lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fP9X

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

10/12/2019 :: Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cast] L’estabilitat de l’estat espanyol a costa dels nostres drets

x Endavant
La estabilidad del estado español a costa de nuestros derechos

Catala

Les darreres setmanes hem analitzat els resultats de les eleccions espanyoles del 10-N i els possibles pactes per formar un govern a l’estat des del punt de vista del tancament de la crisi de règim i el fiançament del poder autonòmic als Països Catalans. Aquesta setmana volem fer èmfasi en la perspectiva social, després d’una dècada des de l’inici de la crisi econòmica en la qual la burgesia i les grans empreses han guanyat molts diners i han recuperat els números econòmics d’abans de la crisi, i la classe treballadora n’ha sortit terriblement empobrida, amb pitjors salaris, pitjors condicions laborals, menys drets com a classe, privatitzacions de serveis bàsics i un encariment molt gran dels drets essencials per a la vida com la llar, l’electricitat, l’aigua, el gas, el transport, etc. A més, les treballadores ens trobam en pitjors condicions de cara a fer front a una pròxima crisi econòmica; una que, a més, tots els especialistes auguren que podria començar la segona meitat de l’any que ve i que podria ser pitjor que la que començà el 2008.

La proposta de govern de PSOE i Podemos ja ha informat que no pensa tombar la darrera reforma laboral, que partirà de la proposta de pressupostos generals de Sánchez i que pretén assumir la doctrina econòmica de la UE, fet al qual l’IBEX 35 ha respost amb valoracions optimistes. Aquesta informació ja ens ofereix un panorama que podem albirar, en cas que s’acabi formalitzant aquesta coalició: que no tocarà qüestions de gran rellevància que la classe treballadora necessita per garantir una vida digna. Quan la Comissió Europea ja ha demandat una disminució important de la despesa pública de l’estat, ha blindat la protecció als grans bancs i les grans empreses, i es mostra contrària a l’increment important d’impostos a les empreses i grans fortunes, el taulell de la disputa social dins d’aquest possible govern queda molt limitat.

Ja sabem quines demandes estan fent les federacions autonòmiques dels partits que formen el pacte de govern, igual que els partits progressistes i nacionalistes dels Països Catalans amb els quals han de negociar la votació de Pedro Sánchez. Aquestes es basen a millorar el finançament d’infraestructures, sobretot transport, i en un nou model de finançament. Ja podem preveure quines seran les línies pressupostàries que forçaran aquests partits, ja que són els que han conformat els dos darrers governs autonòmics a les Illes Balears i al País Valencià, i també Podem, que és el partit amb el qual el Govern de la Generalitat està negociant els pressupostos. I, tot i que aquests demostren que augmenten el pressupost i que s’augmenta també la despesa en serveis públics i la despesa social, això no està millorant les condicions de vida de la gent treballadora, que es troba cada dia més indefensa davant les pujades dels preus del lloguer i dels serveis bàsics, i amb serveis públics col·lapsats.

Davant d’això, Endavant:

Apel·lem a les classes populars d’arreu dels Països Catalans a no acceptar unes mesures socials que no satisfan la nostra vida. Cal avançar en drets col·lectius per garantir una vida digna i estar preparades socialment per a la crisi econòmica que s’acosta, i per fer-ho s’han d’arrabassar drets a l’oligarquia i a les grans empreses: satisfer les necessitats de la majoria amb els privilegis de la minoria.

Destaquem la importància de la lluita socioeconòmica en l’arena política, com la que té lloc a la Catalunya Nord des del passat dijous 5 de desembre. Aquell dia, a l’estat francès es va iniciar una vaga general prorrogable contra la reforma de les pensions que volia dur a terme el govern de Macron, amb el vistiplau de la Comissió Europea. Amb aquesta convocatòria, es manté viu l’esperit de les armilles grogues que en un any han forçat canvis en les polítiques socials de tot l’estat francès.

Hem de concretar un programa de propostes per a tot el moviment popular dels Països Catalans que afronti des de l’augment de salaris i pensions, i la reducció de la jornada laboral, fins a la nacionalització dels sectors estratègics o les mesures necessàries perquè l’habitatge sigui un dret bàsic i no un privilegi per al mercadeig dels poderosos. Que afronti un avançament en drets col·lectius des del punt de vista feminista i que tengui en compte la crisi climàtica en la qual estam immersos.

Subratllem que tot plegat fa encara més explícita la necessitat de la lluita. No podem esperar res d’institucions que no respondran mai als nostres interessos de classe: serà només des del carrer que podrem forçar o evitar posicionaments contraris a les nostres necessitats. De la mateixa manera que el 2008 dèiem “que la crisi la paguin els rics”, això només serà possible si ho fem picant pedra des d’espais d’organització i mobilització popular que confrontin directament tota política que ens vagi a la contra.

Treballem menys, treballem totes. Produïm allò necessari, redistribuïm-ho tot!

Castellano

Las últimas semanas hemos analizado los resultados de las elecciones españolas del 10-N y los posibles pactos para formar un gobierno al estado desde el punto de vista del cierre de la crisis de régimen y el afianzamiento del poder autonómico a los Paísos Catalans. Esta semana queremos hacer énfasis en la perspectiva social, después de una década desde el inicio de la crisis económica en la cual la burguesía y las grandes empresas han ganado mucho dinero y han recuperado los números económicos de antes de la crisis, y la clase trabajadora ha salido terriblemente empobrecida, con peores salarios, peores condiciones laborales, menos derechos como clase, privatizaciones de servicios básicos y un encarecimiento muy grande de los derechos esenciales para la vida como el hogar, la electricidad, el agua, el gas, el transporte, etc. Además, las trabajadoras nos encontramos en peores condiciones de cara a hacer frente a una próxima crisis económica; una que, además, todos los especialistas auguran que podría empezar la segunda mitad del año que viene y que podría ser peor que la que empezó el 2008.

La propuesta de gobierno de PSOE y Podemos ya ha informado que no piensa tumbar la última reforma laboral, que partirá de la propuesta de presupuestos generales de Sánchez y que pretende asumir la doctrina económica de la UE, hecho al cual el IBEX 35 ha respondido con valoraciones optimistas. Esta información ya nos ofrece un panorama que podemos divisar, en caso de que se acabe formalizando esta coalición: que no tocará cuestiones de gran relevancia que la clase trabajadora necesita para garantizar una vida digna. Cuando la Comisión Europea ya ha demandado una disminución importante del gasto público del estado, ha blindado la protección a los grandes bancos y las grandes empresas, y se muestra contraria al incremento importante de impuestos a las empresas y grandes fortunas, el azulejo de la disputa social dentro de este posible gobierno queda muy limitado.

Ya sabemos qué demandas están haciendo las federaciones autonómicas de los partidos que forman el pacto de gobierno, igual que los partidos progresistas y nacionalistas de los Paísos Catalans con los cuales tienen que negociar la votación de Pedro Sánchez. Estas se basan a mejorar la financiación de infraestructuras, sobre todo transporte, y en un nuevo modelo de financiación. Ya podemos prever cuáles serán las líneas presupuestarias que forzarán estos partidos, puesto que son los que han conformado los dos últimos gobiernos autonómicos en las Illes y en el País Valenciá, y también Podamos, que es el partido con el cual el Gobierno de la Generalitat está negociando los presupuestos. Y, a pesar de que estos demuestran que aumentan el presupuesto y que se aumenta también el gasto en servicios públicos y el gasto social, esto no está mejorando las condiciones de vida de la gente trabajadora, que se encuentra cada día más indefensa ante las subidas de los precios del alquiler y de los servicios básicos, y con servicios públicos colapsados.

Ante esto, Endavant:

Apelamos en las clases populares de todo los Paísos Catalans a no aceptar unas medidas sociales que no satisfacen nuestra vida. Hay que avanzar en derechos colectivos para garantizar una vida digna y estar preparadas socialmente para la crisis económica que se acerca, y para hacerlo se tienen que arrebatar derechos a la oligarquía y a las grandes empresas: satisfacer las necesidades de la mayoría con los privilegios de la minoría.

Destacamos la importancia de la lucha socioeconómica en la arena política, como la que tiene lugar en la Catalunya Nortd desde el pasado jueves 5 de diciembre. Aquel día, en el estado francés se inició una huelga general prorrogable contra la reforma de las pensiones que quería llevar a cabo el gobierno de Macron, con el visto bueno de la Comisión Europea. Con esta convocatoria, se mantiene vive el espíritu de los chalecos amarillos que en un año han forzado cambios en las políticas sociales de todo el estado francés.

Tenemos que concretar un programa de propuestas para todo el movimiento popular de los Paísos Catalans que afronte desde el aumento de salarios y pensiones, y la reducción de la jornada laboral, hasta la nacionalización de los sectores estratégicos o las medidas necesarias porque la vivienda sea un derecho básico y no un privilegio para el mercadeo de los poderosos. Que afronte un adelanto en derechos colectivos desde el punto de vista feminista y que tengui en cuenta la crisis climática en la cual estambre inmersos.

Subrayamos que todo ello hace todavía más explícita la necesidad de la lucha. No podemos esperar nada de instituciones que no responderán nunca a nuestros intereses de clase: será solo desde la calle que podremos forzar o evitar posicionamientos contrarios a nuestras necesidades. Del mismo modo que el 2008 decíamos “que la crisis la paguen los ricos”, esto solo será posible si lo hacemos picante piedra desde espacios de organización y movilización popular que confronten directamente toda política que nos vaya a la contra.

Trabajamos menos, trabajamos todas. Producimos aquello necesario, redistribuyámoslo todo!

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fP9X

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal