrentan a los suyos!); invitaremos los movimientos sociales y las fuerzas de izquierda de la ciudad de Madrid. Nos parece mucho más pertinente explicarnos ante este auditorio, con quien compartimos solidaridades internacionalistas sociales y morales, que no hacerlo ante una persona rechazada por nuestro pueblo, como le demostró el silbido que recibió al desfilar por el paseo de Gracia de Barcelona a raíz de los atentados de agosto del 2017, así como cada vez que pisa nuestro país.

Viva los Països Catalans!
Independencia y república!

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fQ0H

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal