lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/dT6v

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

08/06/2013 :: Nacionales PP.Catalans

El Banc Expropiat de Gràcia bajo amenaza de desalojo

x Banc Expropiat
Han recibido carta del juzgado porque les han denunciado desde CatalunyaCaixa

[Català]

CatalunyaCaixa vol desallotjar el Banc Expropiat

Fa uns dies ens va arribar una carta de jutjats citant-nos a un judici civil contra el Banc Expropiat de Gràcia. No sabíem que hi havia un procés civil obert contra el nostre espai i, per tant, no esperàvem aquesta carta. La vista oral serà el proper dimarts 11 de juny, és a dir, no arriba a dues setmanes.

De totes maneres sabíem que aquest moment arribaria ja que tot espai ocupat, en un moment o altre, ha d’enfrontar-se a la justícia i a la defensa de la propietat privada. Perquè quan comencem a resoldre els problemes entre nosaltres, quan el suport mutu i l’autoorganització és el que ens mou el policia o el jutge sempre acaben trucant a la porta. És per això que no pensem quedar-nos amb el braços plegats.

En l’any i mig passat que porta ocupat el Banc Expropiat han sigut una gran quantitat de gent, activitats, assemblees i projectes les que han donat i donen vida a aquest espai. No volem que tot això es perdi i és per aquest motiu que volem evitar el desallotjament.

El nostre objectiu és clar: que CatalunyaCaixa retiri la denúncia. Per a que això sigui possible cal que no només la gent que utilitzem l’espai ens posem en moviment sinó que tothom que cregui que aquest espai no ha de ser desallotjat que pugui mostrar la seva solidaritat de la manera que cregui convenient. Sabem que potser no sabeu com o que dubteu de què voldríem nosaltres. Aquestes són algunes idees:

- Difusió de la informació sobre el banc i la campanya contra el desallotjament: que corri la veu, que no quedi paret o racó a Internet on no es conegui el cas.

- Convèncer-los que desallotjar-nos no els serà rentable: Cada oficina bancària és una gran bústia de suggeriments, com els hi podríeu dir? penseu, penseu…

- Tirar la brossa a la porta de l’oficina: si generen merda que recullin merda.

- Deixar fluir l’art que hi ha dins teu: els seus vidres clamen per la frase “El Banc Expropiat no es toca. Traieu la denúncia”.

- Concentracions o ocupacions de sucursals: que no puguin desenvolupar el seu funcionament habitual.

Els únics criteris sobre el suport que voldríem ve marcat pel mateix contingut polític que ha tingut el Banc Expropiat en tot aquest temps.

Sempre hem apostat per l’autoorganització, l’autonomia i la horitzontalitat en la nostra lluita contra el capitalisme. Per tant, encara que és CatalunyaCaixa qui denuncia la nostra lluita continua sent contra el conjunt del sistema del que aquest banc forma part i en el qual nosaltres també englobem a partits polítics, medis de comunicació i totes les institucions de l’Estat. Qualsevol mostra de solidaritat serà benrebuda sempre i quan es respecti això: no volem caure bé al jutge, no volem sortir a la tele i no volem el suport de cap partit.

També som conscients que inevitablement hi haurà qui traspassarà la barrera d’allò legal, com us animem a que ens feu arribar les vostres mostres de suport us volem donar alguns consells per a qui estigui una mica peix amb això de la seguretat informàtica.

- No ens enviïs res des de cap ordinador que es pugui relacionar amb tu (feina, casa, amistats, etc.). Sempre és molt millor fer-ho des d’un locutori.

- No ens enviïs res des de cap correu electrònic que es pugui relacionar amb tu. Obre un correu nou (amb dades inventades, és clar) i envia la notícia. No tornis a obrir mai més aquest correu.

Per qualsevol cosa no dubteu en passar pel banc.

Si vols rebre la informació sobre el desallotjament envia un correu a elbanc@riseup.net o segueix-nos a @Banc_Expropiat o al blog http://bancexpropiatgracia.wordpress.com/

Si només entenen de beneficis els parlarem en pèrdues
¡Que retirin la denúncia!


[Castellano]

CatalunyaCaixa quiere desalojar el Banc Expropiat

EL BANC EXPROPIAT BAJO AMENAZA DE DESALOJO

Hace unos días nos llegó una carta de juzgados citando a un juicio civil contra el Banc Expropiat de Gràcia. No sabíamos que había un proceso civil abierto contra nuestro espacio y, por tanto, no esperábamos esta carta. La vista oral será el próximo martes 11 de junio, es decir, no llega a dos semanas.

De todas formas sabíamos que este momento llegaría ya que todo espacio ocupado, en un momento u otro, ha de enfrentarse a la justicia y a la defensa de la propiedad privada. Porque cuando empezamos a resolver los problemas entre nosotros, cuando el apoyo mutuo y la autoorganización es el que nos mueve, la policía o el juez siempre acaban llamando a la puerta. Es por eso que no pensamos quedarnos con los brazos cruzados.

En el año y medio que lleva ocupado el Banc Expropiat han sido una gran cantidad de gente, actividades, asambleas y proyectos las que han dado y dan vida a este espacio. No queremos que todo esto se pierda y es por eso que queremos evitar el desalojo.

Nuestro objetivo es claro: que CatalunyaCaixa retire la denuncia. Para que esto sea posible es necesario que no sólo la gente que utilizamos el espacio nos pongamos en movimiento sino que todo el que crea que este espacio no debe ser desalojado que pueda mostrar su solidaridad de la manera que crea conveniente. Sabemos que quizás no sabes cómo o que dudes de qué quisiéramos nosotros. Estas son algunas ideas:

- Difusión de la información sobre el banco y la campaña contra el desalojo: que corra la voz, que no quede pared o rincón en Internet donde no se conozca el caso.

- Convencer a que desalojarnos no les será rentable: Cada oficina bancaria es una gran buzón de sugerencias, como se les puede decir? piensa, piensa ...

- Tirar la basura en la puerta de la oficina: si generan mierda que recojan mierda.

- Dejar fluir el arte que hay en ti: sus cristales claman por la frase "El Banc Expropiat no se toca. Retirad la denuncia".

- Concentraciones u ocupaciones de sucursales: que no puedan desarrollar su funcionamiento habitual.

Los únicos criterios sobre el apoyo que quisiéramos viene marcado por el mismo contenido político que ha tenido el Banc Expropiat en todo este tiempo.

Siempre hemos apostado por la autoorganización, la autonomía y la horizontalidad en nuestra lucha contra el capitalismo. Por tanto, aunque es CatalunyaCaixa quien denuncia, nuestra lucha sigue siendo contra el conjunto del sistema del que este banco forma parte y en el que nosotros también englobamos a partidos políticos, medios de comunicación y todas las instituciones del Estado. Cualquier muestra de solidaridad será bien recibida siempre y cuando se respete esto: no queremos caer bien al juez, no queremos salir en la tele y no queremos el apoyo de ningún partido.

También somos conscientes de que inevitablemente habrá quien traspasará la barrera de lo legal, como os animamos a que nos hagas llegar tus muestras de apoyo queremos dar algunos consejos para quien esté un poco pez con esto de la seguridad informática.

- No nos envíes nada desde ningún ordenador que se pueda relacionar contigo (trabajo, casa, amistades, etc.). Siempre es mucho mejor hacerlo desde un locutorio.

- No nos envíes nada desde ningún correo electrónico que se pueda relacionar contigo. Abre un nuevo correo (con datos inventados, claro) y envía la noticia. No vuelvas a abrir nunca más este correo.

Para cualquier cosa no dudes en pasar por el Banco.

Si quieres recibir la información sobre el desalojo envía un correo a elbanc@riseup.net o síguenos en @Banc_Expropiat o el blog http://bancexpropiatgracia.wordpress.com/

Si sólo entienden de beneficios les hablaremos de pérdidas

tiren la denuncia!

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/dT6v

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal