lahaine.org

compartir

                        

Dirección corta: https://lahaine.org/fG0C

Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf
  tamaño texto
Enviar por e-mail  enviar        Versión para imprimir  imprimir

traductor

12/05/2017 :: Barcelona

Vaga de Personal Docent i Investigador de la Universitat de Barcelona - 16 de maig de 2017

x TransFormem UB (COS, CGT-PPA, APR)
[Cat/Cast] No queremos una universidad que está expulsando estudiantes, docentes, precarizando y reestructurando con criterios económicos.

[Català]

La mobilització del passat 4 de maig, que va reunir membres de tots els col·lectius i escales laborals de treballadores de la UB, va servir per compartir les situacions que s'estan vivint en diferents departaments i facultats, i per consensuar assembleàriament les reivindicacions que volíem transmetre al rectorat. Va concloure l'endemà, després que uns quants d'aquests treballadors i treballadores passessin la nit al mateix Edifici Històric en senyal de protesta. L'endemà, divendres 5 de maig, vam acudir a la reunió convocada per la Vicerectora de Personal Docent i Investigador, la Dra. Mercè Pallàs. Resumim a continuació com es va desenvolupar aquesta reunió i en quina situació ens trobem.

La valoració que en fem com a membres de Transformem UB és negativa, perquè malgrat les bones intencions i paraules d'empatia amb les nostres reivindicacions per part de la vicerectora, no hem aconseguit cap canvi significatiu en les polítiques que l'equip de govern de la UB pretén aplicar. Ho detallarem per a cadascuna de les peticions concretes: * Sobre el fet que no s'implementi el punt cinquè de la normativa del PDA (Pla de Dedicació Acadèmica) aplicant el Reial Decret-Llei 14/2012, que significarà augmentar la docència de professorat a jornada completa (malgrat que el reial decret sols remet al PDI funcionari) a 32 crèdits, cap acord, és a dir, que s'aplicarà a partir del curs 2017-18. La vicerectora ja ha enviat a tots els Departaments quin professorat es veurà afectat per aquesta mesura i ara està esperant que siguin els mateixos Departaments que presentin els respectius POA (Pla d'Ordenació Acadèmica) i la càrrega docent per al curs vinent. Si hi ha professorat funcionari que no compleix amb la docència que li pertoca, és tasca del rectorat i dels departaments encarregar-se que això canviï. Però no entenem que aquest reial decret obligui a passar als funcionaris amb perfils "baixos" (concepte també qüestionable) de recerca de 24 a 32 hores, castigant la docència i premiant la recerca; a banda que és una mesura que tampoc permet millorar-ne ni l'una ni l'altra -qui faci més crèdits de docència nova, difícilment podrà investigar-.

* Amb relació a la demanda que es reconegui que hi ha falsos associats, i que no es faci cap acomiadament, cal dividir-ho en dues parts: sobre la primera part admeten que se n'ha fet un ús fraudulent, però al·leguen que no hi ha vigent cap figura contractual que s'hi ajusti; i sobre la segona part, reconeixen que l'aplicació del reial decret tindrà un impacte sobre la plantilla d'associats. Segons paraules de la mateixa Dra.Pallàs, representarà unes 24 places d'ETC (Equivalències a Temps Complet). Un associat de 18 crèdits (6+6) té un contracte pel 29.2% de la jornada laboral. Per tant, un temps complet equival a 3.42 associats (100/29.2). Això significa que 82.19 associats de 18 crèdits (24 x 3.42) no seran renovats el proper setembre. Però poden ser molts més, el doble o triple de no renovacions si afecta associats contractats per menys crèdits. La vicerectora s'ha compromès a informar-nos en 15 dies del nombre exacte d'acomiadaments previstos. Des de Transformem demanem que cada degà informi de les implicacions de l'aplicació del RD 14/2012 a la seva Facultat i de com pensa afrontar la situació.

* Pel que fa a la millora de les condicions laborals de tots els associats amb l'aplicació immediata de l'escala salarial màxima i eliminant-hi el greuge comparatiu salarial que pateixen els associats amb relació a la resta de figures del personal docent i investigador, la vicerectora afirma que això és impossible. Estem superant el capítol 1 de despesa de personal, que sembla que és inamovible, malgrat que no entenem per què no hi ha cap possibilitat (no serà voluntat?) d'augmentar-lo. La possibilitat que el rectorat es planti davant de la Direcció General d'Universitats (DGU) i adopti una actitud combativa per canviar aquest capítol 1 se'ns mostra com a molt remota. La DGU i la UB es reuniran al final de maig, quan els POA ja estaran tancats o molt avançats i ja coneixerem l'impacte d'acomiadaments fruit de l'aplicació del reial decret 14/2012. La Generalitat no aprovarà el pressupost del 2017 de la UB sense aquest reajustament de personal. Criteris economicistes, sense resoldre dimensions de la mateixa gestió econòmica que impliquen dotzenes de milions d'euros sobre els quals continuem sense disposar d'informació (per exemple, l'import exacte del deute de la Generalitat amb la UB, o bé com es resoldrà el finançament del nou edifici de la Facultat de Dret, que va passar de 21 a 44 milions d'euros de cost i del qual s'ha ajornat la inauguració). Per altra banda, sembla que la "causa" que se superi aquest capítol pertoca als associats, que precisament tenen uns sous miserables... què passaria si diguessin als catedràtics o titulars que els paguen la meitat del salari perquè se supera la despesa en personal prevista? Seria impensable, en canvi neguen al 40% de la plantilla esdevenir mileurista. D'això se'n diu classisme! * La taula de negociacions per regularitzar els falsos associats es reprendrà entre el juny i el juliol. La vicerectora ha demanat que enviem el document de treball amb què es van encetar les negociacions durant l'anterior rectorat. Tot i així la taula s'emplaça a l'estiu, quan ja tenim les renovacions a sobre i, per tant, serà gairebé impossible modificar cap aspecte de la condició contractual fraudulenta per al curs vinent. De moment, sabem que hi ha la voluntat d'impulsar un pla de regularització de falsos associats que comenci pels contractats abans del 2007. Per a nosaltres és una mesura parcial, perquè encara crea més subcategories dins del conjunt de professorat associat, i insuficient, ja que el gruix de contractacions com a associat s'ha fet en els darrers anys.

* Pel que fa a la denúncia que va presentar la CGT sobre el PDA (Pla de Dedicació Acadèmica) dels associats, on es va suspendre el judici perquè la UB va manifestar la seva voluntat de dialogar, i es va establir un termini temporal per a la negociació del 6 de juny: en la reunió no s'ha concretat res, per tant, si no es produeix cap apropament respecte a això és molt probable que el judici es reprengui.

* Quant a implementar plans d'estabilització per als investigadors predoctorals, postdoctorals, col·laboradors, lectors i agregats interins a jornada completa, també cal anar per parts. La vicerectora afirma que l'any vinent hi haurà unes 32 places de lector. De la resta no en sabem res. A més, això anirà molt lligat que s'elabori la relació de llocs de treball (RLT) que ja fa anys que s'anuncia. Llavors se sabrà què hi ha i què es necessita. La vicerectora ha manifestat que cal elaborar la RLT amb molta cura i sense pressa: hi està treballant una comissió sobre la constitució de la qual pensem que s'hauria d'haver demanat el parer del comitè d'empresa, car afecta els treballadors i treballadores de la UB. Lamentem que no hagi estat així. Recordem que, pel que fa a la taxa de reposició, la llei estatal l'estableix en el 100%, mentre que la Generalitat, més papista que el papa, sosté que serà del 50% o això ens han dit des de la UB.

* El darrer punt reivindicatiu és que es dignifiquin els contractes de les investigadores predoctorals i postdoctorals, evitant el treball fora de contracte i les desigualtats dins de la mateixa categoria. En aquest sentit hem demanat que s'obri una mesa de negociació respecte a això, i la vicerectora ho ha emplaçat novament al setembre, ja que de moment no han treballat les dades. Increïblement, resulta que la persona que ho porta fa una estada a l'estranger i, fins que no torni, no s'hi posaran.

Per tot l'exposat MANIFESTEM: * Que és inadmissible que l'equip de govern de la UB encapçalat pel rector Joan Elias vulgui aplicar el Reial-Decret 14/2012, relatiu a retallades urgents proposades fa cinc anys pel govern del PP, sense haver-ho consensuat amb deganats, ni equips departamentals, ni el comitè d'empresa de PDI-laboral ni la Junta de funcionaris. La docència és tant o més important que la recerca, en cap cas pot ser un càstig.

* Que aquest reial-decret serveixi de justificació per acomiadar, com a mínim, 82 docents i investigadores, com sempre d'aquell col·lectiu més precari. No acceptarem cap acomiadament! * Que no hi hagi cap voluntat d'augmentar el rang salarial del col·lectiu pitjor pagat de totes les universitats catalanes i que no hi hagi cap voluntat de negociar amb DGU l'augment de la partida pressupostària, i en concret el capítol 1. És inadmissible! * Que és indigne que es vulgui aplicar una taxa de reposició del 50% condemnant la UB a un procés d'envelliment de la plantilla estable i a fer créixer una bossa cada vegada més gran de personal precari, temporal i amb salaris de misèria.

* Que és completament perjudicial que es continuï amb aquesta política de no estabilització dels col·lectius temporals, argumentat amb criteris economicistes propis d'un model d'universitat-empresa merament neoliberal.

* Que és perniciós que s'emplacin les negociacions de les diferents meses a l'estiu, quan ja no hi haurà cap possibilitat de canvi per al curs vinent.

NO VOLEM una universitat que està EXPULSANT ESTUDIANTS, DOCENTS, PRECARITZANT i REESTRUCTURANT amb criteris econòmics. Estem parlant del model d'universitat pública que defensem i de la seva funció dins la societat, ens hi estem jugant el futur de país.

PER TOTS AQUESTS MOTIUS, TRANSFORMEM UB (COS, CGT-PPA, APR) CRIDEM TOTA LA COMUNITAT DE LA UB A SEGUIR PRESSIONANT L'EQUIP RECTORAL DE TOTES LES FORMES QUE ASSEMBLEÀRIAMENT DECIDIM, I A LA VAGA I LES MOBILITZACIONS DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR EL DIMARTS 16 DE MAIG.

JORNADA DE VAGA ACTIVA 16 DE MAIG 10 H.

La universitat de tothom a debat. Quina universitat volem? Lloc: Pati de lletres, Edifici Històric (Plaça Universitat) 12:30 H.

Manifestació. Recorregut: Pl. Universitat - Pl. Catalunya -Pl. Urquinaona - Via Laietana - Direcció General d'Universitats 17 H.

Les universitats catalanes en Lluita.

Pati de Lletres, Edifici Històric (Plaça Universitat).

PER UNA UNIVERSITAT PBLICA, AMB CONDICIONS DE TREBALL DIGNES, EMANCIPADORA I DE QUALITAT! Barcelona, 10 de maig del 2017 TransFormem UB (COS, CGT-PPA, APR)

______________

[Castellano]

La movilización del pasado 4 de mayo, que reunió a miembros de todos los colectivos y escalas laborales de trabajadoras de la UB, sirvió para compartir las situaciones que se están viviendo en diferentes departamentos y facultades, y para consensuar asambleariamente las reivindicaciones que queríamos transmitir al rectorado. Concluyó al día siguiente, después de que algunos de estos trabajadores pasaran la noche en el mismo Edificio Histórico en señal de protesta. Al día siguiente, viernes 5 de mayo, acudimos a la reunión convocada por la Vicerrectora de Personal Docente e Investigador, la Dra. Mercè Pallàs. Resumimos a continuación cómo se desarrolló esta reunión y en qué situación nos encontramos.

La valoración que hacemos como miembros de Transformem UB es negativa, porque a pesar de las buenas intenciones y palabras de empatía con nuestras reivindicaciones por parte de la vicerrectora, no hemos conseguido ningún cambio significativo en las políticas que el equipo de gobierno de la UB pretende aplicar. Lo detallaremos para cada una de las peticiones concretas:

* Sobre el hecho de que no se implemente el punto quinto de la normativa del PDA (Plan de Dedicación Académica) aplicando el Real Decreto-Ley 14/2012, que significará aumentar la docencia de profesorado a jornada completa (aunque el real decreto sólo remite el PDI funcionario) a 32 créditos, ningún acuerdo, es decir, que se aplicará a partir del curso 2017-18. La vicerrectora ya ha enviado a todos los Departamentos qué profesorado se verá afectado por esta medida y ahora está esperando que sean los mismos Departamentos que presenten los respectivos POA (Plan de Ordenación Académica) y la carga docente para el próximo curso. Si hay profesorado funcionario que no cumple con la docencia que le corresponde, es tarea del rectorado y los departamentos encargarse de que esto cambie. Pero no entendemos que este Real Decreto obligue a pasar a los funcionarios con perfiles "bajos" (concepto también cuestionable) de investigación de 24 a 32 horas, castigando la docencia y premiando la investigación; aparte de que es una medida que tampoco permite mejorar ni una ni otra -quien haga más créditos de docencia nueva, difícilmente podrá investigar-.

* Con relación a la demanda que se reconozca que hay falsos asociados, y que no se haga ningún despido, hay que dividirlo en dos partes: sobre la primera parte admiten que se ha hecho un uso fraudulento, pero alegan que no hay vigente ninguna figura contractual que se ajuste; y sobre la segunda parte, reconocen que la aplicación del real decreto tendrá un impacto sobre la plantilla de asociados. Según palabras de la misma Dra.Pallàs, representará unas 24 plazas de ETC (Equivalencias a Tiempo Completo). Un asociado de 18 créditos (6 + 6) tiene un contrato por 29.2% de la jornada laboral. Por lo tanto, un tiempo completo equivale a 3:42 asociados (100 / 29.2). Esto significa que 82.19 asociados de 18 créditos (24 x 03:42) no serán renovados el próximo septiembre. Pero pueden ser muchos más, el doble o triple de no renovaciones si afecta asociados contratados por menos créditos. La vicerrectora ha comprometido a informarnos en 15 días del número exacto de despidos previstos. Desde Transformamos pedimos que cada decano informe de las implicaciones de la aplicación del RD 14/2012 en su Facultad y de cómo piensa afrontar la situación.

* En cuanto a la mejora de las condiciones laborales de todos los asociados con la aplicación inmediata de la escala salarial máxima y eliminando el agravio comparativo salarial que sufren los asociados con relación al resto de figuras del personal docente e investigador , la vicerrectora afirma que esto es imposible. Estamos superando el capítulo 1 de gasto de personal, que parece que es inamovible, aunque no entendemos por qué no hay ninguna posibilidad (no será voluntad?) De aumentarlo. La posibilidad de que el rectorado se plante ante la Dirección General de Universidades (DGU) y adopte una actitud combativa para cambiar este capítulo 1 nos muestra como muy remota. La DGU y la UB se reunirán a finales de mayo, cuando los POA ya estarán cerrados o muy avanzados y ya conoceremos el impacto de despidos fruto de la aplicación del Real Decreto 14/2012. La Generalitat no aprobará el presupuesto del 2017 de la UB sin este reajuste de personal. Criterios economicistas, sin resolver dimensiones de la misma gestión económica que implican docenas de millones de euros sobre los que seguimos sin disponer de información (por ejemplo, el importe exacto de la deuda de la Generalitat con la UB, o bien como se resolverá la financiación del nuevo edificio de la Facultad de Derecho, que pasó de 21 a 44 millones de euros de coste y se ha aplazado la inauguración). Por otro lado, parece que la "causa" que se supere este capítulo corresponde a los asociados, que precisamente tienen unos sueldos miserables ... ¿qué pasaría si dijeran a los catedráticos o titulares que les pagan la mitad del salario para que se supera el gasto en personal prevista? Sería impensable, en cambio niegan al 40% de la plantilla devenir mileurista. Esto se llama clasismo!

* La mesa de negociaciones para regularizar los falsos asociados se reanudará entre junio y julio. La vicerrectora ha pedido que envíen el documento de trabajo con la que se iniciaron las negociaciones durante la anterior rectorado. Aún así la tabla emplaza en verano, cuando ya tenemos las renovaciones encima y, por tanto, será casi imposible modificar ningún aspecto de la condición contractual fraudulenta para el próximo curso. De momento, sabemos que existe la voluntad de impulsar un plan de regularización de falsos asociados que empiece por los contratados antes de 2007. Para nosotros es una medida parcial, porque aún crea más subcategorías dentro del conjunto de profesorado asociado, e insuficiente, ya que el grueso de contrataciones como asociado se ha hecho en los últimos años.

* En cuanto a la denuncia que presentó la CGT sobre el PDA (Plan de Dedicación Académica) de los asociados, donde se suspendió el juicio porque la UB manifestó su voluntad de dialogar, y se estableció un plazo temporal para la negociación del 6 de junio: en la reunión no se ha concretado nada, por lo tanto, si no se produce ningún acercamiento al respecto es muy probable que el juicio se reanude.

* En cuanto a implementar planes de estabilización para los investigadores predoctorales, postdoctorales, colaboradores, lectores y agregados interinos a jornada completa, también hay que ir por partes. La vicerrectora afirma que el próximo año habrá unas 32 plazas de lector. Del resto no sabemos nada. Además, esto irá muy ligado que se elabore la relación de puestos de trabajo (RPT) que ya hace años que se anuncia. Entonces se sabrá qué hay y qué se necesita. La vicerrectora ha manifestado que hay que elaborar la RPT con mucho cuidado y sin prisa: está trabajando una comisión sobre la constitución de la que pensamos que debería haber pedido la opinión del comité de empresa, pues afecta a los trabajadores y trabajadoras de la UB. Lamentamos que no haya sido así. Recordemos que, en cuanto a la tasa de reposición, la ley estatal lo establece en el 100%, mientras que la Generalitat, más papista que el papa, sostiene que será del 50% o eso nos han dicho desde la UB.

* El último punto reivindicativo es que se dignifiquen los contratos de las investigadoras predoctorales y postdoctorales, evitando el trabajo fuera de contrato y las desigualdades dentro de la misma categoría. En este sentido hemos pedido que se abra una mesa de negociación al respecto, y la vicerrectora lo emplazó nuevamente en septiembre, ya que de momento no han trabajado los datos. Increíblemente, resulta que la persona que lo lleva hace una estancia en el extranjero y, hasta que no vuelva, no se pondrán.

Por todo lo expuesto MANIFESTAMOS:

* Que es inadmisible que el equipo de gobierno de la UB encabezado por el rector Juan Elias quiera aplicar el Real-Decreto 14/2012, relativo a recortes urgentes propuestas hace cinco años por el gobierno del PP, sin haberlo consensuado con decanatos, ni equipos departamentales, ni el comité de empresa de PDI-laboral ni la Junta de funcionarios. La docencia es tanto o más importante que la investigación, en ningún caso puede ser un castigo.

* Que este real-decreto sirva de justificación para despedir, como mínimo, 82 docentes e investigadoras, como siempre de ese colectivo más precario. No aceptaremos ningún despido!

* Que no haya ninguna voluntad de aumentar el rango salarial del colectivo peor pagado de todas las universidades catalanas y que no haya ninguna voluntad de negociar con DGU el aumento de la partida presupuestaria, y en concreto el capítulo 1. es inadmisible!

* Que es indigno que se quiera aplicar una tasa de reposición del 50% condenando la UB a un proceso de envejecimiento de la plantilla estable y hacer crecer una bolsa cada vez mayor de personal precario, temporal y con salarios de miseria.

* Que es completamente perjudicial que se continúe con esta política de no estabilización de los colectivos temporales, argumentado con criterios economicistas propios de un modelo de universidad-empresa meramente neoliberal.

* Que es pernicioso que se emplacen las negociaciones de las diferentes mesas en verano, cuando ya no habrá ninguna posibilidad de cambio para el próximo curso.

NO QUEREMOS una universidad que está expulsando ESTUDIANTES, DOCENTES, precarizando y reestructurando con criterios económicos. Estamos hablando del modelo de universidad pública que defendemos y de su función en la sociedad, nos estamos jugando el futuro de país.

POR TODOS ESTOS MOTIVOS, transformar UB (COS, CGT-PPA, APR) LLAMAMOS TODA LA COMUNIDAD DE LA UB A seguir presionando EL EQUIPO RECTORAL DE TODAS LAS FORMAS QUE asambleariamente DECIDIMOS, YA LA HUELGA Y LAS MOVILIZACIONES DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR EL MARTES 16 DE MAYO.

JORNADA DE HUELGA ACTIVA 16 DE MAYO

10 H.

La universidad de todos a debate. Qué universidad queremos?

Lugar: Patio de letras,

Edificio Histórico (Plaza Universidad)

12:30 H.

Manifestación. Recorrido: Pl. Universidad - Pl. Cataluña -Pl. Urquinaona - Via Laietana - Dirección General de Universidades

17 H.

Las universidades catalanas en Lucha.

Patio de Letras, Edificio Histórico (Plaza Universidad).

POR UNA UNIVERSIDAD público, CON CONDICIONES DE TRABAJO DIGNAS, emancipador Y DE CALIDAD!

Barcelona, 10 de mayo del 2017

transformando UB

(COS, CGT-PPA, APR)

compartir

                        

Dirección corta: https://lahaine.org/fG0C

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal