lahaine.org

compartir

                        

Dirección corta: https://lahaine.org/fE6W

Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf
  tamaño texto
Enviar por e-mail  enviar        Versión para imprimir  imprimir

traductor

07/03/2017 :: Nacionales PP.Catalans, Anti Patriarcado

[8 de marzo] Contra la explotación y la pobreza, lucha feminista!

x Endavant
[Cat/Cast]El sistema capitalista patriarcal atenta contra la vida y la salud de las mujeres en primer término y, mucho más allá, atenta al sostenimiento de la vida misma.

8 Març dia internacional de les dones treballadores. Contra l’explotació i la pobresa, lluita feminista!

 

Les dones dels Països Catalans ens trobem davant la situació d’haver de sostenir la tensió irresoluble entre les esferes productives i reproductives de la vida. Aquesta és la tensió que es genera entre la voluntat de tenir una vida digna per la majoria de la població i la imposició de la deutocràcia i les polítiques d’austeritat.

En els últims temps hem pogut presenciar com des dels partits de l’ordre, sense excepció, s’han comprat les receptes neoliberals per sortir de la crisi:

Reformes laborals que abarateixen els costos de producció; o sigui, reducció dels salaris.

Potenciació de sectors especulatius, molt poc sostenibles i d’ínfima redistribució de la riquesa com el turisme massiu, el sector de l’automòbil o la revifada de la construcció.

Polítiques d’austeritat que el que pretenen és desposseir-nos d’aquells serveis públics que s’havien aconseguit amb anys de lluites obreres. Privatitzacions fetes per poder donar entrada als voltors del capital cap a nous mercats que abans els eren vetats, com per exemple les privatitzacions de serveis sanitaris, les retallades en l’educació i en serveis socials bàsics. I ja comencem a sentir una tonada que ens és familiar sobre la “viabilitat” de l’actual sistema de pensions, la següent presa dels carronyers.

En aquest context de despossessió d’allò comú i d’empobriment de la classe treballadora, les dones, que partim d’una situació de desigualtat inicial, ens veiem greument afectades. Som les que ocupem els llocs de treball més precaris i en pitjors condicions, arribant a cobrar fins a un 26% menys que els homes per la mateixa feina. Som les que tenim pitjors cotitzacions, cobrem pensions més baixes i tenim pitjors prestacions d’atur. Som àmplia majoria pel que fa als contractes a temps parcial o en peticions de reducció de jornada per cuidar una persona dependent. Som la immensa majoria de les famílies monoparentals (que bé podríem anomenar monomarentals). Som les que carreguem a les espatlles tot de feines vinculades a les cures i al manteniment de la vida que són invisibilitzades i menyspreades, i que ens dificulten la supervivència en un món enfocat a la producció i a la competència.

El sexisme que impregna la nostra cultura i societat té uns beneficiaris. El gènere és una construcció social i històrica amb una funció molt clara: l’explotació del treball de les dones en totes les esferes de la vida, la productiva i la reproductiva. Ja ho tenia clar Clara Zetkin el 1910, quan en el II Congrés Internacional Socialista va promoure el dia internacional de la dona treballadora i ens alertava que les arrels de l’esclavitud de la dona es troben en el règim burgès.

Però on hi ha opressió hi ha resistència. I si el capitalisme és sexista i patriarcal, la lluita és socialista i feminista. I és que les millores de les condicions de vida de les dones són universalitzables. No som un sector de la població, som el poble. La nostra és una lluita pel repartiment dels treballs, de la riquesa i per la presa del poder.

Repartim els treballs: perquè el manteniment de la vida ha de ser una prioritat de tota la societat i una responsabilitat col·lectiva. Ens cal reduir la jornada laboral i treballs en condicions dignes. I que es reconegui el treball domèstic com el que és, treball.

Repartim la riquesa: perquè només un 1% de la riquesa del món està en mans de dones, quan som més de la meitat de la població. La propietat és una eina d’opressió de classe, però també de gènere.

Agafem el poder: perquè la majoria de decisions de les nostres vides estan en mans d’homes, fins i tot aquelles que afecten el nostre propi cos. Volem ser-hi en tots els àmbits: polític, judicial, científic, culturals, etc. Ells no ens representen.

El sistema capitalista patriarcal atempta contra la vida i la salut de les dones en primer terme i, molt més enllà, atempta al sosteniment de la vida mateixa. Cap reforma podrà maquillar-ne les violències sobre les qual es fonamenta. Construïm el socialisme feminista als Països Catalans. Contra la pobresa i l’explotació, lluita feminista!

8 de març de 2017

____________

8 Marzo día internacional de las mujeres trabajadoras. Contra la explotación y la pobreza, lucha feminista!

Las mujeres de los Países Catalanes nos encontramos ante la situación de tener que sostener la tensión irresoluble entre las esferas productivas y reproductivas de la vida. Esta es la tensión que se genera entre la voluntad de tener una vida digna para la mayoría de la población y la imposición de la deutocràcia y las políticas de austeridad.

En los últimos tiempos hemos podido presenciar como desde los partidos del orden, sin excepción, se han comprado las recetas neoliberales para salir de la crisis:

Reformas laborales que abaratan los costes de producción; o sea, reducción de los salarios.

Potenciación de sectores especulativos, muy poco sostenibles y de ínfima redistribución de la riqueza como el turismo masivo, el sector del automóvil o la revitalización de la construcción .

Políticas de austeridad que lo que pretenden es despojarnos de aquellos servicios públicos que se habían conseguido con años de luchas obreras. Privatizaciones hechas para poder dar entrada a ls buitres del capital hacia nuevos mercados que antes les eran vetados, como por ejemplo las privatizaciones de servicios sanitarios, los recortes en la educación y en servicios sociales básicos. Y ya empezamos a sentir una tonada que nos es familiar sobre la "viabilidad" del actual sistema de pensiones, la siguiente toma de los carroñeros.

En este contexto de despojo de lo común y de empobrecimiento de la clase trabajadora, las mujeres, que partimos de una situación de desigualdad inicial, nos vemos gravemente afectadas . S om las que ocupamos los puestos de trabajo más precarios y en peores condiciones , llegando a cobrar hasta un 26% menos que los hombres por el mismo trabajo. Somos las que tenemos peores cotizaciones, cobramos pensiones más bajas y tenemos peores prestaciones de paro . Somos amplia mayoría con respecto a los contratos a tiempo parcial o en peticiones de reducción de jornada para cuidar a una persona dependiente. Somos la inmensa mayoría de las familias monoparentales (que bien podríamos llamar monomarentales ) . Somos las que cargamos en los hombros todo de trabajos vinculados a los cuidados y el mantenimiento de la vida que son invisibilizadas y despreciadas, y que nos dificultan la supervivencia en un m ó n enfocado a la producción ya la competencia.

El sexismo que impregna nuestr a cultura y sociedad tiene unos beneficiarios. E l género es una construcción social e histórica con una función muy clara: la explotación del trabajo de las mujeres en todas las esferas de la vida, la productiva y la reproductiva. Ya lo tenía claro Clara Zetkin y el 1910, cuando en el II Congreso Internacional Socialista promovió el día internacional de la mujer trabajadora y nos alertaba de que las raíces de la esclavitud de la mujer se encuentran en el régimen burgués.

Pero donde hay opresión hay resistencia. Y si el capitalismo es sexista y patriarcal, la lucha es socialista y feminista. Y es que las mejoras de las condiciones de vida de las mujeres son universalizables. o somos un sector de la población, somos el pueblo . La nuestra es una lucha por el reparto de los trabajos, de la riqueza y por la toma del poder.

Repartimos los trabajos: para el mantenimiento de la vida debe ser una prioridad de toda la sociedad y una responsabilidad colectiva. Necesitamos reducir la jornada laboral it rabajo en condiciones dignas. Y que se reconozca el trabajo doméstico como lo que es, trabajo.

Repartimos la riqueza: porque sólo un 1% de la riqueza del m ó n está en manos de mujeres , cuando somos más de la mitad de la población. La propiedad es una herramienta de opresión de clase, pero también de género.

Tomamos el poder: porque la mayoría de decisiones de nuestras vidas están en manos de hombres, incluso aquellas que afectan a nuestro propio cuerpo. Queremos estar en todos los ámbitos: político, judicial, científico, culturales, etc. Ellos no nos representan .

El sistema capitalista patriarcal atenta contra la vida y la salud de las mujeres en primer término y, mucho más allá, atenta al sostenimiento de la vida misma. Ninguna reforma podrá maquillar sus violencias sobre las que se fundamenta. Construimos el socialisme feminista los Países Catalanes. Contra la pobreza y la explotación, la Luit feminista!

8 de marzo de 2017

 

ACTES I CONVOCATÒRIES

Manifestació a AlacantFira del llibre feminista a AlacantManifestació a València
Acte a Manacor i manifestació a PalmaActes i manifestació al CampActes al Penedès
Manifestació a BarcelonaActes i manifestació a ManresaManifestació a Sabadell
Fira del llibre feminista a SabadellJornades feministes a CardedeuActe a Manlleu

 

compartir

                        

Dirección corta: https://lahaine.org/fE6W

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal