lahaine.org

compartir

                        

Dirección corta: https://lahaine.org/fG9r

Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf
  tamaño texto
Enviar por e-mail  enviar        Versión para imprimir  imprimir

traductor

23/06/2017 :: Barcelona

[Cat/Cast] Endavant marca 100 puntos calientes para la vida digna en Barcelona

x Endavant (OSAN)
Endavant señala responsables y víctimas de la precaria situación de la clase trabajadora barcelonesa.

[Català]

ndavant marca 100 punts calents per a la vida digna a Barcelona

En l’inici de la campanya Sobiranies, Drets i Autodeterminació, Endavant assenyala responsables i víctimes de la precària situació de la classe treballadora barcelonina.

Aquest divendres 23 de juny, l’assemblea comarcal d’Endavant (OSAN) ha donat el tret de sortida a la ciutat de Barcelona a la campanya Sobiranies, Drets i Autodeterminació. S’han enganxat 100 adhesius que marquen responsables de la misèria de les classes populars així com serveis bàsics depauperats. L’acció és només el punt de partida de la lluita que desenvoluparan els propers mesos.

L’assemblea comarcal d’Endavant (OSAN) al Barcelonès ha donat el tret aquest 23 de juny a la campanya Sobiranies, Drets i Autodeterminació a la ciutat de Barcelona. L’acció ha consistit en l’assenyalament de responsables de la misèria de les classes populars, com bancs, immobiliàries, empreses que precaritzen o forces d’ocupació . Així mateix, també s’han marcat serveis bàsics depauperats, imprescindibles per a una vida digna, com escoles o centres de salut. En total, s’han enganxat 100 adhesius.

L’acció, que s’ha dut a terme a diferents barris de Barcelona és només el punt de partida de la lluita que desenvoluparan els propers mesos. Els àmbits de lluita tindran a veure amb les condicions de vida, la doble explotació de les dones treballadores, els drets nacionals, el territori i les infrastructures, la llengua i els serveis públics.

Amb la campanya SDA, Endavant volem palesar que la crisi dels darrers anys ha demostrat els límits i la incapacitat de l’actual model polític i econòmic a l’hora de ser eines per a una major justícia social, llibertat nacional i igualtat de gènere. Des d’Endavant, entenem que l’única via que tenim les classes populars dels Països Catalans per a poder construir un futur digne és fer nostre el poder polític i econòmic. Això passa per conquerir espais de sobirania sobre aquells aspectes que influeixen en la nostra vida i conquerir drets que garanteixin les condicions de vida de les classes populars. Tot plegat només pot ser possible en el marc d’un procés d’autodeterminació del nostre poble que trenqui amb l’arquitectura institucional dels estats espanyol i francès i la Unió Europea.

Barcelona, 23 de juny de 2017

________________

[Castellano]

Endavant marca 100 puntos calientes para la vida digna en Barcelona

En el inicio de la campaña Soberanías, Derechos y Autodeterminación, Endavant señala responsables y víctimas de la precaria situación de la clase trabajadora barcelonesa.

Este viernes 23 de junio, la asamblea comarcal de Endavant(OSAN) ha dado el pistoletazo de salida en la ciudad de Barcelona en la campaña Soberanías, Derechos y Autodeterminación. Se han pegado 100 adhesivos que marcan responsables de la miseria de las clases populares así como servicios básicos depauperados. La acción es sólo el punto de partida de la lucha que desarrollarán los próximos meses.

La asamblea comarcal de Endavant (OSAN) el Barcelonès ha dado el disparo de salida este 23 de junio en la campaña Soberanías, Derechos y Autodeterminación en la ciudad de Barcelona. La acción ha consistido en el señalamiento de responsables de la miseria de las clases populares, como bancos, inmobiliarias, empresas que precarizan o fuerzas de ocupación. Asimismo, también se han marcado servicios básicos depauperados, imprescindibles para una vida digna, como escuelas o centros de salud. En total, se han pegado 100 adhesivos.

La acción, que se ha llevado a cabo en diferentes barrios de Barcelona es sólo el punto de partida de la lucha que desarrollarán los próximos meses. Los ámbitos de lucha tendrán que ver con las condiciones de vida, la doble explotación de las mujeres trabajadoras, los derechos nacionales, el territorio y las infraestructuras, la lengua y los servicios públicos.

Con la campaña SDA, Adelante queremos manifestar que la crisis de los últimos años ha demostrado los límites y la incapacidad del actual modelo político y económico a la hora de ser herramientas para una mayor justicia social, libertad nacional e igualdad de género. Desde Endavant, entendemos que la única vía que tenemos las clases populares de los Països Catalans para poder construir un futuro digno es hacer nuestro el poder político y económico. Esto pasa por conquistar espacios de soberanía sobre aquellos aspectos que influyen en nuestra vida y conquistar derechos que garanticen las condiciones de vida de las clases populares. Todo ello sólo puede ser posible en el marco de un proceso de autodeterminación de nuestro pueblo que rompa con la arquitectura institucional de los estados español y francés y la Unión Europea.

Barcelona, 23 de junio de 2017

 

compartir

                        

Dirección corta: https://lahaine.org/fG9r

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal