lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fP4m

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

28/10/2019 :: Nacionales PP.Catalans

El futur és a la barricada / El futuro está en la barricada

x Marc Garcia
Son el futuro de nuestro pueblo, son el mejor presente que las generaciones que hemos fracasado podemos vislumbrar.

Catala

L’estiu de l’any 1996 sortia a la llum un dels llibres que m’han marcat. Justo de la Cueva havia publicat Comunismo o Caos: la depauperacion absoluta de la juventud vasca, un llibre que portava per subtítol Carta a una joven vasca que hace unos días quemó un autobús en Pamplona. Un llibre on l’autor li explica a aquella silueta encaputxada que va veure cremar un autobús el futur que li deparava si deixava de lluitar. Aquelles accions van merèixer la condemna dels sindicats Comissions Obreres i de la UGT. A aquesta reacció, reaccionària, Justo es preguntava: “Com és possible que no us llenceu a cremar tots els autobusos, tots els trens, tots els bancs, tots els cotxes de policia, totes les casernes, totes les esglésies, tots els restaurants i gran magatzems i passar-nos a ganivet a tots els que tenim més de 30 anys i que som culpables, ja sigui com a autors o usuaris, ja sigui com a simples còmplices o encobridors o maldestres submisos consentidors o, en el millor dels casos, com a maldestres incapaços, incompetents i fracassats subvertidors de l’ordre bestial i injust que patiu”.

23 anys desprès d’aquella lectura, els carrers de la meva ciutat i del meu país cremen durant dies seguits, i una dona jove és entrevistada a Catalunya Ràdio enmig dels avalots. No hi ha només una dona, en Jordi Borràs fa poques hores ens ha dit que a la línia del front hi ha moltes noies joves.

El llibre del Justo li va posar context a una generació de joves que, a contracorrent, va lluitar als carrers amb l’esperança d’un món millor, una societat millor, una Euskal Herria lliure, socialista i feminista.

L’abisme teòric i generacional que ens separa amb l’intel·lectual basc d’origen madrileny -que fa poc vam acomiadar a EtxarriAranatz,- no m’impedeix intentar explicar perquè crec que avui en dia les seves paraules son vigents i imprescindibles.

En aquest cas, la meva no serà una carta adreçada a cap jove catalana que ahir alçava barricades a Urquinaona. Ella millor que ningú sap la realitat en la que viu. La meva és una carta a una decrèpita barcelonina que ahir afirmava a tuiter “Hijos, que lástima. Todo esto podríais haberlo hecho con Franco vivo”. Maruja Torres.

La Maruja es van passar la joventut entre gintònics i opiacis als clubs de la gauche divine mentre la seva generació era torturada salvatgement a les comissaries del règim per alçar-se als carrers.

Avui, aquesta joventut torna a prendre els carrers i no podem córrer el risc que la generació que va fracassar fa quaranta i fa vint anys, les que han permès aquest desastre, les que no han lluitat suficient, les que ho han intentat o les que ni tant sols ho han fet, li diguin a les joves com ho han de fer per revertir la situació. I és que tots els indicatius ens mostren que la nostra generació deixarà un món pitjor a les joves.

Quan, amb dinou anys, vaig marxar de casa del pares, pagava 60.000 pessetes (360€) pel lloguer compartit d’un pis de 80 metres al carrer de Sants i tenia un sou de més de 80.000 pessetes, una mica menys del que em costava el curs universitari, i anar fins a Bellaterra em costava menys de la meitat del que val actualment. I res era ideal, seguíem tenint motius per lluitar. Malgrat els nostres esforços no hem pogut aturar l’ofensiva patriarcal-capitalista ni estatal re-centralitzadora.

Avui, les joves de Barcelona que poden marxar de casa dels pares ho fan a costa de pagar 13.62 euros el metre quadrat, 1.000 euros per pis. Una xifra a l’abast de molt poques. L’atur juvenil –entre 16 i 19 anys és del 49% i del 31%, entre els 19 i 24 anys- és estructural i les que poden treballar estan abocades a un mercat on la temporalitat, la flexibilitat i la uberització les impossibilita cap ingrés regular, essent la mitjana de l’any 2017 per a menors de 25 anys un sou inferior als 13.000 euros bruts. Un mercat laboral en el qual les xifres d’accidents laborals és una constant. En els darrers anys a Catalunya hi ha hagut més de 500 accidents greus cada any i cada any moren més de 50 persones a la feina. Unes xifres que són filles de la precarietat en quèe vivim. La nova economia de plataforma fa treballar més de 1.500 joves fins durant 70 hores setmanals per sous mil·leuristesjugant-se la vida dalt d’una bicicleta.

Avui, les joves catalanes paguen les taxes universitàries més cares de l’Estat i d’Europa. I malgrat que el Parlament ha votat congelar les taxes, aquesta no és la realitat, la dreta catalana manté els beneficis empresarials per davant de les necessitats socials. Des 2009 a 2015 el curs valia 2.100 euros, i la davallada en inversió pública universitària és del 17%. S’està creant una nova minoria elitista universitària a casa nostra. Hem passat de ser la cinquena comunitat en matricules universitàries a la novena. La Llei Wert va pujar un 66% les taxes i els crèdits són un 50% més cars que a la resta de l’Estat. El resultat és la pèrdua de 1.000 joves que no arriben a matricular-se cada any.

Unes joves que tenen mares i pares, avis i avies en el millor dels casos. Joves sanes i fortes a les qual els passa la vida pel davant i veuen que les grans de la família acumulen dies en llistes d’esperapensions de merda que les condemnen al sector privat, mentre l’article 135 impossibilita ampliar la despesa pública. Resultant una transferència de diners públic al sector privat. A Catalunya, l’empresa pública Institut Català de la Salut només gestiona el 30% del pressupost en salut, per tant, el 70% aproximadament se’n va a consorcis, centres sanitaris privats, fundacions i mútues. A part de curar o prevenir, cal generar un benefici privat en un moment en què el PIB destinat a Sanitat ha passat del 5.6% al 5.3% del pressupost.

Davant d’aquest panorama esgarrifós a nivell socioeconòmic i sense futur, els tribunals espanyols neguen al Parlament català tramitar cap millora social des de fa anys, i l’octubre de 2017 van veure com la faula de la democràcia es convertia en tragèdia. Allò que van sentir a dir durant anys –sense violència es pot parlar de tot– s’esfondrava davant cada càrrega policial l’1 d’octubre. Avui, aquesta generació sap moltes coses. Sap que malgrat ser una de les generacions millor formades, no té futur. I el pitjor de tot és que potser ja no té present. Davant d’aquesta realitat, l’única sortida que els pot donar esperança és prendre la iniciativa. Aquests dies de carrers en flames no són dies de vandalisme, sinó jornades de saber-se protagonistes del seu destí sense mediació d’una classe política –i una societat– que, o bé els ha condemnat a la misèria, o bé se n’hi ha conformat. Elles, les joves que cremen els carrers, són la cangur a qui paguen en negre, la filla de la cambrera que fa hores extres que mai cobrarà, el net a qui se li ha negat la llei de la dependència, el nebot que ha deixat d’estudiar, la filla que veu com les manades són presents en el dia a dia, cadascun dels nostres joves a qui no deixem ni estudiar ni treballar. I malgrat tot, són el futur del nostre poble, són el millor present que les generacions que hem fracassat podem albirar. Fem-los costat, donem-los les gràcies, ajudem-les, curem-les, que malgrat les nostres renúncies i comoditats no esdevinguem nosaltres la gauche divine del s. XXI.

Castellano

El verano de 1996 salía a la luz uno de los libros que me más me han marcado. Justo de la Cueva había publicado “Comunismo o Caos: la depauperación absoluta de la juventud vasca”, un libro que llevaba por subtítulo “Carta a una joven vasca que Hace unos días quemó un autobús en Pamplona”. Un libro donde el autor le cuenta a aquella silueta encapuchada que vio quemar un autobús el futuro que le esperaba si dejaba de luchar. Aquellas acciones merecieron la condena de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. A esta reacción, reaccionaria, Justo se preguntaba:

¿Cómo es posible que no os lancéis a quemar TODOS los autobuses, TODOS los trenes, TODOS los Bancos, TODOS los coches de la policía, TODOS los cuarteles, TODAS las Iglesias, TODOS los restaurantes y grandes almacenes y a pasarnos a cuchillo a TODOS los que tenemos más de treinta años y que somos TODOS culpables ya sea como autores y disfrutadores ya sea como cómplices o encubridores o sumisos consentidores o, incluso en el mejor de nuestros casos, como torpes, incapaces, incompetentes y fracasados subvertidores del orden bestial e injusto que padecéis?

23 años después de aquella lectura, las calles de mi ciudad y de mi país queman durante días seguidos, y una mujer joven es entrevistada en Cataluña Radio en medio de los disturbios. No hay sólo una mujer, Jordi Borràs hace pocas horas nos ha dicho que en la línea del frente hay muchas chicas jóvenes. El libro de Justo le puso contexto a una generación de jóvenes que a contracorriente luchó en las calles con la esperanza de un mundo mejor, una sociedad mejor, una Euskal Herria libre, socialista y feminista. El abismo teórico y generacional que nos separa con el intectual vasco de origen madrileño – que hace poco vamos a despedir en  Etxarri Aranatz,-  no me impide intentar explicar porque creo que hoy en día sus palabras son vigentes, e imprescindibles.

En este caso, la mia no será una carta dirigida a ningúna joven catalana que ayer levantaba barricadas en Urquinaona. Ella mejor que nadie sabe la realidad en la que vive. La mia es una carta a una decrépita barcelonesa que ayer afirmaba en un tuit “Hijos que lastima. Todo esto lo podrías haberlo Hecho con Franco vivo”. Maruja Torres. Maruja, se pasó la juventud entre gin tonics y opiáceos en los clubes de la guache divine mientras su generación era torturada salvajemente en las comisarías del régimen por alzarse en las calles.

Hoy esta juventud vuelve a tomar las calles y no podemos correr el riesgo que la generación que fracasó hace cuarenta y hace veinte años, las que han permitido este desastre, las que no han luchado suficiente, las que lo han intentado o las que ni tan solo, le digan a las jóvenes como lo deben hacer para revertir la situación. Y es que todos los indicativos nos muestran que nuestra generación dejará un mundo peor a las jóvenes.

Cuando con diecinueve años me fui de casa de los padres, pagaba 60.000 pesetas (360 €) por el alquiler compartido de un piso de 80 metros en la calle de Sants y tenía un sueldo de más de 80.000 pesetas, algo menos de lo que me costaba el curso universitario, e ir hasta Bellaterra me costaba menos de la mitad de lo que vale actualmente. Y nada era ideal, seguíamos teniendo motivos para luchar. Nuestros esfuerzos no obstante, no han podido detener la ofensiva patriarcal-capitalista ni estatal recentralizadora. Hoy las jóvenes de Barcelona que pueden irse de casa de los padres lo hacen a costa de pagar 13.62 euros el metro cuadrado, 1000 euros por piso. Una cifra al alcance de muy pocas. El paro juvenil -entre 16 y 19 años es del 49% y del 31% entre los 19 y 24 años- es estructural y las que pueden trabajar están abocadas a un mercado donde la temporalidad, la flexibilidad y la uberitzación les imposibilita ningún ingreso regular, siendo la media del año 2017 para menores de 25 años un sueldo inferior a los 13.000 euros brutos. Un mercado laboral en el que las cifras de accidentes laborales es una constante. En los últimos años en Cataluña ha habido más de 500 accidentes laborales graves cada año y cada año mueren más de 50 personas en el trabajo. Unas cifras que son hijas de la precariedad en la que vivimos. La nueva economía de plataforma hace trabajar a más de 1500 jóvenes hasta 70 horas semanales para sueldos mileuristas, jugándose la vida encima de una bicicleta.

Hoy las jóvenes catalanas pagan las tasas universitarias más caras del estado y de Europa. Y a pesar de que el Parlamento ha votado congelar las tasas, ésta no es la realidad, la derecha catalana mantiene los beneficios empresariales por delante de las necesidades sociales. Desde 2009 a 2015 el curso valía 2.100 euros, y el descenso en inversión pública universitaria es del 17%. Se está creando una nueva minoría elitista universitaria en nuestro país. Hemos pasado de ser la quinta comunidad con matrículas universitarias a la novena. La ley Wert subió un 66% las tasas y los créditos son un 50% más caros que en el resto del estado. El resultado es la pérdida de 1.000 jóvenes que no llegan a matricularse cada año.

Unas jóvenes, que tienen madres y padres, abuelos y abuelas en el mejor de los casos. Jóvenes sanos y fuertes a las que les pasa la vida por delante y ven que los mayores de la familia acumulan días en listas de espera, pensiones públicas de mierda que nos condenan el sector privado, mientras el artículo 135 imposibilita ampliar el gasto público. Resultando una transferencia de dinero público al sector privado. En Cataluña, la empresa pública Institut Català de la Salut sólo gestiona el 30% del presupuesto en salud, por lo tanto, el 70% aproximadamente se va a consorcios, centros sanitarios privados, fundaciones y mutuas. Aparte de curar o prevenir, hay que generar un beneficio privado en un momento en que el PIB destinado a sanidad ha pasado del 5.6 al 5.3 del presupuesto.

Ante este panorama escalofriante a nivel socio-económico y sin futuro, los tribunales españoles niegan el Parlamento catalán tramitar ninguna mejora social desde hace años, y en octubre de 2017 vieron como la fábula de la democracia se convertía en tragedia. Lo que oieron decir durante años -sin violencia se puede hablar de todo- se derrumbaba ante cada carga policial el 1 de octubre. Hoy esta generación sabe muchas cosas. Sabe que a pesar de ser una de las generaciones mejor formadas, no tiene futuro. Y lo peor de todo es que tal vez ya no tiene presente. Ante esta realidad, la única salida que les puede dar esperanza es tomar la iniciativa. 6 días de calles en llamas no son 6 días de vandalismo, sino 6 días de saberse protagonistas de su destino sin mediación de una clase política – y una sociedad- que o bien los ha condenado a la miseria o que bien se ha conformado. Ellas, las jóvenes que queman las calles, son la canguro a quienes pagan en negro, la hija de la camarera que hace horas extras que nunca cobrará, el nieto de quien se le ha negado la ley de la dependencia, el sobrino que ha dejado de estudiar, la hija que ve como las manadas están presentes en el día a día, cada uno de nuestros jóvenes a los que no dejamos ni estudiar ni trabajar. Y a pesar de todo, son el futuro de nuestro pueblo, son el mejor presente que las generaciones que hemos fracasado podemos vislumbrar. Pongámonos de su lado, démosles las gracias, ayudémoslas, curémoslas, que a pesar de nuestras renuncias y comodidades no seamos nosotros la gauche divinde del s.XXI.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fP4m

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal