lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fP5A

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

31/10/2019 :: Nacionales PP.Catalans

Defensores de derechos humanos hacen un relato estremecedor de malos tratos a los jóvenes detenidos

x Roger Graells Fuente / Vilaweb
El Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos supervisa la situación de los 28 encarcelados por las protestas, que denuncian malos tratos de la PN y los Mossos

Defensors dels drets humans fan un relat esfereïdor dels maltractaments dels joves empresonats arran de les protestes

L’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans monitora la situació dels vint-i-vuit empresonats per les protestes, que denuncien maltractaments de la policia espanyola i dels MosL’entrada a la presó com un alleujament. Així han viscut aquest moment molts dels vint-i-vuit joves empresonats aquests dies –vint-i-set, després de l’alliberament de la Paula, dilluns– arran de les protestes contra la sentència del procés. Les hores que han passat entre les detencions, moltes arbitràries i aleatòries segons que han denunciat els advocats, i l’ingrés a la presó han estat un autèntic sofriment per a molts dels manifestants detinguts.

Quaranta-vuit hores sense gairebé menjarhumiliacions, cops i tocaments a les furgonetes de la policia espanyola i els Mossos d’Esquadra i a les comissaries de la Via Laietana i de la Verneda, escorcolls en nu integralrevisions mèdiques amb manilles i presència de la policia, entre més situacions denigrants, són alguns dels relats que han fet els empresonats als membres de l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, vinculat al SIRECOVI, el Sistema de Registre i Comunicació per a la Protecció de Víctimes de Tortura i Violència Institucional, que els visiten aquests dies a les presons per a monitorar la seva situació.

Fins ahir, dimecres, n’havien visitats nou. Les setmanes vinents acabaran de visitar-los tots –d’acord amb els advocats i amb un document de consentiment informat per part dels empresonats– i elaboraran un informe per a donar-los veu. El SIRECOVI registrarà el relat dels detinguts, sense fer-ne valoracions, per a comunicar les denúncies de les presumptes víctimes de maltractaments, tortures i violència institucional a les autoritats competents, especialment al Consell d’Europa i el relator especial de l’ONU sobre la tortura, perquè siguin investigades.

En alguns casos, asseguren, els policies no van avisar els advocats dins els terminis reglamentaris, fins catorze o quinze hores més tard de la detenció. Molts arrests van ser aleatoris i basats en atestats policíacs generalitzats que no atribueixen fets concrets als detinguts, tal com han denunciat diversos advocats.

‘Saltava sang a les parets’

Un dels moments més durs que relaten els joves empresonats als membres del SIRECOVI es va viure a la comissaria de la policia espanyola a la Via Laietana. La notícia de l’agent ferit de gravetat va fer enfurismar els agents de la policia, que van desfogar la ràbia amb cops de porra contra els detinguts. Mentre les noies eren emmanillades i agenollades contra la paret, els policies colpejaven els nois. Segons el relat d’un dels detinguts, fins i tot va saltar sang a les parets.

Més d’una vegada, els empresonats asseguren que no eren pas en cel·les, sinó en una mena de sala d’operacions de la comissaria per on passaven els agents que entraven i sortien del carrer, amb la tensió pels aldarulls a fora. Pel que fa als escorcolls, en alguns casos van ser amb nu integral, tot i que la normativa diu que cal donar una bata perquè els detinguts puguin tapar-se.

Les revisions mèdiques han estat una altra irregularitat. Els joves empresonats que han parlat amb membres del SIRECOVI expliquen que sempre hi havia agents de la policia dins la consulta del metge. Això contravé la normativa internacional de prevenció contra la tortura, atès que la presència de la policia intimida el detingut i coarta la possibilitat que pugui explicar amb plena llibertat i confiança amb el metge l’origen de les lesions sofertes. A més, no els treien les manilles, ni tan sols si el metge ho demanava. En un cas, explica un membre del SIRECOVI, es va cosir una ferida d’una cama provocada per cops de porra amb les mans emmanillades per l’esquena. En un altre, un mosso va ferir un detingut a prop de l’ull amb un cop d’ampolla, i li van cosir la ferida emmanillat i amb la cara ensangonada.

Humiliacions i trasllats de matinada

Les empresonades expliquen que la policia les va llançar a terra dins les furgonetes. De fet, a una li van trencar el llavi. Expliquen que les van situar entre els seients i asseguren que alguns agents les trepitjaven amb les botes, fent-los mal al coll i al cos. Una detinguda explica que va sentir tocaments als pits, tot i que no pot dir si en aquell moment la tenien agafada o si la tocaven amb intenció sexual.

Els trasllats sempre són un punt fosc. Els joves empresonats diuen als membres del SIRECOVI que durant el trajecte de la comissaria de la Via Laietana a la de la Verneda els agents de la policia espanyola els feien passar molta estona dins el vehicle, de matinada, de manera que arribaven a perdre la noció del temps. Recorden una sensació de molta calor i dificultats respiratòries, alguns estirats a terra i emmanillats per l’esquena, i alguns altres asseguts sense cinturó, amb una conducció temerària amb accelerades i frenades brusques que els causaven cops.

Els empresonats expliquen la sensació d’un cert alleujament que van tenir quan van entrar a la presó. Tots coincideixen a dir que han rebut un tracte correcte dels funcionaris, a diferència del tracte degradant de la policia. Roba neta, dutxa i menjar després de quaranta-vuit hores de patiment.

___________

Defensores de los derechos humanos hacen un relato estremecedor de los malos tratos a los jóvenes encarcelados a raíz de las protestas

El Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos supervisa la situación de los veintidós ocho encarcelados por las protestas, que denuncian malos tratos de la policía española y los Mossos

La entrada en prisión como un alivio. Así han vivido este momento muchos de los veintiocho jóvenes encarcelados estos días -ventisiete, tras la liberación de la Paula, lunes-a raíz de las protestas contra la sentencia del procés-. Las horas que han pasado entre las detenciones, muchas arbitrarias y aleatorias según han denunciado los abogados, y el ingreso en prisión han sido un auténtico sufrimiento para muchos de los manifestantes detenidos.

Cuarenta y ocho horas sin casi comida , humillaciones , golpes y tocamientos en las furgonetas de la policía española y los Mossos y en las comisarías de la Via Laietana y de la Verneda, registros en desnudo integral , revisiones médicas con esposas y presencia de la policía , entre más situaciones denigrantes, son algunos de los relatos que han hecho los presos a los miembros del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos , vinculado al SIRECOVI, El Sistema de Registro y Comunicación para la Protección de Víctimas de Tortura y Violencia Institucional, que los visitan estos días en las cárceles para monitorizar su situación .

Hasta ayer, miércoles, no habían visitas nuevas. En las próximas semanas acabarán de visitarlos todos -de acuerdo con los abogados y con un documento de consentimiento firmado por parte de los encarcelados- y elaborarán un informe para darles voz. El SIRECOVI registrará el relato de los detenidos, sin hacer valoraciones, para comunicar las denuncias de las presuntas víctimas de malos tratos, torturas y violencia institucional a las autoridades competentes, especialmente en el Consejo de Europa y el relator especial de la ONU sobre la tortura , para que sean investigadas.

En algunos casos, aseguran, los policías no avisaron a los abogados dentro de los plazos reglamentarios, hasta catorce o quince horas después de la detención. Muchos arrestos fueron aleatorios y basados en atestados policiales generalizados que no atribuyen hechos concretos a los detenidos, tal como han denunciado varios abogados.

'Saltaba sangre a las paredes'

Uno de los momentos más duros que relatan los jóvenes encarcelados los miembros del SIRECOVI se vivió en la comisaría de la policía española en la Via Laietana . La noticia del agente herido de gravedad hizo enfurecer los agentes de la policía, que desahogaron la rabia con porrazos contra los detenidos. Mientras las chicas estaban esposadas y arrodilladas contra la pared, los policías golpeaban los chicos . Según el relato de uno de los detenidos, incluso saltó sangre a las paredes.

Más de una vez, los encarcelados aseguran que no estaban en celdas, sino en una especie de sala de operaciones de la comisaría por donde pasaban los agentes que entraban y salían de la calle, con la tensión por los disturbios fuera. En cuanto a los registros , en algunos casos fueron con desnudo integral , aunque la normativa dice que hay que dar una bata para que los detenidos puedan taparse.

Las revisiones médicas han sido otra irregularidad . Los jóvenes encarcelados que han hablado con miembros del SIRECOVI explican que siempre había agentes de la policía en la consulta del médico . Esto contraviene la normativa internacional de prevención contra la tortura, dado que la presencia de la policía intimida el detenido y coarta la posibilidad de que pueda explicar con plena libertad y confianza con el médico el origen de las lesiones sufridas. Además, no les quiaban las esposas, Ni siquiera si el médico lo pedía. En un caso, explica un miembro del SIRECOVI, se cosió una herida de una pierna provocada por golpes de porra con las manos esposadas por la espalda. En otro, un mosso hirió a un detenido cerca del ojo con un botellazo, y le cosieron la herida esposado y con la cara ensangrentada.

Humillaciones y traslados de madrugada

Las presas cuentan que la policía las arrojó al suelo dentro de las furgonetas. De hecho, a una le rompieron el labio . Explican que las situaron entre los asientos y aseguran que algunos agentes las pisaban con las botas, haciendo daño en el cuello y el cuerpo. Una detenida explica que sintió tocamientos en los pechos , aunque no puede decir si en ese momento la tenían cogida o si la tocaban con intención sexual.

Los traslados siempre son un punto oscuro. Los jóvenes encarcelados dicen los miembros del SIRECOVI que durante el trayecto de la comisaría de Via Laietana a la de la Verneda los agentes de la policía española les hacían pasar mucho tiempo dentro del vehículo, de madrugada, por lo que llegaban a perder la noción del tiempo . Recuerdan una sensación de mucho calor y dificultades respiratorias , algunos tendidos en el suelo y esposados por la espalda, y algunos otros sentados sin cinturón, con una conducción temeraria con acelerones y frenazos bruscos que los causaban golpes.

Los encarcelados explican la sensación de un cierto alivio que tuvieron cuando entraron en prisión. Todos coinciden en que han recibido un trato correcto de los funcionarios , a diferencia del trato degradante de la policía. Ropa limpia, ducha y comer después de cuarenta y ocho horas de sufrimiento.

https://www.vilaweb.cat/noticies/manifestants-empresonats-detencions-maltractaments-protestes-sentencia-proces/

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fP5A

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal