lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/eB5F

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

23/01/2014 :: Nacionales PP.Catalans

Manifestació pel Banc Expropiat. Teixint xarxes de suport mutu, expropiant bancs al capital

x Bancexpropiatgracia
La defensa del Banco Expropiado es la defensa de un bien común, colectivo, comunitario, que permite combatir los estragos del capitalismo

Catalan

Com ja vam anunciar, fins Catalunya Caixa no retiri la denúncia la campanya continua. És per això que tornem a convocar una manifestació.

Volem visibilitzar què és realment el Banc Expropiat i què perdríem si aquest es desallotgés. Són les activitats, tallers i reunions que s'hi desenvolupen però sobretot les relacions no mercantils que intentem construir. És la mostra que es poden construir projectes com aquest qüestionant la propietat privada mitjançant l'ocupació. És constatar que la banc no sempre guany. És reconèixer que és un espai polític de trobada que permet una pràctica comuna més enllà d'ideologies i organitzacions.

Per tot això, volem que quedi clar que no sortim a demanar que es defensin les quatre parets de l'espai, de la nostra percel·leta política, volem que es lluite per mantenir el contingut d'aquest projecte. Perquè si un dia ens desallotgen hem de poder construir 1000 Bancs Expropiats més.

"La defensa del Banc Expropiat és la defensa d’un bé comú, col·lectiu, comunitari, que permet combatre els estralls del capitalisme. El Banc Expropiat no és tant sols un espai físic, és un centre neuràlgic de la resistència a la vila, el lloc on donar i rebre el suport mutu i la solidaritat que necessitem per fer front als atacs del capitalisme i que basteixen les possibles alternatives a la societat estatal i capitalista actual.

[...] La defensa del Banc Expropiat és la defensa d’un espai col·lectiu on es trenca l’aïllament i la soledat que ens imposa el capitalisme i l’estat, és el lloc de trobada de les que no volem trepitjar a les altres per tal de viure amb més diners, de les que no volem especular ni aprofitar-nos de les misèries alienes. En el dia a dia del Banc Expropiat, amb les relacions que s’hi donen, es dibuixa una altra manera de viure, més digna, més valenta. És on es construeix de nou l’esperança, l’esperança d’un món diametralment oposat al que vivim, un món millor.

[...] Cada dia que passa amb el Banc Expropiat a la vila és un dia millor.

El que calen són mil bancs expropiats, a cada barri, a cada poble".

Extractes del text "1000 Bancs Expropiats" del Grup d’Habitatge i Espai Públic de l’Assemblea de la Vila de Gràcia

Castellano

Cómo ya anunciamos, hasta Catalunya Caixa no retire la denuncia la campaña continúa. Es por eso que volvemos a convocar una manifestación.

Queremos visibilitzar qué es realmente el Banco Expropiado y que perderíamos si este se desalojara. Son las actividades, talleres y reuniones que se desarrollan pero sobre todo las relaciones no mercantiles que intentamos construir. Es la muestra que se pueden construir proyectos como este cuestionando la propiedad privada mediante la ocupación. Es constatar que la banco no siempre ganancia. Es reconocer que es un espacio político de encuentro que permite una práctica común más allá de ideologías y organizaciones.

Por todo esto, queremos que quede claro que no salimos a pedir que se defiendan las cuatro paredes del espacio, de nuestra parcela política, queremos que se lucho para mantener el contenido de este proyecto. Porque si un día nos desalojan tenemos que poder construir 1000 Bancos Expropiados más.

"La defensa del Banco Expropiado es la defensa de un bien común, colectivo, comunitario, que permite combatir los estragos del capitalismo. El Banco Expropiado no es tanto sólo un espacio físico, es un centro neurálgico de la resistencia a la villa, el lugar donde dar y recibir el apoyo mutuo y la solidaridad que necesitamos para hacer frente a los ataques del capitalismo y que construyen las posibles alternativas a la sociedad estatal y capitalista actual.

[...] La defensa del Banco Expropiado es la defensa de un espacio colectivo donde se rompe el aislamiento y la soledad que nos impone el capitalismo y el estado, es el lugar de encuentro de las que no queremos pisar a las otras para vivir con más dinero, de las que no queremos especular ni aprovecharnos de las miserias ajenas. En el día a día del Banco Expropiado, con las relaciones que se dan, se dibuja otra manera de vivir, más digna, más valiente. Es donde se construye de nuevo la esperanza, la esperanza de un mundo diametralmente opuesto al que vivimos, un mundo mejor.

[...] Cada día que pasa con el Banco Expropiado a la villa es un día mejor.

El que hacen falta son mil bancos expropiados, en cada barrio, en cada pueblo".

Extractos del texto "1000 Bancos Expropiados" del Grupo de Vivienda y Espacio Público de la Asamblea de la Villa de Gràcia

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/eB5F

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal