lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/dE6Y

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

18/03/2012 :: Nacionales PP.Catalans

Tanquem el centre feixista ‘Tramuntana’, abans Militia

x Unitat contra el Feixisme i el Racisme
Cerremos el centro fascista "Tramuntana", antes Militia.

[Català]

Unitat contra el Feixisme i el Racisme mostra el seu rebuig més contundent davant l’existència d’un ‘centre social’ de clara orientació feixista, ara anomenat Tramuntana (abans es deia Militia), al barri del Clot-Camp de l’Arpa, de la ciutat de Barcelona.

Segons informa la premsa, el local l’ha llogat Rebeca Berenguer, número 10 de Plataforma per Catalunya (PxC) a les passades eleccions de l’Hospitalet, amb l’ajut del número dos d’aquella llista i actual regidor, Alberto Sánchez.

Alberto Sánchez ha viatjat recentment a la ciutat de Roma per conèixer el moviment feixista Casa Pound, amb el qual es basa aquest centre, així com ha visitat recentment el ‘Proyecto Impulso’ a Castelló, un centre feixista amb unes característiques idèntiques a ‘Tramuntana’.

Per a la inauguració pública d’aquest centre, que estava programada per al passat dia 15 de gener, els ponents convidats van ser:

Gianluca Iannone: Líder de Casa Pound. Es defineix obertament com a feixista i va declarar que “El feixisme va ser l’experiència més bonica de la història d’Itàlia”. S’inspira sobretot en la ‘República Social Italiana’, règim titella de l’Alemanya nazi als anys 1943-45 i col·laborador actiu en l’Holocaust. Més info.

Gabriele Adinolfi, històric ideòleg feixista italià i l’inspirador intel·lectual de Casa Pound, que va impulsar la “Guàrdia d’Honor de Mussolini”. Ha col·laborat amb el grup nazi i antisemita hongarès, Jobbik. Més info.

Enrique Ravello: Responsable de relacions internacionals de PxC. Ex-membre del grup neonazi CEDADE i fundador del MSR. Més info.

Aquell acte es va anul·lar davant les protestes, però des de llavors s’han celebrat altres actes al centre, de manera semi clandestina, incloent-hi una xerrada de l’ex-candidat de la Falange, Jorge Buxadé Villalba, que va fer-se famós per ser l’advocat que va presentar el recurs contra la Consulta per la Independència a Arenys de Munt, l’any 2009.

Es diu que aquest centre només es dedica a organitzar activitats culturals o lúdiques, però és evident que el seu motiu de ser és captar joves per al feixisme; és així com funciona Casa Pound, la seva inspiració.

Tota l’experiència de centres d’aquest tipus és que serveixen per augmentar la violència feixista i racista. Mentre existia un centre feixista en un barri del sud-est de Londres, els atacs racistes a la zona van pujar en un 210%. També cal esmentar que l’home que va matar dos senegalesos a Florència el passat 13 de desembre, amb una clara motivació racista, era simpatitzant del moviment feixista Casa Pound, i freqüentava un centre com aquest.

Si amb el creixement de Casa Pound a Itàlia, ja s’han produït els primers assassinats, entre altres actes violents, és evident que no podem deixar que aquest tipus de feixisme s’arreli: ni al Clot, ni a Barcelona, ni a cap altre lloc del país.
Davant aquesta situació, cal actuar ràpidament i preparar una resposta unitària, àmplia i ciutadana per fer fora aquesta amenaça feixista. Ja estem en contacte amb l’Associació Veïnal i moltes altres entitats locals, preocupades per la ubicació al seu barri d’un local feixista. Per concretar la nostra resposta, convoquem una:

Assemblea general extraordinària d’Unitat contra el Feixisme i el Racisme, al barri del Clot
dissabte 17 de març, 11h.
Espai de Lleure Educatiu el Clot
Plaça Joan Casanelles 2 (al costat de la Plaça de Valentí Almirall, Ajuntament)

Cridem a totes les entitats i persones que vulguin col·laborar en la lluita per expulsar aquest centre nazi del barri, que portin les seves propostes a l’assemblea, perquè puguem decidir de manera democràtica i col·lectiva les accions que hem de prendre.

A més a més, ara que s’ha confirmat del tot la implicació de dirigents de PxC en una proposta tan clarament feixista, fins i tot nazi, demanem als partits institucionals que cessin qualsevol mena de col·laboració amb PxC.

Unitat contra el feixisme i el racisme
Barcelona, 10 de març de 2012


[Castellano]

Unitat contra el Feixisme i el Racisme muestra su rechazo más contundente ante la existencia de un 'centro social' de clara orientación fascista, ahora llamado Tramuntana (antes se llamaba Militia), en el barrio del Clot-Camp de l'Arpa, de la ciudad de Barcelona.

Según informa la prensa, el local lo ha alquilado Rebeca Berenguer, número 10 de Plataforma per Catalunya (PxC) en las pasadas elecciones de L'Hospitalet, con la ayuda del número dos de esa lista y actual concejal, Alberto Sánchez.

Alberto Sánchez ha viajado recientemente a la ciudad de Roma para conocer el movimiento fascista Casa Pound, con el que se basa este centro, así como ha visitado recientemente el 'Proyecto Impulso' en Castellón, un centro fascista con unas características idénticas a 'Tramuntana' .

Para la inauguración pública de este centro, que estaba programada para el pasado día 15 de enero, los ponentes invitados fueron:

Gianluca Iannone: Líder de Casa Pound. Se define abiertamente como fascista y declaró que "El fascismo fue la experiencia más bonita de la historia de Italia". Se inspira sobre todo en la 'República Social Italiana', régimen títere de la Alemania nazi en los años 1943-45 y colaborador activo en el Holocausto. Más info.

Gabriele Adinolfi, histórico ideólogo fascista italiano y el inspirador intelectual de Casa Pound, que impulsó la "Guardia de Honor de Mussolini". Ha colaborado con el grupo nazi y antisemita húngaro, Jobbik. Más info.

Enrique Ravello: Responsable de relaciones internacionales de PxC. Ex-miembro del grupo neonazi CEDADE y fundador del MSR. Más info.

Aquel acto se anuló ante las protestas, pero desde entonces se han celebrado otros actos en el centro, de manera semi clandestina, incluyendo una charla del ex-candidato de la Falange, Jorge Buxadé Villalba, que hacerse famoso por ser el abogado que presentó el recurso contra la Consulta por la Independencia en Arenys de Munt, en el año 2009.

Se dice que este centro sólo se dedica a organizar actividades culturales o lúdicas, pero es evidente que su motivo de ser es captar jóvenes para el fascismo, es así como funciona Casa Pound, su inspiración.

Toda la experiencia de centros de este tipo es que sirven para aumentar la violencia fascista y racista. Mientras existía un centro fascista en un barrio del sureste de Londres, los ataques racistas en la zona subieron en un 210%. También cabe mencionar que el hombre que mató a dos senegaleses en Florencia el pasado 13 de diciembre, con una clara motivación racista, era simpatizante del movimiento fascista Casa Pound, y frecuentaba un centro como éste.

Si con el crecimiento de Casa Pound en Italia, ya se han producido los primeros asesinatos, entre otros actos violentos, es evidente que no podemos dejar que este tipo de fascismo se arraigue: ni en el Clot, ni en Barcelona, ​​ni a ningún otro lugar del país.

Ante esta situación, hay que actuar rápidamente y preparar una respuesta unitaria, amplia y ciudadana para echar a esta amenaza fascista. Ya estamos en contacto con la Asociación Vecinal y muchas otras entidades locales, preocupadas por la ubicación en su barrio de un local fascista. Para concretar nuestra respuesta, convocamos una:

Asamblea general extraordinaria de Unitat contra el Feixisme i el Racisme, en el barrio del Clot
sábado 17 de marzo, 11h.
Espai de Lleure Educatiu el Clot
Plaça Joan Casanelles 2 (junto a la Plaza de Valentí Almirall, Ayuntamiento)

Llamamos a todas las entidades y personas que quieran colaborar en la lucha para expulsar este centro nazi del barrio, que lleven sus propuestas a la asamblea, para que podamos decidir de manera democrática y colectiva las acciones que debemos tomar.

Además, ahora que se ha confirmado del todo la implicación de dirigentes de PxC en una propuesta tan claramente fascista, incluso nazi, pedimos a los partidos institucionales que cesen cualquier tipo de colaboración con PxC.

Unitat contra el Feixisme i el Racisme
Barcelona, ​​10 de marzo de 2012

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/dE6Y

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal