lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fN6k

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

02/05/2019 :: Barcelona

Una juez se niega a investigar las denuncias de 2 internos en el CIE de Barcelona contra la Policía

x David Bou / Directa.cat
Dos internos en el CIE de Barcelona han denunciado agresiones que aseguran haber sufrido a manos de agentes del Cuerpo Nacional de la Policía

[Català]

Una jutgessa es nega a investigar les denúncies de dos interns al CIE de Barcelona contra la Policia Nacional espanyola per agressions

Tanquem els CIE, el Centre Irídia per la defensa dels drets humans i la Fundació Bayt Al-Thaqafa fan públic el cas i anuncien que han presentat un recurs en contra del sobreseïment de la denúncia per part de Maria del Carmen Garcia Martínez, responsable del Jutjat d’instrucció 18 de Barcelona

Dos interns al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de la zona Franca de Barcelona han denunciat als jutjats les agressions que asseguren haver sofert a mans d’alguns dels agents del Cos Nacional de la Policia (CNP) que s’encarreguen de la custòdia de les instal·lacions i de les persones que s’hi troben privades de llibertat, amb l’únic precepte de no tenir regularitzada la seva situació administrativa a l’Estat espanyol.

Els fets haurien ocorregut al menjador del centre de reclusió per migrants el vespre del passat 26 d’abril, quan un dels interns i ara denunciant va començar una discussió amb un altre company mentre esperava rebre la seva medicació. Després de propinar-se diverses empentes entre ells, un dels homes afirma que quatre o cinc agents de la Policia Nacional espanyola el van començar a colpejar –sense previ avís– amb les porres al cap, les costelles, els braços i el pit. L’altre intern que participava de l’escaramussa també va rebre forts cops al pit, a les mans i a la zona dels lumbars, segons consta a la denúncia que van presentar al jutjat de guàrdia l’endemà dels fets.

L’episodi hauria tingut una durada d’entre cinc i set minuts segons els denunciants i altres interns, que van ser testimonis dels fets i afirmen que també van rebre cops dels agents mentre els escridassaven perquè aturessin les agressions. Segons el seu relat, l’agent que presumptament va començar a colpejar, en veure’s assenyalat per la resta d’interns presents al menjador, va treure’s de l’uniforme la Targeta d’Identificació Policial (TIP) intercanviant-se-la amb la resta de policies presents.

L’episodi hauria durat entre cinc i set minuts segons els denunciants i altres interns, que van ser testimonis dels fets i afirmen que també van rebre cops dels agents mentre els escridassaven perquè aturessin les agressions

Posteriorment, els dos ferits van ser traslladats a la infermeria del mateix CIE, on segons denuncien les entitats que els donen suport van rebre “les cures mínimes necessàries per a les diverses ferides que els acabaven d’ocasionar”. Aquesta atenció insuficient va motivar que no estiguessin conformes amb els informes mèdics, perquè aquests no recullen que les ferides tenien la forma de les porres sobre la seva pell ni tampoc fan esment –tot i la seva insistència– de què havien estat fruit d’agressions policials.

Per tot això, l’advocada d’Irídia Laura Curell va demanar amb caràcter urgent al jutjat de guàrdia que adoptés mesures cautelars com la custòdia de les imatges preses per les càmeres de vigilància del CIE i la suspensió de qualsevol ordre d’expulsió de les persones implicades en la denúncia per poder prendre’ls declaració. A més a més, la lletrada també havia reclamat una avaluació mèdica-forense de l’estat físic i psicològic dels denunciants així com la identificació de tots els agents implicats i la seva declaració com a investigats.

Tanmateix, la resposta de la jutgessa Maria del Carmen Garcia Martínez, responsable del Jutjat d’instrucció 18 de Barcelona que s’ha fet càrrec de cas, ha estat decretar el sobreseïment de la denúncia per “falta de proves” i sense haver ni tan sols començat la investigació dels fets. Per aquest motiu, les tres entitats que han fet públics els fets consideren que això significa “ignorar la declaració de dues persones que indiquen que els seus drets han estat vulnerats”, alhora que alerten del perill que suposa deixar “via lliure a què siguin esborrades les imatges” i “augmentar la situació d’indefensió de dues persones que seguiran privades de llibertat al CIE de la Zona Franca”.

És per tot això que la defensa dels denunciants considera que “tenint coneixement de la possible comissió d’uns fets delictius, és inadmissible que la jutgessa hagi decidit no acordar d’ofici unes mínimes diligències d’investigació”. Curell manifesta que els seus representats són “persones que s’estan enfrontant a un procediment d’expulsió i, si no els prenen declaració ara, és possible que es faci efectiva l’expulsió i no es pugui investigar”, un supòsit amb el qual es troben “habitualment quan denunciem situacions de vulneracions de drets al CIE”.

Una juez se niega a investigar las denuncias de dos internos en el CIE de Barcelona contra la Policía Nacional española por agresiones (cast/cat)

Dos internos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la zona Franca de Barcelona han denunciado en los juzgados las agresiones que aseguran haber sufrido a manos de algunos de los agentes del Cuerpo Nacional de la Policía

Tanquem els CIE, el Centro Iridia para la defensa de los derechos humanos y la Fundación Bayt Al-Thaqafa hacen público el caso y anuncian que han presentado un recurso en contra del sobreseimiento de la denuncia por parte de María del Carmen García Martínez, responsable del Juzgado de instrucción 18 de Barcelona

Dos internos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la zona Franca de Barcelona han denunciado en los juzgados las agresiones que aseguran haber sufrido a manos de algunos de los agentes del Cuerpo Nacional de la Policía (CNP) que se encargan de la custodia de las instalaciones y de las personas que se encuentran privadas de libertad, con el único precepto de no tener regularizada su situación administrativa en España.

Los hechos habrían ocurrido en el comedor del centro de reclusión para migrantes la tarde del pasado 26 de abril, cuando uno de los internos y ahora denunciante comenzó una discusión con otro compañero mientras esperaba recibir su medicación. Tras propinarse varias empujones entre ellos, uno de los hombres afirma que cuatro o cinco agentes de la Policía Nacional española lo empezaron a golpear -sin previo aviso- con las porras en la cabeza, las costillas, los brazos y el pecho. El otro interno que participaba de la escaramuza también recibió fuertes golpes en el pecho, en las manos y la zona de los lumbares, según consta en la denuncia que presentaron en el juzgado de guardia al día siguiente de los hechos.

El episodio habría tenido una duración de entre cinco y siete minutos según los denunciantes y otros internos, que fueron testigos de los hechos y afirman que también recibieron golpes de los agentes mientras los abucheaban para que detuvieran las agresiones. Según su relato, el agente que presuntamente comenzó a golpear, al verse señalado por el resto de internos presentes en el comedor, se sacó del uniforme la Tarjeta de Identificación Policial (TIP) intercambiándose con la resto de policías presentes.

Posteriormente, los dos heridos fueron trasladados a la enfermería del mismo CIE, donde según denuncian las entidades que los apoyan recibieron “los cuidados mínimos necesarios para las diversas heridas que los acababan de ocasionar”. Esta atención insuficiente motivó que no estuvieran conformes con los informes médicos, porque estos no recogen que las heridas tenían la forma de las porras sobre su piel ni tampoco hacen mención -a pesar de su insistencia de que habían sido fruto de agresiones policiales.

Por todo ello, la abogada de Iridia Laura Curell pidió con carácter urgente al juzgado de guardia que adoptara medidas cautelares como la custodia de las imágenes tomadas por las cámaras de vigilancia del CIE y la suspensión de cualquier orden de expulsión de las personas implicadas en la denuncia para poder tomarles declaración. Además, la letrada también había reclamado una evaluación médica forense del estado físico y psicológico de los denunciantes así como la identificación de todos los agentes implicados y su declaración como investigados.

Sin embargo, la respuesta de la jueza María del Carmen García Martínez, responsable del Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona que se ha hecho cargo de caso, ha sido decretar el sobreseimiento de la denuncia por “falta de pruebas” y sin tener ni tan sólo comenzado la investigación de los hechos. Por este motivo, las tres entidades que han hecho públicos los hechos consideran que esto significa “ignorar la declaración de dos personas que indican que sus derechos han sido vulnerados”, al tiempo que alertan del peligro que supone dejar “vía libre a que sean borradas las imágenes “y” aumentar la situación de indefensión de dos personas que seguirán privadas de libertad en el CIE de la Zona Franca “.

Es por todo ello que la defensa de los denunciantes considera que “teniendo conocimiento de la posible comisión de unos hechos delictivos, es inadmisible que la jueza haya decidido no acordar de oficio unas mínimas diligencias de investigación”. Curell manifiesta que sus representados son “personas que se están enfrentando a un procedimiento de expulsión y, si no los toman declaración ahora, es posible que se haga efectiva la expulsión y no se pueda investigar”, un supuesto con el que se encuentran “habitualmente cuando denunciamos situaciones de vulneraciones de derechos en el CIE”.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fN6k

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal