lahaine.org

compartir

                        

Dirección corta: https://lahaine.org/fC1Z

Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf
  tamaño texto
Enviar por e-mail  enviar        Versión para imprimir  imprimir

traductor

04/11/2016 :: Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cast] Manifiesto de ARRAN para la Diada de Catalunya Nord

x ARRAN
La única opción digna de futuro de la Cataluña Norte pasa por la construcción de unos Países Catalanes libres, socialistas y feministas.


[Català]

Un any més, el proper 7 de novembre commemorarem la signatura del Tractat dels Pirineus, que va suposar el 1659 l’annexió dels territoris nord-catalans a l’Estat francès, Estat sota el qual han estat sotmesos des d’aleshores.

La frontera imposada entre territoris catalans a partir d’aquest tractat ha donat lloc a diferències sociològiques importants, que avui en dia es tradueixen en contextos polítics i socials diferenciats però que comparteixen un comú: els efectes devastadors del capitalisme i la violència patriarcal.

Enguany, la Catalunya Nord ha viscut un debat intens relatiu a la nomenclatura de la nova macro regió que l’Estat francès crearà. La incorporació a aquest nom de la denominació “País Català” ha estat reivindicada abastament, però finalment, el nom de la macro-regió no tindrà en compte la identitat cultural catalana. El català i la cultura catalana continua sent atacada i invisibilitzada gràcies a la nova onada recentralitzadora que l’Estat francès està imposant.

La llei de treball presentada per la ministra Myriam El Khomri i abanderada per l’executiu de François Holande ha suposat un avenç important de les polítiques d’austeritat antisocials. Una llei que parteix de les necessitats de la patronal i que pretén liberalitzar encara més el mercat de treball i les relacions laborals, precaritzant encara més les vides de la classe treballadora.

Alhora, la retallada en drets socials amagada darrera la proclamació de l’estat d’emergència ha suposat greus restriccions a diferents llibertats civils, inclosos els drets a la lliure expressió i reunió. Aquest augment del control social ha utilitzat la por per justificar-se i a partir d’un discurs xenòfob, racista i islamòfob ha provocat l’estigmatització de molts grups i el creixement de l’extrema dreta.

Aquesta retallada de drets a partir de mesures excepcionals pretén perpetuar-se en el temps i fer-se irreversible a partir de la inclusió d’aquestes mesures a la Constitució francesa.

Entenem que aquesta onada repressiva institucionalitzada pretén clarament acabar amb la protesta social i donar via lliure a les actuacions policials i judicials contra la dissidència, contra totes aquelles que lluiten pels drets de la classe treballadora.

Els atacs al territori han continuat i han tingut com a màxim exponent el projecte de la macroestació d’esquí de Cerdanya-Capcir, que pretén unir 3 estacions d’esquí ja existents trinxant encara més un territori ja malmès i perpetuant un model turístic que condemna a moltes joves a treballar en feines precàries.

La violència masclista ha continuat perpetuant-se: sense anar més lluny, el passat 1 de novembre vam conèixer l’assassinat masclista als Banys d’Arles, al Vallespir, on un home va tirotejar la seva dona de 39 anys i mare de tres fills.

Per tot això, el proper 5 de novembre tornarem a omplir els carrers de Perpinyà, per defensar que l’única opció digne de futur de la Catalunya Nord passa per la construcció d’uns Països Catalans lliures, socialistes i feministes.

Sem Catalunya Nord. Sem un País Català. Volem Decidir!

***

ARRAN, organització juvenil de l’Esquerra Independentista

Països Catalans, novembre de 2016


_____

 [Castellano]

Manifiesto de ARRAN para la Diada de Catalunya Nord

 

Un año más, el próximo 7 de noviembre conmemoraremos la firma del Tratado de los Pirineos, que supuso en 1659 la anexión de los territorios norcatalanes al Estado francés, Estado bajo el cual han sido sometidos desde entonces.

La frontera impuesta entre territorios catalanes a partir de este tratado ha dado lugar a diferencias sociológicas importantes, que hoy en día se traducen en contextos políticos y sociales diferenciados pero que comparten un común: los efectos devastadores del capitalismo y la violencia patriarcal.

Este año, la Cataluña Norte ha vivido un intenso debate relativo a la nomenclatura de la nueva macro región que el Estado francés creará. La incorporación a este nombre de la denominación "País Catalán" ha sido reivindicada abastecimiento, pero finalmente, el nombre de la macro-región no tendrá en cuenta la identidad cultural catalana. El catalán y la cultura catalana continúa siendo atacada y invisibilizada gracias a la nueva ola recentralizadora que el Estado francés está imponiendo.

La ley de trabajo presentada por la ministra Myriam El Khomri y abanderada por el ejecutivo de François Holande ha supuesto un avance importante de las políticas de austeridad antisociales. Una ley que parte de las necesidades de la patronal y que pretende liberalizar aún más el mercado de trabajo y las relaciones laborales, precarizando aún más las vidas de la clase trabajadora.

Asimismo, el recorte en derechos sociales escondida tras la proclamación del estado de emergencia ha supuesto graves restricciones a diferentes libertades civiles, incluidos los derechos a la libre expresión y reunión. Este aumento del control social ha utilizado el miedo para justificarse ya partir de un discurso xenófobo, racista y islamófobo ha provocado la estigmatización de muchos grupos y el crecimiento de la extrema derecha.

Este recorte de derechos a partir de medidas excepcionales pretende perpetuarse en el tiempo y hacerse irreversible a partir de la inclusión de estas medidas a la Constitución francesa.

Entendemos que esta ola represiva institucionalizada pretende claramente acabar con la protesta social y dar vía libre a las actuaciones policiales y judiciales contra la disidencia, contra todas aquellas que luchan por los derechos de la clase trabajadora.

Los ataques en el territorio han continuado y han tenido como máximo exponente el proyecto de la macroestación de esquí de Cerdanya-Capcir, que pretende unir 3 estaciones de esquí ya existentes trinchando aún más un territorio ya dañado y perpetuando un modelo turístico que condena muchas jóvenes trabajar en empleos precarios.

La violencia machista ha continuado perpetuándose: sin ir más lejos, el pasado 1 de noviembre conocimos el asesinato machista en los Baños de Arles, en el Vallespir, donde un hombre tiroteó a su mujer de 39 años y madre de tres hijos .

Por todo ello, el próximo 5 de noviembre volveremos a llenar las calles de Perpiñán, para defender que la única opción digna de futuro de la Cataluña Norte pasa por la construcción de unos Países Catalanes libres, socialistas y feministas.

Sem Cataluña Norte. Sem un País Catalán. Queremos Decidir!

***

ARRAN, organización juvenil de la Izquierda Independentista

Países Catalanes, noviembre de 2016


compartir

                        

Dirección corta: https://lahaine.org/fC1Z

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal