lahaine.org

compartir

                    

Dirección corta: https://lahaine.org/cG7o

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

30/04/2010 :: Nacionales PP.Catalans

Después de las Anarcofeministas: ¿qué queda en la lucha de género?

x La Haine - Barcelona
[Cat/Cast] Entrevista a las organizadoras de las Jornadas Anarcofeministas que se celebraron el pasado mes en Barcelona en el marco del Centenario de la CNT.

[Català]

Un dels temes més candents dins el moviment llibertari i segurament en el conjunt de moviments socials (encara podríem incloure-hi tota la societat) es vulgui reconèixer o no, és el conflicte de gènere, latent i subtil entre les altres lluites, tot i que sovint no l'atenguem com es deu.
Els conflictes esclaten alhora que moltes impulsen jornades, xerrades, debats, grups oberts i tancats, per a endegar la reflexió i produir un canvi individual i social.

Per què organitzar unes jornades anarcofeministes en el marc del Centenari de la CNT?

Al llarg del temps que algunes portem al sindicat ens hem adonat que, tot i que la CNT com a anarcosindicalista hauria d'haver interioritzat els principis antiautoritaris, entre els quals els feministes, encara avui dia hi ha la necessitat de tocar aquests temes. Són qüestions que normalment no es tracten al sindicat; de fet, ni tant sols es tracten dins el moviment llibertari amb la profunditat i atenció que es mereixen.

Si ara creus que no és un tema que es toqui massa, com era la CNT de fa 30 anys respecte al conflicte de gènere?

Les companyes més grans ens han explicat que el tema s'havia procurat treballar, però que sempre han vist la necessitat de fer-ho al marge del sindicat des de col•lectius de dones. De fet, Mujeres Libres va ressorgir després del franquisme amb aquesta intenció.

El treball en grups de dones era present, però el treball mixt no pel que sembla?

Hi ha diversitat d'opinions, perquè l'Anna Sigüenza, primera dona que va ser secretaria general de CNT, diu que no va tenir cap problema al sindicat com a dona i que els companys la van recolzar sempre a l’hora d'assumir càrrecs. Altres, però diuen que han tingut problemes greus de masclisme en el seu entorn polític.

Ara en l'actualitat, com veus la situació dins el sindicat?

Queda molt per treballar, hi ha companys que ho tenen molt present, reflexionen i analitzen la situació procurant deconstruir-se, però n'hi ha d'altres que no ho fan.

I dins el moviment llibertari?

No és un treball gens fàcil perquè són qüestions molt arrelades i interioritzades, tant que costa d'identificar-les. A més, el fet que molta gent doni per treballat el tema i assumida la desigualtat pel sol fet de ser anarquistes, agreuja la situació perquè ens creiem que tot està fet.
A Barcelona, el tema encara no és part principal de l'agenda política. Tot i el treball de certs col•lectius o els processos de treball a raó d'una agressió concreta, en proporció a tota la gent que som, el tema encara no és prioritari per a molts.

Arribant al rovell de l'ou, com veus que el conflicte de gènere es treballi un cop ja han sorgit conflictes concrets?

La clau seria prevenir i no partir de l'experiència negativa. Potser el problema és el que et comentava: si donem per treballada la desigualtat de gènere i ens sembla extern a nosaltres, qualsevol dona pot sentir-se còmoda a priori dins un col•lectiu fins que esclata un conflicte de sobte.

Què és el que ens manca com a anarquistes en aquest terreny?

Per començar, treball individual de reflexió. En segon terme, que dels propis col•lectius sorgeixi la necessitat de treballar certs temes rellevants com seria el gènere. Si volem assolir que el col•lectiu sigui el més semblant a un col•lectiu anarquista, cal que es treballi el tema superant una forma d'autoritat entre homes i dones. I sobretot que no hagin de ser les dones qui proposin aquest treball.

I centrant-nos en les jornades, hi hagut l'assistència que us esperàveu?

Estem contentes perquè hi hagut molta gent, sobretot cares conegudes. En canvi, cercàvem arribar a gent que políticament no està en el nostre cercle d'afinitats, i això potser no s'ha assolit del tot a pesar de fer les jornades en llocs que fugen de les okupes, els ateneus, etc.

Heu trobat a faltar alguna franja d'edat?

Molta falta de gent jove; la mitjana era d'uns 30 anys.

Pel que fa la programació? Per què veu plantejar-vos aquests 5 eixos?

Les organitzadores vem estar discutint temes rellevants, que alhora no fossin els que ja van tractar-se l'any passat en unes altres jornades anarcofeminsites. Vem valorar molt la qüestió del Centenari; d’aquí la rellevància del món laboral i sindical, el col•lectiu Mujeres Libres, etc. Però també hem volgut tocar coses no tant treballades, com ara la sexualitat o la relació entre l'opressió de gènere, de raça i de classe.

Quina ha estat la xerrada amb més assistents?

La de Mujeres Libres. Segurament el fet de portar a l'autora va atraure a més públic. A més a més, és un tema emocionant que agrada i resulta simbòlic.

No creieu que l'anarcofeminisme i el feminisme en general atrau més per una qüestió històrica i mitòmana, però que a l’hora de posar els conceptes en pràctica ja no agrada tant?

[L’entrevistada riu] Potser allò històric té una aura més mística i atrau. De fet, sabem que sovint posem gent en pedestals perquè són personatges històrics, però el que importa és l'ara i com aplicar els principis de l'anarquisme en la nostra vida diària.

Com han anat els tallers?

Han estat coberts; fins i tot, com que l'espai era limitat, moltes dones s’han quedat fora. El dia del cinefòrum "A la Deriva" sí que va haver-hi menys gent, només cinc persones.

Perquè un taller d'autogestió de la salut?

Creiem que l'autogestió també passa per les nostres pròpies vides. Per a no dependre sempre de professionals, el tema de l'autoexploració és important. Tot i així, és un taller difícil perquè no es pot fer amb molta gent si es vol crear un clima íntim i relaxat. En general, el taller d'autogestió de la salut sol ser també molt participatiu perquè totes tenen algun remei per a compartir.

Com es desenvolupa un taller d'autodefensa feminista?

Doncs aquest encara no s'ha fet perquè les que l'impartien no van poder venir. Malgrat això, vem quedar que quan tinguéssim el dia ens posarem en contacte amb les noies que van apuntar-s’hi i el farem, ben aviat.
El taller està orientat tant a l'autodefensa física com a la psicològica, que, de fet, és la que més patim al dia a dia; tots els abusos amagats per part de coneguts i desconeguts. I no juga al nostre favor haver estat educades per a aguantar el que ens vingui a sobre. És important pel canvi treballar també els nostres límits.

Com va anar la xerrada de raça, gènere i classe?

Va venir-hi molta gent també, segurament pel tema –és una novetat–, però també perquè hi havia interès per a veure què explicaven les ponents, sobretot Karla.
És curiós, perquè en principi havíem pensat que el tema podria tractar-lo la Mary Nash, que té un llibre sobre aquestes relacions, però és clar, és una dona blanca, profe universitària i bé, buscàvem algú que pogués tractar el tema des de l'experiència; com diu la mateixa Karla: des de les "tripes".

Tornant al context del moviment llibertari, en quina línia s'està treballant el conflicte de gènere?

Últimament s'ha treballat bastant arran d'agressions que s'han fet públiques, normalment físiques. Qualsevol persona del moviment llibertari que sap d'alguna agressió física no té gaires problemes en posicionar-s’hi si és quelcom físic. Ara bé, quan parlem de agressions psicològiques, micromasclismes, etc., tothom necessita saber diferents versions, tothom ho posa en dubte. Són agressions d'un àmbit molt privat que en l’esfera pública sovint no es noten. Podem conviure amb maltractadors psicològics i no saber-ho. Costa que la gent es posicioni a favor d'una dona que ha sentit un tracte xungo per part d'un home a nivell psicològic i emocional.

Sentiu que heu assolit els objectius que us veu proposar al organitzar les jornades?

Hi ha hagut coses positives i d'altres a millorar, però bàsicament sí. La participació ha estat activa. S'ha reflexionat; ara només falta que també es reflexioni dins el sindicat. Personalment he sentit una bona predisposició, cosa que ens alegra.

Tens alguna proposta política de treball contra les desigualtats de gènere dins el moviment llibertari veient com està el pati?

No puc parlar per les organitzadores, però individualment et puc dir que veig la necessitat de continuar treballant les dones per separat dels homes. Evidentment, però, també caldria tenir espais mixtes per a treballar la convivència i les relacions. A propòsit d’això, sé d'un grup de dones que treballa ara mateix en aquesta doble línia, un grup vinculat a la XarxaAnarquista que treballa de forma interna entre les dones, però que també s'ha plantejat l'objectiu de portar els debats al exterior, dins del moviment llibertari. Per exemple, a les jornades anarquistes que es faran a Sabadell hi haurà un dia dedicat a qüestions de l'anarcofeminisme i del gènere en general. Volem posar sobre la taula un tema que gairebé no es tracta.

Potser hi hauria la possibilitat de crear coordinacions de grups que tractin el tema?

Estaria bé, de la mateixa manera que hi ha coordinacions antirepressives, d'okupació, etc, així potser no hi hauria la sensació de partir de zero o de sentir-te sola.
El patriarcat està tan interioritzat, d'una manera tan subtil i entrellaçada en tot el que fem, que no es revela com una lluita absolutament necessària als ulls de la majoria. No ens adonem que la primera forma d'autoritat està en les nostres carns, en les nostres relacions, en el nostre tracte diari.

" No em puc anomenar anarquista perquè fer-ho seria haver assolit els màxims ideals. En tot cas, he de treballar per arribar a ser-ho"


[Castellano]

Uno de los temas más candentes dentro del movimiento libertario, y seguramente en el conjunto de los movimientos sociales (e incluso podríamos abarcar a toda la sociedad), lo queramos reconocer o no, es el conflicto de género, latente y sutil entre las otras luchas, aunque a menudo no lo entendamos como es debido.
Los conflictos estallan a la vez que muchas impulsan jornadas, charlas, debates, grupos abiertos y cerrados, con el fin de emprender la reflexión y producir un cambio social e individual.

¿Por qué organizar unas jornadas anarcofeministas en el marco del Centenario de la CNT?

A lo largo del tiempo que algunas llevamos en el sindicato nos hemos dado cuenta de que, aunque la CNT como anarcosindicalista debería de haber interiorizado los principios antiautoritarios, entre ellos los feministas; todavía hoy existe la necesidad de abordar esos temas. Cuestiones que normalmente no se tratan en el sindicato; en realidad, ni tan sólo se tratan dentro del movimiento libertario con la profundidad y atención que se merece.

Si crees que ahora es un tema que no se trata demasiado, ¿cómo era la CNT de hace 30 años respecto al conflicto de género?

Las compañeras más veteranas nos han contado que se había intentado trabajar el tema, pero que siempre han visto la necesidad de hacerlo al margen del sindicato, des de colectivos de mujeres. De hecho, Mujeres Libres resurgió después del franquismo con esa intención.

El trabajo en grupos de mujeres era presente; ¿pero el trabajo mixto no, por lo que parece?

Hay diversidad de opiniones porque Anna Sigüenza, la primera mujer secretaria general de la CNT, dice que no tuvo ningún problema en el sindicato como mujer y que los compañeros siempre la apoyaron cuando se trataba de asumir cargos. Sin embargo, otras dicen que han tenido graves problemas de machismo en su entorno político.

Ahora, en la actualidad, ¿cómo ves la situación dentro del sindicato?

Queda mucho trabajo; hay compañeros que lo tienen muy presente, reflexionan y analizan la situación procurando deconstruirse, pero hay otros que no lo hacen.

¿Y dentro del movimiento libertario?

No es un trabajo nada fácil porque son cuestiones muy arraigadas y interiorizadas; tanto que cuesta identificaras. Además, el hecho de que mucha gente de por trabajado el tema y por asumida la desigualdad por el mero hecho de ser anarquistas agrava la situación, pues creemos que ya está todo hecho.
En Barcelona el tema no ocupa una posición principal en la agenda política. A pesar del trabajo de ciertos colectivos o de los procesos de trabajo surgidos a raíz de alguna agresión concreta, la cuestión aún no es prioritaria para muchos.

Llegando al quid de la cuestión, ¿cómo ves que el conflicto de género se trabaje una vez ya han surgido conflictos concretos?

La clave seria prevenir y no partir de la experiencia negativa. Quizá el problema es el que te comentaba: si damos por trabajada la desigualdad de género y nos resulta externo a nosotras, cualquier persona puede sentirse incómoda a priori dentro de un colectivo, hasta que de repente estalla un conflicto.

Como anarquistas, ¿qué es lo que nos falta en este ámbito?

En primer término, trabajo individual de reflexión. En segundo lugar, que de los propios colectivos surja la necesidad de trabajar ciertos temas relevantes como seria el género. Si queremos que el colectivo sea lo más parecido a un colectivo anarquista, hay que trabajar el tema superando cualquier forma de autoridad entre hombres y mujeres. Y, sobretodo, que no sean las mujeres las que propongan ese trabajo.

Y, centrándonos en las jornadas, ¿ha habido la asistencia que os esperabais?

Estamos contentas porqué ha venido mucha gente, sobretodo caras conocidas. En cambio, pretendíamos llegar a gente que no están en nuestro círculo de afinidad política, y eso quizá no ha resultado del todo, a pesar que las jornadas se han desarrollado en sitios distintos a okupas, ateneos, etc.

¿Habéis echado en falta algún grupo de edad?

Mucha gente joven; la mediana era de unos 30 años.

Por lo que a la programación respecta, ¿por qué os planteasteis estos 5 ejes?

Las organizadoras estuvimos discutiendo temas relevantes, que a la vez no fueran los que ya se trataron el año pasado en otras jornadas anarcofeministas. Valoramos mucho la cuestión del Centenario, y de ahí la relevancia del mundo laboral y sindical, el colectivo Mujeres Libres, etc.. Pero también hemos querido abordar cosas menos trabajadas, como la sexualidad o la relación entre la opresión de género, de raza y de clase.

¿Cuál ha sido la charla con más asistentes?

La de Mujeres Libres. Seguramente, el hecho de invitar a la autora atrajo a más público. Por otro lado, es un tema emocionante que gusta y resulta simbólico.

¿No creéis que el anarcofeminismo y el feminismo en general atraen más por una razón histórica y mitómana, pero que a la hora de poner los conceptos en práctica ya no gusta tanto?

[la entrevistada se ríe] Quizá lo histórico tiene un aura más mística y sí que atrae. En realidad, sabemos que a menudo ponemos gente en pedestales por ser personajes históricos, pero lo que importa es el ahora y cómo aplicar los principios del anarquismo en nuestra vida diaria.

¿Cómo han ido los talleres?

Se han cubierto; incluso, como el espacio tenía que ser limitado, muchas mujeres se han quedado fuera. El día del cinefórum "A la Deriva" sí que hubo menos gente; sólo 5 personas.

¿Por qué un taller de autogestión de la salud?

Creemos que la autogestión también pasa por nuestras propias vidas; para no depender siempre de profesionales el tema de la autoexploración es importante. Sin embargo, es un taller difícil, porque no se puede hacer con mucha gente si se quiere crear un clima íntimo y relajado. En general, el taller de autogestión de la salud suele ser muy participativo, pues todas tienen algún remedio que compartir.

¿Cómo se desarrolla un taller de autodefensa feminista?

Pues este aún no se ha podido hacer porque las chicas que lo impartían no pudieron hacerlo. De todas formas, quedamos en que cuando sea posible nos pondremos en contacto con las chicas que se apuntaron y lo haremos pronto.

El taller está orientado tanto hacia la autodefensa física como hacia la psicológica, que es, de hecho, la que más sufrimos en nuestro día a día; todos los abusos escondidos por parte de conocidos y desconocidos. Y no juega a nuestro favor el haber estado educadas para aguantar lo que se nos eche encima. Para el cambio, también es importante trabajar nuestros límites.

¿Cómo fue la charla sobre raza, género y clase?

Vino mucha gente también; seguramente por el tema, pues es novedoso, pero también porque les interesaba ver qué explicaban los ponentes, sobretodo Karla.

Es curioso, porque en principio habíamos pensado que el tema lo podría tratar Mary Nash, que tiene un libro sobre esas relaciones, pero claro, es una mujer blanca, profe universitaria y bueno, buscábamos alguien que pudiera abordar la cuestión des de la experiencia –como dice Karla: desde las tripas.

Volviendo al contexto del movimiento libertario, ¿en qué línea se está trabajando el conflicto de género?

Últimamente se ha trabajado bastante a raíz de agresiones que se han hecho públicas, normalmente físicas. Cualquier persona dentro del movimiento libertario no tiene demasiados problemas en posicionarse si es algo físico. Eso sí, cuando hablamos de agresiones psicológicas, micromachismos, etc. todo el mundo necesita saber versiones distintas, todo el mundo lo pone en duda. Son agresiones de un ámbito muy privado que en público a menudo no se notan. Podemos convivir con maltratadores psicológicos y no saberlo. Cuesta que la gente se posicione a favor de una mujer que ha recibido un trato chungo por parte de un hombre a nivel psicológico y emocional.

¿Sentís que habéis conseguido los objetivos que os propusisteis al organizar las jornadas?

Ha habido cosas positivas y otras que hay que mejorar, pero básicamente sí. La participación ha sido activa. Se ha reflexionado, ahora sólo falta que también se reflexione dentro del sindicato. Personalmente, he notado una buena predisposición, cosa que nos alegra.

¿Tienes alguna propuesta política de trabajo contra las desigualdades de género dentro del movimiento libertario viendo como está el patio?

No puedo hablar en nombre de las organizadoras, pero individualmente te puedo decir que veo la necesidad de seguir trabajando mujeres y hombres por separado, aunque, evidentemente, también habría que tener espacios mixtos donde trabajar la convivencia y las relaciones. A propósito de esto, sé también de un grupo de mujeres que está trabajando en esta doble línea, un grupo vinculado a la XarxaAnarquista, que trabaja de forma interna entre las mujeres, pero que también se ha planteado de llevar los debates al exterior, dentro del movimiento libertario. Por ejemplo, para las jornadas anarquistas que se van a hacer en Sabadell habrá un día dedicado a cuestiones sobre el anarcofeminismo y el género en general. Queremos poner encima de la mesa un tema que no se trata casi.

¿Tal vez haya la posibilidad de crear coordinaciones entre grupos que traten el tema?

Estaría bien, de la misma forma que hay coordinaciones antirepresivas, de okupación, etc.. Así quizá no habría la sensación de partir desde cero o de sentirte sola.

El patriarcado está tan interiorizado, de una forma tan sutil y entrelazada en todo lo que hacemos, que no se revela como una lucha absolutamente necesaria a los ojos de la mayoría. No nos damos cuenta de que la primera forma de autoridad está en nuestras carnes, en nuestras relaciones, en nuestro trato diario.

"No me puedo llamar anarquista porque hacerlo sería haber alcanzado los máximos ideales. Si acaso, tengo que trabajar para llegar a serlo"

compartir

                    

Dirección corta: https://lahaine.org/cG7o

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License ::

Principal