lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fV1W

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

11/11/2020 :: Barcelona, Països Catalans

Multes no aturaram Moviment per l´habitatge [Cat/ Cast]

x Sindicat de Llogateres
Cada dia el moviment per l’habitatge està posant el cos per evitar l’expulsió de milers de famílies de les seves llars en plena pandèmia.

L’onada de desnonaments a Barcelona no s’atura. Cada dia el moviment per l’habitatge està posant el cos per evitar l’expulsió de milers de famílies de les seves llars en plena pandèmia, mentre que els cossos policials de l’Estat i la Generalitat es dediquen a utilitzar instruments tan qüestionats com la llei mordassa per reprimir a les activistes que fan la feina que els hi pertocaria a l’Administració: fer complir les lleis que protegeixen el dret a l’habitatge.

Per això el Sindicat de Llogateres, la Xarxa d’Habitatge de l’Esquerra de l’Eixample, el Sindicat d’Habitatge de l’Eixample Dret i el Grup d’Habitatge de Les Corts signem aquest comunicat dirigit a les diferents forces polítiques per exigir-los que facin complir les lleis que ells mateixos han promulgat i compleixin amb el seu compromís per derogar la Llei de Seguretat Ciutadana, que ha demostrat ser molt lesiva per als drets fonamentals.

El passat 5 d’octubre, a Barcelona, els Mossos d’Esquadra van desnonar l’Estela. El propietari de tota la finca i de la del costat, amb més de 20 pisos al mateix carrer, és Gustau Garcia Guillamet, reconegut empresari que ha estat president del Consell Regulador del Cava i director territorial del Ministeri d’Agricultura. L’Estela vivia de lloguer des de fa més de 15 anys en aquest pis amb la seva família, inclòs el seu nét de 7 anys. Però la seva situació econòmica va empitjorar i no va poder seguir pagant-lo. Una situació que afecta milers de persones i que, a més a més, està contemplada pel Decret Llei 17/2019 i obliga el propietari a oferir lloguer social per evitar el desnonament de les famílies vulnerables. Gustau Garcia Guillamet però, no va oferir el lloguer social a la família de l’Estela.

Per això, aquell matí d’octubre la gent del Sindicat de Llogateres, la Xarxa d’Habitatge de l’Esquerra de l’Eixample i altres col·lectius vam posar el cos per oposar-nos al desnonament. La policia ens va criminalitzar i identificar. Un mes després, com a mínim 30 persones han estat acusades de desobediència, amb peticions de multa de 601€ que es basen en la llei mordassa. En comptes de fer complir la llei, la Generalitat va enviar als Mossos per desnonar i reprimir.

En plena pandèmia, milers de famílies segueixen sent desnonades cada setmana. El ministre Ábalos menteix quan assegura al Congrés que s’han prohibit els desnonaments: només a Barcelona, es van ordenar 443 desnonaments entre el 14 de setembre i el 23 d’octubre, que han afectat 1.211 persones, entre les quals 463 menors. És obscè que s’exigeixi a les famílies més empobrides un confinament nocturn i desnonar-les el matí següent. És per això que, mentre la Generalitat no fa complir les seves pròpies normes i el govern espanyol no actua per aturar els desnonaments, el moviment per l’habitatge dóna resposta

La Llei de Seguretat Ciutadana, la llei mordassa del PP, va generalitzar i ampliar la repressió l’any 2015 a tothom qui contestés o s’aixequés. Aquesta llei protegeix els especuladors i trepitja els drets col·lectius de la majoria de la població. Els darrers 5 anys, més d’un milió de multes han estat interposades arbitràriament, sense els criteris de necessitat i proporcionalitat que indiquen els estàndards internacionals de drets humans, gràcies a la discrecionalitat que permet la llei. Cal que el govern de PSOE i Unidas Podemos compleixi el seu acord de govern i derogui la llei mordassa immediatament. Cal també que el govern de la Generalitat deixi de criminalitzar a les que ens oposem als desnonaments, mentre assegura d’haver-los prohibit.

Els col·lectius en defensa de l’habitatge no retrocedirem davant les amenaces i la repressió. No acceptarem les multes i iniciarem una campanya per denunciar la criminalització del nostre moviment: conjuntament presentarem batalla legal fins on faci falta. I, per descomptat, seguirem lluitant perquè l’Estela i les milers de famílies que fons voltors i rendistes volen deixar al carrer es puguin quedar a casa seva.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Castellano:

La ola de desahucios en Barcelona no se detiene. Cada día el movimiento por la vivienda está poniendo el cuerpo para evitar la expulsión de miles de familias de sus hogares en plena pandemia, mientras que los cuerpos policiales del Estado y la Generalitat se dedican a utilizar instrumentos tan cuestionados como la llamada ley mordaza para reprimir a las activistas que hacen el trabajo que les correspondería a la Administración: hacer cumplir las leyes que protegen el derecho a la vivienda.

Por ello el Sindicat de Llogateresla Xarxa d’Habitatge de l’Esquerra de l’Eixample, el Sindicat d’Habitatge de l’Eixample Dret y el Grup d’Habitatge de Les Corts firmamos este comunicado dirigido a las diferentes fuerzas políticas para exigirles que hagan cumplir las leyes que ellos mismos han promulgado y cumplan con su compromiso para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, que ha demostrado ser muy lesiva para los derechos fundamentales.

El pasado 5 de octubre, en Barcelona, los Mossos d’Esquadra desahuciaron a Estela. El propietario de toda la finca y de la de al lado, con más de 20 pisos en la misma calle, es Gustavo García Guillamet, reconocido empresario que ha sido presidente del Consell Regulador del Cava y director territorial del Ministerio de Agricultura. Estela vivía de alquiler desde hace más de 15 años en este piso con su familia, incluido su nieto de 7 años. Pero su situación económica empeoró y no pudo seguir pagándolo. Algo que ya les ocurre a miles de personas y que, además, está contemplada por el Decreto Ley 17/2019 y obliga al propietario a ofrecer alquiler social para evitar el desahucio de las familias vulnerables. Gustavo García Guillamet, sin embargo, no ofreció el alquiler social a la familia de Estela.

Por eso, aquella mañana de octubre la gente del Sindicat de Llocateres, la Xarxa d’Habitatge de l’Esquerra de l’Eixample y otros colectivos pusimos el cuerpo para oponernos al desahucio. La policía nos criminalizó e identificó. Un mes después, al menos 30 personas han sido acusadas de desobediencia, con peticiones de multa de 601 € que se basan en la ley mordaza. En vez de hacer cumplir la ley, la Generalitat envió a los Mossos para desahuciar y reprimir.

En plena pandemia, miles de familias siguen siendo desahuciadas cada semana. El ministro Ábalos miente cuando asegura en el Congreso que se han prohibido los desahucios: sólo en Barcelona, se ordenaron 443 desahucios entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre, que han afectado 1.211 personas, entre las que 463 menores. Es obsceno que se exija a las familias más empobrecidas un confinamiento nocturno para luego desahuciarlas a la mañana siguiente. Es por ello que, mientras la Generalitat no hace cumplir sus propias normas y el Gobierno no actúa para detener los desahucios, el movimiento por la vivienda sigue dando respuesta.

La Ley de Seguridad Ciudadana, la ley mordaza del PP, generalizó y amplió la represión en 2015 para todo el que contestara o se alzara contra las políticas del gobierno. Esta ley protege a los especuladores y pisa los derechos colectivos de la mayoría de la población. En los últimos 5 años, más de un millón de multas han sido interpuestas arbitrariamente, sin los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los estándares internacionales de derechos humanos, todo gracias a la discrecionalidad que permite esta ley. Es necesario que el gobierno de PSOE y Unidas Podemos cumpla su acuerdo de investidura y derogue la ley mordaza inmediatamente. Es necesario también que el gobierno de la Generalitat deje de criminalizar a las que nos oponemos a los desahucios mientras asegura haberlos prohibido.

Los colectivos en defensa de la vivienda no retrocederemos ante las amenazas y la represión. No aceptaremos las multas e iniciaremos una campaña para denunciar la criminalización de nuestro movimiento: conjuntamente presentaremos batalla legal hasta donde haga falta. Y, por supuesto, seguiremos luchando para que Estela y las miles de familias que fondos buitres y rentistas quieren dejar en la calle se puedan quedar en su casa.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fV1W

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal