lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/eL6W

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

31/10/2014 :: Nacionales PP.Catalans

9N El jovent diem Sí a la independència, Sí al socialisme, Sí al feminisme, Sí als Països Catalans

x Arran
9-N, Los jóvenes decimos Si a la independencia, al socialismo, al feminismo, Si als Països Catalans

Catalan

A falta de només onze dies per al 9 de novembre i encara amb la incertesa sobre una possible nova impugnació per part del Govern Espanyol contra la pseudo-consulta proposada per Convergència i Unió (CiU), des d’ARRAN volem fer públiques les següents consideracions: 

Qualsevol resposta no desobedient al nou escenari que planteja el 9N cal llegir-la com un acte de col·laboració amb l’Estat. Es fa ja incomptable el nombre de traïcions del Govern de CiU a la voluntat majoritària de la població de la Comunitat Autònoma de Catalunya (CAC) a favor d’un referèndum d’autodeterminació. Des de la renúncia a una pregunta clara amb resposta binària fins al plantejament vergonyant de l’escenari actual, amb la convocatòria d’un mal anomenat “procés participatiu”, s’ha fet evident de forma repetida l’absoluta falta de voluntat del Govern d’obeir el mandat dels carrers. CiU prioritza per damunt de tot els interessos d’aquells a qui representen i això passa en tot moment per mantenir una actitud d’entesa amb l’Estat que s’ha demostrat incompatible amb qualsevol procés que dugui a la independència.

Cal que mantinguem el to mobilitzador i desobedient dels carrers per garantir un desenllaç d’aquest procés favorable a les classes populars.
L’única força capaç d’empènyer aquest procés fins al final és la força del poble organitzat i mobilitzat als carrers. És aquí on va començar i on de ben segur que trobarà el seu desenllaç. Amb les forces polítiques de l’autonomisme absolutament fora de joc i la “unitat del sobiranisme” en entredit, és l’hora que les classes populars convertim la conjuntura política que vivim a la CAC al nostre favor per tal que aquesta desemboqui en l’inici d’un veritable procés de ruptura amb el règim que cal estendre necessàriament a totes i cadascuna les comarques dels Països Catalans. La independència és l’eina que hem triat per poder-ho capgirar tot i construir juntes un país al marge dels paràmetres que ens imposen el capitalisme i el patriarcat.

Fem del 9 de novembre una nova jornada massiva de mobilització independentista. Des d’ARRAN fem una crida al jovent a convertir el proper 9 de novembre en un clam independentista capaç de desbordar políticament i de forma definitiva la situació actual, condicionada per l’actuació dictatorial de l’Estat i l’immobilisme còmplice dels nostres representants polítics. Encara més, es farà imprescindible accentuar la qualsevol expressió de desobediència als carrers en cas que el Govern decideixi recular una vegada més davant les imposicions del Govern franquista del Partit Popular.

Més enllà dels escenaris que es puguin generar, fem una crida a participar massivament en la votació del proper 9 de novembre i a fer-ho amb una doble resposta afirmativa. Cal que siguem conscients, però, que el 9N res estarà guanyat i que ens restarà un llarg camí per recórrer en l’assoliment dels nostres objectius polítics.

El proper 9 de novembre el jovent diem Sí.
A la independència. Al socialisme. Al feminisme. Als Països Catalans.

ARRAN, organització juvenil de l’Esquerra Independentista
Als Països Catalans, 29 d’octubre de 2014

Castellano

A falta de sólo once días para el 9 de noviembre y todavía con la incertidumbre sobre una posible nueva impugnación por parte del Gobierno Español contra la pseudo-consulta propuesta por Convergència i Unió (CiU), desde ARRAN queremos hacer públicas las siguientes consideraciones:

Cualquier respuesta no desobediente al nuevo escenario que plantea el 9N hay que leerla como un acto de colaboración con el Estado. Se hace ya incontable el número de traiciones del Gobierno de CiU a la voluntad mayoritaria de la población de la Comunitat Autónoma de Cataluña (CAC) a favor de un referéndum de autodeterminación. Desde la renuncia a una pregunta clara con respuesta binaria hasta el planteamiento vergonzante del escenario actual, con la convocatoria de un mal llamado “proceso participativo”, se ha hecho evidente de forma repetida la absoluta falta de voluntad del Gobierno de obedecer el mandato de las calles. CiU prioriza por encima de todo los intereses de aquellos a quienes representan y esto pasa en todo momento para mantener una actitud de entente con el Estado que se ha demostrado incompatible con cualquier proceso que lleve a la independencia.

Hace falta que mantengamos el tono *mobilizador y desobediente de las calles para garantizar un desenlace de este proceso favorable a las clases populares.

La única fuerza capaz de empujar este proceso hasta el final es la fuerza del pueblo organizado y movilizado en las calles.

Es aquí donde empezó y dónde a buen seguro que encontrará su desenlace.
Con las fuerzas políticas del autonomismo absolutamente fuera de juego y la “unidad del sobiranismo” en entredicho, es la hora que las clases populares convertimos la coyuntura política que vivimos a la CAC a nuestro favor para que esta desemboque en el inicio de un verdadero proceso de ruptura con el régimen que hay que extender necesariamente a todas y cada una las comarcas de los Países Catalanes. La independencia es la herramienta que hemos elegido para poderlo cambiar a pesar de construir juntas un país al margen de los parámetros que nos imponen el capitalismo y el patriarcado.

Hagamos del 9 de noviembre una nueva jornada masiva de movilización independentista. Desde ARRAN hacemos un llamamiento a la juventud a convertir el cercano 9 de noviembre en un clamor independentista capaz de desbordar políticamente y de forma definitiva la situación actual, condicionada por la actuación dictatorial del Estado y el inmovilismo cómplice de nuestros representantes políticos. Todavía más, se hará imprescindible acentuar  cualquier expresión de desobediencia en las calles en caso de que el Gobierno decida recular una vez más ante las imposiciones del Gobierno franquista del Partido Popular.

Más allá de los escenarios que se puedan generar, hacemos un llamamiento a participar masivamente en la votación del cercano 9 de noviembre y a hacerlo con una doble respuesta afirmativa. Hace falta que seamos conscientes, pero, que el 9N nada estará ganado y que nos restará un largo camino para recorrer en el logro de nuestros objetivos políticos.

El próximo 9 de noviembre la juventud decimos Sí.
A la independencia. Al socialismo. Al feminismo. En los Països Catalans.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/eL6W

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal