lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/bJ3B

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

15/05/2008 :: Nacionales PP.Catalans

Presentación de proyecto: Xarxa de biblioteques socials de Barcelona

x La Haine - Barcelona
Presentación del proyecto de cordinación de bibliotecas sociales que se ha desarrollado en Barcelona y que se está dando a conocer. [Cat y Cast]

Cat: Història

Just per aquestes dates però ara fa un any, ens trobàvem per primer cop diferents persones relacionades amb les biblioteques dels moviments socials. El boca-orella ens havia fet adonar de la nostra existència mútua (tant de les biblioteques, com de les persones interessades en la seva difusió), i així va sorgir una trobada informal per conèixer-nos. Evidentment la motivació per fer quelcom més enllà de les nostres pròpies biblios va sorgir des del primer dia i, desprès de l’inevitable discussió pel nom que adoptaríem, va sorgir la “Xarxa de Biblioteques Socials de BCN”, desprès ja vindria la feina de amb què ompliríem aquest nou òrgan. En un primer moment ens vam esforçar en intercanviar experiències fent assemblees periòdicament en les diferents biblios de la Xarxa, per tafanejar els llibres dels altres, i per intentar fer un catàleg comú que ha passat a ser un projecte èpic per la seva envergadura. Noves biblios s’incorporaven al projecte, no del tot definit encara (de fet no creiem que ho estigui ara), però llavors va arribar l’estiu. Va ser un temps de descoordinació, que poc a poc es va anar recuperant a base d’un bombardeig constant d’e-mails per totes bandes.

Un cop superat aquest impàs, ja a finals del 2007, els esdeveniments semblaven precipitar-se. Es va tenir enllestit el tríptic informatiu amb les biblios que formem la “Xarxa” i ens vam començar a moure per fer una presentació en públic del projecte, alhora que continuàvem discutint el seu contingut. Aquesta presentació va ser ja al febrer del 2008 i ens va donar empenta per continuar, doncs la idea semblava tenir una bona acollida i a més gent d’altres biblios es va interessar pel projecte. Vam comptar amb una exposició de les diferents biblios, una mostra dels llibres que s’hi poden trobar i el tríptic explicatiu.

La següent estació va ser al 5è Aniversari de la Biblioteca la Hoguera (Gramenet del Besòs), on ens vam entaular disposades a fer un autèntic concili bibliotecari; amb un intercanvi d’idees i d’arguments sobre el concepte de biblioteca social i sobre la utilitat de la xarxa, que finalment es va allargar durant hores.

Totes en vam sortir molt satisfetes, amb més ganes que mai de tirar endavant el projecte de forma conjunta. Actualment ens trobem a l’espera de fer una altra presentació a la IV Mostra del Llibre Anarquista de BCN’08. Allà repetirem l’exposició i la mostra de llibres, a més d’encetar un debat sobre la utilitat de la biblioteca social en els nostres dies. A més

presentarem el llibre-recopilatori “Biblioteques i Anarquisme” amb reflexions que hem escrit al llarg de les trobades que hem fet durant aquest any. Convidem a totes les biblios i usuàries d’arreu a participar-hi, doncs l’autèntica biblioteca social autogestionada es fa amb l’esforç i implicació col•lectiva, i la intervenció de totes es necessària!!!


Funcionament

El funcionament intern de la Xarxa es basa en l’assemblea i en l’autogestió. En l’assemblea, convocada periòdicament, es parla i es debat sobre quines accions cal fer com a conjunt de biblioteques i com difondre el projecte, a més d’intercanviar-se llibres i experiències de les diferents biblioteques. Es treballa al voltant del concepte de biblioteca social i com aquesta ha d’anar de la mà d’altres lluites, tant com a suport, tant com a base de coneixements per a l’acció. Les biblioteques participen activament dins la Xarxa, doncs aquesta es concep com a eina de lluita i com a exponent del model autogestionari federatiu, i per tant es requereix la participació i compromís en les assemblees i activitats. A més les participants es donen recolzament mutu, ajudant a les biblioteques amb un fons menor o més pobre, aportant llibres, reforçant la difusió...

En l’àmbit de l’autogestió, donat que treballem col•lectivament, cerquem el nostre finançament en el treball comú i igualitari. Així doncs s’han organitzat dinars per part dels integrants de la Xarxa dins la Cooperativa d’Estudiants Llibertaris (COPELL). D’aquí han sortit els fons per a l’edició del material de difusió (tríptics i exposició itinerant), i per al sufragi de futurs projectes. Pròximent apareixerà el llibre “Biblioteques i Anarquisme” que serà el primer de diversos llibres autoeditats i enquadernats pel col•lectiu, els beneficis dels quals passaran a formar part del fons econòmic de la Xarxa de Biblioteques Socials.

Qui ho forma:

En aquests moments hi han deu biblioteques que participen activament en el projecte. Aquestes són:

-Biblioteca Rurbana de Can Masdeu

-web: www.canmasdeu.net/

-email: pic@moviments.net

-Biblioteca Kilombo

-web: http://kilombo.squat.net/

-email: kilombeat@ozu.es

-Biblioteca la Hoguera

-web: http://www.gratisweb.com/bibliosocial/

-email: lahoguera@riseup.net

-Biblioteca Telèfon Roig

-web: http://ateneupopulareixample.blogspot.com/

-email: telefonroig@gmail.com

-Biblioteca Popular Espontània

-web: http://ajlescorts.blog.com/2379643/?page=

-email: llibreriallibertaria1984@hotmail.com

-Biblioteca CNT Cornellà

-web: www.cnt.es/cornella/

-email: cntcornella_cnt@nodo50.org

-Biblioteca de Can Pasqual

-web: http://www.cascall.org/canpasqual/

-Biblioteca de la Revoltosa

-web: http://revoltosa.squat.net/

-email: revoltosa@squat.net

-Biblioteca de l’Ateneu Llibertari de Sants

-email: lateneu@gmail.com

-Biblioteca de l’Ateneu de St. Boi

-email: ateneusantboia@ateneusantboia.com

Més informació:

•laboratiu:

Una de les activitats associades a la Xarxa, és la creació d’un mapa virtual on apareguin biblioteques, distribuïdores, llibreries,... dels moviments alternatius de pensament i acció. En aquest mapa s’hi inclouen tant les biblioteques de la Xarxa a Barcelona, com tot el que s’ha pogut trobar fins ara al territori espanyol, a Europa i a Sud-Amèrica. Esperem la vostra participació en aquest mapa col•laboratiu!!! Nomès cal que us registreu com a usuaris (a dalt a la dreta on diu Sesión-Nuevo Usuario-Registrar-se) i ja podeu afegir totes les localitzacions que volgueu amb textos, adreça, imatges...

http://www.meipi.org/meipimatic/?id_meipi=xarxabiblioteques


Explicació, imatges i tríptic de la presentació del 26 de febrer

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/334761

Us animem a participar en el projecte i a crear biblioteques allà on sigueu!!!


cast: Historia

Justo por estas fechas pero ahora hace un año, nos encontrábamos por primera vez diferentes personas relacionadas con las bibliotecas de los movimientos sociales. El boca-oreja nos hizo dar cuenta de nuestra existencia mutua (tanto de las bibliotecas, como de la gente interesada en su difusión), y así surgió un encuentro informal para conocernos. Evidentemente la motivación por hacer algo más allá de nuestras propias biblios surgió des de el primer día, y después de la inevitable discusión por el nombre que adoptaríamos, surgió la “Xarxa de Biblioteques Socials de BCN”, después ya vendria el trabajo de con qué llenaríamos este nuevo órgano. En un primer momento nos esforzamos en intercambiar experiencias, haciendo asambleas periódicamente en las diferentes bibliotecas de la Xarxa, para husmear en los libros de los otros, i para intentar hacer un catalogo común que a pasado a ser un proyecto épico por su envergadura. Nuevas biblios se incorporaban al proyecto, no del todo definido aun, (de hecho no creemos que lo este ahora), pero entonces llegó el verano. Fue un tiempo de descoordinación, que poco a poco se fue recuperando a base de un bombardeo constante de mails por todos lados.

Una vez superado este impas, ya a finales del 2007, los acontecimientos parecían precipitarse. Se tuvo listo el tríptico informativo con las biblios que formamos la Xarxa i nos empezamos a mover para hacer una presentación en publico del proyecto, a la vez que continuábamos discutiendo su contenido. Esta presentación ya fue en febrero de 2008 i nos dio un empuje para continuar, pues la idea parecía tener buena acogida, y además gente de otras biblios se interesó por el proyecto. Contamos con una exposición de las diferentes biblios, una muestra de los libros que se pueden encontrar en ellas y el tríptico explicativo.

La siguiente estación fué el Vº Aniversario de la Biblioteca la Hoguera (Gramenet del Besòs), dónde nos entablamos dispuestos a hacer un auténtico concilio bibliotecario; con un intercambio de ideas y argumentos sobre el concepto de biblioteca social y sobre la utilidad de la Xarxa, que finalmente se alargó durante horas.

Todas salimos muy satisfechas, con más ganas que nunca de llevar adelante el proyecto de forma conjunta. Actualmente nos encontramos a la espera de hacer una presentación en la IV Mostra del Llibre Anarquista de BCN’08. Allí repetiremos la exposición y la muestra de libros, además de abrir un debate sobre la utilidad de la biblioteca social en nuestros días. También presentaremos el libro-recopilatorio “Biblioteques i Anarquisme” con reflexiones que hemos escrito a lo largo de los encuentros que hemos echo durante este año. Invitamos a todas las bibliotecas y usuarias a participar, pues la autentica biblioteca social autogestionada se hace con el esfuerzo y la implicación colectiva, y la intervención de todas es necesaria!!!

Funcionamiento

El funcionamiento interno de la Xarxa se basa en la asamblea y en la autogestión. En la asamblea, convocada periódicamente, se habla y se debate sobre que acciones realizar cómo conjunto de bibliotecas y cómo difundir el proyecto, a demás de intercambiarse libros y experiencias de diferentes bibliotecas. Se trabaja alrededor del concepto de biblioteca social, y cómo esta ha de ir de la mano de otras luchas, como soporte i como base de conocimientos para la acción. Las bibliotecas participan activamente dentro de la Xarxa, pues esta se concibe como herramienta de lucha y como exponente del modelo autogestionario federativo, y por lo tanto se requiere la participación y el compromiso en las asambleas y actividades. A demás las participantes se dan apoyo mutuo, ayudando a las bibliotecas con un fondo menor o más pobre, aportando libros, reforzando la difusión...

En el ámbito de la autogestión, dado que trabajamos colectivamente, buscamos nuestro financiamiento en el trabajo común e igualitario. Así pues se han organizado comidas por parte de los integrantes de la Xarxa dentro de la Cooperativa de Estudiantes Libertarios (COPELL). De aquí han surgido los fondos para la edición del material de difusión (trípticos y exposición itinerante), y para el sufragio de futuros proyectos. Próximamente aparecerá el libro “Biblioteques i Anarquisme”, que será el primero de diversos libros auto-editados y encuadernados por el colectivo, los beneficios de los cuales pasaran a formar parte del fondo económico de la Xarxa de Biblioteques Socials (XBS).


Quién pertenece a la XBS

En estos momentos hay diez bibliotecas que participan activamente en el colectivo: Éstas son:

-Biblioteca Rurbana de Can Masdeu

-web: www.canmasdeu.net/

-email: pic@moviments.net

-Biblioteca Kilombo

-web: http://kilombo.squat.net/

-email: kilombeat@ozu.es

-Biblioteca la Hoguera

-web: http://www.gratisweb.com/bibliosocial/

-email: lahoguera@riseup.net

-Biblioteca Telèfon Roig

-web: http://ateneupopulareixample.blogspot.com/

-email: telefonroig@gmail.com

-Biblioteca Popular Espontània

-web: http://ajlescorts.blog.com/2379643/?page=

-email: llibreriallibertaria1984@hotmail.com

-Biblioteca CNT Cornellà

-web: www.cnt.es/cornella/

-email: cntcornella_cnt@nodo50.org

-Biblioteca de Can Pasqual

-web: http://www.cascall.org/canpasqual/

-Biblioteca de la Revoltosa

-web: http://revoltosa.squat.net/

-email: revoltosa@squat.net

-Biblioteca de l’Ateneu Llibertari de Sants

-email: lateneu@gmail.com

-Biblioteca de l’Ateneu de St. Boi

-email: ateneusantboia@ateneusantboia.com

-Más información:

Una de las actividades asociadas a la Xarxa, és la creación de un mapa virtual donde aparezcan bibliotecas, distribuidoras, librerías,...de los movimientos alternativos de pensamiento y acción. En este mapa se incluyen tanto las bibliotecas de la Xarxa en Barcelona, como todo lo que se ha podido encontrar hasta ahora en el territorio español, en Europa y en Sud-América. Esperamos vuestra participación en este mapa colaborativo. Sólo es necesario que os registréis como usuarios (arriba a la derecha---Sesión-Nuevo Usuario-Registrarse) y ya podéis añadir todas las localizaciones que queráis con textos, dirección web, imágenes, vídeo...

www.meipi.org/meipimatic/?id_meipi=xarxabiblioteques

Explicació, imatges i tríptic de la presentació del 26 de febrer

Os animamos a participar y a fundar nuevas bibliotecas donde estéis.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/bJ3B

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal