lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fP1W

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

08/10/2019 :: Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cast] A dos semanas de la operación contra 9 independentistas

x Alerta solidària
El 23 de septiembre 9 independentistas fueron detenidas y 7 siguen secuestradas por el Estado Español. Encarceladas, separadas y en regímenes de aislamiento o semi-aislamiento

[Català]

A dues setmanes de l'operació contra 9 independentistes

El dilluns 23 de setembre 9 independentistes van ser detingudes i 7 segueixen segrestades per l'Estat Espanyol. Empresonades,separades i en règims d'aillament o semi-aillament

Dues setmanes després, des d'Alerta Solidària constatem allò que ja vam anunciar des del primer dia:

Es tracta d'una operació política d'estat, que pretén intervenir en el moment polític de Catalunya i l'Estat espanyol, que té per objectiu un avantatge electoral, atemorir la població i justificar noves mesures polítiques i sentències judicials. Es pretén també distreure l'opinió pública, fent que se centri en els detalls i excessos de la repressió, en comptes d'analitzar i respondre el conflicte polític que l'ha originat: el dret d'autodeterminació del poble treballador català

Aquesta operació no ha aconseguit el seu objectiu: la solidaritat ha desbordat mil vegades més que el cop repressiu, mobilitzant la societat catalana, responent al relat d'Estat que sense éxit s'ha intentat imposar i empoderant a les famílies i entorns de les persones represaliades.

S'han vulnerat de forma constant i reiterada els drets fonamentals de les persones detingudes així com el seu dret de defensa. Les irregularitats s'han succeit de forma constant tant per part de la Guàrdia Civil, la fiscalia i la propia Audiència Nacional. Aquests fets no quedaran impunes; des d'Alerta estem recopilant tota la informació i ja hem començal a presentar els pertinents escrits de denúncia així com ha contactar amb organismes internacionals de tot tipus per tal que totes les situacions d'abús que han patit les persones detingudes no quedin impunes.

Set de les nou persones detingudes resten segrestades a Madrid, a 600 km de les seves Ilars i dispersades en diferents móduls en règims d'aillament i semi aillament. En aquest sentit, la nostra prioritat és aconseguir que aquestes persones tornin a casa el més aviat possible i és per això que estem impulsant tots els mecanismes juridics per tal de fer.ho possible així com, sobretot, seguint fent una crida a la mobilització social.

Aquesta serà, sens dubte, la millor manera de tenir-les amb nosaltres bien aviat. També volem recordar i manifestar, que les altres dues, actualment en llibertat amb càrrecs, estan pendents de passar a disposició judicial i que per tant poden ser citades a declarar a Madrid a l'Audiència Nacional i poder quedar subjectes, com la resta, a mesures cautelars.

Alertem també d'una quiestió que ens sembla cabdal i inqüestionable: les darreres set persones empresonades són presos politics. No hi ha persones empresonades de primera i de segona i no permetrem que es qüestioni que aquestes persones han estat empresonades pel fet de ser independentistes. Sense cap mena de dubte, qui ho negui no només s'està equivocant sinó que està fent un flac favor a la resta de persones preses i al conjunt de l'independentisme.

Finalment, des d'Alerta Solidària, encoratgem a tota la societat catalana a no defallir, a seguir.se mobilitzant contra la repressió però sobretot per la causa política que tenim entre mans, que es l'alliberament del nostre poble.

Llibertat presos i preses polítiques!

A Sabadell, Països Catalans, 7 d'octubre de 2019

____________

[Castellano]

A dos semanas de la operación contra 9 independentistas

El lunes 23 de septiembre 9 independentistas fueron detenidas y 7 siguen secuestradas por el Estado Español. Encarceladas, separadas y en regímenes de aislamiento o semi-aislamiento

Dos semanas después, desde Alerta Solidaria constatamos lo que ya anunciamos desde el primer día:

Se trata de una operación política de estado, que pretende intervenir en el momento político de Cataluña y el Estado español, que tiene por objetivo una ventaja electoral, atemorizar a la población y justificar nuevas medidas políticas y sentencias judiciales. Se pretende también distraer a la opinión pública, haciendo que se centre en los detalles y excesos de la represión, en vez de analizar y responder el conflicto político que la ha originado: el derecho de autodeterminación del pueblo trabajador catalán

Esta operación no ha conseguido su objetivo: la solidaridad ha desbordado mil veces más que el golpe represivo, movilizando a la sociedad catalana, respondiendo al relato de Estado que sin éxito se ha intentado imponer y empoderando a las familias y entornos de las personas represaliadas.

Se han vulnerado de forma constante y reiterada los derechos fundamentales de las personas detenidas así como su derecho de defensa. Las irregularidades se han sucedido de forma constante tanto por parte de la Guardia Civil, la fiscalía y la propia Audiencia Nacional. Estos hechos no quedarán impunes; desde Alerta estamos recopilando toda la información y ya hemos comensal a presentar los pertinentes escritos de denuncia así como ha contactar con organismos internacionales de todo tipo para que todas las situaciones de abuso que han sufrido las personas detenidas no queden impunes.

Siete de las nueve personas detenidas siguen secuestradas en Madrid, a 600 km de sus hogares y dispersadas en diferentes módulos en regímenes de aislamiento y semi aislamiento. En este sentido, nuestra prioridad es conseguir que estas personas vuelvan a casa lo antes posible y es por eso que estamos impulsando todos los mecanismos jurídicos para hacerlo posible. Así como, sobre todo, seguir haciendo un llamamiento a la movilización social .

Esta será, sin duda, la mejor manera de tenerlas con nosotros bien pronto. También queremos recordar y manifestar, que las otras dos personas, actualmente en libertad con cargos, están pendientes de pasar a disposición judicial y que por tanto pueden ser citadas a declarar en Madrid en la Audiencia Nacional y pueden quedar sujetos, como el resto, a medidas cautelares.

Alertamos también de una cuestión que nos parece capital e incuestionable: las últimas siete personas encarceladas son presos políticos. No hay personas encarceladas de primera y de segunda y no permitiremos que se cuestione que estas personas han sido encarceladas por ser independentistas. Sin lugar a dudas, quien lo niegue no sólo está equivocado sino que está haciendo un flaco favor al resto de personas presas y al conjunto del independentismo.

Finalmente, desde Alerta Solidaria, animamos a toda la sociedad catalana a no desfallecer, a seguir movilizandose contra la represión pero sobre todo por la causa política que tenemos entre manos, que es la liberación de nuestro pueblo.

¡Libertad presos y presas políticas!

En Sabadell, Países Catalanes, 7 de octubre de 2019

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fP1W

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal