lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: http://lahaine.org/fI82

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

28/09/2017 :: Nacionales PP.Catalans

La CGT de Catalunya convoca huelga general en Catalunya

x CGT Catalunya
Esta huelga se inserta en la llamada de nuestra organización y de otros movimientos y colectivos sociales a toda la población para la defensa de las libertades públicas

La CGT de Catalunya convoca vaga general a Catalunya

La data proposada per a la vaga general és el 3 d’octubre, i es confirmarà avui en una reunió amb altres sindicats i organitzacions socials. 

La vaga general es convoca a tots els sectors productius.

Els darrers anys les treballadores i treballadors de Catalunya hem patit una important degradació de les nostres condicions de vida. Hem experimentat una caiguda general dels nostres salaris. Hem vist com les reformes laborals dels anys 2010 i 2012 han provocat un increment de la nostra indefensió vers els empresaris, que s’ha traduït en major precarietat i un empitjorament general de les nostres condicions de treball. En paral·lel, hem assistit a un increment de la repressió, amb vaguistes i militants socials jutjats, la imposició de multes en el marc de la Llei Mordassa, etc. Els darrers dies i setmanes, a més, hem observat com aquesta repressió s’ha estès a molts altres àmbits de la nostra societat, en el que sembla ser un procés general de suspensió de drets civils per part de l’Estat.

Aquestes raons han motivat que el Comitè Confederal de la CGT de Catalunya, reunit el vespre d’ahir dimarts amb una assistència de pràcticament totes les seves federacions territorials i sectorials, hagi decidit convocar vaga general pel proper 3 d’octubre. Els motius que planteja aquesta convocatòria són, concretament, tres:

1) Aturar la suspensió general de drets civils experimentada aquests darrers dies (amb registres, tancament de pàgines web, violació de la correspondència, prohibició d’actes col·lectius, etc), uns drets que les darreres reformes del codi penal i la "llei mordassa" ja havien deixat molt malmesos. Aquesta retallada de drets erosiona la capacitat de defensa de la classe treballadora en tots els àmbits i, específicament, en el laboral.

2) Rebutjar la presència de cossos policials i militars en molts llocs de treball, com hem estat patint, a impremtes, escoles, empreses de missatgeria, etc., les darreres setmanes.

3) Derogar les reformes laborals dels anys 2010 i 2012.

Aquesta vaga general s’insereix, també, en la crida general efectuada per la nostra organització i d’altres moviments i col·lectius socials a tota la població per a la defensa de les llibertats públiques. En aquest sentit, pretén estimular i emparar una àmplia mobilització social.

Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT de Catalunya
27 de setembre de 2017

________________

La CGT convoca huelga general en Cataluña

La fecha propuesta para la huelga general es el 3 de octubre, y se confirmará hoy en una reunión con otros sindicatos y organizaciones sociales.

La huelga general se convoca a todos los sectores productivos.

En los últimos años las trabajadoras y trabajadores de Cataluña hemos sufrido una importante degradación de nuestras condiciones de vida. Hemos experimentado una caída general de nuestros salarios. Hemos visto como las reformas laborales de los años 2010 y 2012 han provocado un incremento de nuestra indefensión hacia los empresarios, que se ha traducido en mayor precariedad y un empeoramiento general de nuestras condiciones de trabajo. En paralelo, hemos asistido a un incremento de la represión, con huelguistas y militantes sociales juzgados, la imposición de multas en el marco de la Ley Mordaza, etc. Los últimos días y semanas, además, hemos observado cómo esta represión se ha extendido a muchos otros ámbitos de nuestra sociedad, en lo que parece ser un proceso general de suspensión de derechos civiles por parte del Estado.

Estas razones han motivado que el Comité Confederal de la CGT, reunido la tarde de ayer martes con una asistencia de prácticamente todas sus federaciones territoriales y sectoriales, haya decidido convocar huelga general para el próximo 3 de octubre. Los motivos que plantea esta convocatoria son, concretamente, tres:

1) Detener la suspensión general de derechos civiles experimentada estos últimos días (con registros, cierre de páginas web, violación de la correspondencia, prohibición de actos colectivos, etc), unos derechos que las últimas reformas del código penal y la " ley mordaza "ya habían dejado muy dañados. Este recorte de derechos erosiona la capacidad de defensa de la clase trabajadora en todos los ámbitos y, específicamente, en el laboral.

2) Rechazar la presencia de cuerpos policiales y militares en muchos puestos de trabajo, como hemos estado sufriendo, imprentas, escuelas, empresas de mensajería, etc., las últimas semanas.

3) Derogar las reformas laborales de los años 2010 y 2012.

Esta huelga general se inserta también en la llamada general efectuada por nuestra organización y de otros movimientos y colectivos sociales a toda la población para la defensa de las libertades públicas. En este sentido, pretende estimular y amparar una amplia movilización social.

Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
27 de septiembre de 2017

compartir

                          

Dirección corta: http://lahaine.org/fI82

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal