lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/cO7O

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

25/12/2010 :: Nacionales PP.Catalans, Pensamiento

Trabajo, precariedad y resistencias. Una aproximación local y heterogénea

x La Haine - Barcelona
[Cat/Cast] Nueva publicación en La Haine a partir del lunes 27 gracias al colectivo Comú y las personas que han escrito los textos. Entrevista a Raül Beltran.

[Català]

A partir del dilluns 27 de desembre, i durant dues setmanes, podreu trobar dins La Haine un banner amb la publicació del llibre Treball, precarietat i resistències. Una aproximació local i heterogènia des dels col·lectius de la Plana. Per posar-nos en antecedents, aquí va l'entrevista que ha ofert el coordinador del llibre.

I no patiu, que el llibre seguirà penjat a la web, després de festes, a l'apartat llibres.

Raül Beltran és coordinador (juntament amb el col·lectiu Comú) i coautor del llibre “Treball, precarietat i resistències. Una aproximació local i heterogènia des dels col·lectius de la Plana” (Comú, 2010). Un recull de textos se cerca abordar les qüestions esmentades des de la investigació militant i el desig d'aportar reflexions a l'agenda local dels moviments socials. Raül és sociòleg i des de fa anys es troba vinculat a col·lectius autònoms de Castelló, especialment a l'àmbit de la contrainformació.


1.Pots comentar una mica com surt la idea del llibre i com s'ha desenvolupat el treball?

La idea surt a primers de 2008 al Casal Popular, on Txori (de la Comú) i jo comentem la necessitat de debatre i fer propostes des dels moviments socials locals per tal de fer front a la crisi econòmica que ja s’estava manifestant aquells dies. Juntament amb els altres components de la Comú, anem polint la proposta, que decidim que tinga forma de llibre, on es vegen reflectides les propostes i anàlisi que els moviments locals tenien al respecte.

Entre maig i l’estiu de 2008, varem fer arribar un xicotet qüestionari als sindicats i moviments locals que consideràvem que tenien alguna cosa a dir sobre la crisi econòmica i sobre propostes transformadores per fer-li front, principalment des de/sobre el món del treball. Aquests grups son: els sindicats CGT, CNT i COS, el col·lectiu anarquista Ànima Llibertaria i la Xarxa Feminista de la Plana. Al qüestionari convidàvem els col·lectius a debatre internament i elaborar un escrit al respecte. Al mateix temps, varem anar contactant amb altres persones a qui varem demanar col·laboració, i que pensàvem que podien aportar informació i discurs al llibre, així com contextualitzar els textos. També, finalment, varem incloure el manifest que el Casal Popular de Castelló va difondre per al 1er de maig de 2010, que és quan finalment va sortir el llibre.

Al llibre també hi ha un curro menys visible, però que és l’imprescindible, on diverses persones han col·laborat en la correcció i traducció de textos i en la maquetació i disseny de l’edició. En definitiva, crec que és un treball molt col·lectiu, amb participació de bastants persones.


2.Estàs content amb el resultat? Penses que es podria haver millorat alguna cosa?

En general, personalment estic molt content amb el llibre. Crec que ha tingut prou bona acollida i hem recopilat bona cosa d’idees, informació i propostes d’acció. El format llibre està molt ben elaborat, i contribueix a donar una bona imatge i un ús més còmode als textos.

Per millorar alguna cosa, tal vegada haguera estat bé que el llibre hagués sortit al carrer abans, ja que en estos dos anys han canviat moltes coses i molt ràpid, quedant-se algunes qüestions un poc desfasades. No obstant, val a dir, que ha segut un curro important, i que treure un llibre així costa més del que es pot pensar.

3.Com valores la implicació de diferents col·lectius i sindicats al llibre?

Crec que l’elaboració dels textos per part dels col·lectius no ha pogut ser tant el procés participatiu que nosaltres varem proposar, i que ens haguera agradat. Supose que és una qüestió difícil dintre les dinàmiques militants (falta de temps, altres prioritats, etc.) , però crec que haguera sigut positiu per a facilitar la seua tasca i obrir processos de debat interns i elaboració de propostes. Encara així, la resposta dels moviments ha sigut molt bona, ja que tots varen fer la seua aportació, i estan totes elles molt bé.

Pel que fa a l’acollida del llibre per part dels col·lectius, crec que ha sigut bastant bona, pels comentaris que ens han arribat.

4.Quina importància penses que tenen documents com aquesta mena de llibres?

Pense que, per una part, en el procés d’elaboració diverses persones ens dediquem a pensar i reflexionar sobre una mateixa problemàtica al escriure els texts, i això ja és bo. Després, pel fet que serveix per a visibilitzar un discurs i uns plantejaments que no troben altres canals amb els que arribar a altra gent i deixar constància que hi ha altres maneres de fer les coses, de que hi ha voluntat de dibuixar alternatives d’organització econòmica i social. Finalment, crec que és important anar deixant testimonis, a mode de petjades, de cara al futur i a com evolucionen les coses.

5.La concepció del treball trobem com ha canviat molt des de les darreres dècades del segle XX. Com veus l'adaptació als nous conceptes de treball des de la societat, sindicats i moviments socials?

Al llibre parlem de com el procés liberalitzador i flexibilitzador del treball i l’economia dels darrers 30 anys ha desestructurat els tradicionals processos de conflicte i organització social de classes al voltant del treball. En aquests anys, ha hagut, junt a la perduda de drets socials i laborals, una perduda de centralitat del treball a nivell cultural i polític molt potent, que s’ha traduït, en moltes ocasions, en el rebuig i en la incapacitat o dificultat per incorporar el conflicte laboral als discursos i pràctiques de molts moviments socials, si exceptuem els sindicats revolucionaris i alternatius (que també han tingut i tenen molts problemes per incidir al món del treball).

Afortunadament, els darrers anys sí que han hagut intents pels moviments socials en general d’abordar el tema del treball des de molts punts de vista, de vegades divergents. Les lluites des de finals dels 90 fins ara contra la precarietat, les ETT, el “papers per a tothom”, pel reconeixement del treball domèstic, la prostitució, els drets dels “manteros”, etc.. son lluites que pretenen incidir en el mon del treball en sentit ampli. Per suposat, des dels inicis de la crisi en 2008, el discurs econòmic i laboral ha ressorgit als moviments socials, reprenent la centralitat. El repte està ara en trobar punts de confluència per resituar la relació salarial i laboral al lloc que li pertoca en el conflicte social i en l’acció dels moviments transformadors.


6.Amb el nivell d'atur i precarietat que hi ha a les comarques de Castelló, com entens l'alt nivell de desmobilització social que hi ha ací?

Crec que hi ha un factor desmobilitzador general que té a veure amb dos qüestions: d’una banda, el model econòmic basat en l’endeutament per consumir (hipoteca, crèdits per a automòbils, etc..), i de l’altra, la falta d’alternatives socials i econòmiques al model socioeconòmic que ha generat l’atur i la precarietat.

La major part de població treballadora ha de fer front a crèdits amb entitats bancàries. En la pràctica, açò suposa que estem gastant avui els diners que haurem de guanyar en forma de salari els propers anys (els qui aconseguim tenir curro). És indubtable que és una de les millors formules per mantenir la classe treballadora dòcil i resignada, per tal de no perdre les seues vivendes, vehicles, i nivell de vida en general. Per suposat, l’enorme endeutament de la classe treballadora, que és en part una de les causes de la crisi financera mundial, permet mantenir els salaris estancats i inclús retallar-los, sense que hi haja tanta resposta obrera. Ara que el cicle es desmorona, veurem quines son les reaccions a mig termini.

La falta d’alternatives socials i econòmiques és més complexa, i té que veure amb la imposició ideològica del neoliberalisme com a únic model possible, i l’allunyament de les classes populars de formes d’organització i de pensament pròpies i autònomes (moviment obrer, solidaritat de classe, contrapoders, anticapitalisme, etc..). Aquest fet és bastant desolador, i obre el camí per a que moviments feixistes i propostes nacional-populistes difonguen el seu discurs de culpabilització dels immigrants i altres col·lectius, mentre distrauen l’atenció popular envers els veritables culpables: banca, empresa i classe política.

Per altra banda, sembla ser que la joventut a casa nostra encara no ha assolit el grau de consciencia i compromís que es comença a mostrar a altres països com Grècia, Italia, França o Anglaterra. Haurem de confiar que açò siga una qüestió de temps.


7.Quina importància té o hauria de tenir la formació i la investigació dins dels moviments socials?

Evidentment, crec que la investigació i la formació són qúestions imprescindibles en els moviments socials. Perquè, si volem fer propostes alternatives o transformadores de la realitat, abans haurem de conèixer-la i interpretar-la nosaltres mateixes. També perquè haurem de ser capaços de trasmetre el nostre discurs i les nostres pràctiques al conjunt de la societat.

La crítica al sistema ha de vindre del millor coneixement possible del mateix, solament així els moviments socials serem capaços de difondre i actualitzar idees i propostes.

Les xerrades, seminaris i altres events que organitzen diversos col.lectius locals, son ocasions molt profitoses i necessàries de debat i aprenentatge. Pense que potser estem en un punt clau en el que calen majors esforços per trencar el pensament dominant i renovar propostes transformadores.


8.Al llibre es parla també de l'actual context de crisi; sé què es difícil fer pronòstics, però com a sociòleg, com veus que poden evolucionar les situacions, la societat,...?

La situació està bastant complicada. En termes econòmics podem parlar d’una crisi econòmica basada en l’enorme desenvolupament del mercat inmobiliari (molt concentrat a EE.UU, Irlanda, Regne Unit i Estat espanyol), impulsat per l’enginyeria financera que ha repartit l’especulació per tot el món. Aquest sistema especulatiu ha bloquejat literalment el sistema financer mundial i ha trencat la tradicional confiança entre entitats financeres.

A casa nostra, podem dir que el mercat immobiliari ha deixat de ser el gran negoci especulatiu que ha segut els darrers 15 anys. Com a conseqüència, pel moment s’ha bloquejat el crèdit bancari en general. Admnistracions públiques, empreses privades i famílies no poden obtenir crèdit per consumir, produir o proveir de serveis a la societat, i, a més, es veuen en greus dificultats per retornar crèdits passats. Açò ha generat la situació d’estancament econòmic i la destrucció de llocs de treball i empreses mitjanes i menudes principalment.

Els gurús econòmics parlen d’un manteniment de l’atur als nivells actuals almenys fins d’ací dos anys més (20% d’atur fins 2012). Altres gurús parlen d’una generació de joves perduda, en termes productius i de consum (l’atur entre els joves és al voltant del 50%).

A nivell general, el capital està buscant sectors productius en els que realitzar els seus beneficis. Hi ha poques possibilitats per a açò: bé una escalada bèl.lica controlada, que genere tensió i armament dels Estats (la industria armamentística i de guerra en general impulsaria l'economia), o bé un gran canvi en els sectors productius (energies, tecnologies punta, etc..). En qualsevol cas, de seguir així, vorem grans canvis en el futur (possible caiguda de l’euro, fallida d’estats, bancs i empreses grans, augment del poder de noves potencies, etc..).

A nivell més social, es parla de l’emigració de joves qualificats de l’estat espanyol i altres perifèrics europeus cap a Alemanya. El cert és que allà diuen que necessiten mà d’obra qualificada. L’altre dia les noticies contaven com milers de joves irlandesos estaven planejant migracions cap a Austràlia. Moltes empreses constructores espanyoles estan treballant a països de l’Est i a l'Orient mitjà i el Magreb. És previsible que unes desenes de milions de població xinesa (la que s’ha enriquit amb el desenvolupament) comencen a viatjar per tot el món com a turistes i incrementen el seu consum. En general, venen temps de canvis en forma de moviments de població, que ja no seran sols del sud cap al nord.

En quant a la resposta a la crisi, si bé està sent bastant reduïda, podem veure com setmana a setmana el conflicte augmenta. No obstant, la falta d’alternatives factibles i articulades ara mateix ens deixa en una situació de feblesa.

9.Si vols afegir alguna cosa més...

Solament aprofitar una vegada més per recomanar a tot el món la lectura del llibre, i la lectura de diversos textos i propostes en general que estan sortint al voltant de la situació de crisi socioeconòmica. I a no resignar-se i quedar-se a casa, a discutir, a estendre el descontent i organitzar-se.

Finalment, agrair i felicitar aquelles persones i col·lectius que han participat en este curro col·lectiu, esperant que siga una aportació positiva per als moments actuals.
[Castellano]

A partir del lunes 27 de diciembre, y durante dos semanas, podréis encontrar dentro de La Haine un banner con la publicación del libro Trabajo, precariedad y resistencias. Una aproximación local y heterogénea desde los colectivos de la Plana . Para ponernos en antecedentes, aquí la entrevista que ha ofrecido el coordinador del libro.

Y no os preocupéis, que el libro seguirá colgado en la web, después de fiestas, en el apartado libros.

Raúl Beltrán es coordinador (junto con el colectivo Común) y coautor del libro "Trabajo, precariedad y resistencias. Una aproximación local y heterogénea desde los colectivos de la Plana "(Común, 2010). Una recopilación de textos con la que busca abordar las cuestiones mencionadas desde la investigación militante y el deseo de aportar reflexiones en la agenda local de los movimientos sociales. Raúl es sociólogo y desde hace años se encuentra vinculado a colectivos autónomos de Castellón, especialmente en el ámbito de la contrainformación.

1. ¿Puedes comentar un poco cómo surge la idea del libro y cómo se ha desarrollado el trabajo?

La idea surge a primeros de 2008 en el Casal Popular, donde Txori (de la Común) y yo comentamos la necesidad de debatir y hacer propuestas desde los movimientos sociales locales para hacer frente a la crisis económica que ya se estaba manifestando entonces. Junto con los otros componentes de la Común, vamos puliendo la propuesta, que decidimos que tenga forma de libro, donde se vean reflejadas las propuestas y análisis que los movimientos locales tenían al respecto.

Entre mayo y verano de 2008, hicimos llegar un pequeño cuestionario a los sindicatos y movimientos locales que considerábamos que tenían algo que decir sobre la crisis económica y sobre propuestas transformadoras para hacerle frente, principalmente desde/sobre el mundo del trabajo . Estos grupos son: los sindicatos CGT, CNT y CUERPO, el colectivo anarquista Alma Libertaria y la Red Feminista de la Plana. En el cuestionario invitábamos los colectivos a debatir internamente y elaborar un escrito al respecto. Al mismo tiempo, fuimos contactando con otras personas a las que pedimos colaboración, y que pensábamos que podían aportar información y discurso en el libro, así como contextualizar los textos. También, finalmente, pudimos incluir el manifiesto que el Casal Popular de Castelló difundió para el 1º de mayo de 2010, que es cuando finalmente salió el libro.

En el libro también hay un curro menos visible, pero que es imprescindible, donde varias personas han colaborado en la corrección y traducción de textos y en la maquetación y diseño de la edición. En definitiva, creo que es un trabajo muy colectivo, con participación de bastantes personas.

2. ¿Estás contento con el resultado? ¿Piensas que se podría haber mejorado algo?

En general, personalmente estoy muy contento con el libro. Creo que ha tenido bastante buena acogida y hemos recopilado buenas ideas, información y propuestas de acción. El formato libro está muy bien elaborado, y contribuye a dar una buena imagen y un uso más cómodo a los textos.

Para mejorar algo, tal vez hubiera estado bien que el libro hubiera salido a la calle antes, ya que en estos dos años han cambiado muchas cosas y muy rápido, quedándose algunas cuestiones un poco desfasadas. Sin embargo, vale decir, que ha sido un curro importante, y que sacar un libro así cuesta más de lo que se puede pensar.

3. ¿Cómo valoras la implicación de diferentes colectivos y sindicatos en el libro?

Creo que la elaboración de los textos por parte de los colectivos no ha podido ser tanto el proceso participativo que nosotros propusimos y que nos hubiera gustado. Supongo que es una cuestión difícil dentro de las dinámicas militantes (falta de tiempo, otras prioridades, etc.), Pero creo que hubiera sido positivo para facilitar su labor y abrir procesos de debate internos y elaboración de propuestas. Aún así, la respuesta de los movimientos ha sido muy buena, ya que todos hicieron su aportación, y están todas ellas muy bien.

En cuanto a la acogida del libro por parte de los colectivos, creo que ha sido bastante buena, por los comentarios que nos han llegado.

4. ¿Qué importancia crees que tienen documentos como este tipo de libros?

Pienso que, por una parte, en el proceso de elaboración varias personas nos dedicamos a pensar y reflexionar sobre una misma problemática al escribir los textos, y eso ya es bueno. Después, debido a que sirve para visibilizar un discurso y unos planteamientos que no encuentran otros canales con los que llegar a otra gente y dejar constancia de que hay otras maneras de hacer las cosas, de que hay voluntad de dibujar alternativas de organización económica y social. Finalmente, creo que es importante ir dejando testimonios, a modo de huellas, de cara al futuro sbre cómo evolucionan las cosas.

5. La concepción del trabajo encontramos cómo ha cambiado mucho desde las últimas décadas del siglo XX. ¿Cómo ves la adaptación a los nuevos conceptos de trabajo desde la sociedad, sindicatos y movimientos sociales?

En el libro hablamos de cómo el proceso liberalizador y flexibilizador del trabajo y la economía de los últimos 30 años ha desestructurado los tradicionales procesos de conflicto y organización social de clases en torno al trabajo. En estos años, ha habido, junto a la perdida de derechos sociales y laborales, una perdida de centralidad del trabajo a nivel cultural y político muy potente, que se ha traducido, en muchas ocasiones, en el rechazo y en la incapacidad o dificultad para incorporar el conflicto laboral a los discursos y prácticas de muchos movimientos sociales, si exceptuamos los sindicatos revolucionarios y alternativos (que también han tenido y tienen muchos problemas para incidir en el mundo del trabajo).

Afortunadamente, en los últimos años sí han habido intentos por los movimientos sociales en general de abordar el tema del trabajo desde muchos puntos de vista, a veces divergentes. Las luchas desde finales de los 90 hasta ahora contra la precariedad, las ETT, el "papeles para todos", por el reconocimiento del trabajo doméstico, la prostitución, los derechos de los "manteros", etc .. son luchas que pretenden incidir en el mundo del trabajo en sentido amplio. Por supuesto, desde los inicios de la crisis en 2008, el discurso económico y laboral ha resurgido los movimientos sociales, retomando la centralidad. El reto está ahora en encontrar puntos de confluencia para resituar la relación salarial y laboral en el lugar que le corresponde en el conflicto social y en la acción de los movimientos transformadores.

6. Con el nivel de paro y precariedad que hay en las comarcas de Castellón, ¿cómo entiendes el alto nivel de desmovilización social que hay aquí?

Creo que hay un factor desmovilizador general que tiene que ver con dos cuestiones: por un lado, el modelo económico basado en el endeudamiento para consumir (hipoteca, créditos para automóviles, etc ..), y por otro, la falta de alternativas sociales y económicas al modelo socioeconómico que ha generado el paro y la precariedad.

La mayor parte de población trabajadora tiene que hacer frente a créditos con entidades bancarias. En la práctica, esto supone que estamos gastando hoy el dinero que tendremos que ganar en forma de salario los próximos años (los que conseguimos tener curro). Es indudable que es una de las mejores fórmulas para mantener la clase trabajadora dócil y resignada, para no perder sus viviendas, vehículos, y nivel de vida en general. Por supuesto, el enorme endeudamiento de la clase trabajadora, que es en parte una de las causas de la crisis financiera mundial, permite mantener los salarios estancados e incluso recortarlos, sin que haya tanta respuesta obrera. Ahora que el ciclo se desmorona, veremos cuáles son las reacciones a medio plazo.

La falta de alternativas sociales y económicas es más compleja, y tiene que ver con la imposición ideológica del neoliberalismo como único modelo posible, el alejamiento de las clases populares de formas de organización y de pensamiento propias y autónomas (movimiento obrero, solidaridad de clase, contrapoderes, anticapitalismo, etc ..). Este hecho es bastante desolador, y abre el camino para que movimientos fascistas y propuestas nacional-populistas difundan su discurso de culpabilización de los inmigrantes y otros colectivos, mientras distraen la atención popular hacia los verdaderos culpables: banca, empresa y clase política.

Por otra parte, parece ser que la juventud en nuestro país aún no ha alcanzado el grado de conciencia y compromiso que se empieza a mostrar a otros países como Grecia, Italia, Francia o Inglaterra. Tendremos que confiar en que esto sea una cuestión de tiempo.

7. ¿Qué importancia tiene o debería tener la formación y la investigación dentro de los movimientos sociales?

Evidentemente, creo que la investigación y la formación son cuestiones imprescindibles en los movimientos sociales. Porque, si queremos hacer propuestas alternativas o transformadoras de la realidad, antes tendremos que conocerla e interpretarla nosotras mismas. También porque tendremos que ser capaces de transmitir nuestro discurso y nuestras prácticas en el conjunto de la sociedad.

La crítica al sistema ha de venir del mejor conocimiento posible del mismo, solo así los movimientos sociales seremos capaces de difundir y actualizar ideas y propuestas.

Las charlas, seminarios y otros eventos que organizan diversos colectivos locales, son en ocasiones muy provechosas y necesarias de debate y aprendizaje. Pienso que quizá estamos en un punto clave en el que hacen falta mayores esfuerzos para romper el pensamiento dominante y renovar propuestas transformadoras.

8. En el libro se habla también del actual contexto de crisis; sé qué es difícil hacer pronósticos, pero como sociólogo, como voces que pueden evolucionar las situaciones, la sociedad ,...?

La situación está bastante complicada. En términos económicos podemos hablar de una crisis económica basada en el enorme desarrollo del mercado inmobiliario (muy concentrado en EE.UU, Irlanda, Reino Unido y España), impulsado por la ingeniería financiera que ha repartido la especulación por todo el mundo. Este sistema especulativo ha bloqueado literalmente el sistema financiero mundial y ha roto la tradicional confianza entre entidades financieras.

En nuestro país, podemos decir que el mercado inmobiliario ha dejado de ser el gran negocio especulativo que ha sido los últimos 15 años. Como consecuencia, por el momento se ha bloqueado el crédito bancario en general. Admnistración públicas, empresas privadas y familias no pueden obtener crédito para consumir, producir o proveer de servicios a la sociedad, y, además, se ven en graves dificultades para devolver créditos pasados. Esto ha generado la situación de estancamiento económico y la destrucción de puestos de trabajo y empresas medianas y pequeñas principalmente.

Los gurús económicos hablan de un mantenimiento del paro a los niveles actuales al menos hasta dentro de dos años más (20% de paro hasta 2012). Otros gurús hablan de una generación de jóvenes perdida, en términos productivos y de consumo (el paro entre los jóvenes es alrededor del 50%).

A nivel general, el capital está buscando sectores productivos en los que realizar sus beneficios. Hay pocas posibilidades para esto: bien una escalada bélica controlada, que genere tensión y armamento de los Estados (la industria armamentística y de guerra en general impulsaría la economía), o bien un gran cambio en los sectores productivos (energías, tecnologías punta, etc ..). En cualquier caso, de seguir así, veremos grandes cambios en el futuro (posible caída del euro, quiebra de estados, bancos y empresas grandes, aumento del poder de nuevas potencias, etc ..).

A nivel más social, se habla de la emigración de jóvenes cualificados de España y otros periféricos europeos hacia Alemania. Lo cierto es que allí dicen que necesitan mano de obra cualificada. El otro día las noticias contaban como miles de jóvenes irlandeses estaban planeando migraciones hacia Australia. Muchas empresas constructoras españolas están trabajando en países del Este y Oriente Medio y el Magreb. Es previsible que unas decenas de millones de población china (la que se ha enriquecido con el desarrollo) comienzan a viajar por todo el mundo como turistas e incrementan su consumo. En general, vienen tiempos de cambios en forma de movimientos de población, que ya no serán sólo del sur hacia el norte.

En cuanto a la respuesta a la crisis, si bien está siendo bastante reducida, podemos ver como semana a semana el conflicto aumenta. Sin embargo, la falta de alternativas factibles y articuladas ahora mismo nos deja en una situación de debilidad.

9. Si quieres añadir algo más...

Solo aprovechar una vez más para recomendar a todo el mundo la lectura del libro, y la lectura de varios textos y propuestas en general que están saliendo en torno a la situación de crisis socioeconómica. Y a no resignarse y quedarse en casa, a discutir, a extender el descontento y organizarse.

Finalmente, agradecer y felicitar aquellas personas y colectivos que han participado en este curro colectivo, esperando que sea una aportación positiva para los momentos actuales.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/cO7O

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal