lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fT8m

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

03/09/2020 :: Nacionales PP.Catalans

La nefasta vuelta a la escuela planificada por la conselleria de enseñanza, va directa al fracaso

x CGT Catalunya
[Cat/Cast]

[Català]

La nefasta tornada a l’escola planificada per la conselleria d’ensenyament, va directa al fracàs

Han passat ja 6 mesos des de l’esclat de la pandèmia a l’estat espanyol. El virus s’ha cobrat de moment un peatge de desenes de milers de morts en el que es va anomenar la ‘primera onada’, que va tenir tot un seguit de conseqüències derivades de tipus laboral, àmbit de l’ensenyament i un clar aprofitament dels estaments polítics per normalitzar retallades de drets civils i socials.

Com a sindicat hem hagut de batallar en la protecció de la classe treballadora i els múltiples fronts i dificultats que ens hem anat trobant. Per l’altra banda, les administracions van excusar alguna de les seves incompetències en obtenció de material EPI o improvitzacions en matèria educativa escudant-se en la urgència del moment.

Bé, han tingut molts mesos per preparar la tornada a l’escola, molts mesos per planificar i el resultat és que anem directes a un fracàs anunciat. En un context de ser l’estat de la UE amb el rati més alt de contagis.

El departament ha anat rectificant sobre la marxa, sense establir un Pla general de reducció de ràtios amb dotació de recursos concrets, establiment o lloguer de nous espais per fer possible aquesta reducció, així com la contractació de suficient personal per atendre aquestes necessitats. Les seves crides a crear ‘grups bombolla’, en centres ja massificats, i espolsant-se les responsabilitats amb la manida excusa de l’autonomia de centres és la garantia absoluta de que la tornada a l’escola farà impossible la contenció o mitigació de la propagació del virus.

No han volgut dedicar ni un euro a l’educació pública i les conseqüències les patirem en breu, especialment el sector d’alumnes de famílies més desafavorides soci-econòmicament, però també a tot el cercle de cures familiar.

Després de llençar la tovallola, la conselleria d’educació ha centrat les actuacions en com actuar quan comencin a detectar-se els casos, i la resposta ha estat: quarentena del grup. I és aquí on la incompetència pot desencadenar una nova crisi social i acabar de rebentar la farsa de la conciliació laboral amb la familiar. Qui es farà càrrec del/s menor/s quan hagin de passar 15 dies a casa?

Òbviament, la conselleria no dóna cap resposta a aquesta pregunta. A més, en una situació on el tradicional paper de suport familiar d’avis i àvies ha de ser descartat per ser un dels col·lectius amb major risc, un cop més seran les mares treballadores les qui carregaran amb el gruix de les cures.

Qui sí s’ha manifestat és la ministra de treball que ha proposat que les persones treballadores puguin fer una reducció de fins al 100% de la jornada amb la reducció de sou corresponent. És molt previsible que amb la signatura dels dits sindicats majoritaris en els propers dies. Quan es modifiquen horaris escolars, o directament es tanquen classes o centres, sense aprovisionar ajuts econòmics o recursos, s’està agredint no ja a la falsa conciliació laboral si no directament a la capacitat de supervivència dels i les treballadores.

Saben totes aquestes elits polítiques de les dificultats de subsistència que té la classe treballadora com per renunciar, a més, a la meitat del seu sou mensual per tapar incompetències i ofegament de recursos a l’escola pública? Aquesta realitat negada es manifestarà i en són prou conscients.

Des del secretariat Permanent de la CGT de Catalunya fem nostres les reivindicacions del professorat, les seves reivindicacions per evitar el caos anunciat i fem responsables a les administracions de la Generalitat de Catalunya i Govern de l’estat de totes i cadascuna de les conseqüències socials i laborals que se’n derivaran.

 [Castellano]

 La nefasta vuelta a la escuela planificada por la conselleria de enseñanza, va directa al fracaso

Han pasado ya 6 meses desde el estallido de la pandemia en España. El virus se ha cobrado por el momento un peaje de decenas de miles de muertos en lo que se llamó la 'primera ola', que tuvo una serie de consecuencias derivadas tipo laboral, ámbito de la enseñanza y un claro aprovechamiento los estamentos políticos para normalizar recortes de derechos civiles y sociales.

Como sindicato hemos tenido que batallar en la protección de la clase trabajadora y los múltiples frentes y dificultades que nos hemos ido encontrando. Por otro lado, las administraciones excusaron alguna de sus incompetencias en obtención de material EPI o improvisaciones en materia educativa escudándose en la urgencia del momento.

Bueno, han tenido muchos meses para preparar la vuelta al colegio, muchos meses para planificar y el resultado es que vamos directos a un fracaso anunciado. En un contexto de ser el estado de la UE con el ratio más alto de contagios.

El departamento ha ido rectificando sobre la marcha, sin establecer un Plan general de reducción de ratios con dotación de recursos concretos, establecimiento o alquiler de nuevos espacios para hacer posible esta reducción, así como la contratación de suficiente personal para atender estas necesidades. Sus llamadas a crear 'grupos burbuja', en centros ya masificados, y sacudiéndose las responsabilidades con la manida excusa de la autonomía de centros es la garantía absoluta de que la vuelta a la escuela hará imposible la contención o mitigación de la propagación del virus.

No han querido dedicar ni un euro a la educación pública y las consecuencias las sufriremos en breve, especialmente el sector de alumnos de familias más desfavorecidas socio-económicamente, pero también a todo el círculo de cuidados familiar.

Tras tirar la toalla, la consejería de educación ha centrado las actuaciones en cómo actuar cuando comiencen a detectarse los casos, y la respuesta ha sido: cuarentena del grupo. Y es aquí donde la incompetencia puede desencadenar una nueva crisis social y acabar de reventar la farsa de la conciliación laboral con la familiar. ¿Quién se hará cargo del / de los menor / es cuando tengan que pasar 15 días en casa? Obviamente, la conselleria no da ninguna respuesta a esta pregunta. Además, en una situación donde el tradicional papel de apoyo familiar de abuelos y abuelas debe ser descartado por ser uno de los colectivos con mayor riesgo, una vez más serán las madres trabajadoras quienes cargarán con el grueso de los cuidados.

Quien sí se ha manifestado es la ministra de trabajo que ha propuesto que las personas trabajadoras puedan hacer una reducción de hasta el 100% de la jornada con la reducción de sueldo correspondiente. Es muy previsible que con la firma de los dedos sindicatos mayoritarios en los próximos días. Cuando se modifican horarios escolares, o directamente se cierran clases o centros, sin aprovisionar ayudas económicas o recursos, se está agrediendo no ya a la falsa conciliación laboral si no directamente a la capacidad de supervivencia de los trabajadores.


Saben todas estas élites políticas de las dificultades de subsistencia que tiene la clase trabajadora como para renunciar, además, a la mitad de su sueldo mensual para tapar incompetencias y ahogamiento de recursos en la escuela pública? Esta realidad negada se manifestará y son conscientes.

Desde el secretariado Permanente de la CGT hacemos nuestras las reivindicaciones del profesorado, sus reivindicaciones para evitar el caos anunciado y hacemos responsables a las administraciones de la Generalitat de Cataluña y el Gobierno del estado de todas y cada una de las consecuencias sociales y laborales que se derivarán.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fT8m

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal