lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fK3A

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

13/03/2018 :: Nacionales PP.Catalans

El TEDH dictamina que la quema de fotos del rey queda amparada por la libertad de expresión

x Directa
La condena de Estrasburgo ordena al Estado español a indemnizar a los dos independentistas catalanes con 2.700 € en concepto de daños y 9.000 € para las costas del juicio

[Català]

El Tribunal Europeu de Drets Humans dictamina que la crema de fotos del rei queda emparada per la llibertat d'expressió

 La condemna d'Estrasburg ordena l'Estat espanyol a indemnitzar els dos independentistes catalans amb 2.700 euros en concepte de danys i 9.000 euros per compensar costes i despeses del procés judicial

El 13 de setembre de 2007, durant una visita del rei Juan Carles I a la ciutat de Girona, l'extint col·lectiu de joves de l'Esquerra Independentista Maulets, va convocar una acció per rebutjar la presència del Borbó. Durant l'acte es va cremar una fotografia de grans dimensions del monarca, fet que va suposar la posterior imputació i processament de dos joves pel delictes d'injúries a la Corona.

En primer terme, l'Audiència Nacional espanyola va condemnar –amb discrepàncies internes entre els magistrats– Enric Stern i Jaume Roura, veïns de Banyoles i Girona respectivament, a pagar una multa de 2.700 euros pels delictes d'injúries a la Corona. Va ser aleshores quan la defensa dels joves va interposar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional (TC), que va ratificar la sentència. L'abril de 2016 el Ttribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va obrir diligències contra l'Estat espanyol, on havien recorregut els dos condemnats després d'haver esgotat la jurisdicció interna.

Ara, el Tribunal d'Estrasburg sosté per unanimitat que es va produir la violació de l'article 10 sobre llibertat d’expressió de la Convenció europea de Nacions Unides: "L'acte presumptament comès pels demandants va ser part d'una crítica política de la institució de la monarquia en general, i en particular del Regne d'Espanya". La sentència estableix que "no va ser un atac personal contra el rei", sinó "una denúncia del que el rei representava com a cap i símbol de l'aparell estatal i les forces que, segons els sol·licitants, havien ocupat Catalunya, que s'encabia dins de l’àmbit de la crítica política o la dissidència".

El col·lectiu antirepressiu Alerta Solidària ha reaccionat a la sentència amb un comunicat en què subratlla que Estrasburg "evidencia la manca de llibertats i de cultura democràtica a l'Estat espanyol". Per la seva banda, un dels independentistes, Enric Stern, assegura que estan satisfets amb la sentència: "Ens l'esperàvem, perquè és evident que s'estaven vulnerant drets fonamentals i bàsics". N'és una mostra, afegeix, que la sentència arriba amb unanimitat dels jutges. 

La intenció dels dos joves, argumenta Estrasburg, "no va ser incitar ningú a competre actes de ciolència contra el rei". De fet, prossegueix, "un acte d’aquest tipu ha d’interpretar-se com l’expressió simbòlica de la insatisfacció i la protesta". Després d'aquesta sentència, l'Estat espanyol haurà de pagar a cada un dels dos condemnats 2.700 euros en concepte de danys i 9.000 euros per compensar les costes i despeses que va suposar pels joves el llarg procés judicial en el que s'han vist immersos tots aquests anys.

Concretament han hagut de passar onze anys des dels fets, i Stern valora que això posa sobre la taula el fet que "res és fàcil, cal lluitar molt" i que "cal perseverança i desobeir les lleis que violen drets fonamentals". També recorda que la policia catalana va col·laborar amb l'espanyola en aquells moment. Contextualitzant, Stern lamenta que "l'Estat ha intensificat la ràtzi repressiva contra la dissidència" i afegeix que aquesta sentència també "va per a tot aquells que la pateixen". Així mateix, el col·lectiu antirepressiu Alerta Soldiària, en un comunicat també ha volgut dedicar "la victòria a totes les persones que pateixes repressió política, a les que són a l'exili o a la presó". Han fet esment especial als rapers Valtònyc, Hasél i Elgio.

________________

[Castellano]

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictamina que la quema de fotos del rey queda amparada por la libertad de expresión

 La condena de Estrasburgo ordena al Estado español a indemnizar a los dos independentistas catalanes con 2.700 euros en concepto de daños y 9.000 euros para compensar costas y gastos del proceso judicial

El 13 de septiembre de 2007, durante una visita del rey Juan Carlos I en la ciudad de Girona, el extinto colectivo de jóvenes de la Izquierda Independentista Maulets, convocó una acción para rechazar la presencia del Borbón. Durante el acto se quemó una fotografía de grandes dimensiones del monarca, lo que supuso la posterior imputación y procesamiento de dos jóvenes por delitos de injurias a la Corona.

En primer término, la Audiencia Nacional española condenó -con discrepancias internas entre los magistrados- Enric Stern y Jaume Roura, vecinos de Banyoles y Girona respectivamente, a pagar una multa de 2.700 euros por los delitos de injurias a la Corona. Fue entonces cuando la defensa de los jóvenes interpuso un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC), que ratificó la sentencia. En abril de 2016 el Ttribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) abrió diligencias contra el Estado español, donde habían recorrido los dos condenados después de haber agotado la jurisdicción interna.

Ahora, el Tribunal de Estrasburgo sostiene por unanimidad que se produjo la violación del artículo 10 sobre libertad de expresión de la Convención europea de Naciones Unidas: "El acto presuntamente cometido por los demandantes fue parte de una crítica política de la institución de la monarquía en general, y en particular del Reino de España ". La sentencia establece que "no fue un ataque personal contra el rey", sino "una denuncia de lo que el rey representaba como cabeza y símbolo del aparato estatal y las fuerzas que, según los solicitantes, habían ocupado Cataluña, que se introducen dentro del ámbito de la crítica política o la disidencia ".

El colectivo antirepresivo Alerta Solidaria ha reaccionado a la sentencia con un comunicado en el que subraya que Estrasburgo "evidencia la falta de libertades y de cultura democrática en España". Por su parte, uno de los independentistas, Enric Stern, asegura que están satisfechos con la sentencia: "Nos lo esperábamos, porque es evidente que se estaban vulnerando derechos fundamentales y básicos". Muestra de ello, añade, que la sentencia llega con unanimidad de los jueces. 

La intención de los dos jóvenes, argumenta Estrasburgo, "no fue incitar a nadie a competir actos de ciolència contra el rey". De hecho, prosigue, "un acto de este tip debe interpretarse como la expresión simbólica de la insatisfacción y la protesta". Después de esta sentencia, el Estado español deberá pagar a cada uno de los dos condenados 2.700 euros en concepto de daños y 9.000 euros para compensar las costas y gastos que supuso para los jóvenes el largo proceso judicial en el que se han visto inmersos todos estos años.

Concretamente han tenido que pasar once años desde los hechos, y Stern valora que esto pone sobre la mesa el hecho de que "nada es fácil, hay que luchar mucho" y que "hay perseverancia y desobedecer las leyes que violan derechos fundamentales". También recuerda que la policía catalana colaboró con la española en aquellos momento. Contextualizando, Stern lamenta que "el Estado ha intensificado la razzia represiva contra la disidencia" y añade que esta sentencia también "para todo aquellos que la sufren". Asimismo, el colectivo antirepresivo Alerta Soldier, en un comunicado también ha querido dedicar "la victoria a todas las personas que sufres represión política, a las que están en el exilio o en la cárcel". Han hecho mención especial a los raperos Valtònyc, Hasél y Elgio.

https://directa.cat/actualitat/tribunal-europeu-de-drets-humans-dictamina-que-crema-de-fotos-del-rei-queda-emparada

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fK3A

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal