lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fO4C

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

26/07/2019 :: Nacionales PP.Catalans

La Forja Garrotxa exige condenar la actividad de la empresa "neo-nazi" Desokupa

x Llibertat.cat
La formación pide al Ayuntamiento que tome medidas para evitar su aparición en Olot.

[Català]

La Forja Garrotxa exigeix que el consistori condemni l'activitat de l'empresa "neo-nazi" Desokupa

La formació demana a l'Ajuntament que pregui mesures per evitar la seva aparició a Olot.

Els darrers dies, pels carrers del centre d'Olot s'ha vist l'aparició d'alguns empleats - "neonazis", d'aspecte amenaçant i violent - de Desokupa. Es tracta d'una empresa que ofereix serveis per desallotjar pisos ocupats. No demana ordres judicials, no es preocupa per l'estat de la gent que hi viu -fa fora tant a famílies amb nens, dones embarassades o joves pertanyents al moviment social Okupa-, utilitza mètodes expeditius i amenaçadors i es mou en un marge fosc de la llei.

Al jovent organitzat de la comarca els hi preocupa especialment no només que no s'hagi intentat evitar l'aparició d'una empresa feixista, sinó que aquesta hagi pogut treballar amb la complicitat de la policia municipal d'Olot. Entenen que, després d'haver-se proclamat Olot com a ciutat antifeixista, el municipi hauria d'evitar que grupuscles neonazis utilitzessin mètodes amenaçadors i mafiosos per desallotjar als nostres conciutadans.

Desokupa és una empresa dirigida per Daniel Esteve qui ha estat acusat dels càrrecs de detenció il·legal, vexacions, amenaces i associació il·lícita. Els treballadors de l'empresa -exmembres de cossos policials, paramilitars, ultres i amb lligams estrets amb l'extrema dreta i el crim organitzat- entren sense cap denuncia ni ordres judicials als pisos ocupats i, mitjançant amenaces, coaccions i extorsions, expulsen a famílies senceres dels pisos que habiten.

La Forja-Jovent Revolucionari de la Garrotxa, exigeix a l'equip de govern municipal que es posicioni al respecte, li han fet arribar la seva preocupació sobre l'aparició d'aquesta màfia i li pregunten si acceptarà que aquesta es converteixi, com ha passat a Barcelona, en un sector més de la BRIMO i els cossos policials o prendrà mesures per resoldre el problema de l'habitatge, problema greu que afecta cada dia a més joves d'Olot.

El barri vell d'Olot compta amb multitud de pisos abandonats, desocupats i en estat precari. En aquesta línia, La Forja exigeix que l'equip de govern posi a l'ordre del dia la problemàtica d'habitatge i urbanística, inverteixi en habitatge social i en solucions per millorar la vida de les famílies més empobrides de la ciutat. Famílies que moltes vegades, desproveïdes d'ajudes i d'oportunitats, es veuen forçades a recórrer a l'ocupació. També exigeix que eviti l'aparició d'aquest grup 'para-policial' que genera un ambient controlat pel feixisme, al marge de la llei i de forma violenta.
_________________

[Castellano]

La Forja Garrotxa exige que el consistorio condene la actividad de la empresa "neo-nazi" Desokupa

La formación pide al Ayuntamiento que tome medidas para evitar su aparición en Olot.

Los últimos días, por las calles del centro de Olot se ha visto la aparición de algunos empleados - "neonazis", de aspecto amenazante y violento - de Desokupa . Se trata de una empresa que ofrece servicios para desalojar pisos ocupados. No pide órdenes judiciales, no se preocupa por el estado de la gente que vive -hace fuera tanto a familias con niños, mujeres embarazadas o jóvenes pertenecientes al movimiento social Okupa-, utiliza métodos expeditivos y amenazantes y se mueve en un margen oscuro de la ley.

A la juventud organizada de la comarca les preocupa especialmente no sólo que no se haya intentado evitar la aparición de una empresa fascista, sino que ésta haya podido trabajar con la complicidad de la policía municipal de Olot. Entienden que, después de haberse proclamado Olot como ciudad antifascista, el municipio debería evitar que grupúsculos neonazis utilizaran métodos amenazantes y mafiosos para desalojar a nuestros conciudadanos.

Desokupa es una empresa dirigida por Daniel Esteve quien ha sido acusado de los cargos de detención ilegal, vejaciones, amenazas y asociación ilícita. Los trabajadores de la empresa -exmiembros de cuerpos policiales, paramilitares, ultras y con vínculos estrechos con la extrema derecha y el crimen organizado- entran sin ninguna denuncia ni órdenes judiciales a los pisos ocupados y, mediante amenazas, coacciones y extorsiones, expulsan a familias enteras de los pisos que habitan.

La Forja-Jóvenes Revolucionarioa de la Garrotxa, exige al equipo de gobierno municipal que se posicione al respecto, le han hecho llegar su preocupación sobre la aparición de esta mafia y le preguntan si aceptará que ésta se convierta, como ha pasado en Barcelona, en un sector más de la BRIMO y los cuerpos policiales o tomará medidas para resolver el problema de la vivienda, problema grave que afecta cada día a más jóvenes de Olot.

El barrio antiguo de Olot cuenta con multitud de pisos abandonados, desocupados y en estado precario. En esta línea, La Forja exige que el equipo de gobierno ponga a la orden del día la problemática de vivienda y urbanística, invierta en vivienda social y en soluciones para mejorar la vida de las familias más empobrecidas de la ciudad. Familias que muchas veces, desprovistas de ayudas y de oportunidades, se ven forzadas a recurrir al empleo. También exige que evite la aparición de este grupo 'para-policial' que genera un ambiente controlado por el fascismo, al margen de la ley y de forma violenta.

https://www.llibertat.cat/2019/07/la-forja-garrotxa-exigeix-que-el-consistori-condemni-l-activitat-de-l-empresa-neo-nazi-desokupa-45726

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fO4C

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal