lahaine.org

compartir

                        

Dirección corta: https://lahaine.org/fG9Y

Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf
  tamaño texto
Enviar por e-mail  enviar        Versión para imprimir  imprimir

traductor

22/06/2017 :: Barcelona

#TotesSomAntifeixistes Absolución encausadas 12 de octubre 2013

x Totes Som Antifeixistes
Nos juzgan en noviembre (15, 22 y 29 ), después de casi 4 años de castigo e incertidumbre afrontamos la etapa final de este caso

ABSOLUCIÓ ENCAUSADES 12 D’OCTUBRE 2013

Benvolgudes companyes, ens jutgen al novembre (15, 22 i 29), i després de gairebé 4 anys de càstig i incertesa, que ens han suposat una condemna anticipada, afrontem l’etapa final d’aquest cas. Comencem per agrair el suport rebut fins ara, i us demanem que no afluixi fins al judici.

És un cop molt dur que, després de tants anys de lluita, i des de molts àmbits diferents, contra tota discriminació, ara n’acabem sent les acusades. Durant tot aquest temps hem estat detingudes 3 dies, un de nosaltres ha passat un mes a la presó, hem hagut d’anar a signar setmanalment o mensualment a la ciutat de la justícia, i hem tingut prohibit participar en activitats polítiques a la via pública a Catalunya.

Tot això per l’acusació, per part de la fiscalia de delictes d’odi de Barcelona, de ser responsables de l’agressió a un grup de feixistes el 12 d’octubre del 2013.

Els denunciants són 8 neonazis coneguts per les seves agressions i la seva apologia del nazisme (incloent-hi intents d’homicidi) que participaven a la manifestació de la plataforma que va rebentar l’acte de la Generalitat a Madrid. La mateixa que ha amenaçat amb acció directa i vessament de sang per impedir l’autodeterminació de Catalunya, o que promou la persecució de les nouvingudes, mentre demana “mas cuchillas en Melilla”. Tot i així, els Mossos d’Esquadra els van descriure públicament com “un grup de joves que prenien unes consumicions a una terrassa d’un bar, després d’assistir a un acte a la muntanya de Montjuïc”, mentre que descrivien les encausades com a grup criminal.

En un context de crisi econòmica, en què la classe treballadora es mobilitza i lluita pels seus drets, i, fins i tot, qüestiona la legitimitat del sistema polític, l’estat posa en marxa mesures cada cop més repressives amb l’objectiu de frenar qualsevol lluita per la llibertat i la igualtat, així com les lluitadores que la duen a terme. En aquest marc, el feixisme és emparat i sostingut per les institucions per usar-lo com una eina més de coerció, i com a possible alternativa per acabar imposant un retrocés dels drets i la llibertat personal i col·lectiva. És per això que, conjuntament amb la lluita contra la discriminació, les retallades socials, els abusos policials, la repressió masclista, la destrucció de la terra, o dels drets dels pobles, la lluita antifeixista és cosa de totes, i nosaltres ens hi reconeixem.

Amb aquest manifest, expressem el compromís a lluitar fins al final per denunciar:

-La permissivitat amb què cada 12 d’octubre se celebren actes d’exaltació feixista, i la impunitat amb què els neonazis circulen tranquil·lament per Barcelona cometent tota mena d’agressions verbals i físiques.

-El judici contra les 6 companyes, amb una demanda de pena tan desmesurada per unes suposades agressions, malgrat la poca entitat dels fets segons l’escrit del fiscal, i només sostinguda per les acusacions dels Mossos d’Esquadra basant-se en fitxers policials.

-L’intent, per part de la fiscalia de delictes d’odi de Barcelona, d’equiparar les persones que actuen per odi a la diferència, amb les persones més vulnerables, o amb les més transformadores; amb les qui lluitem per la llibertat individual i col·lectiva, per la justícia, i per tant, contra el feixisme.

Els propers mesos seran de lluita, per l’absolució, contra l’equiparació, però també contra el feixisme. Per això us demanem, juntament amb l’adhesió a aquest manifest, l’extensió de la solidaritat arreu del territori, així com la participació en els actes de denuncia contra l’exaltació feixista el proper 12 d’octubre, i en la manifestació de l’11 de novembre, prèvia al judici.

Per a qualsevol cosa, escriviu-nos: absolucio12oct2013@gmail.com

Mentrestant, aprofitem per enviar una forta abraçada a totes les lluitadores que pateixen la repressió, gràcies pel vostre exemple!

Lluitarem i viurem lliures!

Per l’absolució de les encausades antifeixistes pel 12 d’octubre de 2013! Totes som antifeixistes!

________________

Absolución encausadas 12 de octubre 2013

Estimadas compañeras, nos juzgan en noviembre (15, 22 y 29 ), y después de casi 4 años de castigo e incertidumbre, que nos han supuesto una condena anticipada, afrontamos la etapa final de este caso. Empezamos para agradecer el apoyo recibido hasta ahora, y os pedimos que no afloje hasta el juicio.

Es un golpe muy duro que, después de tantos años de lucha, y desde muchos ámbitos diferentes, contra toda discriminación, ahora acabamos siendo las acusadas. Durante todo este tiempo hemos sido detenidas 3 días, uno de nosotros ha pasado un mes en prisión, hemos tenido que ir a firmar semanalmente o mensualmente en la ciudad de la justicia, y hemos tenido prohibido participar en actividades políticas en la vía pública en Cataluña.

Todo ello por la acusación, por parte de la fiscalía de delitos de odio de Barcelona, de ser responsables de la agresión a un grupo de fascistas el 12 de octubre de 2013.

Los denunciantes son 8 neonazis conocidos por sus agresiones y su apología del nazismo (incluyendo intentos de homicidio) que participaban en la manifestación de la plataforma que reventó el acto de la Generalitat en Madrid. La misma que ha amenazado con acción directa y derramamiento de sangre para impedir la autodeterminación de Cataluña, o que promueve la persecución de las recién llegadas, mientras pide "más cuchillas en Melilla". Aún así, los Mossos los describieron públicamente como "un grupo de jóvenes que tomaban unas consumiciones en una terraza de un bar, después de asistir a un acto en la montaña de Montjuïc", mientras que describían las encausadas como grupo criminal.

En un contexto de crisis económica, en la que la clase trabajadora se moviliza y lucha por sus derechos, y, incluso, cuestiona la legitimidad del sistema político, el estado pone en marcha medidas cada vez más represivas con el objetivo de frenar cualquier lucha por la libertad y la igualdad, así como las luchadoras que la llevan a cabo. En este marco, el fascismo es amparado y sostenido por las instituciones para usarlo como una herramienta más de coerción, y como posible alternativa para acabar imponiendo un retroceso de los derechos y la libertad personal y colectiva. Es por ello que, conjuntamente con la lucha contra la discriminación, los recortes sociales, los abusos policiales, la represión machista, la destrucción de la tierra, o de los derechos de los pueblos, la lucha antifascista es cosa de todas, y nosotros nos reconocemos .

Con este manifiesto, expresamos el compromiso a luchar hasta el final para denunciar:

-La permisividad con la que cada 12 de octubre se celebran actos de exaltación fascista, y la impunidad con que los neonazis circulan tranquilamente por Barcelona cometiendo todo tipo de agresiones verbales y físicas.

-El juicio contra las 6 compañeras, con una demanda de pena tan desmedida por unas supuestas agresiones, a pesar de la poca entidad de los hechos según el escrito del fiscal, y sólo sostenida por las acusaciones de los Mossos basándose en ficheros policiales .

-El intento, por parte de la fiscalía de delitos de odio de Barcelona, de equiparar las personas que actúan por odio a la diferencia, con las personas más vulnerables, o con las más transformadoras; con las que luchamos por la libertad individual y colectiva, por la justicia, y por tanto, contra el fascismo.

Los próximos meses serán de lucha, por la absolución, contra la equiparación, pero también contra el fascismo. Por eso os pedimos, junto con la adhesión a este manifiesto, la extensión de la solidaridad en el territorio, así como la participación en los actos de denuncia contra la exaltación fascista el próximo 12 de octubre , y en la manifestación de el 11 de noviembre , previa al juicio.

Para cualquier cosa, escríbanos: absolucio12oct2013@gmail.com

Mientras tanto, aprovechamos para enviar un fuerte abrazo a todas las luchadoras que sufren la represión, gracias por vuestro ejemplo!

Lucharemos y viviremos libres!

Por la absolución de las encausadas antifascistas por 12 de octubre de 2013! Todas somos antifascistas!

compartir

                        

Dirección corta: https://lahaine.org/fG9Y

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal