lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fS8F

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

17/06/2020 :: Nacionales PP.Catalans

Un hacker se enfrenta a una pena de 18 años de prisión por ataques informáticos contra el Estado

x Adrià Lizanda
"Estoy bien, mi familia ya lo sabe", relata Joel, de 22 años y miembro de Anonymous

[Catalá]

Un hacker s'enfronta a una pena de 18 anys de presó per atacs informàtics contra l’Estat

"Estic bé, la meva família ja ho sap", relata en Joel, de 22 anys i membre d’Anonymous

El referèndum de l’1-O va comptar amb el suport d’Anonymous. Amb motiu de la votació, el grup de hackers va engegar l’OpCatalonia, que ha constat d’atacs informàtics a organismes estatals i empreses -com Indra- en moments clau dels últims anys a Catalunya. La primera fase de l’operació va ser durant el referèndum i es va allargar durant els mesos posteriors. Va comptar amb la participació de diversos hackers d’arreu del món, un d’ells de només 19 anys.

És en Joel, que va ser detingut per la Guàrdia Civil per atacs informàtics contra l’Estat després de l’1-O. Aquest jove de Valls relata al Món com va participar en els atacs informàtics durant l’1-O i els dies que el van seguir. Per aquells fets, en els quals va participar juntament amb altres hackers d’arreu del món, la fiscalia de Tarragona demana 18 anys de presó per a ell, segons l’escrit d’acusació datat de l’1 de juny i a què ha tingut accés aquest diari.

El ministeri fiscal l’acusa de cinc delictes diferents que giren al voltant del descobriment i revelació de secrets i danys informàtics. Se sumen a la vulneració, segons la fiscalia, de diversos articles del Codi Penal. La fiscalia, que està personada a la causa que està instruint el jutjat d’instrucció número 2 de Valls, l’acusa d’atacs informàtics entre el 17 de desembre de 2017 i el 27 de febrer de 2018 fent ús de l’app Xerxes i del sistema SQLMAP.

Alguns dels blancs d’en Joel van ser, segons la fiscalia, Fundación Ferrocarriles Españoles, el Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), una web de l’Associació de Comerciants d’Estella, la Societat Espanyola d’Epidemiologia, la Revista Espanyola de Capital Risc, las Cortes de Castilla-La Mancha, el ministeri d’Interior, Fhecor Ingenieros Consultores i el Tesoro Público, entre d’altres.

La fiscalia recull que en Joel publicava imatges dels atacs informàtics amb informació filtrada a través del seu compte de Twitter, @AnonXeljomudoX. Actualment, aquest usuari de la xarxa social està intervingut per la Guàrdia Civil.

El compte de Twitter d’en Joel intervingut per la Guàrdia Civil | Twitter

“Estic bé, la meva família ja ho sap però no sé si dir-ho als amics”, diu en Joel en conversa telefònica amb aquest diari. Veu excessiva la petició de pena de la fiscalia, que inclou anys d’inhabilitació per votar en eleccions i una multa.

La fiscalia vol presó per a ell per presumptes delictes comesos en el context del referèndum, però en Joel va ser detingut també després de la sentència. L’OpCatalonia ha estat formada per tres fases, tal com detalla ell mateix. La primera va ser durant l’1-O, la segona durant les eleccions del 21-D i la tercera després de la condemna als presos polítics.

 

L’escrit d’acusació de la fiscalia | El Món

En aquesta tercera fase en Joel va difondre un vídeo d’Anonymous en què avisava dels atacs informàtics que faria, tot i que finalment no van tenir gaire èxit, segons admet ell mateix. La Policia Nacional espanyola va anar a casa seva i el va arrestar per difondre aquest vídeo, tot i que de seguida tornava a estar en llibertat. De moment, aquest hacker jove prepararà la defensa pels delictes de què l’acusen a finals de 2017, però està pendent també de l’acusació per la tercera fase de l’OpCatalonia després de la sentència.

La fiscalia, a més, aposta per començar el judici oral contra en Joel, a qui demana indemnitzar algunes de les víctimes dels atacs informàtics. Un d’ells és el representant legal de la Fundación Ferrocarriles Españoles amb 165,55 euros, 1.095,60 euros al representant legal de Fhecor Ingenieros Consultores i 500 euros a Tesoro Público. Imposa també una fiança de 2.300 euros.

_____________

[Castellano]

Un hacker se enfrenta a una pena de 18 años de prisión por ataques informáticos contra el Estado

"Estoy bien, mi familia ya lo sabe", relata Joel, de 22 años y miembro de Anonymous

     El referéndum del 1-O contó con el apoyo de Anonymous . Con motivo de la votación, el grupo de hackers puso en marcha la OpCatalonia, que ha constado de ataques informáticos a organismos estatales y empresas -como Indra- en momentos clave de los últimos años en Cataluña. La primera fase de la operación fue durante el referéndum y se prolongó durante los meses posteriores. Contó con la participación de varios hackers de todo el mundo, uno de ellos de sólo 19 años.

Es Joel, que fue detenido por la Guardia Civil por ataques informáticos contra el Estado después del 1-O. Este joven de Valls relata a el Món como participó en los ataques informáticos durante el 1-O y los días que le siguieron. Para aquellos hechos, en los que participó junto con otros hackers de todo el mundo, la fiscalía de Tarragona pide 18 años de prisión para él , según el escrito de acusación fechado el 1 de junio y al que ha tenido acceso este diario.

El ministerio fiscal le acusa de cinco delitos diferentes que giran en torno al descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos. Se suman a la vulneración, según la fiscalía, de varios artículos del Código Penal. La fiscalía, que está personada en la causa que está instruyendo el juzgado de instrucción número 2 de Valls, la acusa de ataques informáticos entre el 17 de diciembre de 2017 y el 27 de febrero de 2018 haciendo uso de la app Xerxes y del sistema SQLMAP.

Algunos de los blancos de Joel fueron, según la fiscalía, Fundación Ferrocarriles Españoles, el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), una web de la Asociación de Comerciantes de Estella, la Sociedad Española de Epidemiología, la Revista española de Capital Riesgo, las Cortes de Castilla-La Mancha, el ministerio de Interior, Fhecor Ingenieros Consultores y el Tesoro Público, entre otros.

La fiscalía recoge que Joel publicaba imágenes de los ataques informáticos con información filtrada a través de su cuenta de Twitter , @AnonXeljomudoX. Actualmente, este usuario de la red social está mediado por la Guardia Civil.

La cuenta de Twitter de Joel intervenido por la Guardia Civil | Twitter

"Estoy bien, mi familia ya lo sabe pero no sé si decirlo a los amigos" , dice Joel en conversación telefónica con este diario. Ve excesiva la petición de pena de la fiscalía, que incluye años de inhabilitación para votar en elecciones y una multa.

La fiscalía quiere cárcel para él por presuntos delitos cometidos en el contexto del referéndum, pero Joel fue detenido también después de la sentencia . La OpCatalonia ha sido formada por tres fases, tal y como detalla él mismo. La primera fue durante el 1-O, la segunda durante las elecciones del 21-D y la tercera después de la condena a los presos políticos.

 

El escrito de acusación de la fiscalía

En esta tercera fase Joel difundió un vídeo de Anonymous en la que avisaba de los ataques informáticos que haría, aunque finalmente no tuvieron mucho éxito, según admite él mismo. La Policía Nacional española fue a su casa y lo arrestó por difundir este vídeo, aunque enseguida volvía a estar en libertad. De momento, este hacker joven preparará la defensa por los delitos de que le acusan a finales de 2017, pero está pendiente también de la acusación por la tercera fase del OpCatalonia tras la sentencia.

La fiscalía, además, apuesta por comenzar el juicio oral contra Joel , a quien pide indemnizar algunas de las víctimas de los ataques informáticos. Uno de ellos es el representante legal de la Fundación Ferrocarriles Españoles con 165,55 euros, 1.095,60 euros al representante legal de Fhecor Ingenieros Consultores y 500 euros a Tesoro Público. Impone también una fianza de 2.300 euros.

https://www.elmon.cat/politica/hacker-enfronta-pena-18-anys-preso-atacs-informatics_2127381102.html

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fS8F

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal