lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fS0K

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

01/05/2020 :: Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cast] Tot el poder per a la classe treballadora.

x COS
Manifiesto de COS, sindicato de la Izquierda independentista de Catalunya ante el 1 de Mayo 2020

Catala

El primer de maig del 2020 serà recordat com aquell que vam viure confinades, a casa, sense manifestació ni protesta al carrer. Tot i això, també hem de fer que sigui recordat com el primer de maig que vam començar a recuperar la consciència, que vam obrir els ulls, que vam fer un cop sobre la taula i vam alçar el puny.

La crisi de la Covid-19 està marcant profundament la vida de totes, estem confinades a casa, fent teletreball, anant a treballar amb el risc que això suposa, o bé hem estat afectades per un ERTO, la suspensió del nostre contracte o per un acomiadament. A hores d’ara les dades ens diuen que hi ha aproximadament un 30% d’atur encobert als Països Catalans, les veus més catastrofistes, encapçalades per l’FMI, el Banco de España i el Banque de France, parlen que ve la crisi més gran des del crack del 29. Però, què demostra tot això? No fa veure cap altra cosa que qui movem l’economia som les treballadores, que som nosaltres les imprescindibles i que sense nosaltres no tenen res, així doncs, per què hem de renunciar a res? Per què no hem de tenir el poder de decidir sobre allò que produïm? Per què no podem decidir sobre les nostres vides? No podem tornar a permetre que s’intentin socialitzar les pèrdues quan mai socialitzen els beneficis!

Aquesta situació ens fa veure, a més, que quan diem que les retallades en sanitat maten, no fem una proclama al vent: 60.000 casos positius i més de 10.000 morts als Països Catalans ens donen la raó, les retallades maten i hem d’assenyalar qui les fa, qui posa el benefici privat per sobre de la salut i l’interès comú, com a culpable de la crisi. La pròpia resposta del sistema capitalista neoliberal, a més, té característiques socialistes: mesures de planificació de l’economia, exempció dels lloguers, renda universal… així doncs, per què ens hem de conformar? L’única solució passa per la nacionalització de tots els serveis essencials, la internalització de tots els serveis vinculats a l’administració pública, la reversió de totes les retallades i reformes laborals que han precaritzat any rere any la classe treballadora i el repartiment del treball i la riquesa, en definitiva, l’única solució exigeix caminar cap al socialisme.

Però hem de tenir-ho clar, ens la voldran tornar a fer pagar. Intentaran imposar les seves mesures de nou, privatitzar cada cop més el sistema, retallades en sanitat i educació en nom del bé comú, deixaran pel camí a les més vulnerables i ens en voldran fer còmplices apel·lant al sentit comú i que en aquesta estem tots junts. Però nosaltres sabem que no, que ja ens estan deixant enrere, que segueixen posant per damunt els seus interessos, que són o ells o nosaltres, i que d’aquesta només ens en sortirem si lluitem juntes, igual que ho van cridar aquell primer 1r de maig els Màrtirs de Chicago, els vaguistes de la Canadenca, les vaguistes de les residències de Guipúscoa (País Basc) o les nostres companyes d’Emergia que han rebutjat una proposta d’ERTO que pretenia que totes paguéssim la seva reducció de costos.

Nosaltres sabem que aquesta no la pagarem, que no renunciarem a cap més llibertat, que hem obert els ulls, hem fet un cop sobre la taula i hem alçat el puny. Aquest primer de maig estarem a casa, però seguirem lluitant, denunciarem cada vulneració de drets que ens vulguin fer, ens organitzarem per tornar amb més ràbia, més fortes, i estarem preparades per tornar amb el cap ben alt per la lluita que se’ns prepara. Aquest primer de maig cridem:

Tot el poder per a la classe treballadora.
Una altra manera de viure és possible.

Castellano

El primero de mayo del 2020 será recordado como aquel que vivimos confinadas, en casa, sin manifestación ni protesta en la calle. Aun así, también tenemos que hacer que sea recordado como el primero de mayo que empezamos a recuperar la conciencia, que abrimos los ojos, que hicimos una vez sobre la mesa y levantamos el puño.

La crisis de la Covid-19 está marcando profundamente la vida de todas, estamos confinadas en casa, haciendo teletrabajo, yendo a trabajar con el riesgo que esto supone, o bien hemos sido afectadas por un ERTE, la suspensión de nuestro contrato o por un despido. A estas alturas los datos nos dicen que hay aproximadamente un 30% de paro encubierto a los Paísos Catalans, las voces más catastrofistas, encabezadas por el FMI, el Banco de España y el Banque de France, hablan que viene la crisis más grande desde el crack del 29. Pero, que demuestra todo esto? No hace ver jefe otra cosa que quién movemos la economía somos las trabajadoras, que somos nosotras las imprescindibles y que sin nosotros no tienen nada, así pues, por qué tenemos que renunciar a nada? Por qué no tenemos que tener el poder de decidir sobre aquello que producimos? Por qué no podemos decidir sobre nuestras vidas? No podemos volver a permitir que se intenten socializar las pérdidas cuando nunca socializan los beneficios!

Esta situación nos hace ver, además, que cuando decimos que los recortes en sanidad matan, no es una proclama al viento: 60.000 casos positivos y más de 10.000 muertos a los Paísos Catalans nos dan la razón, los recortes matan y tenemos que señalar quién las hace, quienes posa el beneficio privado por encima de la salud y el interés común, como culpable de la crisis. La propia respuesta del sistema capitalista neoliberal, además, tiene características socialistas: medidas de planificación de la economía, exención de los alquileres, renta universal… así pues, por qué nos tenemos que conformar? La única solución pasa por la nacionalización de todos los servicios esenciales, la internalización de todos los servicios vinculados a la administración pública, la reversión de todos los recortes y reformas laborales que han precaritzat año tras año la clase trabajadora y el reparto del trabajo y la riqueza, en definitiva, la única solución exige andar hacia el socialismo.

Pero tenemos que tenerlo claro, nos la querrán volver a hacer pagar. Intentarán imponer sus medidas de nuevo, privatizar cada vez más el sistema, recortes en sanidad y educación en nombre del bien común, dejarán por el camino a las más vulnerables y nos querrán hacer cómplices apelando al sentido común y que en esta estamos todos juntos. Pero nosotros sabemos que no, que ya nos están dejando atrás, que siguen posando por encima sus intereses, que son o ellos o nosotros, y que de esta solo nos saldremos si luchamos juntas, igual que lo gritaron aquel primero 1.º de mayo los Mártires de Chicago, los huelguistas de la Canadiense, las huelguistas de las residencias de Guipúzcoa (País Vasco) o nuestras compañeras de Emergia que han rechazado una propuesta de ERTE que pretendía que todas pagáramos su reducción de costes.
Nosotros sabemos que esta no la pagaremos, que no renunciaremos a jefe más libertado, que hemos abierto los ojos, hemos hecho una vez sobre la mesa y hemos levantado el puño.

Este primero de mayo estaremos en casa, pero seguiremos luchando, denunciaremos cada vulneración de derechos que nos quieran hacer, nos organizaremos para volver con más rabia, más fuertes, y estaremos preparadas para volver con el jefe muy alto por la lucha que se nos prepara. Este primero de mayo gritamos:

Todo el poder para la clase trabajadora.
Otra manera de vivir es posible.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fS0K

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal