lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fN3n

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

07/04/2019 :: Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cast] Gràcies

x Mireia Boya
Pienso especialmente en las exmilitantes de organizaciones y movimientos sociales que habéis abandonado los espacios colectivos,

Catala

Una que cada dia feia tuits, ara fa més d’una setmana que no ha entrat a les xarxes. Detox cibernètic per agafar aire, i perspectiva. Les xarxes socials tenen aquella democratització de les opinions sense filtres que, davant situacions emocionalment complexes, poden arribar a ser perverses. És gairebé impossible respondre els milers de missatges de suport que he rebut i m’estimo més fer un agraïment col·lectiu a tots els que m’heu pensat, escrit i trucat. Mà al cor i puny alçat. Somrient. En majúscules: Gràcies.

 Sou desenes els que heu compartit amb mi experiències similars. Torno a reivindicar el compartir, torno a repetir, a repetir-me, que allò personal és polític. Penso especialment en les exmilitants d’organitzacions i moviments socials que heu abandonat els espais col·lectius, però també en tots els cassos d’assetjament laboral que m’heu explicat. Tenim tanta feina per fer com a societat que més val que ens hi posem aviat. Abandonem els eslògans i creem eines de canvi.

 Molts de vosaltres heu contribuït a centrar el debat en el qui, i no en el què. No és ni serà la meva voluntat la lapidació pública de ningú. No va amb mi això. En canvi, permeteu-me reivindicar el protocol contra les agressions masclistes que hem elaborat col·lectivament les dones de l’esquerra independentista. Fa uns anys, una eina com aquesta era impensable tenir-la i ara serveix per gestionar els casos d’agressions amb voluntat reparativa, i no només punitiva. Hem avançat, però el camí és llarg.

 No és encobrir a ningú no dir-ne el seu nom públicament. Vull defugir el debat del qui, no el del què.Vull que l’eina col·lectiva de justícia popular que tenim serveixi per provocar canvis profunds aplicant-la des de la perspectiva de posar, sempre, les dones al centre. Seguir al protocol és la millor garantia de la voluntat transformadora que tenim les dones de l’esquerra independentista. Faré públiques les mesures que es determinin en el meu cas, només si això ajuda a la lluita contra un sistema patriarcal que a nosaltres tampoc no ens és aliè. Entenc que la reparació del dany és justament que això funcioni.

 La denúncia però no és l’única via per protegir a les dones, que sempre han de ser al centre, prou que pensava que ho sabíem. És l’agredida qui ha de decidir què és o què no és un espai segur, i si pot compartir-lo o no amb el seu agressor. Unes molles de sensibilitat en aquest sentit haurien evitat la meva sortida. Vaig estar dues setmanes decidint què explicava, com i quan ho feia. Ara, em poso en mans de qui ha de gestionar el cas, on no sóc l’única, de forma externa a l’organització. No ho faig sola. Hi sou vosaltres, noies.

Castellano

Traducción de La Haine

Una que cada día hacía tweets, ahora hace más de una semana no ha entrado a las redes. Detox cibernético para coger aire, y perspectiva. Las redes sociales tienen la democratización de las opiniones sin filtros que, ante situaciones emocionalmente complejas, pueden llegar a ser perversas. Es casi imposible responder los miles de mensajes de apoyo que he recibido y estimo más hacer un agradecimiento colectivo a todos los que me habéis pensado, escrito y trucado. Mano al coro y puño levantado. Sonriente. En mayúsculas: Gracias.

Sois decenas los que habéis compartido conmigo experiencias similares. Vuelvo a reivindicar el compartir, vuelvo a repetir, a repetirme, que aquello personal es político. Pienso especialmente en las exmilitantes de organizaciones y movimientos sociales que habéis abandonado los espacios colectivos, pero también en todos los casos de acoso laboral que me habéis explicado. Tenemos tanto trabajo para hacer como sociedad que más vale que nos pongamos pronto. Abandonamos los eslóganes y creamos aperos de cambio.

Muchos de vosotros habéis contribuido a centrar el debate en quien, y no en el qué. No es ni será mi voluntad la lapidación pública de nadie. No va conmigo esto. En cambio, permitidme reivindicar el protocolo contra las agresiones machistas que hemos elaborado colectivamente las mujeres de la izquierda independentista. Hace unos años, una herramienta como esta era impensable tenerla y ahora sirve para gestionar los casos de agresiones con voluntad reparativa, y no solo punitiva. Hemos avanzado, pero el camino es largo.

No es encubrir a nadie decir su nombre públicamente. Quiero rehuir el debate de quien, no el del qué. Quiero que la herramienta colectiva de justicia popular que tenemos sirva para provocar cambios profundos aplicándola desde la perspectiva de posar, siempre, las mujeres al centro. Seguir al protocolo es la mejor garantía de la voluntad transformadora que tenemos las mujeres de la izquierda independentista. Haré públicas las medidas que se determinen en mi caso, solo si esto ayuda a la lucha contra un sistema patriarcal que a nosotros tampoco nos es ajeno. Entiendo que la reparación del daño es justamente que esto funcione.

La denuncia pero no es la única vía para proteger a las mujeres, que siempre tienen que estar en el centro, bastante que pensaba que lo sabíamos. Es la agredida quién tiene que decidir qué es o que no es un espacio seguro, y si puede compartirlo o no con su agresor. Unos muelles de sensibilidad en este sentido habrían evitado mi salida. Estuve dos semanas decidiendo qué explicaba, como y cuando lo hacía. Ahora, me pongo en manos de quienes tiene que gestionar el caso, donde no soy la única, de forma externa a la organización. No lo hago suela. sois vosotros, chicas.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fN3n

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal