lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fJ8z

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

23/01/2018 :: País Valencià

Propuestas que alzan la voz contra el discurso xenófobo y los delitos de odio

x Laia Mas / Directa.cat
Presentan en Valencia un manual con propuestas para un buen tratamiento de la información sobre las personas migrantes y refugiadas y su representación en la prensa

Propostes que alcen la veu contra el discurs xenòfob i els delictes d’odi

 La Comissió d'Ajuda al Refugiat País Valencià i la Unió de Periodistes presenten a València un manual amb propostes per a un bon tractament de la informació sobre les persones migrants i refugiades i la seua representació a la premsaExisteixen més de 30.000 webs i adreces de xarxes socials que proclamen el rebuig racial i cultural, segons apunta un informe de la Universitat Internacional de València

En l’actualitat, existeixen més de 30.000 webs i adreces de xarxes socials que proclamen el rebuig racial i cultural, segons apunta l’informe Racismo en Internet: webs, redes sociales y crecimiento internacional de la Universitat Internacional de València (VIU). Especialment a Internet, la xenofòbia es sembra amb total normalitat i s’assumeix en els discursos dels mitjans –també dels públics-, fet que repercuteix en la percepció que la societat té de les persones migrades i refugiades. Així ho demostren alguns titulars trobats a la xarxa com aquest de caire xenòfob: “Hungría sabe lo que hace: sus vallas antirefugiados logran reducir la inmigración ilegal en un 99%”, o aquest que explica un fet fals: “Suecia publica una guia para enseñar a los jóvenes refugiados a noviolar”.

Davant aquesta situació, des de l’organització Comissió d’Ajuda al Refugiat del País Valencia (CEAR-PV) i la Unió de Periodistes s’ha presentat a València un manual amb Deu propostes contra el discurs xenòfob als mitjans de comunicació que puga guiar les periodistes a l’hora d’afrontar una notícia. El text, elaborat per la periodista Laura Julián, planteja la necessitat d’elaborar un periodisme responsable contra la xenofòbia a través de deu preguntes que haurien de fer-se les redactores abans d’escriure. Alguns dels temes que s’aborden són la humanització de les xifres, la diversificació de les fonts, el foment del discurs de convivència, els estereotips, el tractament de les imatges i la terminologia. “El discurs xenòfob afecta tota la societat, i combatre’l amb informació és la nostra responsabilitat”, apunta l’autora del text, qui creu que les periodistes han de ser combatives, lliures de prejudicis i han de denunciar i no reproduir el discurs que assenyala de manera indiscriminada les persones racialitzades.

Alguns dels temes que aborda el manual són la humanització de les xifres, la diversificació de les fonts, el foment del discurs de convivència, els estereotips, el tractament de les imatges i la terminologia

“Estem fartes de veure en els mitjans de comunicació notícies que no són veritat, amb un maltractament cap a les persones refugiades, i també hem vist com darrerament han augmentat exponencialment la xenofòbia i la islamofòbia”, apunta Jaume Durà, coordinador de CEAR-PV. L’advocat explica que han decidit apostar per un projecte centrat en la comunicació perquè aquesta és una de les principals eines per combatre la islamofòbia i la xenofòbia: “els mitjans de comunicació arriben a molta gent, i hem de desmuntar el discurs que utilitza la ultradreta per difondre el racisme i captar adeptes”.

El text de reflexió periodística s’emmarca dins el projecte Alça la veu, una iniciativa contra la discriminació i els delictes d’odi que s’ha posat en marxa tot just quan es compleixen 25 anys de l’assassinat de Lucrecia Pérez, morta a tirs a Madrid el 13 de novembre de 1992 per un guàrdia civil neonazi, amb l’ajuda de tres menors. Aquest assassinat va impulsar, juntament amb altres agressions xenòfobes o per qüestions ideològiques, com ara l’assassinat de Guillem Agulló, la lluita perquè es reconegueren els delictes d’odi i s’actuara contra aquells que els exercien. Actualment, però, estem assistint al fet insòlit que la legislació contra els delictes d’odi es fa servir precisament contra les persones defensores de la igualtat i els drets humans, com ho demostren, entre molts altres casos, el de les docents acusades d’adoctrinar els alumnes per parlar dels fets de l’1 d’octubre a les aules.

Dins projecte Alça la veu també s’ha implementat un protocol per a l’atenció individual a víctimes de discriminació o delictes d’odi. S’han detectat més de trenta casos de discriminació i racisme que han sigut denunciats davant dels tribunals

Per això, dins projecte Alça la veu també s’ha implementat un protocol per a l’atenció individual a víctimes de discriminació o delictes d’odi. Durant el desenvolupament del projecte s’han detectat més de trenta casos de discriminació i racisme que han sigut denunciats davant dels tribunals, com per exemple el d’un venedor ambulant d’origen senegalès al qual la policia local de València va insultar i trencar el braç en el moment de la detenció, o el d’un veí d’origen hondureny al qual un grup de joves van insultar, agredir i robar la bicicleta pel carrer. Finalment, la iniciativa també ha comptat amb una part de sensibilització en la qual s’han realitzat accions grupals com ara cinefòrums i debats per a promoure la defensa de les víctimes o possibles víctimes. Els responsables del projecte asseguren que tindrà continuïtat amb el seguiment dels casos de racisme i xenofòbia. Durà explica que intentaran que “els mitjans de comunicació assumisquen com a pròpies les propostes contra el discurs xenòfob”, i també volen impulsar, junt amb altres entitats, un observatori de mitjans de comunicació per denunciar les notícies de caire racista o que fomenten les desigualtats.

________________

Propuestas que alzan la voz contra el discurso xenófobo y los delitos de odio

 La Comisión de Ayuda al Refugiado Valencia y la Unión de Periodistas presentan en Valencia un manual con propuestas para un buen tratamiento de la información sobre las personas migrantes y refugiadas y su representación en la prensaExisten más de 30.000 webs y direcciones de redes sociales que proclaman el rechazo racial y cultural, según apunta un informe de la Universidad Internacional de Valencia

En la actualidad, existen más de 30.000 webs y direcciones de redes sociales que proclaman el rechazo racial y cultural, según apunta el informe Racismo en Internet: webs, redes sociales y Crecimiento internacional de la Universidad Internacional de Valencia (VIU). Especialmente en Internet, la xenofobia se siembra con total normalidad y se asume en los discursos de los medios -también los públicos-, lo que repercute en la percepción que la sociedad tiene de las personas migradas y refugiadas. Así lo demuestran algunos titulares encontrados en la red como éste de carácter xenófobo: "Hungría sabe lo que Hace: sobre vallas antirefugiados logran Reducir la inmigración ilegal en un 99%", o este que explica un hecho falso: "Suecia publica una guía para enseñar a los jóvenes Refugiados a noviolento ".

Ante esta situación, desde la organización Comisión de Ayuda al Refugiado del País Valencia (CEAR-PV) y la Unión de Periodistas se ha presentado en Valencia un manual con Diez propuestas contra el discurso xenófobo en los medios de comunicaciónque pueda guiar las periodistas a la hora de afrontar una noticia. El texto, elaborado por la periodista Laura Julián, plantea la necesidad de elaborar un periodismo responsable contra la xenofobia a través de diez preguntas que deberían hacerse las redactoras antes de escribir. Algunos de los temas que se abordan son la humanización de las cifras, la diversificación de las fuentes, el fomento del discurso de convivencia, los estereotipos, el tratamiento de las imágenes y la terminología. "El discurso xenófobo afecta a toda la sociedad, y combatirlo con información es nuestra responsabilidad", apunta la autora del texto, quien cree que las periodistas deben ser combativas, libres de prejuicios y deben denunciar y no reproducir el discurso que señala de manera indiscriminada las personas racializadas.

Algunos de los temas que aborda el manual son la humanización de las cifras, la diversificación de las fuentes, el fomento del discurso de convivencia, los estereotipos, el tratamiento de las imágenes y la terminología

"Estamos hartas de ver en los medios de comunicación noticias que no son verdad, con un maltrato hacia las personas refugiadas, y también hemos visto como últimamente han aumentado exponencialmente la xenofobia y la islamofobia", apunta Jaume Durà, coordinador de CEAR-PV . El abogado explica que han decidido apostar por un proyecto centrado en la comunicación para que esta es una de las principales herramientas para combatir la islamofobia y la xenofobia: "los medios de comunicación llegan a mucha gente, y tenemos que desmontar el discurso que utiliza la ultraderecha para difundir el racismo y captar adeptos ".

El texto de reflexión periodística enmarca dentro del proyecto Alza la voz, una iniciativa contra la discriminación y los delitos de odio que se ha puesto en marcha justo cuando se cumplen 25 años del asesinato de Lucrecia Pérez, muerta a tiros en Madrid el 13 de noviembre de 1992 por un guardia civil neonazi, con la ayuda de tres menores. Este asesinato impulsó, junto con otras agresiones xenófobas o por cuestiones ideológicas, como el asesinato de Guillem Agulló, la lucha para que se reconocieran los delitos de odio y se actuara contra aquellos que los ejercían. Actualmente, sin embargo, estamos asistiendo al hecho insólito que la legislación contra los delitos de odio se utiliza precisamente contra las personas defensoras de la igualdad y los derechos humanos, como lo demuestran, entre muchos otros casos,

Dentro proyecto Alza la voz también se ha implementado un protocolo para la atención individual a víctimas de discriminación o delitos de odio. Se han detectado más de treinta casos de discriminación y racismo que han sido denunciados ante los tribunales

Por ello, dentro proyecto Alza la voz también se ha implementado un protocolo para la atención individual a víctimas de discriminación o delitos de odio. Durante el desarrollo del proyecto se han detectado más de treinta casos de discriminación y racismo que han sido denunciados ante los tribunales, como por ejemplo el de un vendedor ambulante de origen senegalés al que la policía local de Valencia insultó y romper el brazo en el momento de la detención, o el de un vecino de origen hondureño al que un grupo de jóvenes insultaron, agredir y robar la bicicleta por la calle. Finalmente, la iniciativa también ha contado con una parte de sensibilización en la que se han realizado acciones grupales como cinefòrums y debates para promover la defensa de las víctimas o posibles víctimas. Los responsables del proyecto aseguran que tendrá continuidad con el seguimiento de los casos de racismo y xenofobia. Llevará explica que intentarán que "los medios de comunicación asuman como propias las propuestas contra el discurso xenófobo", y también quieren impulsar, junto con otras entidades, un observatorio de medios de comunicación para denunciar las noticias de carácter racista o que fomentan las desigualdades .

https://directa.cat/actualitat/propostes-que-alcen-veu-contra-discurs-xenofob-delictes-dodi

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fJ8z

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal