lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fV3b

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

24/11/2020 :: Barcelona

La absolución de 3 estudiantes de la UAB:un nuevo revés judicial al fiscal de delitos de odio de BCN

x David Bou / Directa.cat
La Audiencia de Barcelona estima el recurso de apelación de los jóvenes antifascistas, que fueron condenados por un delito de ultraje a la bandera española

[Català]

L'absolució de tres estudiants de la UAB suposa un nou revés judicial al fiscal de delictes d'odi de Barcelona

L'Audiència de Barcelona estima el recurs d'apel·lació dels joves antifeixistes, que van ser condemnats per un delicte d'ultratge a la bandera espanyola després de ser denunciats per Societat Civil Catalana i acusats pel fiscal coordinador del servei de delictes d'odi, Miguel Ángel Aguilar. L'absolució queda fonamentada en la jurisprudència establerta pel Tribunal d'Estrasburg en relació amb la crema de fotografies dels borbons

Cinc de sis. Aquest és el balanç d’absolucions del moviment antifeixista de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en els casos repressius que ha hagut d’afrontar els darrers cursos. La darrera en arribar, la relativa a la condemna pel delicte d’ultratge a la bandera contra tres estudiants que, el 19 d’abril de 2016, van acostar-se a la carpa que els Joves de Societat Civil Catalana havien muntat a la plaça Cívica del campus de Bellaterra (Vallès Occidental) i van estripar la bandera espanyola que la presidia.

Mesos més tard dels fets, els tres joves van rebre sengles notificacions per declarar com a investigats en un procediment penal per la presumpta comissió dels delictes de coaccions amb agreujant d’odi ideològic i ultratge a la bandera, pels quals van ser jutjats l’octubre de 2019. L’escrit d’acusació de la fiscalia, representada pel fiscal especial per delictes d’odi i discriminació, Miguel Ángel Aguilar, demanava una pena de presó de tres anys i mig per a cadascun dels processats, així com un total de 16.500 € d’indemnització per “reparar els danys morals” que haurien patit els joves de Societat Civil Catalana (SCC) per l’acció dels activistes.

Després de la vista oral, el jutjat penal número 2 de Sabadell va absoldre els joves del delicte de coaccions, però els va condemnar pel d’ultratge a la bandera amb penes-multa d’entre 1.920 i 2.160 euros per a cadascun, que en cas d’impagament havien de ser substituïdes per penes privatives de llibertat d’entre quatre i quatre mesos i mig. Finalment, la secció 7 de l’Audiència de Barcelona ha estimat el recurs d’apel·lació presentat per la defensa dels nois i ha revocat la sentència condemnatòria, malgrat els vots particulars contraris de dues de les cinc magistrades encarregades de revisar el cas.


De les injúries a la corona a l’ultratge a la bandera

La resolució absolutòria emesa per l’Audiència de Barcelona basa la seva decisió en el desenllaç final del cas de Jaume Roura Capellera i Enric Stern Taulats, condemnats a quinze mesos de presó per l’Audiència Nacional espanyola l’any 2008, després de ser declarats culpables d’un delicte d’injúries a la corona per cremar una foto de l’aleshores rei Joan Carles I i la seva esposa a la plaça del Vi de Girona en acabar una marxa contra la presència dels borbons a la ciutat el 13 de setembre de 2007.

Posteriorment, el Tribunal Constitucional va confirmar la sentència en entendre que la crema de retrats monàrquics suposava “una manifestació de discurs d’odi” i els dos independentistes van recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) representats pel lletrat Benet Salellas. Finalment, l’any 2018, el tribunal internacional amb seu a Estrasburg va condemnar de forma unànime l’Estat espanyol i va ordenar que s’indemnitzés els activistes, després de considerar que s’havia vulnerat el seu dret a la llibertat d’expressió amb una condemna desproporcionada.

Ara, les magistrades de la secció 7 encarregades de resoldre el recurs dels tres estudiants de la UAB afirmen, en l’argumentari absolutori, que tots dos casos tenen la semblança que “els acusats van atacar públicament contra un símbol que identifica el règim polític instaurat per la Constitució espanyola”. Consideren que l’estripada de la bandera en cap moment va venir acompanyada d’altres conductes violentes ni d’alteracions a l’ordre públic, motiu pel qual difícilment es pot argumentar que l’acció, per si sola, incités a l’odi o la violència.

En el seu escrit, constaten: “A la vista de la jurisprudència del TEDH, difícilment podem afirmar que esquinçar una bandera espanyola és un acte que (per si sol) incita a l’ús de la violència o constitueix un discurs d’odi. Ens resulta incongruent afirmar que la crema de la imatge del Rei és un acte emparat per la llibertat d’expressió i, alhora, sostenir que l’acció d’esquinçar la bandera espanyola, per si sola, ja ha d’incardinar-se en el discurs de l’odi”.

Sis casos i l’amenaça de l’organització criminal

Dani Tubau, un dels tres absolts per aquest cas, valora que la resolució de l’Audiència de Barcelona “demostra que la nostra campanya tenia raó: estripar una bandera espanyola no és cap delicte. Després de quatre anys i mig, s’ha pogut demostrar”. Tanmateix, lamenta que el fiscal Miguel Ángel Aguilar instés els Mossos d’Esquadra a dur a terme una investigació per organització criminal contra el moviment antifeixista de la UAB. “Malgrat que ens hagin intentat criminalitzar i perseguir per ser antifeixistes, el que estàvem fent no només era lícit des d’un punt de vista polític sinó que, a més, era legal, com s’ha acabat demostrant”, conclou.

I és que aquesta és la cinquena absolució que acumulen les estudiants antifeixistes de l’Autònoma per fets succeïts durant els darrers cursos acadèmics. Les tres primeres, per sengles furts de banderes espanyoles de paradetes d’entitats espanyolistes al campus de Bellaterra; una quarta, per uns incidents contra un grup de feixistes durant una festa del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), i la que avui es dona a conèixer.

Un sisè cas està pendent de judici amb cinc estudiants encausades, a qui demanen dos anys i deu mesos de presó amb l’acció del Ministeri fiscal també representada per Aguilar, que ha exercit d’acusació en tres dels sis casos anteriorment referits. Aquesta darrera causa que queda per resoldre va ser utilitzada per Aguilar per intentar atribuir la categoria d’organització criminal a la Plataforma Antifeixista de la UAB. Tot i que finalment va quedar descartat, Tubau afirma que els “va comportar llistes negres, persecució policial i un espionatge polític molt fort” per part de la Comissaria General d’Informació (CGI) dels Mossos d’Esquadra.

[Castellano]

La absolución de tres estudiantes de la UAB supone un nuevo revés judicial al fiscal de delitos de odio de Barcelona

La Audiencia de Barcelona estima el recurso de apelación de los jóvenes antifascistas, que fueron condenados por un delito de ultraje a la bandera española tras ser denunciados por Sociedad Civil Catalana y acusados por el fiscal coordinador del servicio de delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar. La absolución queda fundamentada en la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Estrasburgo en relación con la quema de fotografías de los borbones

Campaña solidaria por la absolución de los tres estudiantes de la UAB / ARCHIVO

Cinco de seis. Este es el balance de absoluciones del movimiento antifascista de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en los casos represivos que ha tenido que afrontar los últimos cursos. La última en llegar, la relativa a la condena por el delito de ultraje a la bandera contra tres estudiantes que, el 19 de abril de 2016, se acercaron a la carpa que los Jóvenes de Sociedad Civil Catalana habían montado en la plaza cívica del campus de Bellaterra (Barcelona) y desgarraron la bandera española que la presidía.

Meses más tarde de los hechos, los tres jóvenes recibieron sendas notificaciones para declarar como investigados en un procedimiento penal por la presunta comisión de los delitos de coacciones con agravante de odio ideológico y ultraje a la bandera, los que fueron juzgados en octubre de 2019. El escrito de acusación de la fiscalía, representada por el fiscal especial para delitos de odio y discriminación, Miguel Ángel Aguilar, pedía una pena de prisión de tres años y medio para cada uno de los procesados, así como un total de 16.500 € de indemnización por "reparar los daños morales" que habrían sufrido los jóvenes de Sociedad Civil Catalana (SCC) por la acción de los activistas.

Tras la vista oral, el juzgado penal número 2 de Sabadell absolvió a los jóvenes del delito de coacciones, pero los condenó por el de ultraje a la bandera con penas-multa de entre 1.920 y 2.160 euros para cada uno, que en caso de impago debían ser sustituidas por penas privativas de libertad de entre cuatro y cuatro meses y medio. Finalmente, la sección 7 de la Audiencia de Barcelona ha estimado el recurso de apelación presentado por la defensa de los chicos y ha revocado la sentencia condenatoria, a pesar de los votos particulares contrarios de dos de las cinco magistradas encargadas de revisar el caso.


De las injurias a la corona en el ultraje a la bandera

La resolución absolutoria emitida por la Audiencia de Barcelona basa su decisión en el desenlace final del caso de Jaume Roura Capellera y Enric Stern Taulats, condenados a quince meses de prisión por la Audiencia Nacional española en 2008, después de ser declarados culpables de un delito de injurias a la corona por quemar una foto del entonces rey Juan Carlos I y su esposa en la plaza del Vi de Girona al terminar una marcha contra la presencia de los borbones en la ciudad el 13 de septiembre de 2007.

Posteriormente, el Tribunal Constitucional confirmó la sentencia al entender que la quema de retratos monárquicos suponía "una manifestación de discurso de odio" y los dos independentistas recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) representados por el letrado Benet Salellas. Finalmente, en 2018, el tribunal internacional con sede en Estrasburgo condenó de forma unánime España y ordenó que se indemnizara los activistas, tras considerar que se había vulnerado su derecho a la libertad de expresión con una condena desproporcionada.

Ahora, las magistradas de la sección 7 encargadas de resolver el recurso de los tres estudiantes de la UAB afirman, en el argumentario absolutorio, que ambos casos tienen la semejanza que "los acusados atacaron públicamente contra un símbolo que identifica el régimen político instaurado por la Constitución española ". Consideran que al rasgado de la bandera en ningún momento vino acompañada de otras conductas violentas ni de alteraciones al orden público, por lo que difícilmente se puede argumentar que la acción, por sí sola, incitara al odio o la violencia.

En su escrito, constatan: "A la vista de la jurisprudencia del TEDH, difícilmente podemos afirmar que rasgar una bandera española es un acto que (por sí solo) incita al uso de la violencia o constituye un discurso de odio. Nos resulta incongruente afirmar que la quema de la imagen del Rey es un acto amparado por la libertad de expresión y, al mismo tiempo, sostener que la acción de rasgar la bandera española, por sí sola, ya debe incardinarse en el discurso del odio ".

Seis casos y la amenaza de la organización criminal

Dani Tubau, uno de los tres absueltos por este caso, valora que la resolución de la Audiencia de Barcelona "demuestra que nuestra campaña tenía razón: desgarrar una bandera española no es ningún delito. Después de cuatro años y medio, se ha podido demostrar ". Sin embargo, lamenta que el fiscal Miguel Ángel Aguilar instara a los Mossos a llevar a cabo una investigación para organización criminal contra el movimiento antifascista de la UAB. "A pesar de que nos hayan intentado criminalizar y perseguir por ser antifascistas, lo que estábamos haciendo no sólo era lícito desde un punto de vista político sino que, además, era legal, como se ha acabado demostrando", concluye.

Y es que esta es la quinta absolución que acumulan las estudiantes antifascistas de la Autónoma por hechos acaecidos durante los últimos cursos académicos. Las tres primeras, por sendos hurtos de banderas españolas de puestos de entidades españolistas en el campus de Bellaterra; una cuarta, por unos incidentes contra un grupo de fascistas durante una fiesta del Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC), y la que hoy se da a conocer.

Un sexto caso está pendiente de juicio con cinco estudiantes encausadas, a quien piden dos años y diez meses de prisión con la acción del Ministerio fiscal también representada por Aguilar, que ha ejercido de acusación en tres de los seis casos anteriormente referidos. Esta última causa que queda por resolver fue utilizada por Aguilar para intentar atribuir la categoría de organización criminal a la Plataforma Antifascista de la UAB. Aunque finalmente quedó descartado, Tubau afirma que los "comportó listas negras, persecución policial y un espionaje político muy fuerte" por parte de la Comisaría General de Información (CGI) de los Mossos.

https://directa.cat/labsolucio-de-tres-estudiants-de-la-uab-suposa-un-nou-reves-judicial-al-fiscal-de-delictes-dodi-de-barcelona/

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fV3b

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal