lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fQ4p

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

30/01/2020 :: Nacionales PP.Catalans

Tamara Carrasco: 'El pueblo no está dividido, están divididos los partidos por falta de estrategia'

x Vilaweb
[Cat/Cast] Vilaweb entrevista a Tamara Carrasco, represaliada por el Estado español, dentro de la serie 'Y ahora qué?'

[Català]

Tamara Carrasco: ‘El poble no està dividit, estan dividits els partits per manca d’estratègia’

Entrevista a Tamara Carrasco, represaliada per l'estat espanyol, dins la sèrie 'I ara què?'

VilaWeb ha demanat a diverses personalitats independentistes què cal fer, després d’haver constatat la divisió que hi ha dins el govern de Catalunya, tal com es va veure al parlament. Aquesta sèrie especial vol ser una contribució al debat que, sens dubte, cal fer entre tots en un moment tan delicat com el present. Al final de la sèrie, publicarem una selecció dels comentaris que ens hagin enviat els nostres subscriptors.

Parlem amb Tamara Carrasco, membre del CDR de Viladecans acusada de rebel·lió, sedició i terrorisme des de l’abril del 2018.

L’independentisme s’ha dividit en dos blocs? Quin significat té això si penseu que sí?
—El poble està unit i disponible per allò que calgui. Quan toca treballar no preguntem al del costat a qui vota, ho fem i punt, pensant en el benefici de tots. El poble no està dividit, estan dividits els partits per manca d’estratègia i de valor. Ens van convocar a votar en unes eleccions en un context molt sensible post-155, amb la promesa de crear un govern efectiu. Han de complir el mandat. Si els socis de govern no es posen d’acord, és el seu problema. Són ells, els qui causen aquesta desestabilització per veure qui aconsegueix més percentatge de poder. Que facin el favor de seure, empassar-se els gripaus que calguin i comencin a treballar de manera unitària d’una vegada pel poble, no pels seus partits. No ens mereixem d’anar a eleccions novament per pur egoisme dels partits.

Què cal fer per tornar a agafar la direcció del procés i deixar d’anar a remolc de la repressió de l’estat espanyol?
—Cal prendre la iniciativa. L’objectiu final, la independència, sempre ha d’anar en paral·lel amb la lluita antirepressiva. La lluita per la independència no pot ser substituïda per la lluita antirepressiva ni viceversa. També cal assegurar la governabilitat de Catalunya amb l’aprovació dels pressupostos. Tots els funcionaris han fet una feinada ingent perquè totes les institucions funcionessin correctament malgrat la situació política. I per no donar excuses a PSC i comuns.

Cal fer créixer tant com sigui possible la quantitat d’estructures fora del territori, com el Consell de la República, que és una de les poques eines que tenim sense interferències. També és important créixer econòmicament i en l’àmbit dels serveis socials, ambientals, etc., per continuar creant un país ric i pròsper. El sistema financer d’Espanya és en fallida de fa temps, som dels pocs motors que el mantenen dempeus. Europa ho sap, però el manté perquè hi tenen invertits milions d’euros. Però potser arriba el dia que siguem més rendibles fora d’Espanya. A l’Europa dels valors no els importa gaire l’eliminació de drets humans, però sí els indicadors de borsa i la confiança monetària. Som xifres i percentatges, res més.

Hauríem de començar a denunciar cadascun dels greuges, delictes d’odi, amenaces, etc. Internacionalitzar-ho més que mai. Ser presents a tots els debats europeus, convertir-nos en un problema que molesti. No parem de rebre denúncies i condemnes, però poques vegades som nosaltres qui podem posar a la palestra aquests greuges, fem-ho. Potser no hi guanyem gaire, però cada batalla pot ser una victòria. També cal deixar d’intentar manipular les mobilitzacions ciutadanes i la dissidència política, és un gran error. És un gran error mantenir aquesta actitud paternalista envers el poble. Aquest és un vessant que ens posa en el mapa mediàtic, els partits i govern se n’han de mantenir al marge totalment. Com a molt, garantir de debò el dret de manifestació i de dissidència política.

I en coses més concretes, cal tornar a activar la unitat dels Mossos que investigava l’extrema dreta. Són un perill, i és responsabilitat de tots posar-los fre. Emblanquir el feixisme portarà problemes molt greus. I crear estructures reals mitjançant les campanyes de consum actives. Sortir de les empreses de l’Íbex, així les afeblirem, no estem obligats a comprar on ens diguin. Dependre el mínim possible d’aquests gegants econòmics espanyols. Fer créixer els sindicats i cambres. Per lluitar, hem de ser-hi.

Expliqueu una mesura urgent que proposaríeu al govern, als partits, a les associacions o a la gent, per reactivar el procés d’independència.
—M’és molt difícil respondre a aquesta pregunta, des de la ignorància i amb molta manca d’informació sobre la taula. Molts dels punts anteriors la respondrien, però allò que necessitem realment és la connivència total del govern, partits, entitats civils, el poble i un full de ruta clar. Cal fer una programació clara amb dates, recursos i compromís.

Però sobretot, qui no hi estigui disposat, que marxi. Que no intenti dominar tots els objectius d’un país per interessos propis. Perquè això no passi cal un grup auditor independent. Un òrgan absolutament ciutadà que cuidi i vigili que no s’esgarriïn els objectius cap a on no es volia.

__________________

[Castellano]

Tamara Carrasco: El pueblo no está dividido, están divididos los partidos por falta de estrategia '

Entrevista a Tamara Carrasco, represaliada por España, dentro de la serie 'Y ahora qué?'

VilaWeb ha preguntado a varias personalidades independentistas qué hay que hacer , después de haber constatado la división que hay dentro del govern de Catalunya, tal como se vio en el parlamento. Esta serie especial quiere ser una contribución al debate que, sin duda, hay que hacer entre todos en un momento tan delicado como el presente. Al final de la serie, publicaremos una selección de los comentarios que nos hayan enviado nuestros suscriptores.

Hablamos con Tamara Carrasco, miembro del CDR de Viladecans acusada de rebelión, sedición y terrorismo desde abril de 2018.

- ¿El independentismo se ha dividido en dos bloques? ¿Qué significado tiene esto si piensa que sí?
-El pueblo está unido y disponible para lo que sea necesario. Cuando toca trabajar no preguntamos al de al lado a quien vota, lo hacemos y punto, pensando en el beneficio de todos. El pueblo no está dividido, están divididos los partidos por falta de estrategia y de valor. Nos convocaron a votar en unas elecciones en un contexto muy sensible post-155, con la promesa de crear un gobierno efectivo. Deben cumplir el mandato. Si los socios de gobierno no se ponen de acuerdo, es su problema. Son ellos, los que causan esta desestabilización para ver quién consigue más porcentaje de poder. Que hagan el favor de sentarse, tragarse los sapos que se precisen y empiecen a trabajar de manera unitaria de una vez por el pueblo, no por sus partidos. No nos merecemos ir a elecciones nuevamente por puro egoísmo de los partidos.

¿Qué hay que hacer para volver a tomar la dirección del procés y dejar de ir a remolque de la represión del estado español?
-Hay que tomar la iniciativa. El objetivo final, la independencia, siempre debe ir en paralelo con la lucha antirrepresiva. La lucha por la independencia no puede ser sustituida por la lucha antirrepresiva ni viceversa. También hay que asegurar la gobernabilidad de Cataluña con la aprobación de los presupuestos. Todos los funcionarios han hecho mucho trabajo ingente para que todas las instituciones funcionaran correctamente a pesar de la situación política. Y para no dar excusas a PSC y comunes.

Hay que hacer crecer en lo posible la cantidad de estructuras fuera del territorio, como el Consejo de la República, que es una de las pocas herramientas que tenemos sin interferencias. También es importante crecer económicamente y en el ámbito de los servicios sociales, ambientales, etc., para continuar creando un país rico y próspero. El sistema financiero de España está en quiebra hace tiempo, somos de los pocos motores que lo mantienen en pie. Europa lo sabe, pero lo mantiene porque tienen invertidos millones de euros. Pero tal vez llegará el día que seamos más rentables fuera de España. En la Europa de los valores no les importa mucho la eliminación de derechos humanos, pero sí los indicadores de bolsa y la confianza monetaria. Somos cifras y porcentajes, nada más.

Deberíamos empezar a denunciar cada uno de los agravios, delitos de odio, amenazas, etc. Internacionalizarlo más que nunca. Estar presentes en todos los debates europeos, convertirnos en un problema que moleste. No paramos de recibir denuncias y condenas, pero las pocas veces en que nosotros podamos poner en la palestra estos agravios, hagámoslo. Quizá no ganamos mucho, pero cada batalla puede ser una victoria. También hay que dejar de intentar manipular las movilizaciones ciudadanas y la disidencia política, es un gran error. Es un gran error mantener esta actitud paternalista hacia el pueblo. Esta es una vertiente que nos pone en el mapa mediático, los partidos y gobierno se han de mantener al margen totalmente. Como mucho, garantizar de verdad el derecho de manifestación y de disidencia política.

Y en cosas más concretas, hay que volver a activar la unidad de los Mossos que investigaban a la extrema derecha. Son un peligro, y es responsabilidad de todos ponerles freno. Blanquear el fascismo traerá problemas muy graves. Y crear estructuras reales mediante las campañas de consumo activas. Salir de las empresas del Ibex, así las debilitaremos, no estamos obligados a comprar donde nos digan. Depender el mínimo posible de estos gigantes económicos españoles. Hacer crecer los sindicatos y cámaras. Para luchar, tenemos que estar allí.

Explique una medida urgente que propondría al gobierno, a los partidos, a las asociaciones o a la gente, para reactivar el proceso de independencia.
-Me es muy difícil responder a esta pregunta, desde la ignorancia y con mucha falta de información sobre la mesa. Muchos de los puntos anteriores la responderían, pero lo que necesitamos realmente es la connivencia total del gobierno, partidos, entidades civiles, el pueblo y una hoja de ruta clara. Hay que hacer una programación clara con fechas, recursos y compromiso.

Pero sobre todo, quien no esté dispuesto, que se marche. Que no intente dominar todos los objetivos de un país por intereses propios. Para que esto no ocurra hay un grupo auditor independiente. Un órgano absolutamente ciudadano que cuide y vigile que no se desvien los objetivos hacia donde no se quería.

https://www.vilaweb.cat/noticies/tamara-carrasco-entrevista-i-ara-que/

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fQ4p

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal