lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/cT2G

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

05/04/2011 :: Nacionales PP.Catalans

[Fotos] Respuesta a la inauguración del edificio donde sucedieron los hechos del 4F

x Absolució 4F
[Cat/cast] Acciones de información y sabotaje durante la inauguración para que se conozca la historia que el ayuntamiento se esfuerza en silenciar.

Resposta davant la inauguració de l'edifici del carrer Sant Pere Més Baix, on van passar els fets del 4F

La setmana passada l'Ajuntament de Barcelona va inaugurar el Palau Alós, antic teatre okupat situat al carrer Sant Pere Més Baix, on van ocòrrer els fets del 4F. Aquest edifici, polit i remodelat, que ara volen convertir, entre d'altres, en un epai per a la gent jove, és testimoni de quina és la veritable cara de l'Ajuntament de Barcelona i de com funcionen realment els cossos repressius de l'Estat. És testimoni de com li intenten robar la joventut a Rodrigo Lanza, que té actualment 26 anys i va ser detingut als 21, acusat falsament de tirar una pedra que va deixar en coma a un guardia urbà la matinada del quatre de febrer del 2006. És testimoni de les pallisses que van patir a comissaria les persones detingudes. És testimoni del canvi de versió de l'Ajuntament, donat que hores després dels fets l'alcalde va dir que era un test llançat des del teatre okupat, el que havia causat la ferida al policia, i posteriorment es va canviar la versió sense explicació alguna. És testimoni de que, de les detencions d'aquella nit, només van continuar com a acusats els joves que eren sudamericans i/o amb estètica punk.

Així, el Palau Alòs també veu com Rodri, a hores d'ara, continua a la presò després d'un judici en que tot estava decidit. Un judici en el que, entre d'altres, no es van acceptar proves d'especialistes que deien que era impossible que la ferida que té al cap el policia fos feta per una pedra llançada des del carrer (lloc on estava Rodri). Veu també com, des de la junta de tractament de la presó i l'Audiència Provincial de Barcelona se li neguen a Rodri els permissos que li permetrien obtenir el tercer grau, amb l'únic argument de que és “un individu d'ideologia antisistema en general” i de que no asumeix el delicte que no ha comés.

Però l'edifici també ha vist com l'ajuntament i les autoritats judicials no aconsegueixen intentar privar la llibertat a Rodri en và. Persones solidàries i amigues de Rodri han fet accions d'informació i sabotatge durant aquesta setmana d'inauguració. L'edifici ha vist com li guarnien la façana amb pintura: dibuixos i frases escrites exigint la llibertat de Rodri, trencant amb el color gris que vol imposar l'ajuntament per a que les parets de l'edifici recuperin la normalitat després de ser testimoni d'aquesta història. També ha vist com en aquesta setmana s'han repartit centenars i centenars d'octavetes explicant el muntatge policial racista que s'ha desencadenat des de la matinada del quatre de febrer per a que les persones que pasen ara per davant de l'edifici sàpiguen de la història que l'ajuntament s'esforça per a silenciar.

I per si no hi havia suficient, aquest edifici també ha vist la resposta de l'ajuntament: posar càmeres de seguretat a tota la zona i donar ordres a la Guàrdia Urbana d'identificar a qualsevol persona que dongui mostres de suport a Rodri. Tot això no fa més que manifestar la por que té l'ajuntament de que l'edifici parli. Quant els hi molesta cada cop que aquesta història es desenterra. Els preocupa que Rodri no estigui sol, els preocupa no poder robar-li la llibertat per més que s'hi esforcin. Els preocupa també no poder treurens-la a nosaltres.

El més cínic? Durant aquesta setmana d'inauguració es repartien testos a tothom qui s'apropava.

Que ho tinguin ben clar: seguirem aquí fins que el Rodrigo torni a casa![Castellano]

Respuesta ante la inauguración del edificio de la calle Sant Pere Més Baix, donde pasaron los hechos del 4F

La semana pasada el Ayuntamiento de Barcelona inauguró el Palacio Alós, antiguo teatro okupado situado en la calle Sant Pere Més Baix, donde ocurrieron los hechos del 4F. Este edificio, pulido y remodelado, que ahora quieren convertir, entre otros, en un epai para la gente joven, es testigo de cuál es la verdadera cara del Ayuntamiento de Barcelona y de cómo funcionan realmente los cuerpos represivos de la Estado. Es testigo de cómo le intentan robar la juventud a Rodrigo Lanza, que tiene actualmente 26 años y fue detenido a los 21, acusado falsamente de tirar una piedra que dejó en coma a un guardia urbano en la madrugada del cuatro de febrero de 2006. Es testigo de las palizas que sufrieron en comisaría las personas detenidas. Es testigo del cambio de versión del Ayuntamiento, dado que horas después de los hechos el alcalde dijo que era un tiesto lanzado desde el teatro okupado, lo que había causado la herida al policía, y posteriormente se cambió la versión sin explicación alguna. Es testimonio de que, de las detenciones de aquella noche, sólo continuaron como acusados ​​los jóvenes que eran sudamericanos y/o con estética punk.

Así, el Palacio Alòs también ve como Rodri, a estas alturas, sigue en prisión tras un juicio en que todo estaba decidido. Un juicio en el que, entre otros, no se aceptaron pruebas de especialistas que decían que era imposible que la herida que tiene en la cabeza el policía fuera hecha por una piedra lanzada desde la calle (lugar donde estaba Rodri). Ve también como, desde la Junta de Tratamiento de la prisión y la Audiencia Provincial de Barcelona se le niegan a Rodri los permisos que le permitirían obtener el tercer grado, con el único argumento de que es "un individuo de ideología antisistema en general"y de que no asume el delito que no ha cometido.

Pero el edificio también ha visto como el ayuntamiento y las autoridades judiciales no logran intentar privar la libertad a Rodri en vano. Personas solidarias y amigas de Rodri han hecho acciones de información y sabotaje durante esta semana de inauguración. El edificio ha visto como le adornaban la fachada con pintura: dibujos y frases escritas exigiendo la libertad de Rodri, rompiendo con el color gris que quiere imponer el ayuntamiento para que las paredes del edificio recuperen la normalidad después de ser testigo de esta historia. También ha visto como en esta semana se han repartido cientos y cientos de octavillas explicando el montaje policial racista que se ha desatado desde la madrugada del cuatro de febrero para que las personas que pasan ahora por delante del edificio sepan de la historia que el ayuntamiento se esfuerza en silenciar.

Y por si no había suficiente, este edificio también ha visto la respuesta del ayuntamiento: poner cámaras de seguridad en toda la zona y dar órdenes a la Guardia Urbana de identificar a cualquier persona que dé muestras de apoyo a Rodri. Todo esto no hace más que manifestar el miedo que tiene el ayuntamiento de que el edificio hable. En cuanto les molesta cada vez que esta historia se desentierra. Les preocupa que Rodri no esté solo, les preocupa no poder robarle la libertad por más que se esfuercen. Les preocupa también no poder sacarnos a nosotros.

Lo más cínico? Durante esta semana de inauguración se repartían macetas a todos los que se acercaban.

Que no haya dudas: seguiremos aquí hasta que el Rodrigo vuelva a casa!

http://absoluciondetenidos4f.blogspot.com/2011/04/respuesta-la-inauguracion-del-edificio.html

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/cT2G

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal