lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fS0y

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

04/05/2020 :: Nacionales PP.Catalans

Propostes d’Endavant Barcelonès per tal que la crisi no la pagui la classe treballadora de la ciutat

x Endavant Barcelonés
Des de l’inici dels protocols de confinament, a la ciutat de Barcelona s’han accentuat les desigualtats, ja de per si molt profundes.

Des de l’inici dels protocols de confinament, a la ciutat de Barcelona s’han accentuat les desigualtats, ja de per si molt profundes. Moltes més persones que abans de la crisi estan tenint problemes per pagar el lloguer i els serveis i aliments més bàsics, i, alhora, està creixent de manera dràstica el nombre de persones a l’atur. Tot això en una ciutat on el cost de la vida està clarament desajustat respecte a les rendes de la població. Lloguer, serveis i aliments s’enduen la major part del salari de les treballadores.

Si bé una pandèmia global és un fet sobrevingut per al qual una societat difícilment pot estar preparada al 100%, sí que hi ha factors que n’atenuen els efectes sobre la classe treballadora. Aquests efectes de la pandèmia poden ser amplificats o minimitzats en funció del context.

A Barcelona, aquests dies hem vist com la manca d’estructures i serveis de titularitat, provisió i gestió pública han reduït la capacitat municipal per combatre els efectes de la pandèmia:

S’ha negociat amb la patronal de pisos turístics la cessió d’immobles a canvi d’un preu per nit abusiu. I encara més si tenim en compte que són immobles que ara mateix estan aturats, no produeixen cap renda als seus propietaris i han vist en la necessitat i l’erari públic una oportunitat per reduir les seves pèrdues.

S’ha demanat ajuda a l’exèrcit per confinar els sensesostre de la ciutat mentre es tancaven recursos municipals externalitzats que donen servei a aquestes persones.

S’ha renunciat a decretar els hotels com a equipaments d’interès públic per tal de donar sortida a l’emergència habitacional, aguditzada durant aquesta crisi.

La manca de recursos municipals ha impedit la distribució porta a porta d’aliments a les persones més necessitades.

La situació d’externalització de les residències de gent gran, la infradotació i la precarietat material en què es troben les han convertides en trampes mortals per a les persones que hi viuen, fins al punt que s’han hagut d’executar plans de contingència i evacuació.

L’escletxa digital per qüestions socioeconòmiques ha deixat les persones més pobres doblement aïllades, per manca d’infraestructures de telecomunicacions públiques i per impossibilitat d’accés a dispositius digitals. Això també està marcant el dret a l’educació de molts infants i joves.

S’han negociat exempcions d’impostos amb el lobby hoteler i de restauració sense cap mena de filtre, mentre les ajudes a les treballadores estan condicionades per multitud de variables.

És en aquest context que Endavant OSAN-Barcelonès considerem que cal modificar de manera urgent i dràstica els capítols d’ingressos i despeses dels pressupostos municipals, acompanyat de mesures ambicioses que donin veritable resposta a les necessitats i drets de la classe treballadora de la ciutat:

Executar un pla de xoc que permeti municipalitzar tots els serveis públics de la ciutat, incloent-hi tot el personal laboral vinculat a aquests serveis, limitat en el temps.

Cobrar a l’església tot allò que s’estalvia de pagar en concepte d’Impost de Béns Immobles, i amb caràcter retroactiu de 5 anys.

Revisar tots els contractes de patrocini d’esdeveniments impulsats per privats i destinar aquestes partides a mesures socials.

Tombar les llicències d’habitatge d’ús turístic i obligar els tenidors a destinar-les a habitatge de primera residència. Amb aquest objectiu, als immobles sense ocupació contractual se’ls aplicaran taxes municipals dissuasives.

Reduir els sous dels càrrecs electes i de lliure designació a 2,5 el SMI i eliminar càrrecs de lliure disposició al servei dels partits sota altres designacions legals.

Garantir la gratuïtat del transport públic durant i després del període d’estat d’alarma per a tota la població. Aquesta mesura és ara especialment necessària, en un context de crisi econòmica que es preveu llarg en el temps.

Obligar Agbar a no cobrar al veïnat de Barcelona els rebuts de l’aigua corresponents al període confinament. Posar en marxa tots els procediments per municipalitzar el servei de l’aigua.
Iniciar tots els procediments necessaris per constituir una funerària pública amb prou capacitat per donar servei al veïnat de la ciutat que en sol·liciti el servei.

Garantir el subministrament, el funcionament i la distribució del banc d’aliments sense necessitat de la intervenció d’estaments privats o eclesiàstics en el seu recorregut.
Dedicar el pressupost necessari a la implantació d’una xarxa de telecomunicacions municipals que garanteixi la connectivitat a totes les llars de la ciutat per tal de garantir la independència respecte de les operadores privades.

Fer front, amb la resta d’administracions, per a la supressió de lloguers i hipoteques a la ciutat durant el període l’estat d’alarma. Per tant, considerem insuficient qualsevol moratòria que impliqui aquests pagaments més endavant i en demanem la supressió.

Expropiar els pisos buits de la banca i dels grans tenidors per augmentar el parc d’habitatge públic de la ciutat, i així fer front a l’agudització de la crisi habitacional que es viurà a la ciutat.

Conjuntament amb la resta d’administracions implicades, establir un pla de xoc per a la formació i l’ocupació públiques enfocat a reconvertir laboralment i internalitzar les persones que s’hagin quedat sense feina a causa de la fallida d’empreses privades.

Fer front, amb la resta d’administracions, per garantir ordres d’allunyament en tot l’episodi d’emergència en cas de denúncia de violència masclista. Cap dona convivint amb el seu agressor.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fS0y

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal