lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fS8l

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

20/06/2020 :: Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cast] En l’època de les conseqüències de la Covid-19, hi hem d’afegir transfòbia institucional

x Mons Buyó - COS
En la época de las consecuencias de la Covid-19, tenemos que añadir transfobia institucional

Catala

Mai no m’hauria pensat que per a una persona criada en el cisheteropatriarcat i, fins a una certa edat, educada en el catolicisme, a valdre’m per mi mateixa no demanar ajuda sinó a ajudar el proïsme en tot moment, que seria més dolorosa la barrera del binarisme de la merda de societat en què visc més que no pas vèncer una sensació heretada que demanar ajuda és ser feble.

A hores d’ara, quan totes les patums que s’autoanomenen progressistes i d’esquerres s’omplen la boca que hi ha una llei LGBT de l’any 2014, que dóna cobertura a totes les persones de gèneres i sexualitats dissidents, que és pionera, m’agafen ganes de llençar-los tomàquets (no ho faré, perquè quan en som tantes que passem gana o hi som molt a prop, seria com tirar-nos pedres a naltros mateixes) A totes elles, les d’aquí i les d’allà, els vull dir que no té nom el que ens fan fer. Quants dies fa que omplen pàgines o hores als mitjans amb la història aquesta de l’Ingrés Mínim Vital? Ahir amb l’ajuda d’una persona a qui estic i estaré molt agraïda per l’ajuda i discreció, vaig estar dues hores i mitja davant l’ordinador per fer-ne el tràmit de la sol·licitud.

Per si no n’hi hagués prou amb la dificultat volguda i buscada que suposa fer aquesta tramitació per a persones amb poques o nul·les habilitats en tecnologies, m’he de trobar amb això. H o D, de debò? Va, Mons, és una casella de no res. Aquesta és fàcil… Creieu que és com demanar si m’agrada més l’hummus o una amanida? Per a qualsevol tràmit, comunicació amb l’administració via telemàtica una de les primeres caselles a omplir és H o D. Per al·lucinar! Si fos presencialment que fes la sol·licitud, per comprovar si em correspon rebre una prestació, la funcionària que m’atengués em faria posar els meus genitals sobre el taulell?

Per si la situació no fos prou estressant, se m’ha d’obligar a triar un gènere cada vegada que vull donar-me d’alta en cerca de feina al SOC o SEPE (o com es digui) què vols H o D? Per fer tràmits en la Seguretat social, H o D? Per inscriure’s a les llistes del Departament d’Ensenyament, H o D? Quina merda de societat és aquesta que em fa saltar les llàgrimes sempre que em classifica, com si fos un animal o pel que tinc entre les cames! Qui em pot explicar per què és necessari saber els meus genitals per poder fer classe?

Aquest matí, passat l’estrès, el neguit i les llàgrimes m’he vist amb la serenitat i les ganes de compartir que tinc ganes de calar foc a aquest cis-tema patriarcal i capitalista i començar de nou. Aquest cop no ens deixarem enredar amb classificacions o tipologies de persones que no són certes ni serveixen per a res més que separar-nos entre naltros.

Si el capitalisme cisheteropatriarcal necessita saber en tot moment si complim amb la part de reproducció que correspon per perpetuar el sistema productiu, jo dic prou!! I si no ens en sortim i és necessari classificar per valorar o extreure informació de quin sector de població ha afectat més la Covid-19, jo crido ben fort que ho esteu fent fatal! Confoneu sexe amb gènere i us deixeu moltes persones que no estan representades en aquest binarisme i també n’estem patint les conseqüències.

La lluita de classe no és aliena a l’exclusió social, laboral que patim les persones transgènere i la majoria de companyes de gèneres i sexualitats dissidents que no som adinerades o no pertanyem a les elits que mai s’hi trobaran, tampoc. Per aquest i molts altres motius, jo seré diumenge 28 de juny, dia mundial l’alliberament GSD, a la manifestació de Tarragona.

El primer orgull va ser un aldarull!

Castellano

Nunca me habría pensado que para una persona criada en el heteropatriarcado y, hasta cierta edad, educada en el catolicismo, a valerme por mí misma no pedir ayuda sino a ayudar el prójimo en todo momento, que sería más dolorosa la barrera del binarismo de la mierda de sociedad en que vivo más que no vencer una sensación heredada que pedir ayuda es ser débil.

A estas alturas, cuando todas las personas que se autodenominan progresistas y de izquierdas se llenan la boca que hay una ley LGBT del año 2014, que da cobertura a todas las personas de géneros y sexualidades disidentes, que es pionera, me cogen ganas de tirarlos tomates (no lo haré, porque cuando somos tantas que pasemos hambre o estamos muy cerca, seria como echarnos piedras a naltros mismas) A todas ellas, las de aquí y las de allá, los quiero decir que no tiene nombre el que nos hacen hacer. Cuántos días hace que llenan páginas u horas a los medios con la historia esta del Ingreso Mínimo Vital? Ayer con la ayuda de una persona a quien estoy y estaré muy agradecida por la ayuda y discreción, estuve dos horas y media ante el ordenador para hacer el trámite de la solicitud.

Por si no hubiera suficiente con la dificultad querida y buscada que supone hacer esta tramitación para personas con pocas o nulas habilidades en tecnologías, me tengo que encontrar con esto. H o D, de verdad? Va, Mundos, es una casilla de nada. Esta es fácil… Creéis que es como pedir si me gusta más el hummus o una ensalada? Para cualquier trámite, comunicación con la administración vía telemática una de las primeras casillas a llenar es H o D. Para alucinar! Si fuera presencialmente que hiciera la solicitud, para comprobar si me corresponde recibir una prestación, la funcionaria que me atendiera me haría posar mis genitales sobre el azulejo?

Por si la situación no fuera basta estresante, se me tiene que obligar a elegir un género cada vez que quiero darme de alta en busca de trabajo al ZOCO o SEPE (o como se diga) qué quieres H o D? Para hacer trámites en la Seguridad social, H o D? Para inscribirse a las listas del Departamento de Enseñanza, H o D? Qué mierda de sociedad es esta que me hace saltar las lágrimas siempre que me clasifica, como si fuera un animal o por el que tengo entre las piernas! Quién me puede explicar por qué es necesario saber mis genitales para poder dar clase?

Esta mañana, pasado el estrés, la desazón y las lágrimas me he visto con la serenidad y las ganas de compartir que tengo ganas de prender fuego a este sistema patriarcal y capitalista y empezar de nuevo. Esta vez no nos dejaremos enredar con clasificaciones o tipologías de personas que no son ciertas ni sirven para nada más que separarnos entre naltros.

Si el capitalismo heteropatriarcal necesita saber en todo momento si cumplimos con la parte de reproducción que corresponde para perpetuar el sistema productivo, yo dije suficiente!! Y si no nos salimos y es necesario clasificar para valorar o extraer información de qué sector de población ha afectado más la Covid-19, yo grito muy fuerte que lo estáis haciendo fatal! Confundís sexo con género y os dejáis muchas personas que no están representadas en este binarismo y también estamos sufriendo las consecuencias.

La lucha de clase no es ajena a la exclusión social, laboral que sufrimos las personas transgénero y la mayoría de compañeras de géneros y sexualidades disidentes que no somos adineradas o no pertenecemos a las élites que nunca se encontrarán, tampoco. Por este y otros muchos motivos, yo seré domingo 28 de junio, día mundial la liberación GSD, a la manifestación de Tarragona.

El primer orgullo fue un alboroto!

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fS8l

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal