lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fK8U

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

22/05/2018 :: Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cast] La ultraderecha militar que quiere intervenir Cataluña

x Moisés Pérez / El Temps
La apología del franquismo y de la intervención militar en Cataluña regada con dinero público.

 

La ultradreta militar que vol intervenir Catalunya

El general retirat de l'exèrcit espanyol Rafael Dávila aposta implícitament per intervenir militarment Catalunya. Una opinió, però, que s'ha repetit en els sectors més reaccionaris de les forces armades de l'Estat espanyol. L'exgeneral, exassistent del monarca Joan Carles I i president de la Fundació Francisco Franco, Juan Chicharro Ortega, així com l'Asociación de Militares Españoles, també s'han pronunciat demanat l'actuació de l'exèrcit per frenar el procés independentista.

 

Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya, volia mostrar el seu suport als diferents dirigents independentistes empresonats. Amb aquest propòsit, visitava aquest dilluns els centres penitenciaris d'Estremera i Alcalà-Meco. Aquesta trobada, però, transcorria en unes jornades en les quals l'espanyolisme ha revifat. A l'acord entre PP, PSOE i Ciutadans d'ampliar l'aplicació de l'article 155 a Catalunya en cas que Torra no rectifique la composició del seu executiu, s'hi sumava l'acte d'exaltació espanyola que realitzava el partit taronja a Madrid. I que l'Assemblea Nacional de Catalunya replicava aquest dilluns amb diverses concentracions per la geografia principatina contra la continuació de l'article 155.

Els sectors més ultres de l'espanyolisme, però, també han reaccionat. Una vintena d'encaputxats han arrencat les creus grogues de la platja de Canet del Mar (Maresme) provocant tres ferits lleus. Encara més, l'exgeneral de l'exèrcit espanyol Rafael Dávila ha apostat al seu bloc personal per intervenir militarment Catalunya. «Estem a punt de perdre la pàtria», ha advertit al seu escrit, després de recordar que la Constitució Espanyola estableix que les Forces Armades han de defensar «la integritat territorial i l'ordenament constitucional».

D'ideologia ultradretana pel contingut dels seus articles al seu bloc personal, Dávila és nét del general Fidel Dávila. El seu avi fou un dels alts comandaments militars que van donar suport al dictador Francisco Franco en el seu colp d'Estat contra el govern democràtic del Front Popular durant la II República espanyola. Precisament, Fidel Dávila, que va ser recompensat amb un marquesat pels seus serveis prestats a Franco, va estar involucrat en l'ofensiva del bàndol feixista contra Catalunya.

Unes posicions polítiques que comparteix el seu nét, que va defensar la memòria del seu avi quan l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, va retirar el nom de «General Dávila» a un carrer per rebatejar-lo com «Max Aub». L'exgeneral, de fet, va contestar aquella mesura de Carmena amb una carta irònica. «Suprimir el carrer amb el seu nom era un clamor popular, una necessitat que no podia esperar més», recollia amb sorna la missiva.

Dávila, amb tot, no és l'únic dirigent castrense que s'ha manifestat contra el procés català. Al contrari. L'auge independentista a Catalunya ha estat l'excusa perquè els sectors més reaccionaris de les forces armades espanyoles hagen mostrat la seua cara més ultradretana. El coronel Francisco Alamán va afirmar en una entrevista al digital d'extrema dreta Alerta Digital l'any 2012 que «la Constitució deixa molt clar quin ha de ser el paper de l'exèrcit davant d'una situació com la que pretenen els separatistes catalans». «La independència de Catalunya? Per damunt del meu cadàver», va advertir. «Els militars vam fer un jurament sagrat: complir l'ordenament constitucional que consagra la unitat d'Espanya com a principi irrenunciable. També juràrem defensar la seua integritat territorial, fins i tot, amb les nostres vides», va rematar.

A l'entrevista, l'alt comandament militar elogiava la gestió de Franco. «Després està la hipocresia de voler soterrar la memòria de Franco, però no la seua enorme obra. Es destrossen les estàtues d'abans, però es conserven els mateixos paradors de turisme. Es lleva el nom dels franquistes als carrers, però no els seus fruits en manera d'indústries, pagues extraordinàries, seguretat social, embassaments, universitats populars, trens, aeroports, autopistes, ports pesquers, alts forns i, especialment, una gran classe mitjana que mai no havia existit», glorificava Alamán.

Tot i les seues afirmacions a favor del règim franquista i d'intervenir militarment Catalunya, el Ministeri de Defensa va negar-se a sancionar-lo. El departament encapçalat aleshores per Pedro Morenés va justificar la manca d'actuació per la condició de retirat del coronel. «El senyor Morenés no té collons a fer-me callar i evitar que seguesca opinant sobre l'estat de la nostra pàtria», va desafiar Alamán.

Un any més tard, un altre dirigent marcial, Juan Antonio Chicharro, justificava l'acció de l'exèrcit espanyol per evitar la independència de Catalunya. Devot del franquisme i actual president executiu de la Fundació Nacional Francisco Franco, va ser «ajudant de Camp de Sa Majestat el Rei», segons consta al seu currículum oficial. A banda d'assistir al monarca emèrit Joan Carles I, va fundar la Compañía Mar Océano de la Guardia Real i va ser segon cap del comandament general d'infanteria de Marina durant el segon govern de José María Aznar. Amb el socialista José Bono com a ministre de Defensa, va rebre la Gran Creu de la Reial i Militar Orde de Sant Hermenegildo.

________________

 [Castellano]

La ultraderecha militar que quiere intervenir Cataluña

El general retirado del ejército español Rafael Dávila apuesta implícitamente por intervenir militarmente Cataluña. Una opinión, sin embargo, que se ha repetido en los sectores más reaccionarios de las fuerzas armadas de España. El ex general, ex asistente del monarca Juan Carlos I y presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro Ortega, así como la Asociación de Militares Españoles, también se han pronunciado pidiendo la actuación del ejército para frenar el proceso independentista.

 

Juan Antonio Chicharro, a la derecha de la imagen pasa revista a las tropas españolas

 

Quim Torra , presidente de la Generalidad de Cataluña, quería mostrar su apoyo a los diferentes dirigentes independentistas encarcelados. Con este propósito, visitaba este lunes los centros penitenciarios de Estremera y Alcalá-Meco. Este encuentro, sin embargo, transcurría en unas jornadas en las que el españolismo ha reavivado. En el acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos de ampliar la aplicación del artículo 155 en Cataluña en caso de que Torra no rectifique la composición de su ejecutivo, se sumaba el acto de exaltación española que realizaba el partido naranja en Madrid. Y que la Asamblea Nacional de Cataluña replicaba este lunes con varias concentraciones por la geografía principatina contra la continuación del artículo 155 .

Los sectores más ultras del españolismo , pero también han reaccionado. Una veintena de encapuchados han arrancado las cruces amarillas de la playa de Canet del Mar (Barcelona) provocando tres heridos leves. Aún más, el ex general del ejército español Rafael Dávila ha apostado en su blog personal para intervenir militarmente Cataluña. «Estamos a punto de perder la patria», advirtió a su escrito, tras recordar que la Constitución Española establece que las Fuerzas Armadas deben defender «la integridad territorial y el ordenamiento constitucional».

De ideología ultraderechista por el contenido de sus artículos en su blog personal, Dávila es nieto del general Fidel Dávila. Su abuelo fue uno de los altos mandos militares que apoyaron al dictador Francisco Franco en su golpe de Estado contra el gobierno democrático del Frente Popular durante la II República española. Precisamente, Fidel Dávila , que fue recompensado con un marquesado por sus servicios prestados a Franco, estuvo involucrado en la ofensiva del bando fascista contra Cataluña.

Unas posiciones políticas que comparte su nieto, que defendió la memoria de su abuelo cuando la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena , retiró el nombre de «General Dávila» a una calle para rebautizarlo como «Max Aub». El ex general, de hecho, contestó aquella medida de Carmena con una carta irónica. «Suprimir la calle con su nombre era un clamor popular, una necesidad que no podía esperar más», recogía con sorna la misiva.

Dávila, con todo, no es el único dirigente castrense que se ha manifestado contra el proceso catalán. Al contrario. El auge independentista en Cataluña ha sido la excusa para que los sectores más reaccionarios de las fuerzas armadas españolas hayan mostrado su cara más ultraderechista. El coronel Francisco Alamán afirmó en una entrevista al digital de extrema derecha Alerta Digitalel año 2012 que «la Constitución deja muy claro cuál debe ser el papel del ejército ante una situación como la que pretenden los separatistas catalanes». «La independencia de Cataluña? Por encima de mi cadáver », advirtió. «Los militares hicimos un juramento sagrado: cumplir el ordenamiento constitucional que consagra la unidad de España como principio irrenunciable. También jura defender su integridad territorial, incluso, con nuestras vidas », remató.

En la entrevista, el alto mando militar elogiaba la gestión de Franco . «Después está la hipocresía de querer enterrar la memoria de Franco, pero no su enorme obra. Se destrozan las estatuas de antes, pero se conservan los mismos paradores de turismo. Se quita el nombre de los franquistas en las calles, pero no sus frutos en forma de industrias, pagas extraordinarias, seguridad social, embalses, universidades populares, trenes, aeropuertos, autopistas, puertos pesqueros, altos hornos y, especialmente, una gran clase media que nunca había existido », glorificaba Alamán.

Aunque sus afirmaciones a favor del régimen franquista y de intervenir militarmente Cataluña, el Ministerio de Defensa se negó a sancionarlo. El departamento encabezado entonces por Pedro Morenés justificó la falta de actuación por la condición de retirado del coronel. «El señor Morenés no tiene cojones a hacerme callar y evitar que siga opinando sobre el estado de nuestra patria», desafió Alamán.

Un año más tarde, otro dirigente marcial, Juan Antonio Chicharro , justificaba la acción del ejército español para evitar la independencia de Cataluña. Devoto del franquismo y actual presidente ejecutivo de la Fundación Nacional Francisco Franco , fue «ayudante de Campo de Su Majestad el Rey», según consta en su currículum oficial. Aparte de asistir al monarca emérito Juan Carlos I , fundó la Compañía Mar Océano de la Guardia Real y fue segundo jefe del mando general de infantería de Marina durante el segundo gobierno de José María Aznar . Con el socialista José Bono como ministro de Defensa, recibió la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

Suscripción al boletín

Recibe las novedades de El Tiempo en tu correo:

En la reserva desde finales de 2010, dejó de su cargo a la Orden de San Hermenegildo por sus palabras contra el proceso catalán. Ahora bien, Morenés descartó sancionarlo. Una actuación que contrasta con el mes y un día de arresto al que estuvo sometido Jorge Bravo , presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles para pedir suprimir «gastos superfluos».

 

militares franquistas

Chicharro, en su discurso polémico, criticó las acciones disciplinarias realizadas contra el teniente general José Mena en 2006. Mena, durante el brindis de la Pascua Militar de aquel año, amenazó con intervenir militarmente Cataluña a través de la artículo 8 de la Constitución Española a raíz del debate sobre la reforma del Estatuto Catalán. Este militar, actualmente retirado, forma parte de la Asociación de Militares Españoles(AME).

El AME ha caracterizado durante los últimos años para exigir al Gobierno español acción militar para detener la hoja de ruta independentista en Cataluña. En el año 2012 solicitaron la declaración «de estado de guerra» contra el Principado. Tres años después, la asociación militar ultra recordaba que las fuerzas armadas españolas eran las garantes de la soberanía española y pedían la aplicación del «estado de excepción». Un año más tarde, en 2016, la AME censuraba que «la patria no perdona el crimen de traición» y recorría, de nuevo, en el artículo 8 de la Constitución Española para justificar el envío del ejército en Cataluña.

En esta asociación ultra, que cobija a la vieja guardia del ejército español, está inscrito  Luís Alejandro Sintes , ex teniente general cesado por Bono. Sintes ocupó el cargo de vicepresidente del Consejo Insular de Menorca a propuesta del ex presidente balear del PP, José Ramón Bauzà . De hecho, formó parte de los ocho militares que integró Bauzà en su gobierno como cargos de confianza.

El presidente de la AME es el coronel retirado Leopoldo Muñoz . Muñoz también es director de la revista Militares , caracterizada por exaltar el franquismo. «Quien ha tenido la temeridad de promulgar este cambio, esta desaparición, no ha entendido por qué el más denostado de todos, el alabado y mundialmente prestigioso general Francisco Franco, tomó el control de las tropas que, en representación de la mitad entonces perseguida y maltratada de la sociedad española, decidió poner fin al periodo sangriento del final de la Segunda República », escribió sobre la retirada de los símbolos fascistasen España.

Esta publicación, editada por la AME, ha cargado también contra la ley de memoria histórica, ha intentado desacreditar el movimiento feminista y ha practicado un humor denigrante para las mujeres, incluso, contra la propia ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal . Sin embargo, el departamento que encabeza la popular ha regado la asociación militar que edita Militares . La edición de la revista, de hecho, está hecha desde el espacio cedido por el Ministerio de Defensa a la AME, ubicado en el cuartel San Nicolás del Ejército de Tierra. La concesión sigue vigente, a pesar de caducar en noviembre de 2017.

Con el Gobierno español pagando los gastos de energía y los medios informáticos y telefónicos de los que dispone el espacio de la AME, el colectivo castrense ultra recibió casi 5.000 euros de subvención del mismo Ministerio de Defensa. Aún más, la AME forma parte del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, un órgano rector del Ministerio de Defensa creado para mejorar las condiciones laborales de los soldados españoles y que está presidido por el Subsecretario de Defensa. La apología del franquismo y de la intervención militar en Cataluña regada con dinero público.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fK8U

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal