lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fQ9e

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

04/03/2020 :: Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cast] Anem a totes! | 8 de març, Dia Internacional de les Dones Treballadores

x Endavant
El sistema capitalista, patriarcal y racista en que vivimos sigue siendo el eje vertebrador de todas las violencias que sufrimos las mujeres

Traducción A. Bas. para La Haine

Catala

Un any més, arribem a la jornada de lluita del 8 de març, Dia Internacional de les Dones Treballadores, i continuem reivindicant i defensant els nostres drets. Enguany, no podem deslligar la diada de l’actual situació política i econòmica. Els nous governs s’abanderen com a portadors del feminisme, mentre anuncien que no derogaran la reforma laboral, en un context en què ha augmentat la visibilització d’una extrema dreta que avança sense aturador.

Davant l’intent d’institucionalització i cooptació del feminisme per part dels nous governs progressistes, volem expressar els perills que comporta aquesta situació. Cal seguir apuntant a la base del que volem canviar, el sistema capitalista i patriarcal, com a màxim responsable de les desigualtats, explotacions i opressions que patim les dones treballadores. No ens conformem amb petites reformes com posar dones al capdavant de l’exèrcit, la guàrdia civil, de ministerios o l’Ibex 35.

El sistema capitalista, patriarcal i racista en què vivim segueix sent l’eix vertebrador de totes les violències que patim les dones. Tanmateix, la nostra lluita no és una lluita aïllada de la lluita de classes, perquè seguim sotmeses a un sistema que aposta pel màxim benefici d’unes elits i del mercat, en detriment de la vida de la resta.

Els estats espanyol i francès continuen sent estructures al servei del capital, que troba en la violència contra les dones un aliat privilegiat per sotmetre i perpetuar la nostra explotació: salaris més baixos, discriminació laboral, més temporalitat en els nostres contractes, habitatge inaccessible, assumpció exclusiva de les cures, etc.

Aquesta violència és l’expressió més visible d’una violència estructural que afecta les condicions materials i afectives de les dones i ens porta cap a una situació de precarietat. La justícia, els cossos policials, el sistema sanitari, el sistema de pensions, els lobbies de poder, les lleis reguladores del dret són altres expressions de violència perpetuades per les mateixes institucions, mentre algunes s’autoanomenen ‘feministes’. Nosaltres tenim clar que per aconseguir una millora de les condicions de vida de totes les dones treballadores dels Països Catalans –i del món– cal avançar cap a una revolució feminista i socialista.

El repte és gran, però també ho són els ànims. La nostra tasca és immensa, hem de feminitzar totes les lluites socials: en defensa de l’habitatge, en defensa dels serveis públics i en defensa de la millora de les condicions laborals. Hem de tenir clar que com a feministes també som antifeixistes i ataquem el feixisme més descarat que ha tornat a treure el cap.
Volem atacar també els valors catòlics i tradicionals que ens envolten i exerceixen violència sobre les dones. Estem preparades. Seguirem lluitant pel dret al propi cos, per unes sexualitats lliures, i contra el model de família tradicional. En definitiva, lluitem contra aquest context de violència masclista que va en augment amb un nombre alarmant de feminicidis des de l’inici del 2020.

Aquests últims anys i aquesta jornada de lluita mostren una capacitat de mobilització immensa, i sabem que és el moment per fer passos endavant, dotar-nos d’objectius i de propostes que canviïn les condicions materials de vida de les dones treballadores i que no buidin de contingut i de radicalitat la proposta feminista. Sabem on som i sabem on anem.

ANEM A TOTES! Per un feminisme que ho canviï tot, caminem cap a un nou horitzó!

Castellano

Un año más, llegamos a la jornada de lucha del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, y continuamos reivindicando y defendiendo nuestros derechos. Este año, no podemos desatar la fiesta de la actual situación política y económica. Los nuevos gobiernos se abanderan como portadores del feminismo, mientras anuncian que no derogarán la reforma laboral, en un contexto en que ha aumentado la visibilización de una extrema derecha que avanza sin aturador.

Ante el intento de institucionalización y cooptación del feminismo por parte de los nuevos gobiernos progresistas, queremos expresar los peligros que comporta esta situación. Hay que seguir apuntando en la base del que queremos cambiar, el sistema capitalista y patriarcal, como máximo responsable de las desigualdades, explotaciones y opresiones que sufrimos las mujeres trabajadoras. No nos conformamos con pequeñas reformas como posar mujeres al frente del ejército, la guardia civil, de ministerios o la Ibex 35.

El sistema capitalista, patriarcal y racista en que vivimos sigue siendo el eje vertebrador de todas las violencias que sufrimos las mujeres. Aun así, nuestra lucha no es una lucha aislada de la lucha de clases, porque seguimos sometidas a un sistema que apuesta por el máximo beneficio de unas élites y del mercado, en detrimento de la vida del resto.

Los estados español y francés continúan siendo estructuras al servicio del capital, que encuentra en la violencia contra las mujeres un aliado privilegiado para someter y perpetuar nuestra explotación: salarios más bajos, discriminación laboral, más temporalidad en nuestros contratos, vivienda inaccesible, asunción exclusiva de las curas, etc.

Esta violencia es la expresión más visible de una violencia estructural que afecta las condiciones materiales y afectivas de las mujeres y nos lleva hacia una situación de precariedad. La justicia, los cuerpos policiales, el sistema sanitario, el sistema de pensiones, los lobbies de poder, las leyes reguladoras del derecho son otras expresiones de violencia perpetuadas por las mismas instituciones, mientras algunas se autodenominan ‘feministas’. Nosotros tenemos claro que para conseguir una mejora de las condiciones de vida de todas las mujeres trabajadoras de los Paísos Catalans –y del mundo– hay que avanzar hacia una revolución feminista y socialista.

El reto es grande, pero también lo son los ánimos. Nuestra tarea es inmensa, tenemos que feminizar todas las luchas sociales: en defensa de la vivienda, en defensa de los servicios públicos y en defensa de la mejora de las condiciones laborales. Tenemos que tener claro que como feministas también somos antifascistas y atacamos el fascismo más descarado que ha vuelto a sacar el jefe.
Queremos atacar también los valores católicos y tradicionales que nos rodean y ejercen violencia sobre las mujeres. Estamos preparadas. Seguiremos luchando por el derecho en el propio cuerpo, por unas sexualidades libres, y contra el modelo de familia tradicional. En definitiva, luchamos contra este contexto de violencia machista que va en aumento con un número alarmante de feminicidios desde el inicio del 2020.

Estos últimos años y esta jornada de lucha muestran una capacidad de movilización inmensa, y sabemos que es el momento para hacer pasos adelante, dotarnos de objetivos y de propuestas que cambien las condiciones materiales de vida de las mujeres trabajadoras y que no vacíen de contenido y de radicalidad la propuesta feminista. Sabemos donde somos y sabemos donde vayamos.

VAMOS A TODAS! Por un feminismo que lo cambie todo, andamos hacia un nuevo horizonte
 

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fQ9e

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal