lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fS6Y

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

05/06/2020 :: Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cast] Prenguem la iniciativa. Endavant amb la Unitat Popular

x Endavant
Superación del capitalismo a través de la transformación social en clave socialista y la centralidad de la clase trabajadora como sujeto de transformación de la realidad

Catala

Les múltiples crisis derivades de la pandèmia provocada per la COVID-19 han posat en relleu els interessos contraposats entre la classe treballadora i la resta de les classes populars, que som la majoria de la població, i els interessos particulars dels poderosos i el gran capital. La patronal està intentant que el cost d’aquesta crisi el pagui la classe treballadora, i els governs estan intentant gestionar la crisi sense perjudicar els interessos del sector empresarial.

Les contradiccions que el capitalisme arrossegava des de la crisi econòmica i financera del 2008 han esclatat sota el brutal impacte de la pandèmia, i el marge per mantenir els beneficis sense tocar gaire els drets socials i polítics de la classe treballadora i la resta de les classes populars ha desaparegut completament. La pràctica neoliberal de socialitzar les pèrdues i privatitzar els beneficis, imposada amb mà de ferro per la UE, implica que els nostres impostos serviran per rescatar les grans empreses, mentre les nostres condicions materials de vida es degraden a un ritme sense precedents.

La situació d’emergència a què ens ha abocat la pandèmia ha evidenciat que el mercat, com a mecanisme d’articular la producció i gestionar recursos escassos, no ha permès cobrir les necessitats més bàsiques ni en salut pública ni per a la vida de les persones. Les ajudes temporals en forma d’atur, els crèdits avalats per l’estat, les moratòries en el pagament d’hipoteques, impostos i lloguers, i la congelació dels desnonaments i els talls de subministraments de llum, aigua i gas, són només mesures temporals basades majoritàriament en crèdits, amb els corresponents beneficis per a la banca i la soga al coll que suposa per a les treballadores haver-los de tornar. Totes aquestes mesures simplement tiren la pilota endavant i posposen els problemes derivats de l’impacte econòmic de la crisi per poder gestionar l’excepcional situació de confinament.

La solució a llarg termini i la garantia que estarem preparades en situacions semblants en el futur només pot venir de la racionalització i planificació de l’economia i del repartiment equitatiu del treball. La crisi derivada de la COVID-19 ens obligarà a reconstruir el país, haurem d’assumir sacrificis i treballar conjuntament per recuperar les nostres vides. Ara és, doncs, el moment de preguntar-nos: quin país volem reconstruir? Posarem els nostres esforços per reflotar els beneficis de les grans empreses i els bancs, o canviarem el rumb de la societat i construirem un país que tingui els recursos materials necessaris per, d’una banda, garantir una vida digna a totes les persones i, de l’altra, disposar d’un sistema de salut públic que sigui capaç de fer front a situacions d’emergència que vindran en el futur?

Només si com capaces de recuperar la sobirania com a poble i exercir efectivament el dret a l’autodeterminació dels Països Catalans, entès com un procés permanent de decisió sobre les directrius econòmiques polítiques i socials que han de guiar la nostra societat, podrem capgirar les relacions d’autoritat i dominació social imposades per l’oligarquia i pel capitalisme depredador. Pensem que aquesta és la clau de volta per aconseguir les profundes transformacions socials necessàries per posar realment la vida al centre del desenvolupament social.

El primer pas és, sense dubte, posar en marxa un pla de xoc que garanteixi uns mínims de dignitat en la vida de les persones i de recursos en salut pública. Però no ens podem quedar aquí: hem d’aprofitar el punt d’inflexió que suposa aquesta crisi per impulsar transformacions socials profundes guiades per la idea que la vida de les persones és més important que els beneficis de les empreses. No som ingenus i sabem que això xoca frontalment amb els interessos dels poderosos, els governs i les grans empreses. Per tant, no serà fàcil i no n’hi haurà prou de tenir raó i demanar-ho educadament.

Endavant pensem que, si volem aconseguir aquests objectius, hem de construir un bloc social i polític de ruptura, articulat al voltant de la classe treballadora i la resta de classes populars del país, que sigui capaç d’enfrontar-se als poderosos i fer valer els nostres interessos per sobre dels interessos dels qui només volen maximitzar els seus beneficis i mantenir l’estat de les coses com abans que esclatés la crisi de la COVID-19.

La Ponència política de la X Assemblea Nacional d’Endavant se centra precisament en aquest objectiu i, tot i estar debatuda i aprovada abans que esclatés la crisi, pensem que dona alguna de les claus que ens permetran avançar en la construcció d’aquest bloc de ruptura. Una de les reflexions de partida de la ponència és que cada cop més sectors de la classe treballadora i la resta de classes populars del país estan allunyant-se de la ideologia dominant, la qual cosa no vol dir que tinguin una consciència revolucionària, però sí que estaran més oberts a un discurs i a una pràctica política que, en clau independentista, socialista i feminista, plantegi canvis profunds sobre com funcionen les coses. Aquesta crisi tan profunda que vivim accentua encara més aquesta tendència que ja era present en la nostra societat.

El projecte de la Unitat Popular que defensem s’adapta a aquesta situació i té com a finalitat avançar cap als objectius estratègics propis de l’Esquerra Independentista: la independència nacional dels Països Catalans i la construcció d’una societat socialista i feminista. Pensem que el desplegament del projecte d’Unitat Popular és el que ens permetrà articular un bloc històric que, a través de profundes transformacions socials, ens permeti superar el capitalisme i construir una societat en què les necessitats de les persones, i no els beneficis empresarials, siguin el principi ordenador.

El programa polític de la Unitat Popular pensem que s’ha d’articular al voltant d’un conjunt de principis estratègics:

L’exercici del dret a l’autodeterminació del poble català entès com un procés permanent de decisió sobre els elements econòmics, polítics i socials del nostre poble, i com a via per capgirar les relacions d’autoritat i dominació social imposades per les elits pròpies, foranes, i pel capitalisme depredador;La superació del capitalisme a través de la transformació social en clau socialista i la centralitat de la classe treballadora com a subjecte de transformació de la realitat amb la capacitat de posar fi a tota relació d’explotació i opressió;La construcció de la societat feminista i l’abolició del patriarcat com un dels pilars sobre els quals s’erigeix el capitalisme;La necessitat de construir un subjecte polític organitzat i articulat per exercir la construcció nacional, l’autodeterminació i la independència dels Països Catalans;L’abolició del capitalisme com una necessitat per posar fi a les seves conseqüències destructives sobre el planeta, la vida i la salut;La necessitat de l’internacionalisme com a element indispensable per afrontar el capitalisme global.

En un context de canvi de cicle polític com el que vivim, marcat per un procés de reassentament de l’estat a través de pactes polítics de gran rellevància esperonats per la urgència imposada per la crisi de la COVID-19, és imprescindible articular la Unitat Popular com a projecte de ruptura i d’oposició frontal a aquest procés de pacte i reassentament. Pensem que el projecte d’Unitat Popular ha de desmarcar-se políticament tant del sobiranisme transversal com de l’esquerra espanyola, aglutinada al voltant de Podemos i les filials locals del PSOE. Hem de plantejar una proposta política en el marc dels Països Catalans que permeti acumular forces per impulsar en un futur una ruptura real no només amb el règim del 78, sinó també, i especialment, amb els interessos del capital representats per la classe dirigent del nostre país, que són el fonament de poder real sobre el qual s’erigeix l’ordenament jurídic i polític del règim del 78.

Pensem que l’autodeterminació és el factor clau de ruptura, no només amb els estats espanyol i francès, sinó també amb les dinàmiques socials, econòmiques i polítiques que posen els beneficis empresarials per damunt de qualsevol altre criteri. Les profundes contradiccions arrossegades des de fa més d’un segle en la construcció estatal espanyola han fet del nacionalisme espanyol, profundament reaccionari, la columna vertebral de l’estat capitalista. És per això que la qüestió nacional a l’estat espanyol té la capacitat d’amalgamar totes les contradiccions socials i, per tant, dibuixar el camp central on es disputa la lluita de classes.

El fracàs de l’estratègia processista principatina, tant en el seu vessant cínic d’usar l’espantall de la independència per aconseguir una millora autonòmica com en el seu vessant ingenu de creure en la possibilitat d’una independència de la llei a la llei, ha posat en evidència que guanyar l’autodeterminació només es pot fer en un context de revolució política. Així mateix, l’esvaïment de les expectatives de sectors del sobiranisme valencià i mallorquí de poder negociar de tu a tu una redistribució federal del poder a l’estat i el pas a una posició defensiva de conservació de l’autogovern han posat de manifest el caràcter estructural i no conjuntural del procés de recentralització. Ara s’obre una nova etapa en la lluita per l’autodeterminació. De les experiències anteriors hem d’aprendre la necessitat de confiar més en els nostres plantejaments i, alhora, de dibuixar i difondre un horitzó estratègic sobre com exercir l’autodeterminació. En definitiva, de construir una posició política que sigui completa, complexa i autònoma d’altres plantejaments.

Malgrat que el Principat sigui el territori on la consciència autodeterminista ha avançat més i on s’ha viscut més directament el procés sobiranista, l’estratègia d’autodeterminació ha de ser una estratègia nacional. Una estratègia nacional vol dir que integri en peu d’igualtat tots els contextos sociopolítics i, en conseqüència, que les formes que l’estratègia pren no responguin a una plantilla regional que intenta reproduir-se a la resta de territoris, sinó que sigui una estratègia nacional que hagi de ser adaptada tàcticament a cadascun dels territoris.

L’element clau per a l’avenç de la lluita per l’autodeterminació és el creixement de la Unitat Popular. Només un projecte com la Unitat Popular –basat en la classe treballadora i la resta de classes populars com a subjecte polític i en una estratègia de ruptura– pot aconseguir doblegar l’estat. El gruix de la feina política per construir aquest bloc de ruptura és la que desgranem en la ponència de la X Assemblea Nacional d’Endavant. La intervenció en la lluita per l’autodeterminació no la plantegem com la intervenció en un front de lluita més, sinó que és l’element central de la nostra estratègia política. Un element central que és alimentat pels fronts de lluita concrets i que, alhora, dota aquests fronts de caràcter rupturista.

Les tres apostes principals en les quals centrarem els nostres esforços els pròxims dos anys són la lluita feminista, la lluita per l’habitatge i les lluites laborals i contra la carestia de la vida. En la lluita feminista apostem per construir un front clarament feminista de classe dels Països Catalans i materialitzar-lo en un nou Congrés Feminista dels Països Catalans. Pensem que ha de ser un espai que interpel·li totes les dones de classe treballadora, que són les qui pateixen en primera línia l’opressió capitalista-patriarcal. En la lluita per l’habitatge apostem per impulsar les noves dinàmiques generades al voltant del sindicalisme d’habitatge. L’objectiu és, a llarg termini, vertebrar una estructura de construcció nacional dels Països Catalans a partir de la lluita per l’habitatge, per tal de polititzar i vincular al projecte de la Unitat Popular una de les formes de lluita i mobilització més actives en els temps que venen. En les lluites laborals i contra la carestia de la vida apostem per treballar braç a braç amb la Coordinadora Obrera Sindical (COS) per tal d’activar lluites d’autodefensa laboral i contra la carestia de la vida davant de conflictes concrets i, alhora, engranar aquestes lluites al Programa Feminista d’Unitat Popular. Pensem que cal donar orientació política al sindicalisme de classe i contingut de classe a les lluites socials.

A més d’aquests fronts de lluita principals, treballarem també en la lluita antirepressiva, en estreta col·laboració amb Alerta Solidària; en la lluita institucional, amb la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), les candidatures municipalistes d’Unitat Popular no pertanyents orgànicament a la CUP i les iniciatives o projectes d’Unitat Popular d’abast supramunicipal; en la lluita ecologista aprofundirem en els plantejaments polítics estructurals vinculats a la idea que el capitalisme és incompatible amb la «supervivència del planeta» i que, per tant, per «salvar el planeta» cal destruir el capitalisme, i en la lluita antifeixista treballarem d’acord amb la idea que cal entendre l’antifeixisme a partir d’un doble vessant: primer, la resistència contra el feixisme; segon, la generació d’una alternativa política.

L’articulació d’aquesta alternativa política vinculada a les lluites laborals, a la lluita per l’habitatge i a un feminisme de classe, inserides en una estratègia global d’autodeterminació dels Països Catalans i de construcció d’una societat socialista i feminista, pensem que és la millor manera de construir un bloc social i polític de ruptura que sigui capaç d’enfrontar-se a l’oligarquia i al gran capital per tal d’aprofitar el punt d’inflexió que ha suposat la pandèmia de la COVID-19 i impulsar les transformacions socials profundes que ens han de permetre posar l’economia al servei de les persones i no del benefici empresarial.

Per la Independència, el Socialisme i el Feminisme als Països Catalans.

 Castellano

Las múltiples crisis derivadas de la pandemia provocada por la COVID-19 han puesto de relieve los intereses contrapuestos entre la clase trabajadora y el resto de las clases populares, que somos la mayoría de la población, y los intereses particulares de los poderosos y el gran capital. La patronal está intentando que el coste de esta crisis lo pague la clase trabajadora, y los gobiernos están intentando gestionar la crisis sin perjudicar los intereses del sector empresarial.

Las contradicciones que el capitalismo arrastraba desde la crisis económica y financiera del 2008 han estallado bajo el brutal impacto de la pandemia, y el margen para mantener los beneficios sin tocar mucho los derechos sociales y políticos de la clase trabajadora y el resto de las clases populares ha desaparecido completamente. La práctica neoliberal de socializar las pérdidas y privatizar los beneficios, impuesta con mano de hierro por la UE, implica que nuestros impuestos servirán para rescatar las grandes empresas, mientras nuestras condiciones materiales de vida se degradan a un ritmo sin precedentes.

La situación de emergencia a que nos ha abocado la pandemia ha evidenciado que el mercado, como mecanismo de articular la producción y gestionar recursos escasos, no ha permitido cubrir las necesidades más básicas ni en salud pública ni para la vida de las personas. Las ayudas temporales en forma de paro, los créditos avalados por el estado, las moratorias en el pago de hipotecas, impuestos y alquileres, y la congelación de los desahucios y los cortes de suministros de luz, agua y gas, son solo medidas temporales basadas mayoritariamente en créditos, con los correspondientes beneficios para la banca y la soga en el cuello que supone para las trabajadoras tenerlos que volver. Todas estas medidas simplemente echan la pelota adelante y posponen los problemas derivados del impacto económico de la crisis para poder gestionar la excepcional situación de confinamiento.

La solución a largo plazo y la garantía que estaremos preparadas en situaciones parecidas en el futuro solo puede venir de la racionalización y planificación de la economía y del reparto equitativo del trabajo. La crisis derivada de la COVID-19 nos obligará a reconstruir el país, tendremos que asumir sacrificios y trabajar conjuntamente para recuperar nuestras vidas. Ahora es, pues, el momento de preguntarnos: qué país queremos reconstruir? Posaremos nuestros esfuerzos para reflotar los beneficios de las grandes empresas y los bancos, o cambiaremos el rumbo de la sociedad y construiremos un país que tenga los recursos materiales necesarios por, por un lado, garantizar una vida digna a todas las personas y, de la otra, disponer de un sistema de salud público que sea capaz de hacer frente a situaciones de emergencia que vendrán en el futuro?

Solo si como capaces de recuperar la soberanía como pueblo y ejercer efectivamente el derecho en la autodeterminación de los Países Catalanes, entendido como un proceso permanente de decisión sobre las directrices económicas políticas y sociales que tienen que guiar nuestra sociedad, podremos cambiar las relaciones de autoridad y dominación social impuestas por la oligarquía y por el capitalismo depredador. Pensamos que esta es la clave de vuelta para conseguir las profundas transformaciones sociales necesarias para posar realmente la vida en el centro del desarrollo social.

El primer paso es, sin duda, poner en marcha un plan de choque que garantice unos mínimos de dignidad en la vida de las personas y de recursos en salud pública. Pero no nos podemos quedar aquí: tenemos que aprovechar el punto de inflexión que supone esta crisis para impulsar transformaciones sociales profundas guiadas por la idea que la vida de las personas es más importante que los beneficios de las empresas. No somos ingenuos y sabemos que esto choca frontalmente con los intereses de los poderosos, los gobiernos y las grandes empresas. Por lo tanto, no será fácil y no habrá bastante de tener razón y pedirlo educadamente.

Endavant pensamos que, si queremos conseguir estos objetivos, tenemos que construir un bloque social y político de ruptura, articulado alrededor de la clase trabajadora y el resto de clases populares del país, que sea capaz de enfrentarse a los poderosos y hacer valer nuestros intereses por encima de los intereses de quienes solo quieren maximizar sus beneficios y mantener el estado de las cosas como antes de que estallara la crisis de la COVID-19.

La Ponencia política de la X Asamblea Nacional de Adelante se centra precisamente en este objetivo y, a pesar de estar debatida y aprobada antes de que estallara la crisis, pensamos que mujer alguna de las claves que nos permitirán avanzar en la construcción de este bloque de ruptura. Una de las reflexiones de partida de la ponencia es que cada vez más sectores de la clase trabajadora y el resto de clases populares del país están alejándose de la ideología dominante, lo cual no quiere decir que tengan una conciencia revolucionaria, pero sí que estarán más abiertos a un discurso y a una práctica política que, en clave independentista, socialista y feminista, plantee cambios profundos sobre cómo funcionan las cosas. Esta crisis tan profunda que vivimos acentúa todavía más esta tendencia que ya era presente en nuestra sociedad.

El proyecto de la Unidad Popular que defendemos se adapta a esta situación y tiene como finalidad avanzar hacia los objetivos estratégicos propios del Esquerra Independentista: la independencia nacional de los Paísos Catalans y la construcción de una sociedad socialista y feminista. Pensamos que el despliegue del proyecto de Unidad Popular es el que nos permitirá articular un bloque histórico que, a través de profundas transformaciones sociales, nos permita superar el capitalismo y construir una sociedad en que las necesidades de las personas, y no los beneficios empresariales, sean el principio ordenador.

El programa político de la Unidad Popular pensamos que se tiene que articular alrededor de un conjunto de principios estratégicos:

El ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo catalán entendido como un proceso permanente de decisión sobre los elementos económicos, políticos y sociales de nuestro pueblo, y como vía para cambiar las relaciones de autoridad y dominación social impuestas por las élites propias, foráneas, y por el capitalismo depredador;

La superación del capitalismo a través de la transformación social en clave socialista y la centralidad de la clase trabajadora como sujeto de transformación de la realidad con la capacidad de poner fin a toda relación de explotación y opresión;

La construcción de la sociedad feminista y la abolición del patriarcado como uno de los pilares sobre los cuales se erige el capitalismo;

La necesidad de construir un sujeto político organizado y articulado para ejercer la construcción nacional, la autodeterminación y la independencia de los Países Catalanes;La abolición del capitalismo como una necesidad para poner fin a sus consecuencias destructivas sobre el planeta, la vida y la salud;

La necesidad del internacionalismo como elemento indispensable para afrontar el capitalismo global.

En un contexto de cambio de ciclo político como el que vivimos, marcado por un proceso de reasentamiento del estado a través de pactos políticos de gran relevancia espoleados por la urgencia impuesta por la crisis de la COVID-19, es imprescindible articular la Unidad Popular como proyecto de ruptura y de oposición frontal a este proceso de pacto y reasentamiento. Pensamos que el proyecto de Unidad Popular tiene que desmarcarse políticamente tanto del sobiranisme transversal como de la izquierda española, aglutinada alrededor de Podemos y las filiales locales del PSOE. Tenemos que plantear una propuesta política en el marco de los Países Catalanes que permita acumular fuerzas para impulsar en un futuro una ruptura real no solo con el régimen del 78, sino también, y especialmente, con los intereses del capital representados por la clase dirigente de nuestro país, que son el cimiento de poder real sobre el cual se erige el ordenamiento jurídico y político del régimen del 78.

Pensamos que la autodeterminación es el factor clave de ruptura, no solo con los estados español y francés, sino también con las dinámicas sociales, económicas y políticas que posan los beneficios empresariales por encima de cualquier otro criterio. Las profundas contradicciones arrastradas desde hace más de un siglo en la construcción estatal española han hecho del nacionalismo español, profundamente reaccionario, la columna vertebral del estado capitalista. Es por eso que la cuestión nacional en el estado español tiene la capacidad de amalgamar todas las contradicciones sociales y, por lo tanto, dibujar el campo central donde se disputa la lucha de clases.

El fracaso de la estrategia processista principatina, tanto en su vertiente cínica de usar el espantajo de la independencia para conseguir una mejora autonómica como en su vertiente ingenua de creer en la posibilidad de una independencia de la ley a la ley, ha posado en evidencia que ganar la autodeterminación solo se puede hacer en un contexto de revolución política. Así mismo, el desvanecimiento de las expectativas de sectores del sobiranisme valenciano y mallorquín de poder negociar de tú a tú una redistribución federal del poder en el estado y el paso a una posición defensiva de conservación del autogobierno han posado de manifiesto el carácter estructural y no coyuntural del proceso de recentralización. Ahora se abre una nueva etapa en la lucha por la autodeterminación. De las experiencias anteriores tenemos que aprender la necesidad de confiar más en nuestros planteamientos y, a la vez, de dibujar y difundir un horizonte estratégico sobre como ejercer la autodeterminación. En definitiva, de construir una posición política que sea completa, compleja y autónoma otros planteamientos.

A pesar de que el Principat sea el territorio donde la conciencia autodeterminista ha avanzado más y donde se ha vivido más directamente el proceso soberanista, la estrategia de autodeterminación tiene que ser una estrategia nacional. Una estrategia nacional quiere decir que integre en pie de igualdad todos los contextos sociopolíticos y, en consecuencia, que las formas que la estrategia toma no respondan a una plantilla regional que intenta reproducirse al resto de territorios, sino que sea una estrategia nacional que tenga que ser adaptada tácticamente a cada uno de los territorios.

El elemento clave para el adelanto de la lucha por la autodeterminación es el crecimiento de la Unidad Popular. Solo un proyecto como la Unidad Popular –basado en la clase trabajadora y el resto de clases populares como sujeto político y en una estrategia de ruptura– puede conseguir doblar el estado. El grosor del trabajo político para construir este bloque de ruptura es la que desgranamos en la ponencia de la X Asamblea Nacional de Adelante. La intervención en la lucha por la autodeterminación no la planteamos como la intervención en un frente de lucha más, sino que es el elemento central de nuestra estrategia política. Un elemento central que es alimentado por los frentes de lucha concretos y que, a la vez, dota estos frentes de carácter rupturista.

Las tres apuestas principales en las cuales centraremos nuestros esfuerzos los próximos dos años son la lucha feminista, la lucha por la vivienda y las luchas laborales y contra la carestía de la vida. En la lucha feminista apostamos para construir un frente claramente feminista de clase de los Países Catalanes y materializarlo en un nuevo Congreso Feminista de los Países Catalanes. Pensamos que tiene que ser un espacio que interpele todas las mujeres de clase trabajadora, que son quienes sufren en primera línea la opresión capitalista-patriarcal. En la lucha por la vivienda apostamos para impulsar las nuevas dinámicas generadas alrededor del sindicalismo de vivienda. El objetivo es, a largo plazo, vertebrar una estructura de construcción nacional de los Países Catalanes a partir de la lucha por la vivienda, para politizar y vincular al proyecto de la Unidad Popular una de las formas de lucha y movilización más activas en los tiempos que vienen. En las luchas laborales y contra la carestía de la vida apostamos para trabajar codo con codo con la Coordinadora Obrera Sindical (COS) para activar luchas de autodefensa laboral y contra la carestía de la vida ante conflictos concretos y, a la vez, engranar estas luchas al Programa Feminista de Unidad Popular. Pensamos que hay que dar orientación política al sindicalismo de clase y contenido de clase en las luchas sociales.

Además de estos frentes de lucha principales, trabajaremos también en la lucha antirepressiva, en estrecha colaboración con Alerta Solidaria; en la lucha institucional, con la Candidatura de Unidad Popular (CUP), las candidaturas municipalistas de Unidad Popular no pertenecientes orgánicamente a la CUP y las iniciativas o proyectos de Unidad Popular de alcance supramunicipal; la lucha ecologista profundizaremos en los planteamientos políticos estructurales vinculados a la idea que el capitalismo es incompatible con la «supervivencia del planeta» y que, por lo tanto, para «salvar el planeta» hay que destruir el capitalismo, y en la lucha antifascista trabajaremos de acuerdo con la idea que hay que entender la antifeixisme a partir de un doble vertiente: primero, la resistencia contra el fascismo; segundo, la generación de una alternativa política.

La articulación de esta alternativa política vinculada a las luchas laborales, en la lucha por la vivienda y a un feminismo de clase, insertadas en una estrategia global de autodeterminación de los Países Catalanes y de construcción de una sociedad socialista y feminista, pensamos que es la mejor manera de construir un bloque social y político de ruptura que sea capaz de enfrentarse a la oligarquía y en el gran capital para aprovechar el punto de inflexión que ha supuesto la pandemia de la COVID-19 e impulsar las transformaciones sociales profundas que nos tienen que permitir posar la economía al servicio de las personas y no del beneficio empresarial.

Por la Independencia, el Socialismo y el Feminismo en los Países Catalanes.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fS6Y

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal