lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/eI6o

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

31/07/2014 :: Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cast] Les assemblees d’ARRAN Sabadell alliberen un edifici per garantir el dret a l’habitatge

x ARRAN
ARRAN Sabadell reivindica la okupación de un edificio abandonado en la calle Riera Villaret n º 76 para garantizar el derecho a la vivienda de la juventud.

[Catalá]
Les assemblees d’ARRAN Sabadell alliberen un edifici per garantir el dret a l’habitatge del jovent de la ciutat


ARRAN Sabadell reivindica l’okupació d’un edifici abandonat al carrer Riera Villaret nº 76 per garantir el dret a l’habitatge del jovent. L’habitatge va ser alliberat la matinada del dissabte 26 i es fa públic avui, 29 de juliol, per motius de seguretat vers les forces repressives.

El dret a l’habitatge, recollit fins i tot en la Constitució espanyola, no és garantit per a les classes populars catalanes i molt menys per a les joves; és per això que ens veiem forçades a esbotzar les tàpies i cridar ben fort que “Desobeïm l’absurd”. Mentre augmenten les execucions hipotecàries i l’edat d’emancipació de les joves, també ho fa el nombre d’habitatges buits que no són rendibles al mercat capitalista. I això no té cap sentit. Ni gent sense casa, ni cases sense gent.

La necessitat urgent del jovent de disposar d’espais de desenvolupament de la seva autonomia, de sostre i espai mínim de vida, és absolutament desplaçada del debat polític. D’aquesta manera, l’okupació d’habitatges no és tan sols una mesura desesperada de satisfacció d’aquesta necessitat bàsica sinó que pretén ser una eina per a posar al centre de les reivindicacions socials aquesta greu situació que vivim les joves i que s’ha normalitzat tant.

Mentre el jovent avancem en la línia revolucionària que ens permeti viure en una societat justa, que es regeixi per les necessitats de les persones i no per les del mercat, hem de construir alternatives, ara i aquí, que ens permetin viure vides que mereixin ser viscudes.

ARRAN Sabadell, en el marc de la segona etapa de la campanya nacional “Només lluitant tenim futur” declarem la nostra intenció bel·ligerant de prioritzar i impulsar amb tota la nostra força aquesta lluita.

No donarem cap treva a qui fa negoci de la misèria de la majoria, als habitatges buits mentre hi hagi gent sense casa ni a les institucions còmplices d’aquesta situació.

És per això que animem a totes les joves, de la ciutat i d’arreu dels Països Catalans, a mobilitzar-se per reivindicar que sigui satisfet el dret a l’habitatge i a organitzar-se per tal de, si no ens donen el que hauríem de tenir garantit, prendre-ho.

Anomenem H.A Sankara el nou habitatge alliberat a la ciutat. Seguint amb l’opció de l’H.A Cienfuegos –alliberat el 2012- de posar nom de revolucionàries als espais alliberats de la ciutat; tot reivindicant de forma clara la seva naturalesa política.

Amb aquesta nova okupació, pretenem que s’iniciï una dinàmica continuada de lluita pel dret efectiu de les joves a l’habitatge; des de les joves de classe treballadora i per a les joves de classe treballadora.

Pel dret del jovent a l’habitatge,
ARA i AQUÍ construïm alternatives

ARRAN Sabadell
(ARRAN Sabadell Creu Alta-Nord / ARRAN Sabadell Centre-Sud)
[Castellano]


Las asambleas de ARRAN Sabadell liberan un edificio para garantizar el derecho a la vivienda de los jóvenes de la ciudad

ARRAN Sabadell reivindica la okupación de un edificio abandonado en la calle Riera Villaret n º 76 para garantizar el derecho a la vivienda de la juventud. La vivienda fue liberada la madrugada del sábado 26 y se hace público hoy, 29 de julio, por motivos de seguridad hacia las fuerzas represivas.

El derecho a la vivienda, recogido incluso en la Constitución, no es garantizado para las clases populares catalanas y mucho menos para las jóvenes; es por ello que nos vemos forzadas a reventar las tapias y gritar bien fuerte que "desobedecer el absurdo". Mientras aumentan las ejecuciones hipotecarias y la edad de emancipación de las jóvenes, también lo hace el número de viviendas vacías que no son rentables en el mercado capitalista. Y eso no tiene ningún sentido. Ni gente sin casa, ni casas sin gente.

La necesidad urgente de la juventud de disponer de espacios de desarrollo de su autonomía, de techo y espacio mínimo de vida, es absolutamente desplazada del debate político. De esta manera, la okupación de viviendas no es sólo una medida desesperada de satisfacción de esta necesidad básica, sino que pretende ser una herramienta para poner en el centro de las reivindicaciones sociales esta grave situación que vivimos las jóvenes y que se ha normalizado tanto.

Mientras la juventud avanzamos en la línea revolucionaria que nos permita vivir en una sociedad justa, que se rija por las necesidades de las personas y no por las del mercado, tenemos que construir alternativas, aquí y ahora, que nos permitan vivir vidas que merezcan ser vividas.

ARRAN Sabadell, en el marco de la segunda etapa de la campaña nacional "Sólo luchando tenemos futuro" declaramos nuestra intención beligerante de priorizar e impulsar con toda nuestra fuerza esta lucha.

No daremos tregua a quien hace negocio de la miseria de la mayoría, a las viviendas vacías mientras haya gente sin casa ni a las instituciones cómplices de esta situación.

Es por ello que animamos a todas las jóvenes, de la ciudad y de los Paísös Catalans, a movilizarse para reivindicar que sea satisfecho el derecho a la vivienda y a organizarse para, si no nos dan lo que deberíamos tener garantizado, tomarlo.

Llamamos HA Sankara la nueva vivienda liberado en la ciudad. Siguiendo con la opción de la HA Cienfuegos-liberado en 2012 - de poner nombre de revolucionarias en los espacios liberados de la ciudad; reivindicando de forma clara su naturaleza política.

Con esta nueva ocupación, pretendemos que se inicie una dinámica continuada de lucha por el derecho efectivo de las jóvenes a la vivienda; desde las jóvenes de clase trabajadora y para las jóvenes de clase trabajadora.

Por el derecho de los jóvenes a la vivienda,
AHORA y AQUÍ construimos alternativas

ARRAN Sabadell
(ARRAN Sabadell Creu Alta-Norte / RAS Sabadell Centro-Sur)

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/eI6o

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal