lahaine.org

compartir

                        

Dirección corta: https://lahaine.org/cM0Z

Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf
  tamaño texto
Enviar por e-mail  enviar        Versión para imprimir  imprimir

traductor

07/10/2010 :: Nacionales PP.Catalans

¿Quién es Mola FM? Emisora que interfiere la emisión de dos radios libres de Barcelona

x Radio Bronka i Radio Pica
"ERC está facilitando su consolidación en el dial antes de las elecciones al Parlamento de Cataluña, para conseguir tener un grupo mediático afín a sus intereses"

[Català]

Mola FM va començar a emetre per fm sense llicència des de la muntanya de la Vallensana a Badalona per al Valles, al poc temps van deixar d'emetre i es van presentar al concurs aconseguint una llicència per emetre, però no han començat les emisions de forma regular fins al setembre de 2010 interferint la senyal de Ràdio Pica. La freqüència que té assignada Ràdio Mola FM (Metropolitana de Audiovisuals) és el 89.4 de la fm, però no emeten per aquesta freqüència ja que actualment el 89.4 de la fm és utilitzat per ràdio Sant Boi, ràdio Esparreguera i Mataró Ràdio.

Radio Mola fm emet per una freqüència per a la qual no estan autoritzats, des de la Torre de Collserola interferint a Ràdio Pica. Mola fm disposa de llicència per emetre en dues freqüències a la fm, una pel Vallès a la ciutat de Terrassa- i una altra pel nord de Girona. També tenen un canal de TV a la TDT per emetre al Vallès aquest canal de TDT els hi fou atorgat com a televisió històrica (televisió que emet des d'abans de 1995), tot i que no és cert que Mola TV hagi emès abans de 1995,doncs la societat Molatv sl. es va constituir al 2003. Actualment emeten per dos canals de TDT, un per el que tenen asignat legalment i tambe per el canal 21 sense cap autorització legal. Aquestes concessions administratives els hi van ser atorgades durant la primera legislatura del tripartit. Durant els 8 anys del tripartit amb rebut una cuantitat escandalosa de subvencions en diferents conceptes i amb diferents formules de societats mercantils, via Metropolitana de Audiovisuals, grup Mola, Montcau Produccions,Televisions Digitals Independents pero tot ha anat a parar a la mateixa butxaca, difentens noms de empreses pero mateixa seu social i administradors .

Els propietaris-socis son: Daniel Cascales i Vilardell, empresari amb negocis d´Hosteleria a Sabadell Victor Vergara, Ingenier de telecomunicacions que treballa per Telefonica. Xavier Casanovas Ribes, administrador i director de les empreses del grup Mola.

- Quines amistats polítiques tenen com per saber que al "Plan Técnico" hi hauria una concessió pel Vallès, concretament a Terrassa? Quan casualment per aquelles dates Mola fm tot just començava a emetre?

- Quines amistats tenen per emetre des de la Torre de Collserola en una freqüència il·legal?

La Torre de Collserola és gestionada per l'empresa Abertis-Telecom (La Caixa) i actualment és l'única operadora amb el monopoli dels centres d'emissors homologats de telecomunicació tant per a ràdio com per a televisió a Catalunya, això ho aconseguiren al absorbir a Media Latina-Axion (antic operador dels centres d'emisors de la Cadena Ser).

La Torre de Collserola és un lloc reservat per a les empreses amb bons contactes polítics, només amb diners no s'emet amb freqüències il·legals des de la Torre de Collserola, s'ha de contar amb el beneplàcit de la classe política Catalana i el vistiplau de La Caixa. En els últims anys tan sols han deixat emetre des de la Torre de Collserola, sense tindre llicència, a ràdios vinculades al Grup Tele-Taxi en emisions en frequencies que deien en proves. , i ara Mola fm comparteix el privilegi i ja son dos els grups mediàtics que emeten sense llicència des de la Torre de Collserola. Prova de que es necessiten més que diners per emetre des de la Torre de Collserola, son les ràdios Intereconomia i Es-radio que han intentat varies vegades emetre des de la Torre de Collserola i no ho han aconseguit. Davant dels aconteixements d'aquest més de setembre, en els quals Mola fm interfereix la senyal de Ràdio Pica, només ens queda pensar que ERC està facilitant la feina de consolidació al dial de Mola fm abans de les properes eleccions al parlament de Catalunya, per tal d'aconseguir tindre un grup mediàtic afí als interessos del partit

Les interferències de Mola fm a Ràdio Pica des de la Torre de Collserola i la condonació de deutes per part de La Caixa al partit ERC tindran relació?

GRUP MOLA

PLAZA CATALUNYA, 15 - 16 - 08206 SABADELL (BARCELONA)

ADMINISTRADORS

CASANOVAS RIBES XAVIER
ADMINISTRADOR ÚNIC MOLA TV SL.
ADMINISTRADOR METROPOLITANA D'AUDIOVISUALS S.L.
ADMINISTRADOR MONTCAU PRODUCCIONS S.L.
APODERAT TELEVISIONS DIGITALS INDEPENDENTS AIE.

CASCALES VILARDELL DANIEL
ADMINISTRADOR MONTCAU PRODUCCIONS S.L.
APODERAT METROPOLITANA D'AUDIOVISUALS S.L.
APODERAT MOLA TV SL.
EX-ADMINISTRADOR ÚNIC IPERQUENO SETANTA CINC S.L.
EX-ADMINISTRADOR IPERQUENO SETANTA CINC S.L.


[Castellano]

Mola fm comenzó a emitir por fm sin licencia desde la montaña de la Vallensana en Badalona para el Valles, al poco tiempo dejaron de emitir y se presentaron al concurso consiguiendo una licencia para emitir, pero no han comenzado las emisiones de forma regular hasta septiembre de 2010 interfiriendo la señal de Radio Pica. La frecuencia que tiene asignada Radio Mola FM (Metropolitana de Audiovisuales) es el 89.4 de la fm, pero no emiten por esa frecuencia ya que actualmente el 89.4 de la fm es utilizado por radio Sant Boi, radio Esparreguera y Mataró Ràdio.

Radio Mola fm emite por una frecuencia para la que no están autorizados, desde la Torre de Collserola interfiriendo en Radio Pica. Mola fm dispone de licencia para emitir en dos frecuencias a la fm, una por el Vallès a la ciudad de Terrassa-y otra por el norte de Girona. También tienen un canal de TV en la TDT para emitir en el Vallès este canal de TDT les fue otorgado como televisión histórica (televisión que emite desde de antes de 1995), aunque no es cierto que Mola TV haya emitido antes de 1995, pues la sociedad MolaTV sl. se constituyó en 2003. Actualmente emiten por dos canales de TDT, uno para el que tienen asignado legalmente y también por el canal 21 sin ninguna autorización legal. Estas concesiones administrativas les fueron otorgadas durante la primera legislatura del tripartito. Durante los 8 años del tripartito con recibido una CANTIDAD escandalosa de subvenciones en diferentes conceptos y con diferentes fórmulas de sociedades mercantiles, vía Metropolitana de Audiovisuales, grupo Mola, Montcau Producciones, Televisiones Digitales Independientes pero todo ha ido a parar a el mismo bolsillo, diferentes nombres de empresas pero misma sede social y administradores.

Los propietarios-socios son: Daniel Cascales y Vilardell, empresario con negocios de Hostelería en Sabadell Victor Vergara, Ingeniero de telecomunicaciones que trabaja para Telefónica. Xavier Casanovas Ribes, administrador y director de las empresas del grupo Mola.

- ¿Qué amistades políticas tienen como para saber que el "Plan Técnico" hay habría una concesión por el Vallès, concretamente en Terrassa? ¿Cuándo casualmente por aquellas fechas Mola fm empezaba a emitir?

- ¿Qué amigos tienen para emitir desde la Torre de Collserola en una frecuencia ilegal?

La Torre de Collserola es gestionada por la empresa Abertis-Telecom (La Caixa) y actualmente es la única operadora con el monopolio de los centros de emisores homologados de telecomunicación tanto para radio como para televisión en Cataluña, esto lo consiguieron al absorber a Media Latina-Axion (antiguo operador de los centros de emisores de la Cadena Ser).

La Torre de Collserola es un lugar reservado para las empresas con buenos contactos políticos, sólo con dinero no se emite con frecuencias ilegales desde la Torre de Collserola, se ha de contar con el beneplácito de la clase política Catalana y el visto bueno de La Caixa. En los últimos años tan sólo han dejado emitir desde la Torre de Collserola, sin tener licencia, a radios vinculadas al Grupo Tele-Taxi en emisiones en frecuencias que decían en pruebas. Y ahora Mola fm comparte el privilegio y ya son dos los grupos mediáticos que emiten sin licencia desde la Torre de Collserola. Prueba de que se necesitan más que dinero para emitir desde la Torre de Collserola, son las radios Intereconomía y Es-radio que han intentado varias veces emitir desde la Torre de Collserola y no lo han conseguido. Ante los acontecimientos de este mes de septiembre, en los que Mola fm interfiere la señal de Radio Pica, sólo nos queda pensar que ERC está facilitando el trabajo de consolidación en el dial de Mola fm antes de las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña, para conseguir tener un grupo mediático afín a los intereses del partido

¿Las interferencias de Mola fm en Radio Pica desde la Torre de Collserola y la condonación de deudas por parte de La Caixa al partido ERC tendrán relación?

GRUPO MOLA

PLAZA CATALUÑA, 15 - 16-08206 SABADELL (BARCELONA)

ADMINISTRADORES

CASANOVAS RIBES XAVIER
ADMINISTRADOR ÚNICO MOLA TV SL.
ADMINISTRADOR METROPOLITANA DE AUDIOVISUALES S.L.
ADMINISTRADOR MONTCAU PRODUCCIONES S.L.
APODERADO TELEVISIONES DIGITALES INDEPENDIENTES AIE.

CASCALES VILARDELL DANIEL
ADMINISTRADOR MONTCAU PRODUCCIONES S.L.
APODERADO METROPOLITANA DE AUDIOVISUALES S.L.
APODERADO MOLA TV SL.
EX-ADMINISTRADOR ÚNICO IPERQUENO SETENTA Y CINCO SL
EX-ADMINISTRADOR IPERQUENO SETENTA Y CINCO S.L.


Extraído de barcelona.indymedia.org
Artículo relacionado en La Haine

compartir

                        

Dirección corta: https://lahaine.org/cM0Z

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal